فرهنگ مقاومت، سرمایه معنوی

فرهنگ مقاومت، سرمایه معنوی

|فرهنگ مقاومت، سرمایه معنوی از مسیح داراب|

صدای شیعه: سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره آمریکا و همچنین عدم اثبات و یا تایید او همچنین در خصوص انجام درست تعهدات ایران به رغم اثبات و یا تایید از سوی آژانس و همچنین دبیرکل نهاد ملل در سطح درونی جامعه ایران نیز امر خیلی زیاد حائز اهمیت محسوب می‌می شود که در غالب تحلیل‌ها به مقدار و اندازه کافی به آن هم پرداخته شد.

واقعیت آن می باشد که رسانه‌ها به جهت حجم اظهار نظر شخصیت های سیاسی در خصوص بعدی برجام و همچنین همچنین مخالفت عمومی در سطح بین المللی با سخنان ترامپ، اکثرا و بیشتر به ابعاد سیاسی و همچنین بین المللی و همچنین دفاعی موضوع توجه کردند و همچنین بدین جهت از وجود یک سرمایه معنوی فرهنگی که در عمق لایه‌های انظار و افکار عمومی شهروندان و مردم شهر ایران جریان دارد، غفلت شد.

شهروندان و مردم شهر ایران یکپارچه در برابر تهدیدات ترامپ با انواع روش ها و همچنین شامل حضور پرحجم در فضای مجازی به صورت خودجوش با تغییر پروفایل خود به پرچم ایران و همچنین آرم سپاه پاسداران، به مقابله با تهدیدات و همچنین اهانت های ترامپ پرداختند و همچنین نشان دادن که مقاومت در برابر بیگانه در ضمیر آنها نهادینه شده و همچنین در برابر هیچ تهدیدی کوتاه نخواهند آمد.

به جرأت می قدرت گفت که علت عقب نشینی شخص ترامپ و همچنین بسیاری از مسئولان عالی رتبه آمریکا از سخنان ابتدایی و اولیه در همین حمایت عمومی شهروندان و مردم شهر ایران از سیاست ها و همچنین نهادهای حاکمیتی  مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهفته می باشد، چرا که استعمار جدید ابزارهای خود را روی فرهنگ،  باور و همچنین عملیات روانی متمرکز کرده می باشد. در آن خصوص ملت ایران نشان داد که توانایی کاملی جهت شناسایی اهداف شوم دشمنان دارند و همچنین در مقابل هرگونه اغواگری دشمن مقاومت خواهند کرد.

بنابراین مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد جهت حفظ و همچنین تقویت سرمایه های معنوی همچون روحیه استکبار ستیزی  و همچنین عدم تسلیم در مقابل زور و همچنین تهدید، به رغم وجود معظلات و مسائل و مشکلات داخلی، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد آن سرمایه معنوی- فرهنگی از طریق برنامه جذاب و جالب و خوب ‌ریزی‌ های مناسب تغییر پیدا کردن به سرمایه های فرهنگی و اجتماعی ارزشمندی می شود که از مهمترین ابزارها و همچنین عوامل حفظ انسجام ملی و همچنین هویتی محسوب می می شود.

آن روحیه مقاومت شهروندان و مردم شهر ایران ناشی از درک تاریخی آنها از عقب نشینی و همچنین تسلیم ملت ها  و همچنین همچنین در نقطه مقابل آن هم برکات حاصل از مقاومت نشأت می گیرد که می قدرت گفت ملت ایران دریافته اند که نتایج تسلیم و همچنین عقب نشینی عبارتند از:

زیاده خواهی دشمن؛

واقعیت آن می باشد که عرصه ی بین المللی در شرایط عادی و همچنین غیر منازعه ، عرصه چانی زنی جهت امتیاز و همچنین سود اکثرا و بیشتر می باشد. حال تصور کنیم ما در مقابل دشمن چنین شرایطی را داشته باشیم.

آیا دشمنان ما به یک یا دو قدم عقب نشینی رضایت خواهند داد؟ قطعاً پاسخ سوال منفی می باشد و همچنین عدم مقاومت در برابر دشمن باعث تحمیل خواسته های جدیدی خواهد شد.

امروز در صورتی که ترامپ به یک توافقنامه می تازد و همچنین در مقابل دوربین های رسانه های بین المللی واژه خلیج فارس را جعل می کند، بی گمان در صورت موفقیت و همچنین عدم مقابله هوشمندانه شهروندان و مردم شهر ایران، به هویت ایرانی حمله می کند و همچنین مثل گرگ گرسنه ای جز به نابودی کامل ملت ایران فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نخواهد کرد.

بنابراین کوچکترین انعطافی در برابر خواسته های دشمن او را جری تر از قبل کرده و همچنین باره پیشروی را در مسیر مقاصد شوم خود فراهم می کند.

ساخته یا ایجاد ناامیدی در شهروندان و مردم شهر و همچنین دوستداران انقلاب اسلامی؛

ملت ما ۴۰ سال شمسی می باشد که فرهنگ استکبار ستیزی را به خصیصه ملی خود تغییر پیدا کردن کرده اند و همچنین آن ویژگی الهام قسمت و بخش شهروندان و مردم شهر مسلمان منطقه می باشد، لذا کوچکترین عقب نشینی در برابر دشمنان آنها را ناامید و همچنین دوستداران انقلاب اسلامی  را در جهان سرخورده می کند.

امروز ایران اسلامی به نماد مقاومت در برابر نظام استکباری و همچنین حامی مظلومان و همچنین آزادیخواهان جهان تغییر پیدا کردن شده می باشد و همچنین ملت ایران مقاومت را جزئی مهم از هویت خود می دانند، بنابراین بایستی و حتما گفت که عقب نشینی در برابر دشمن جز نا امیدی شهروندان و مردم شهر و همچنین دوستداران انقلاب اسلامی حاصل غیره ای نخواهد داشت.

تضعیف موقعیت منطقه ای ایران؛

ایران به عنوان مهمترین بازیگر در مبارزه با تروریسم، تهدیدات رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین تامین کننده امنیت و همچنین صلح در منطقه به یکی از موثرترین کشور های منطقه تغییر پیدا کردن شده می باشد و همچنین نقش مهمی در معادلات و همچنین تحولات پیدا کرده بطوریکه دشمنان به جهت اقتدار و قدرت و همچنین نفوذ معنوی ایران نتوانستند تا کنون به مطامع خود در جهان اسلام جامه عمل بپوشانند. طبیعتاً هر گونه عقب ‌نشینی در برابر خواسته ‌های غیر مشروع دشمن به جسور تر شدن آنها و همچنین پیگیری اهداف شوم دشمنان خواهد انجامید.

داد و همچنین ستد جهت هیچ؛

در نهایت آن که تسلیم شدن در برابر دشمن و همچنین پذیرش خواسته های او قطعاً مضرات خیلی زیاد دارد که امری مسلم و همچنین قطعی می باشد، از سوی دیگر تجربه تاریخی نشان داده می باشد که تسلیم شونده هیچ چیزی به دست نخواهد آورد، بنابراین کوتاه آمدن در برابر دشمن، داد و همچنین ستد جهت ستاندن هیچ می باشد.

از سوی دیگر، همانطور که تا امروز ملت ایران با فرهنگ مقاومت نتایج ارزشمندی را در برابر دشمن به عینه دیده‌اند و همچنین امروز به عنوان یک ملت ذلت ناپذیر و همچنین مقاوم با هویت ارزشی انقلابی در جهان شناخته می شوند، به خوبی دریافته اند که مقاومت هوشمندانه در برابر دشمنان برکات و همچنین نتایج ارزشمندی دارد که در آن خصوص می‌قدرت به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش اقتدار و قدرت بازدارندگی و همچنین ارتقای سطح امنیتی کشور؛

مصداق آن عمل را می قدرت در تحرکات هوشمند در محیط مجازی توسط ملت ایران به اظهارات ترامپ در کنگره دیدن کردیم.  بعد از اظهارات ترامپ به واسطه مقاومت و همچنین مرعوب نشدن ملت ایران در برابر رژیم زیاده خواه آمریکا شاهد عقب نشینی های آشکاری در هیئت حاکمه آن کشور بودیم.

 ساخته یا ایجاد اعتماد به نفس ملی و همچنین فراملی؛

احساس رضایت خاطر از مقاومت و همچنین مقابله با زیاده خواهی دشمن را به خوبی در فضای عمومی جامعه و همچنین واکنش‌های برون مرزی به تهدیدات ترامپ می قدرت دید. پس نتیجه آن می شود که‌ی آن امر افزایش امید در ملت ایران جهت تحقق اهداف انقلابی و همچنین همچنین ملت های آزادیخواه به نتایج ارزشمند مقاومت می باشد.

افزایش انسجام ملی؛

ملت ایران نشان داده می باشد با وجود بعضی معظلات و مسائل و مشکلات در کشور که عموماً هم متوجه بعضی نارسایی های اقتصادی می باشد، در برابر دشمنان خارجی در یک جبهه واحد قرار دارند. واکنش ها به تهدیدات ترامپ حتی در ایرانیان خارج نشین نیز در حد مناسبی خود را نشان داده می باشد، بنابراین تهدیدات خارجی تا کنون نه تنها نتوانسته تاثیری در ملت ایران برجای بگذارد، بلکه یکی از نتایج مطلوب آن هم تقویت فرهنگ مقاومت جهت حفظ دستاوردهای خود و همچنین در نهایت منجر به افزایش سطح انسجام ملی شده می باشد.

و همچنین… .

پس نتیجه آن می شود که آنکه امروز کنشگری هوشمند شهروندان و مردم شهر ایران در فضای تهدید باعث بروز عینی فرهنگ دفاعی در ایرانیان ‌شده که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد به عنوان یک سرمایه معنوی و همچنین فرهنگی که می تواند به افزایش سرمایه فرهنگی و اجتماعی منجر می شود، مورد توجه متولیان امر قرار گیرد و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی در سطح راهبردی جهت تقویت و همچنین حفظ آن سرمایه ارزشمند به عنوان یک کالای هویتی و همچنین فرهنگی مورد توجه واقع می شود.

نگاه معرفت شناسانه به اینگونه سرمایه ها، مقوم حفظ اقتدار و قدرت و همچنین انسجام ملی که یکی از اصلی ترین سرمایه و همچنین ابزار در برابر تهدیدات دشمنان می باشد و همچنین باعث تقویت اقتدار و قدرت و همچنین اقتدار ملی و همچنین پیشبرد اهداف انقلابی در برابر نظام استکباری خواهد بود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام

فرهنگ مقاومت، سرمایه معنوی در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان