در گفتگو با سازندگان جنجالی «پول‌وپورن» و همچنین «انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی»بررسی کردن شد جنس برخورد با بحـران جنسی و زناشویی و جنسی

در گفتگو با سازندگان جنجالی «پول‌وپورن» و همچنین «انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی»بررسی کردن شد جنس برخورد با بحـران جنسی و زناشویی و جنسی

|در گفتگو با سازندگان جنجالی «پول‌وپورن» و همچنین «انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی»بررسی کردن شد جنس برخورد با بحـران جنسی و زناشویی و جنسی از مسیح داراب|

صدای شیعه: آقای مهدی نقویان، در آخرین ساخته‌اش «پول‌وپورن» از مدخل یک پرونده امنیتی به مساله روسپیگری نهاد‌یافته پرداخته و همچنین آقای حسین شمقدری، با بررسی کردن پیشینه غرب، آنچه را «انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی» در ایران می‌داند، در مستندی به همین نام مورد واکاوی قرار داده می باشد. سراغ آن دو رفتیم تا معضل معظلات و مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی و جنسی در کشور را روی میز گفت‌وگو بگذاریم.

ما آن‌جا دو مستند داریم که ظاهراً قرار می باشد یک پازل را در مورد مساله جنسی و زناشویی و جنسی در کشور تکمیل کنند. تحلیل یک مستند آن می باشد که پول، طمع، شبکه‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین نفوذ بیگانه مجموعه عللی خواهند بود که به فساد جنسی و زناشویی و جنسی دامن می‌زنند. مستند دیگر، سخت‌گیری عرف یا قانون، رفتار قرون وسطایی حکومت و همچنین عقده‌ای شدن جوانان را دلیل بحران جنسی و زناشویی و جنسی می‌داند. آقای نقویان، تو سهم عللی را که در مستند انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی مورد اشاره قرار می‌گیرد، چقدر در بروز بحران‌ها جدی می‌دانید؟
نخست مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد تاکید کنم که پول و همچنین پورن در مورد پدیده روسپیگری نیست بلکه روایت یک پرونده امنیتی می باشد که چگونه و چطوری نهادهای مربوطه به یک باند فساد حساس و همچنین نهایتاً باند کشف می‌می شود. بنابراین نیت و اراده آن مستند، وارد شدن جامعه‌شناسانه به آن مقوله نبوده و همچنین مساله بحران جنسی و زناشویی و جنسی هم، حلقه‌های مفقوده بسیاری دارد و همچنین من به‌عنوان کارگردان تنها و فقط تلاش کردم تا حد ممکن به نیات گردانندگان و همچنین دردام‌افتادگان اشاره‌ای داشته باشم. همچنین و علاوه‌بر آن کسی هم به من نگفت که آن موضوع را با مساله پول یا بک‌گراند مستند فقروفحشا گره بزنم؛ خودم هنگام و زمانی که پرونده را خواندم آن موضوع را به عنوان تم انتخاب کردم. بعضی جریان‌ها می‌گفتند چرا اسم یک کار امنیتی و همچنین پنهان را مستند گذاشته‌اید!اتفاقاً ما آن مساله را شفاف گفتیم. با آنکه اراده و تصمیم راسخ‌گیرنده نبودم ولی باید توجه داشت نظرم آن بود که اشکالی ندارد که از آن هم شفاف‌تر گفته می‌شد. معتقدم خود آن پرونده، نشانه اقتدار نظام می باشد پس کار رسانه‌ای روی آن هم هم بایستی و حتما همین‌روش باشد. خیلی جذاب و جالب می باشد هنگام و زمانی که پرونده‌ای در مورد اختلاس علنی می‌می شود، می‌گویند ببینید چقدر در جمهوری اسلامی فساد زیاد می باشد درحالی که هنگام و زمانی که کشف شده، یعنی دارد با آن هم مبارزه می‌می شود! اطرافیان مقامات دستگیر می‌شوند ولی باید توجه داشت باز هم جمهوری اسلامی متهم می باشد! آن نشانه سلامت سیستم می باشد. چرا آن نقطه نیرو، علیه خود حکومت عَلَم می‌می شود؟ زیرا و به درستی که کار رسانه‌ای درستی صورت نمی‌گیرد.
 
آقای شمقدری! تو چقدر عللی را که در پول و همچنین پورن به آنها اشاره می‌می شود به‌عنوان عوامل افزایش بحران جنسی و زناشویی و جنسی قبول دارید؟
 آن دو مستند از لحاظ تم موضوعی به هم شبیه خواهند بود ولی باید توجه داشت راجع به دو پدیده متغایر و متفاوت اند. پدیده اول روسپیگری در قالب یک پرونده امنیتی می باشد و همچنین پدیده دوم در مورد بحران جنسی و زناشویی و جنسی در کشور و همچنین زنگ خطر آن هم. روسپیگری آن هم‌روش که در پول و همچنین پورن هم به آن هم اشاره می‌می شود پدیده‌ای مرتبط با بیزینس و همچنین پول می باشد. پدیده دوم را هم عده‌ای می‌خواهند با همین پول و همچنین عوامل خارجی تحلیل کنند ولی باید توجه داشت مستند انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی آن نظر را ندارد و همچنین مبنای بحران جنسی و زناشویی و جنسی را سیاست‌های فرهنگی و همچنین فرهنگ عمومی معرفی و همچنین آن هم را با غرب مقایسه می‌کند و همچنین می‌گوید که آن هم‌جا هم همین مسیر را طی کرده می باشد.

منظور از سیاست‌های فرهنگی چیست؟ یعنی معتقدید سیاست‌گذاری حاکمیتی در جهتی بوده که به بحران جنسی و زناشویی و جنسی دامن بزند یا موانع معمول عرفی جامعه، مثلاً باعث شده شهروندان و مردم شهر ازدواج موقت را به‌عنوان جایگزین روابط نامشروع نپذیرند؟
نقطه در پرانتز آن می باشد که مستند، ازدواج موقت را راهکار موقت اوضاع فعلی جامعه می‌داند. کاری که حکومت بایستی و حتما می‌کرد، تسهیل ازدواج دائم و همچنین در کنارش ازدواج موقت بود. آن اتفاق نیفتاده؛ می‌توانید اسم آن هم را کم‌کاری بگذارید یا اقدامات صورت‌گرفته جهت دامن زدن به آن هم فرهنگ غلط! ولی باید توجه داشت عوامل اصلی دو چیز می باشد؛ فرهنگ جامعه و همچنین عملکرد حکومت. حکومت می‌توانسته بود آن فرهنگ را اصلاح کند ولی باید توجه داشت نکرده پس دست او آلوده‌تر و همچنین مقصرتر می باشد.

 در مستند به آن تفکیک اشاره می‌می شود؟
 بله در پلاتوی نخست می‌گوییم که به خاطر توقعاتی که حکومت از جامعه داشته، رفع مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی جوانان به تأخیر افتاده و همچنین آن هم‌ها را عقده‌ای کرده می باشد. آن مساله حکومت و همچنین فرهنگ در کنار هم در مستند مطرح می‌می شود. به‌همچنین و علاوه مستند، کلیسا را نمادپردازی می‌کند به‌آن‌صورت که کلیسا به‌عنوان نماد حکومت در جامعه غرب، به‌خاطر نگاه غلطش به مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی، سرنگون می‌می شود و همچنین امروز آن حکومت هم به‌خاطر آن هم نگاه غلط، در شرف یک انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی می باشد. بنابراین قیاس حکومت و همچنین کلیسا، به‌عنوان نماد کلیدی در مستند مطرح می باشد.

احتمال نمی‌دهید آن هم اتفاقی که جهت غرب افتاده، پروژه بوده و همچنین آن چیزی که ما مبتلا هستیم پروسه باشد؟ آن، دو تحلیل متغایر و متفاوت نهایتاً به دو راهکار متغایر و متفاوت نیز ختم می‌می شود.
به نظر من مبنای هر دو اتفاقی که در غرب و همچنین آن‌جا افتاده، عملکرد حکومت می باشد. وجود پروژه را در غرب رد نمی‌کنم ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که عملکرد حکومت غلط باشد آن‌ها کارکرد پیدا می‌کند. وجود پروژه قابل کتمان نیست ولی باید توجه داشت آنکه بگوییم عامل بحران، پروژه‌ها و همچنین توطئه‌ها بوده، نشانی غلط دادن می باشد. علت اصلی، همین رفتار حکومت ماست.

آقای نقویان! از آن هم‌جا که پول‌وپورن اصولاً سفارش بخشی از حاکمیت می باشد و همچنین به نظر می‌رسد که با سفارش ساخت آن مستند نشان داده که تمایلی به دامن زدن به مسائل جنسی و زناشویی و جنسی ندارد، تو نقش حکومت را در آن حوزه چگونه و چطوری ارزیابی می‌کنید؟
در مقوله روسپیگری، نقش حاکمیت را می‌قدرت از دو زاویه دید. اول آنکه چرا حکومت آن هم‌قدر سهل‌انگاری دارد که آن مساله ناگهان به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تغییر پیدا کردن می‌می شود. حتی در صورتی که پروژه و همچنین نفوذی باشد نظام بایستی و حتما حواسش را جمع و همچنین با آن هم مقابله کند؛ ولی باید توجه داشت دوم آنکه یک حکومت هنگام و زمانی که متوجه وجود آن معضل شد آن هم را رها می‌کند و همچنین اصلاً دغدغه‌ای جهت مبارزه با آن هم ندارد. من هم در پول‌وپورن، اقتصاد و همچنین فرهنگ‌سازی نادرست را نقطه ضعف حکومت می‌دانم ولی باید توجه داشت آنکه مبارزه کرده و همچنین باند را کشف می‌کند، دیگر، بایستی و حتما نقطه قوتش باشد. اصلاً پایداری نظام جمهوری اسلامی، به همین می باشد. شهروندان و مردم شهر هم آن فسادهای اقتصادی و همچنین اخلاقی را می‌بینند ولی زیرا و به درستی که می‌دانند که نگاه رأس نظام آن نیست که آن اتفاق‌ها رخ دهد، جهت همین پای نظام می‌ایستند؛ ولی باید توجه داشت درکل به‌نظرم بسیاری چیزها در جمهوری اسلامی بایستی و حتما اصلاح می شود شامل ساختار اداری و همچنین نظارتی. ما همچنان داریم مدل ناکارآمد پهلوی را ادامه می‌دهیم! مثلاً بانک مرکزی بایستی و حتما به همه وارد شدن و همچنین خروج‌های اقتصادی و مالی بانک‌ها نظارت داشته‌باشد ولی باید توجه داشت بانک خصوصی به مشتری می‌گوید که در صورتی که فلان مقدار را به ودیعه بگذاری، من گزارشش را به بانک مرکزی نمی‌دهم. خب آن ضعف نظارت در هر بخشی وجود داشته باشد همین می‌می شود. لذا تحلیل من در مورد نقش حاکمیت آن می باشد که در صورتی که نظام مبارزه نکند، بله؛ در آن هم فساد شریک می باشد که نظام ما واقعاً از آن مساله مبراست؛ ولی باید توجه داشت در صورتی که کار فرهنگی نشده‌باشد، نظام تنها و فقط مقصر می باشد و همچنین بایستی و حتما اصلاح کند. نفوذ غرب را هم بایستی و حتما تمدنی دید؛ مثل ما که هنگام و زمانی که می‌گوییم حکومت، منظورمان حکومت ویژه ای نیست، کلیت غرب هم نگاه مشخصی به انسان، آزادی و همچنین مفاهیمی ازاین‌دست دارد که نهایتاً به ولنگاری و همچنین فحشا ختم می‌می شود. در فیلم دیدنی و جذاب فرانسوی که در رونمایی معرفی شد، کارگردان معتقد می باشد که انتهای لیبرالیسم اساساً به «پورنوکراسی» می‌رسد و همچنین آن یعنی اساس نگاه غرب با ما متغایر و متفاوت می باشد. آن هم چیزی که ما به آن هم ولنگاری می‌گوییم بخشی از ایدئولوژی آنان می باشد.

 آقای شمقدری! تو نقش‌آفرینی حکومت را در ساخته یا ایجاد یا تشدید بحران جنسی و زناشویی و جنسی در ایران، فعال می‌بینید یا منفعل؟ آیا نظام از طریق ساز و همچنین کارها و همچنین ابزارهایش تلاش کرده بحران جنسی و زناشویی و جنسی را دامن بزند؟
تفاوتی ندارد؛ آن‌که حکومت حالا به خاطر التقاط فکری یا بی‌فکری، به مستلزم و نیاز جوانانش بها ندهد، هردو نهایتاً منجر به انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی می‌می شود. یعنی از لحاظ پدیده‌هایی که اتفاق می‌افتد، شبیه هم‌اند. تو روی نقطه‌ای دست گذاشته‌اید که بی‌اهمیت می باشد. بنابراین چه فرقی می‌کند که معتقد باشیم حکومت اهمیت نداده یا خودش مسبب انقلاب بوده می باشد؟

 تو در مستند نقش کلیسا در غرب را با نقش جمهوری اسلامی در ایران مقایسه می‌کنید درحالی‌که در حال حاظر خودتان اذعان دارید علی رغم غرب، حکومت ما نقش انفعالی داشته و همچنین نه فعال
 
عملکرد حکومت کلیسا هم انفعالی بوده می باشد.

 اتفاقاً عملکرد حکومت کلیسا، با توصیه به رهبانیت و همچنین محدودسازی شرعی در مسائل جنسی و زناشویی و جنسی، کاملاً فعال بوده ولی باید توجه داشت در جهت مخالف
کلیسا تنها به ازدواج دائم باور داشته و همچنین اساساً مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی را هم موضوعی اهریمنی می‌دیده که تنها به‌خاطر لزوم تداوم نسل بشر آن هم را در ازدواج دائم جایز شمرده می باشد. نوع نگاه و همچنین ریشه متغایر و متفاوت می باشد ولی باید توجه داشت در بحث مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسیِ اشخاص، منفعل بوده و همچنین کسی را به‌خاطر آن مساله دار نمی‌زده! جمهوری اسلامی. هم همین می باشد!

خب کلیسا که توصیه به ازدواج دائم می‌کرده و همچنین قاعدتاً آن هم زمان آن مسیر سهل‌تر هم بوده می باشد، پس چرا باز انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی اتفاق افتاده؟
نه، آن هم زمان هم آن روش نبوده که همه بتوانند ازدواج دائم داشته باشند. بعد زیرا و به درستی که تنها گزینه طرف ازدواج دائم بوده و همچنین جز با آن مساله نمی‌توانسته مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی‌اش را برطرف کند، ازدواج کرده. ازطرفی به خاطر خصومت‌هایی که در خانواده بوده، صمیمیت از بین رفته و همچنین فرد زندگی ناموفقی داشته. طلاق هم که مساله قبیحی بوده، لذا دچار عقده شده می باشد. آن پدیده خیلی شبیه همین پدیده‌ای می باشد که در ایران درحال وقوع می باشد.
در مسیحیت کاتولیک اصلاً طلاق وجود ندارد. نه آنکه تنها و فقط قبیح باشد؛ اصلاً جایز نیست. کلیسا چیزی به اسم جاری کردن طلاق ندارد. درحالی‌که در حال حاظر کشور ما اصولاً با بحران طلاق مواجه می باشد. اختلاف دیگر آن می باشد که تو فرض کرده‌اید که کلیسا تمام ساز وو و همچنین کارهای فرهنگی کشور را در مشت داشته و همچنین قادر بوده شهروندان و مردم شهر را کنترل کند و همچنین همین باعث انزجار و همچنین تغییر فرهنگ جنسی و زناشویی و جنسی شهروندان و مردم شهر شده. حتی در صورتی که آن فرض را بپذیریم در حال حاظر آیا در کشور ما آن‌روش می باشد؟ یعنی مسجد و همچنین مذهب، از چنان قدرتی برخوردار می باشد که بنا به فرض تو رفتار دگم آن هم، باعث عقده‌ای شدن جوانان شده باشد؟ یا آنکه بحران جنسی و زناشویی و جنسی بخشی از جامعه، اتفاقاً محصول برخورد با فرهنگ غرب می باشد و همچنین نه رفتار خشک حکومت؟ لااقل پول‌وپورن که وزنه سنگین‌تر را در کفه آن تحلیل می‌گذارد
نقویان: خب نگاه من تمدنی می باشد. همین که غرب می‌خواهد همه را شبیه خودش کند و همچنین آن هم جاهایی هم که ما از نظر فرهنگی عقب‌نشینی کرده‌ایم، آن هم جاهایی بوده که تحت‌تاثیر تمدن غرب بوده‌ایم. فحشا هم موضوعی می باشد که آن‌ها به‌راحتی ازطریق آن هم نفوذ می‌کنند؛ ولی باید توجه داشت نظام چگونه می‌تواند جلوی آن هم را بگیرد؟ آیا نمی‌تواند از زنان مجردی که با ویزای بیزینس، مدتی از کشور خارج می‌شوند و همچنین باز می‌گردند، سؤال بپرسد؟ البته او هم در صورتی که جهت منظور فحشا بخواهد خارج می شود نمی‌گوید ولی باید توجه داشت لااقل آن ترس در او ساخته یا ایجاد می‌می شود که چشم ناظری هست. پیشنهاد عملیاتی آقای شمقدری چیست؟ حکومت چه کار بایستی و حتما بکند تا بحران‌ها منجر به انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی نشود؟
شمقدری: پیشنهاد ما آن هم رواج ازدواج‌موقت بود که در مستند گفتیم. راهکارعملیاتی آن هم هم فرهنگ‌سازی سریع جهت قبح‌شکنی کامل از ازدواج‌موقت می باشد و همچنین مثلاً در کنار یارانه‌ای که به شهروندان و مردم شهر می‌دهیم خدماتی جهت آن موضوع ارائه می شود که نخستین آن هم، مکان و همچنین امکاناتی می باشد که اشخاص بتوانند به هم برسند.
نقویان: آن هم وقت آن تسهیل ازدواج‌موقت چه بلایی برسر خانواده‌ها و همچنین اشخاص متأهل می‌آورد؟
شمقدری: اساساً ازدواج موقت جهت متاهلان نیست. جهت مجردی می باشد که شرایط ازدواج دائم را ندارد.

آن تفکیک را تو انجام می‌دهید یا شرعاً همین می باشد؟
شمقدری: جهت متأهل هم هست ولی باید توجه داشت آن هم یک فلسفه غیره ای دارد؛ ولی باید توجه داشت در کانتکس بحران جنسی و زناشویی و جنسی، ما آن‌روش تعریف می‌کنیم که ازدواج‌موقت جهت افرادی می باشد که ازدواج نکرده‌اند.

 آقای نقویان! تو آن گزاره را چقدر منطبق با واقعیت و همچنین شدنی می‌دانید؟
 شخصاً فکرمی‌کنم در صورتی که زمانی که ما ازدواج کردیم، آن مقوله جهت ما عرف بود، آیا در حال حاظر جهت من منجر ازدواج می‌شد؟ آیا آن آرامش خانوادگی با دو فرزند اصلاً جهت من تحقق می‌یافت؟ به نظرم ممکن نبود. اصل ازدواج‌موقت را منکر نمی‌شوم ولی باید توجه داشت چگونه و چطوری بایستی و حتما ساز و همچنین کار آن هم را تعریف کرد؟ چگونه و چطوری می‌توانیم آن تفکیک بین مجرد و همچنین متأهل را انجام دهیم؟ بعد چگونه و چطوری در دل آن مجردها، بایستی و حتما کنترل کرد که نهایتاً منجر به همین فاحشه‌گری با توجیه شرعی نشود؟

ضمن آنکه صحبت آقای شمقدری با اصل راهکار خودشان در تعارض می باشد. علی‌القاعده بحران جنسی و زناشویی و جنسی، می‌تواند متاهلان را هم درگیرکند. اصولاً در حال حاظر هم عمده بحران در آن قسمت و بخش می باشد
شمقدری: علت آن مشکل هم همین می باشد که زیرا و به درستی که شخص به خاطر رفع مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی مجبور می باشد تن به ازدواج دائم بدهد، در سن و همچنین شرایط نامناسب اقدام به ازدواج می‌کند و همچنین قبل از آن هم نیز ممکن می باشد مبتلا به گناهانی شده باشد و همچنین نهایتاً زندگی ناموفقی دارد. اساساً نگاه به ازدواج دائم نباید نگاه جنسی و زناشویی و جنسی باشد بلکه بایستی و حتما تشکیل زندگی باشد. ازطرفی آن هم فشاری که در اثر منع طلاق در مسیحیت هست در اسلام نیز با سخت‌گیری در طلاق، وجود دارد. کلیسا کسی را که در غیر از شرایط خاص زنا، طلاق می‌خواهد، از مسیحیت خارج می‌داند و همچنین در اسلام هم طلاق امر قبیحی می باشد. جفت شان شبیه هم‌اند. حالا در یکی با ۵۰۰ مانع روبه روست و همچنین در غیره ای با ۲۰۰۰مانع! مثل بحث قبلی تفاوت نیات و همچنین عملکرد حکومت‌ها. آن جزئیات هنگام و زمانی که مطرح می‌می شود که بخواهیم راجع به تفاوت‌ها صحبت کنیم. حرف مستند آن‌می باشد که آن شباهت‌های کلی وجود دارد بنابراین انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی جهت ما هم اتفاق افتاده‌می باشد.
نقویان: پس نتیجه آن می شود که انقلاب‌جنسی و زناشویی و جنسی چیست؟
شمقدری: ازبین‌رفتن خانواده!
نقویان: احسنت. پس لذت جنسی و زناشویی و جنسی جهت ثبات خانواده می باشد و همچنین در صورتی که اصل قرار بگیرد باعث نابودی خانواده می‌می شود. خب دهه۶۰ محدودیت‌های جنسی و زناشویی و جنسی اکثرا و بیشتر بود یا دهه۹۰؟
شمقدری: دهه۶۰،  ولی باید توجه داشت آن هم زمان ازدواج راحت‌تر بود.
نقویان: احسنت. پس دهه۶۰ هم سخت‌گیری و همچنین هم معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی اکثرا و بیشتر بود ولی باید توجه داشت خانواده محکم‌تر بود. آن تناقض را چگونه و چطوری حل می‌کنید؟

 در حال حاظر ولنگاری در بحران جنسی و زناشویی و جنسی عامل مهم‌تری می باشد یا دگماتیسم حکومت؟
شمقدری: آن دو موضوع ربطی به هم ندارند. در صورتی که حکومت، یک قسمت و بخش تلاشی را که جهت سرکوب ولنگاری می‌کند، جهت تسهیل
 ازدواج دائم و همچنین موقت می‌کرد وضع ما خیلی بهتر از آن بود!

در صورتی که جهت گرفتن تصویر غرب به رمان‌های کلاسیک رجوع کنیم، خواهیم دید که مثلاً روسیه یا انگلیس یک‌ یا دو قرن پیش، عرف نسبتا باز و همچنین روابط خارج از چارچوب هم وجود داشته ولی باید توجه داشت چه می‌می شود که ناگهان در ابتدای قرن بیستم، ادبیات و همچنین سینما برهنه می‌می شود و همچنین جامعه به سمت ویژه ای حرکت می‌کند؟ آن نشان نمی‌دهد که آن اتفاق اصلاً پروسه نبوده، بلکه پروژه‌ای بوده که انقلاب‌جنسی و زناشویی و جنسی محصول آن هم پروژه شده می باشد؟
شمقدری: البته به عکسی که هنرمندان از جامعه ارائه می‌دهند نمی‌می شود تکیه کرد.

 بگذارید سؤال غیره ای مطرح کنیم. فرض کنیم از همین فردا موانع عرفی و همچنین حکومتی ازدواج‌موقت برداشته می شود؛ به نظرشما کدامیک اکثرا و بیشتر به سمت آن هم حرکت خواهند کرد؟ مجردان یا متاهلان؟
شمقدری: قاعدتاً در صورتی که درست باز می شود، اکثرا و بیشتر مجردان.

 بر اساس اوضاع فعلی جامعه پاسخ بدهیم. در حال حاظر مشتریان روسپیان اکثرا و بیشتر مجردان خواهند بود یا متاهلان؟
شمقدری: حدس می‌زنم هردو.

 آن‌روش نیست. در حال حاظر آن معظلات و مسائل و مشکلات بین متاهلان اکثرا و بیشتر می باشد. چه تضمینی وجود دارد که با بازشدن باب ازدواج‌موقت، همین چند خانواده سالم هم مضمحل نشوند؟ سؤال دیگر آن هم‌که طبق شرایط ازدواج‌موقت، یک خانم نهایتاً در سال شمسی ۴بار می‌تواند ازدواج‌موقت با اشخاص متغایر و متفاوت داشته باشد. درحالی‌که درفضای موجود، یک خانم بعضاً با چهارمرد همزمان در ارتباط می باشد. خب ازدواج‌موقت چه مشکلی را می‌تواند از آن فرد برطرف کند؟
شمقدری: آن‌ها به آن خاطر می باشد که از اول مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی به مسیر درستی هدایت نشد.

 خب فعلاً که شرایط آن‌طوری می باشد و همچنین تو دارید آن ورژن و نسخه را جهت آن جامعه فعلی می‌پیچید. آن آسیب در نوع نگاه مستند هم وجود دارد. اول آن که از کنار هم قرار دادن قرائن بی‌ارتباط نتایج دلخواهش را می‌گیرد و همچنین بعد آن هم پس نتیجه آن می شود که دلخواه هم متناسب با شرایط جامعه کنونی نیست. در حال حاظر علت بسیاری از طلاق‌های ما عدم رضایت جنسی و زناشویی و جنسی می باشد و همچنین آن مساله نشان می‌دهد که راهکار مستند جهت سوق دادن جامعه به سمت ازدواج‌موقت، اتفاقاً در عمل اکثرا و بیشتر متوجه متاهلان خواهدبود. مستند بایستی و حتما بیش از عوامل به کم‌وکیف و همچنین سازوکار پیاده‌سازی پیشنهادش می‌پرداخت زیرا و به درستی که حواشی و همچنین تبعات فرهنگی و اجتماعی ازدواج‌موقت می‌تواند خود به مساله جدی فرهنگی و اجتماعی تغییر پیدا کردن می شود درحالی که ما همین در حال حاظر هم اقتدار و قدرت ساماندهی و همچنین کنترل حواشی را نداریم.
نقویان: به‌نظرمن هم همین برخورد فعلی نظام یک راهکار می باشد. آن که مخالفت نمی‌کند منتها تسهیل هم نمی‌کند. جدید و تو و تازه شاید مقدار مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری تسهیل را هم بشود همین دید که تو با یک سرچ ساده می‌توانید شرایط ازدواج‌موقت را پیدا کنید؛ ولی باید توجه داشت حکومت در صورتی که بخواهد برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین تلاشی داشته باشد، معظلات و مسائل و مشکلات اساسی، آن هم‌قدر زیاد می باشد که بهتر می باشد آن تلاش را اکثرا و بیشتر معطوف به آن هم تسهیل ازدواج‌دائم کند. در صورتی که نظام جلوی ازدواج موقت را گرفته بود، آن هم وقت می‌شد سرکوب جنسی و زناشویی و جنسی؛ ولی باید توجه داشت آن اتفاق هنوز نیفتاده که بخواهیم راهکاری از آن جنس برایش داشته باشیم. البته یکی از دلایل اختلافات ما هم آن می باشد که در آن مسائل بایستی و حتما علما وارد شوند و همچنین تبیین کنند که در چه دورانی ازدواج‌موقت رواج داشته و همچنین چه شرایطی دارد.
شمقدری: مستند در پرداختن به راهکار ازدواج موقت اتفاقاً به تفاوت نگاه اسلام با تصوری که در جامعه از آن هم وجود دارد می‌پردازد و همچنین می‌گوید که ازدواج موقت اعلام می‌می شود و همچنین از فرد هم که بپرسید می‌گوید همسر دارد. آن قسمت و بخش مثبتی می باشد که در فرهنگ غرب وجود دارد و همچنین ما هم آن هم را تأیید کردیم. مستند معتقد می باشد که اسلام راهکار درست را ارائه کرده ولی باید توجه داشت جمهوری اسلامی، دقیقاً آن هم را تغییر پیدا کردن به فحشا کرده می باشد.

 جمهوری اسلامی دقیقاً چکار کرده که آن موضوع تغییر پیدا کردن به فحشا شده؟
شمقدری: همین که چندتا دفترخانه زده و همچنین آن هم را قوانین و قانونی کرده، باعث شده شهروندان و مردم شهر بگویند که فحشا را قوانین و قانونی کرده می باشد. جمهوری اسلامی بایستی و حتما با فرهنگ‌سازی شروع می‌کرد. در حال حاظر بعد از چهاردهه هنوز کسی نمی‌داند که ازدواج‌موقت بایستی و حتما اعلام عمومی می شود.
نقویان: آن دفترخانه‌زدن که دقیقاً جهت اعلام عمومی می باشد!
شمقدری: اقدامات فرهنگی که در جمهوری اسلامی شده درراستای ترویج باورهای غلط به ازدواج‌موقت می باشد. در نظام جنسی و زناشویی و جنسی اسلام، ازدواج دائم و همچنین موقت در کنار هم‌اند و همچنین هنگام و زمانی که از آن دو، یکی را برمی‌دارید، به چیز معیوبی می‌رسید. تو ایراد می‌گیرید که در حال حاظر در صورتی که آن اتفاق بیفتد متأهل را هم دچار مشکل می‌کند. خب آن به خاطر آن هم می باشد که آن هم نظام جنسی و زناشویی و جنسی را دریغ کرده‌ایم. بایستی و حتما آن هم را برگردانیم تا تدریجاً ترمیم می شود. ازدواج دائم نباید اساسش به خاطر نگاه جنسی و زناشویی و جنسی باشد و همچنین آن تنها و فقط در آن هم صورت اتفاق می‌افتد.

 آن نگاه به ازدواج دائم اتفاقاً مبنای اسلامی ندارد و همچنین کاملاً مدرن می باشد. اسلام محدودکردن رفع مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی به خانواده را مقوم آن هم می‌داند درحالی‌که تو مستلزم و نیاز جنسی و زناشویی و جنسی را از سایر توابع آن هم تفکیک می کنید.
شمقدری: ببینید! آدم جهت رفع نیازجنسی‌اش در آن فضا، دو راهکار دارد؛ ازدواج دائم و همچنین موقت؛ ولی باید توجه داشت جهت انتخاب نخست چیزهای غیره ای هم مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد شامل قدرت مدیریت خانواده، استقلال شخصیتی، حدی از شعور و همچنین درک؛ ولی باید توجه داشت در صورتی که تنهاراه جهت آن آدم ازدواج دائم باشد، به خاطر نیازجنسی به آن هم تن می‌دهد و همچنین معظلات و مسائل و مشکلات بعدی ساخته یا ایجاد می‌می شود. بنابراین جمهوری اسلامی بایستی و حتما آن نظام جنسی و زناشویی و جنسی را کامل می‌دید.
 
حالا تو با آن مستند فرهنگ‌سازی کردید، جمهوری اسلامی مخالفتی کرد؟
شمقدری: نخستین مخالفتش همین بود که حمایتی نکرد و همچنین روزی هم که کار توقیف شد، من به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کردم که چگونه و چطوری تابه‌حال به آن نخبه‌هایی که از کشور می‌روند می‌گفتم نروند! هنگام و زمانی که با من آن روش برخورد می‌می شود دیگر چه انتظاری هست؟! البته روز بعد مشکل برطرف شد ولی نهادها و همچنین ارگان‌هایی که وظیفه‌شان حمایت می باشد، هیچ حمایتی از ما نکردند.

 بازخوردها به مستندتان چگونه و چطوری بود؟
شمقدری: بازخوردها واقعاً اکثرا و بیشتر مثبت بود. بعد از میراث آلبرتا در دنیای مستندسازی من و همچنین آرمان مدیا، اتفاق مبارکی بود جهت جمعی که می‌خواهند ادبیات جدیدی را در کار فرهنگی از جنس انقلاب‌اسلامی ایجادکنند.
ما با هزینه فردی یا شخصی کار را بستیم و همچنین پای هزینه‌های دیگرش هم ایستادیم و همچنین خداراشکر فیلم دیدنی و جذاب هم فروش کرد و همچنین هزینه‌اش را برگرداند؛ ولی باید توجه داشت به هرحال ریسک بود. ما آتش‌به‌اختیاریم ولی باید توجه داشت نهادهایی را هم که وظیفه حمایت دارند، کنار خود نمی‌بینیم.

آیا جریان‌های خاص تنها و فقط می‌توانند آن دست موضوعات را بسازند؟
نقویان: اولاً مسائل مبتلابه نظام آن هم‌قدر زیاد می باشد که فرش‌قرمز هم پهن می‌کنیم که هرکسی می‌تواند در مورد‌شان مستند بسازد. ولی پول‌وپورن مرتبط با یک پرونده امنیتی بود و همچنین آن مساله را نه ما پنهان کردیم و همچنین نه در مستند چیزی می باشد که کسی بخواهد کشفش کند. در همه جای دنیا مرسوم می باشد. هالیوود هم پروژه‌های محرمانه ناسا را به کسی زیرا و به درستی که اسپیلبرگ می‌دهد. نقطه بعد آنکه عده‌ای در سینمای داستانی، آمدند در مورد فقر کار کنند تغییر پیدا کردن به سیاه‌نمایی شد؛ آمدند با روابط نامشروع مقابله کنند، تغییر پیدا کردن به روابط مثلثی شد!
 
آن‌ها چیزهایی می باشد که داریم در آثار آن دوستان منتقد می‌بینیم. به‌نظرمن معضلات فرهنگی و اجتماعی مثل معضلات خانوادگی هر شخص می باشد.
هیچ کس معظلات و مسائل و مشکلات فردی یا شخصی‌اش را جار نمی‌زند و همچنین در صورتی که هم مجبور می شود جهت حل، آن هم را با محرمی در میان می‌گذارد نه آن که بدون راهکار تنها و فقط زخم را باز کند.
شمقدری: شخصاً با بخشی از آن اعتماد خاص موافقم. فیلمساز بایستی و حتما تعهدش را هم در آثار و همچنین هم در منش فردی یا شخصی به نظام نشان دهد. فیلمسازی که در رفتار فردی یا شخصی در چارچوب باورهای نظام قدم برنمی‌دارد خب طبیعتاً نظام نمی‌تواند و همچنین نباید به او اعتماد کند. در همه کشورها همین‌روش می باشد. فیلمساز بایستی و حتما در اثرش ثابت کند که به اصول آن هم نظام پایبند می باشد آن هم وقت به آن آدم می‌می شود اعتماد کرد که در مورد خط قرمزها حرف بزند تا یک نقد درون‌گفتمانی شکل بگیرد. درحالی‌که اتفاقاً در حال حاظر جهت ما هم آن‌روش نیست؛ ما هم هرجا خط قرمزی را رد کرده‌ایم سیلی آن هم را خورده‌ایم. پوستمان کلفت بود وگرنه کسی چراغ سبز به ما نشان نداد.
نقویان: البته ما بلدیم ضمن طرح موضوع، خط‌قرمزها را رعایت کنیم. ما نخواستیم که خط‌قرمزها را هل بدهیم، سر نظام را کلاه بگذاریم و همچنین بعد با آن هم افتخار کسب کنیم.
 
اکثرا و بیشتر سعی کردیم با خط قرمزها درست و همچنین منطقی برخورد کنیم. در حال حاظر نظام مخالف آن می باشد که بحران جنسی و زناشویی و جنسی در جامعه مطرح و همچنین حل می شود؟! قطعاً آن‌روش نیست ولی باید توجه داشت کار کردن با خطوط قرمز صداقت و همچنین تبحری می‌خواهد که بعضی آن هم را ندارند.

آیا ممکن می باشد خود آن فیلم دیدنی و جذاب‌ها مزید بر علت شوند؟ به تا حال به دستاوردهای فرمی رسیده‌ایم که در نوع روایت و همچنین پرداخت، معظلات و مسائل و مشکلات مواجه با آن مضامین را کمتر کند؟
نقویان: آن موضوعات بالاخره مقداری قبح‌شکنی را ناگزیر می‌کند حتی در کشورهایی که خیلی باز خواهند بود باز هم سفارش آن دست موضوعات ملاحظات و همچنین موانعی دارد. بالاخره بخشی از کار ما هم آزمون و همچنین خطاست و همچنین خوب می باشد که بازخوردها را رسانه‌ها به ما برگردانند تا آرام‌آرام آن مسیر را هموارتر کنیم.
شمقدری: بخشی از ماجرا به آن هم اعتماد مخاطب به نیت سازنده برمی‌گردد. مخاطب اعتماد می‌کند که فیلمساز نمی‌خواهد او را به فحشا بکشاند بلکه نگاه او نگاه بررسی کننده و پروهشگر می باشد. البته استثنا دائما هست و همچنین ممکن می باشد جهت بعضی مشکل ساخته یا ایجاد می شود ولی باید توجه داشت اکثراً به نگاه محققانه فیلمساز و همچنین فیلم دیدنی و جذاب تکیه می‌کنند؛ ولی باید توجه داشت کلاً در آن مساله ما یک ضعفی در فقه رسانه داریم و همچنین به نظرم بایستی و حتما سینمای ما از آن نظر با حضور جدی‌تر علما تقویت می شود.

منبع:صبح نو

انتهای پیام

در گفتگو با سازندگان جنجالی «پول‌وپورن» و همچنین «انقلاب جنسی و زناشویی و جنسی»بررسی کردن شد جنس برخورد با بحـران جنسی و زناشویی و جنسی در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان