به گفته نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و همچنین پنهان»؛ ازدواج سفید یا همباشی سیاه!

به گفته نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و همچنین پنهان»؛ ازدواج سفید یا همباشی سیاه!

|به گفته نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و همچنین پنهان»؛ ازدواج سفید یا همباشی سیاه! از مسیح داراب|

صدای شیعه: اولین نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و همچنین پنهان» با حضور امان‌اله قرایی مقدم و همچنین ابراهیم فیاض در دانشکده علوم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. آن نشست با هدف بررسی کردن پدیده ازدواج سفید و همچنین عوامل پیدایی آن پدیده فرهنگی و اجتماعی و همچنین راهکارهای عملی مواجهه با آن هم به همت کانون اندیشه جوون برگزار شد.

ازدواج سفید یا همباشی سیاه!

 در ابتدای آن نشست قرایی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، به تبین اصطلاح ازدواج سفید پرداخت و همچنین گفت: بنده با کلمه «ازدواج سفید» موافق نیستم و همچنین اصطلاح «همباش‌های سیاه» را بهره بری و استفاده می‌کنم. چرا که آن امر نه «ازدواج» می باشد و همچنین نه «سفید»! ازدواج پیوند شرعی، عرفی و همچنین قوانین و قانونی بین یک زن و همچنین مرد می باشد و همچنین آن پدیده فرهنگی و اجتماعی شوم، نه شرعی می باشد، نه عرفی و همچنین نه قوانین و قانونی. ریشه‌های آن پدیده به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در حدود سال شمسی ۱۳۵۴ ما بررسی کردن کردیم و همچنین دیدن کردیم آن پدیده به وجود آمده می باشد که البته آن هم زمان اسمی نداشت و همچنین خیلی زیاد زیرمینی بود. آن هم زمان جهت آن زنان و همچنین مردانی که چند صباحی زیر یک سقف بدون ازدواج زندگی می‌کردند از اصطلاح خانوار بهره بری و استفاده می‌کردند و همچنین خانواده نبودند. آن پدیده «سفید» هم نیست چرا که سرانجام سیاه و همچنین شومی دارد و همچنین تجربه نشان داده که رو به سیاهی حرکت می‌کنند. پس نه «ازدواج» می باشد و همچنین نه «سفید»!

ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در ابتدا به اصلاح برداشتی که از اصطلاح ازدواج سفید می‌می شود پرداخت و همچنین گفت: کلمه «ازدواج سفید» در مقابل «ازدواج نوشته شده و همچنین ثبت شده» بهره بری و استفاده می‌می شود. سیاه در اینجا به معنی آن هم نوشته شده و همچنین ثبت شده می باشد. ازدواج در صورتی که ثبت نشده و همچنین نوشته نشده باشد می‌می شود سفید و همچنین نانوشته. آن هم کلمه سواد که به معنی کتابت می باشد هم از سیاه می‌آید.

در دوره سرمایه‌داری تنها و فقط اشراف می‌توانند ازدواج کنند

فیاض در ادامه به واکاوی بسترهای فرهنگی و اجتماعی به وجود آمدن آن پدیده پرداخت و همچنین گفت: هم اکنون می‌می شود راجع به آن مسائل حرف زد ولی باید توجه داشت مثلا سال شمسی ۷۰ در صورتی که از تاثیر صنعتی شدن بر سکس و همچنین روابط زناشویی و جنسی و زناشویی صحبت می‌کردیم کسی باور نمی‌کرد که چنین اتفاقاتی می‌افتد. می‌گفتیم به جایی می‌رسیم که قراردادهای فرهنگی و اجتماعی، که بایستی و حتما اعتبار و همچنین عقلانیت ساخته یا ایجاد کنند، غریزه‌ای به نام غریزه جنسی و زناشویی و جنسی را نمی‌توانند ارضا کنند. اینجا بحث‌ها به خارج از خانواده می‌رسد و همچنین بحث خیانت هم هست. هم اکنون می‌گویند نگوییم خیانت، بگوییم بی‌وفایی! خیانت یک مقدار اسم تندی می باشد و همچنین کمی سبکش کنیم، بگوییم بی‌وفایی! سبک‌تر می‌کنند که آن روابط خارج از خانواده را بپذیریم.

نابهنجاری‌ها هنگام و زمانی که بستر فرهنگی و اجتماعی‌اش فراهم باشد، در طول زمان تغییر پیدا کردن به هنجار می‌شوند. هم اکنون ازدواج و همچنین خانواده گران شده می باشد. زیرا و به درستی که سرمایه‌داری همه اینها را گران می‌کند. در دوره سرمایه‌داری تنها و فقط اشراف می‌توانند ازدواج کنند. حتی سن ازدواج‌شان پایین می‌آید. هم اکنون در ایران میلیاردرها، سن ازدواج‌شان به شدت پایین آمده می باشد. به سمتی می‌رویم که اشراف می‌توانند ازدواج کنند ولی باید توجه داشت اقشار دیگر نمی‌توانند. کشوری که مبنا را اقتصاد و همچنین رشد اقتصادی می‌گذارد، حال می‌خواهیم اسمش را توسعه بگذاریم یا پیشرفت، بُعد فرهنگی و اجتماعی به شدت ضعیف می‌می شود. خانواده یک امر فرهنگی و اجتماعی می باشد و همچنین به شدت به سمت ضعیف شدن می‌رود.

جوانان در آن پدیده مظلوم واقع شده‌اند

قرایی مقدم در ادامه با قبول تاثیر مولفه‌های اقتصادی، بر عوامل دیگر فرهنگی و اجتماعی نیز تاکید کرد و همچنین افزود: مادیات مهم می باشد ولی باید توجه داشت آن مساله تک عاملی نیست. ما سال شمسی‌ها پیش در مورد طلاق کار کردیم و همچنین در آن هم زمان تنها و فقط ۱۸ عامل کلان جهت طلاق به دست آوردیم. خود طلاق و همچنین ازدیاد آن هم هم باعث از بین رفتن ازدواج می باشد. جوانی که می‌بیند آمار طلاق تا آن حد بالاست، پیش خود می‌گوید که جهت چه آن همه هزینه کنم و همچنین ازدواج کنم که بخواهد به طلاق بیانجامد. کمبود اشتغال، معظلات و مسائل و مشکلات ناشی از شهرنشینی، رشد بی قاعده طبقه متوسط، رواج بی‌بند و همچنین باری در خانواده‌ها، غنی نشدن زمان بیکاری و اوقات تفریح جوانان به خصوص دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین خیلی از عوامل دیگر در آن پدیده موثر خواهند بود. هنگام و زمانی که شادی و همچنین نشاط را از جوون بگیری خیابان­گردی رشد می‌کند. همین دانشگاه یکی از عواملی می باشد که باعث بالا رفتن سن ازدواج می‌می شود. ۴ سال شمسی می‌خواهد درس بخواند، بعد ۲ سال شمسی برود سربازی و همچنین بعد جدید و تو و تازه به دنبال کار بگردد. همین باعث ضعیف شدن خانواده می‌می شود. آن پدیده‌ای می باشد که همه در آن هم مسئول و همچنین مقصرند و همچنین جوانان ما مظلوم واقع شده‌اند. هم اکنون مسئولان جوابگو نیستند. می‌گویند اراده آزاد می باشد و همچنین همه مشکل از جوون می باشد که به سمت آن مسائل می‌رود. در صورتی که جامعه انسان را شکل می‌دهد و همچنین بر انسان مسائل را تحمیل می‌کند. هم اکنون در خرم‌آباد ۲۴ جوون لیسانس و همچنین فوق‌لیسانس رفتگر خواهند بود. خب آن جوون چه کند؟

ابراهیم فیاض در ادامه بحث خود جهت تبیین عوامل ساختاری موثر بر آن پدیده گفت: ما از سال شمسی‌های ۶۸ و همچنین ۶۹ در زمان حکومت آقای هاشمی رفسنجانی که بحث توسعه داغ بود می‌گفتیم که پس نتیجه آن می شود که آن تفکرات چه خواهد شد. ولی باید توجه داشت همه شاعرانه در مورد توسعه صحبت می‌کردند؛ مست توسعه بودند. کسی زیر بار نمی‌رفت و همچنین مثل هم اکنون هم نبود که آثارش را به چشم ببینیم. ازدواج‌ها انجام می‌شد و همچنین جامعه ضامن‌های اخلاقی داشت و همچنین اوضاع جمعیت اینگونه نبود. هم اکنون هم هنوز به آن هم صورت کسی توجهی نمی‌کند. ببینید هم اکنون صداوسیما بر چه چیزهایی تاکید دارد و همچنین چقدر از مسائل اساسی غفلت می‌کند. صداوسیما در آن ۴۰ سال شمسی با سریال‌هایش بلایی بر سر شهروندان و مردم شهر و همچنین خانواده ها آورده که یک هزارم آن هم را آن فضای مجازی نیاورده می باشد. هنوز هم کسی نمی‌خواهد بفهمد و همچنین ببیند. همین هم اکنون ببینید دعوای بعضی مسئولان در محور اقتدار و قدرت بر سر چیست و همچنین دعوای کف جامعه شهروندان و مردم شهر کجاست! موقعی که جامعه را به جای خانواده می‌گذارید، اقتصاد می‌می شود موتور محرکه جامعه. جامعه شناسی عملا به حاشیه می‌رود و همچنین به جایش روان‌شناسی را جایگزین می‌کنند.

روانشناسی و همچنین عرفان، علوم فرهنگی و اجتماعی و همچنین دین فقهی را به حاشیه رانده‌اند

استاد دانشگاه تهران در ادامه بحث خود به پیوند روانشناسی و همچنین عرفان اشرافیتی اشاره کرد و همچنین گفت: روانشناسان آمدند در ارتباط و رابطه با مملکت صحبت کردند و همچنین روانشناسی را با عرفان هم مخلوط کردند. پس نتیجه آن می شود که آن شد که یک محافظه‌کاری فرهنگی و اجتماعی به وجود آمد. هم اکنون کسی بحث فرهنگی و اجتماعی نمی‌کند. در اول انقلاب همه بحث، عدالت بود. چی شد که هم اکنون همه چیز تغییر پیدا کردن شد به رستگاری فردی یا شخصی و همچنین همه‌اش خواب بازی و همچنین آنکه چه کسی چه خوابی دیده می باشد. مملکت را یک عرفان کاذب برداشت. با آن ترکیب روانشناسی و همچنین عرفان اشرافیتی شکل گرفت و همچنین علوم فرهنگی و اجتماعی و همچنین دین فقهی که مبنایش عقلانیت بود را کنار گذاشتند. هیچ فقیهی حاضر نشد بحث صیغه را آزاد کند چرا که بنیان خانواده را سست می‌کند و همچنین هنگام و زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه تهران بحث ازدواج موقت و همچنین منزل و خانه عفاف را مطرح کرد آقای مشکینی در نماز جمعه قم در مقابلش موضع گرفت. چرا که آن امر به به آن شکل بی‌قاعده ، خانواده را سست می‌کند و همچنین به همین راحتی نمی‌می شود در مورد آن هم حکم فقهی داد.  من سال شمسی ۷۲ در یک بولتن خواندم که در پاکستان مادری فرزندش را می‌فروشد باورم نمی‌شد. ولی باید توجه داشت هم اکنون بروید ببینید که در بعضی بوستان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد. بعد شهردار تهران رفت دو روز آنجا گفت به اینها رسیدگی کنیم. غذا و همچنین سرم و همچنین آن جور چیزها بهشان مجانی دادند!! پس نتیجه آن می شود که چه شد؟ تمام معتادان اطراف ریختند در تهران که بالاخره غذای مجانی می‌دهند برویم بخوریم.

بحران طبقه متوسط ازدواج سفید می باشد و همچنین بحران قشر ضعیف تجاوز!

فیاض در ادامه به بحث عدالت در جامعه پرداخت و همچنین گفت: در صورتی که علوم فرهنگی و اجتماعی در وسط میدان نباشد و همچنین عدالت به محور تغییر پیدا کردن نشود و همچنین اقتصاد از آن محوریت خارج نشود که برود در کنار امر فرهنگی و اجتماعی قرار بگیرد، وضع همین وضع می باشد و همچنین روز به روز بدتر خواهد شد. هم اکنون ازدواج سفید بحرانی می باشد که قشر متوسط ساخته یا ایجاد می‌کند. بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی خواهد بود. آن حرکتی می باشد که طبقه متوسط شروع کرده می باشد. حالا بحران طبقه متوسط ازدواج سفید می باشد. بحران قشر مستضعف چیست؟ تجاوز! آتنا و همچنین اهورا و همچنین اینها را ببینید. آن خبرها همین‌روش دارد رشد می‌کند. در صورتی که محور همه چیز- بدون توجه به جامعه- اقتصاد باشد همین پس نتیجه آن می شود که‌اش می‌می شود. ریاست جمهور در همه سخنرانی‌ها هنگام و زمانی که می‌خواهد استنادی بکند می‌گوید اقتصاددانان آن را گفتند. آن شاخص اقتصادی و همچنین آن هم رشد اقتصادی! خب رشدِ اقتصادیِ مکانیکی به چه درد می خورد؟ چقدر از شهروندان و مردم شهر زیر آن هم لِه شدند؟

فیاض در ادامه بحث خود در مورد عدالت گفت: در صورتی که ما نتوانیم عقلانیت دینی را با عدالت پیوند بزنیم جامعه بدتر از آن خواهد شد. آن تجاوزها نمونه‌اش می باشد. آنکه قشر متوسط دارد به قشر ضعیف تغییر پیدا کردن می‌می شود نمونه‌اش می باشد. ما بارها آن‌ها را گفته‌ایم ولی باید توجه داشت مسئولین توجه ندارند. در صورتی که نتوانیم عدالت و همچنین عقلانیت را با هم ترکیب کنیم معظلات و مسائل و مشکلات بسیاری خواهیم داشت.

آموزش اصل می باشد و همچنین آموزش هم فلسفه و همچنین علوم انسانی می‌خواهد

قرایی مقدم در ادامه بحث به تبیین نقش مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی خاصه آموزش پرداخت و همچنین گفت: بنده سال شمسی‌ها پیش تذکر دادم که ساختارهای آموزشی ما دچار معظلات و مسائل و مشکلات عدیده می باشد. از ۳۷ سال شمسی پیش گفتم که از مهدکودک ما دچار تشتت ارزشی می‌شویم. ولی باید توجه داشت فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردند با تک عامل‌ها می‌می شود ساختار را اصلاح کرد. آمدند در مدارس معلم پرورشی گذاشتند که مثلا به دخترها بگوید که حجابتان آن‌روش باشد و همچنین آن هم روش نباشد. خب هنگام و زمانی که آن هم دانش‌آموز می‌رود در جامعه می‌بیند که مثلا معلمش در خارج از مدرسه آن هم را رعایت نمی‌کند چه می‌می شود؟ آن را توجه نمی‌کنند. ما با تحلیل‌های روانشناسی و همچنین فردگرایانه به هیچ جا نمی‌رسیم. بایستی و حتما ببینیم که فرد در کجاست بعد فرد را تحلیل کنیم. فرد و همچنین جمع دو گوی از هم جدا نیستند. فرد هنگام و زمانی که در جمع بود دیگر خصوصیات فرد را ندارد. نسبت فرد و همچنین جمع هم جمع بستن خصوصیات نیست، بلکه ترکیب آنها می باشد و همچنین آن می باشد که موجب پیچیدگی می‌می شود.

فیاض نیز با اشاره به سرعت فراگیری اطلاعات و همچنین ارتباطات بر آموزش و همچنین وجود فلسفه آموزش جنسی و زناشویی و جنسی تاکید کرد و همچنین گفت: در صورتی که بخواهیم به عاملیت‌ها نگاه کنیم بایستی و حتما به آنها سهمیه بدهیم. مثلا خودآگاهی بدنی خیلی زیاد سنش پایین آمده می باشد. بچه هم اکنون با دو کلیک به همه چیز دسترسی دارد. یعنی قبل از آنکه اصلا بخواهد مستلزم و نیاز پیدا کند به آن هم دسترسی دارد و همچنین آگاه می‌می شود. سرعت فراگیری و همچنین دسترسی اطلاعات خیلی زیاد بالا و همچنین ساده می باشد. خودآگاهی بدنی و همچنین جنسی و زناشویی و جنسی به شدت آخر گرفته می باشد. ما بایستی و حتما چکار کنیم؟ تمام دنیا اول بحث آموزش را مطرح کردند. ما هم اکنون نظام آموزشی با تکنولوژی فعلی نداریم که بچه‌ها بفهمند چه کار کنند. نظام آموزشی ما یا سانسور می‌کند یا از آن هم می‌گذرند. آموزش اصل می باشد. آموزش همگانی و همچنین اختصاصی. آموزش همگانی که امروز در صدا و همچنین سیما، وزارت ارشاد و همچنین مخابرات اصلا  وجود ندارد . در صورتی که از جهل نجات پیدا کنیم همه چیز درست می‌می شود و همچنین آن هم وقت شهروندان و مردم شهر نجات پیدا می‌کنند. همه آن مسائل با آموزش حل میمی شود و همچنین آموزش هم فلسفه و همچنین علوم انسانی می‌خواهد که از اینها هم خبری نیست.

منبع: مهر

انتهای پیام

به گفته نشست «ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و همچنین پنهان»؛ ازدواج سفید یا همباشی سیاه! در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان