نحوه شهادت سوزناک حضرت علی اصغر(ع)در روایات متنوع و گوناگون و مختلف

حضرت علی اصغر نحوه شهادت سوزناک حضرت علی اصغر(ع)در روایات متنوع و گوناگون و مختلف

شفقنا-از مصائب پهناور و بزرگ روز عاشورا و همچنین از حوادث مسلّم آن روز، شهادت طفل شیرخوار امام و پیشوا حسین می باشد که سپاه عمرسعد با کمال بی‎رحمی او را به شهادت رساند
در متن زیر روایت های متنوع و گوناگون و مختلف در مورد شهادت حضرت علی اصغر جمع آوری شده می باشد.

شهادت علی اصغر به روایت سیدبن طاووس
با طنین افکن شدن ندای تنهایی و همچنین یاری خواهی سالار شایستگان، صدای گریه و همچنین ناله از سراپرده حسین علیه السلام و همچنین بازماندگان اردوگاه نور به آسمان برخاست و همچنین همه گریه کردند.آن هم حضرت به سراپرده شیر زنان نزدیک شد و همچنین خواهرش زینب را خواست و همچنین به او فرمود: خواهرم! فرزند خردسالم را بیاور تا جهت آخرین بار او را ببینم. «ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه»خواهرش کودک محبوب آن هم حضرت را آورد و همچنین به حسین علیه السلام داد، آن هم حضرت او را در آغوش گرفت تا هم بدر، کودک خردسال خود را نیک بنگرد و همچنین هم کودک توشه ای از پدر گرانمایه اش را برگیرد که به ناگاه عنصر تبهکاری از «بنی اسد» گلوگاه آن هم کودک معصوم را در آغوش پدر هدف تیر بیداد قرار داد و همچنین گوش تا گوش او را برید و همچنین درید.حسین علیه السلام به خواهرش فرمود: بیا و همچنین کودک نازنیم را بگیر! آن هم گاه کف دست ها را زیر گلوی تیر خورده ی آن هم خردسال شهید گرفت تا از خون لبریز گردید، سپس خونها را به سوی آسمان افشاند و همچنین رو به بارگاه خداوند تبارک و تعالی کرد که:«هون علی بی انه بعین الله.»آن هم چیزی که آن سوگ سهمگین را برمن تحمل پذیر و همچنین آسان می سازد، آن می باشد که آن شقاوت و همچنین بیرحمی در محضر خداوند تبارک و تعالی انجام می گیرد و همچنین او گواه آن جنایت فجیع می باشد. .در روایت غیره ای در آن مورد نقطه ای آمده می باشد که به خرد نزدیک تر می باشد، چرا که آن هم شرایط حساس هنگامه ی وداع با کودک نبود و همچنین آن هم حضرت سخت درگیر دفاع و همچنین پیکار با دشمن بود که خواهرش زینب از سراپرده ی بانوان حرم بیرون آمد و همچنین آن هم کودک گرانمایه را آورد و همچنین رو به برادر ارجمندش گفت: جان برادر! آن کودک شماست که شیرخواره می باشد و همچنین سه روز می باشد که آبی نچشیده می باشد؛ جهت او اندکیآب قراهم کنید.آن هم حضرت آن هم کودک شیرخوار را برکرفت و همچنین رو به سپاه استبداد نمود و همچنین فرمود:«یا قوم قد قتلتم شیعتی و همچنین أهل بیتی، و همچنین قد بقی هذا الطفل یتلظی عطشا، فاسقوه شربه من الماء.»هان ای تیم اموی مسلک! تو بی هیچ دلیل خردمندانه ای دوستداران و همچنین بستگان مرا به خاک و همچنین خون کشیدید، و همچنین آن کودک ارجمندم مانده می باشد که از فشار عطش به خود می پیچید، او را با اندکی اب سیراب سازید.هنوز سخن آن هم بزرگوار به پایان نرسیده بود که یکی از آن هم تبهکاران، آن هم کودک نورس را هدف تیر بیداد قرار داد و همچنین سر نازنین اش را از گلو برید.آن هم جا بود که پیشوای آزادی آن هم تاریک اندیشان خشونت کیش را به آن هم کیفر و همچنین عذابی نفرین کرد که بعد از چندی «مختار» و همچنین دیگران بر سر آن هم روسیاهان آوردند.امام و پیشوا باقر علیه السلام فرمود: از خون گلوی کودک شهیدی که آن هم را به سوی آسمان پاشید، قطره ای به سوی زمین باز نیامد.
کتاب : در رواق چشم های اشکبار ( ترجمه لهوف )


شهادت علی اصغر به روایت محمدبن جریر طبری

عتبه بن بشیر اسدی گوید: ابو جعفر محمد بن علی بن حسین به من گفت: «ای بنی اسد، خونی از ما پیش تو هست.» گوید: گفتم: «ای ابو جعفر خدایت رحمت کناد گناه من در آن میانه چیست؟

چگونه بود؟» گفت: «کودک حسین را پیش او همچنین آوردند که در بغل گرفت و همچنین یکی از تو، ای بنی اسد، تیری بزد و همچنین گلوی او را درید، حسین خون او را بگرفت و همچنین زیرا و به درستی که کف او همچنین پر شد آن هم را به زمین ریخت و همچنین گفت: «پروردگارا، در صورتی که فیروزی آسمان را از ما بازگرفته ای چنان کن که به سبب خیر باشد و همچنین انتقام ما را از آن ستمگران بگیر.» گوید: عبد اللَّه بن عقبه غنوی تیری به پسر حسین زد و همچنین او را بکشت.
کتاب تاریخ طبری


شهادت حضرت علی اصغر به روایت شیخ مفید

آن هم حضرت بر در خیمه نشست، و همچنین فرزندش عبد اللَّه بن حسین که کودکی بود نزد او آمد آن هم حضرت او را در دامان خود نشانید، مردی از بنی اسد تیری بسوی او پرتاب کرد که آن هم بچه را بکشت، حسین علیه السّلام خون آن هم کودک را در دست خود گرفت و همچنین زیرا و به درستی که دستش پر شد آن هم را بر زمین ریخت، سپس گفت: بارپروردگارا در صورتی که یاری را از سمت آسمان از ما جلوگیری کردی پس آن هم را قرار ده جهت آنچه بهتر می باشد، و همچنین انتقام ما را از آن شهروندان و مردم شهر ستمکار بگیر، سپس آن هم کودک را برداشته آورد در کنار کشتگان از خاندان خویش نهاد.
کتاب ترجمه الارشاد

نحوه شهادت سوزناک حضرت علی اصغر(ع)در روایات متنوع و گوناگون و مختلف در تاریخ ۲۰۱۷-۰۹-۲۹ ۱۶:۵۴:۵۹ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان