فضاي مجازي بستر کشتن و قتل‌هاي فجيع واقعي

فضاي مجازي بستر کشتن و قتل‌هاي فجيع واقعي

|فضاي مجازي بستر کشتن و قتل‌هاي فجيع واقعي از مسیح داراب|

صدای شیعه: «محتواي مستهجن تلگرام «تشديدگر» حادثه ورامين بود»، «دوستي در فضاي مجازي – کشتن و قتل در جاده خاکي»، «قرار مردن و مرگ دختر جوون با دوست فضاي مجازي»، «تلگرام بازي مرگبار»، «درخواست کشتن و قتل در فيسبوک»،« کشتن و قتل با تانگو» و همچنین الی ماشاء‌الله از اين قبيل تيترهايي می باشد که هر روز خدا از جلوي چشم ما رژه مي‌رود بي‌آنکه بدانيم آمار جرم و جنایت و همچنین جنايت تحت‌تأثير فضاي مجازي در حال سر به فلک کشيدن می باشد و همچنین همچنان نيم‌ بيشتري از شهروندان و مردم شهر بيشتر وقت و همچنین زمان خود را بي‌هدف در اين محيط سپري مي‌کنند؛ محيطي که به راحتي بستر‌ساز دسترسي آسان به محتواي غير‌اخلاقي و همچنین غير‌ضروري را فراهم و همچنین متأسفانه قسمت و بخش آسيب‌پذير جامعه يعني جوانان و نوجوانان و همچنین جوانان را در خود غرق کرده می باشد. حال آنکه تبعات جبران‌ناپذير کنترل نکردن محتواي فضاي مجازي در بستر امنيت‌ساز شبکه‌هاي ملي و همچنین داخلي باعث شده تا آمار جرم و جنایت و همچنین جنايت در سال شمسی ۹۶ به مدت مشابه سال شمسی قبل افزايش پيدا کند و همچنین انگشت اشاره درست به سمت فضاي مجازي نشانه گرفته شده می باشد.

توسعه پديده جهاني فناوري اطلاعات و همچنین ارتباطات، تحولي شگرف در ابعاد گوناگون حيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و همچنین سياسي ايجاد کرد. گستره بيکران اين فضا باعث شد تا از يکسو فرصت‌هاي بي‌نظيري براي پيشرفت و همچنین اطلاع‌رساني فراهم می شود و همچنین از سوي ديگر تهديدهاي جدي در قسمت و بخش‌هاي متنوع و گوناگون و مختلف ساختارهاي اجتماعي و همچنین حتي فرهنگي به دنبال داشت.

ميل و همچنین اشتياق به بهره بری و استفاده از رايانه و همچنین اينترنت و همچنین بهره‌مندي از مزاياي آن هم، اگرچه زمينه مشارکت جوامع گوناگون در فناوري‌هاي پيشرفته را فراهم کرده، ولی باید توجه داشت درعين حال، شرايط و همچنین بستر مساعدي نيز براي ظهور جرائم سايبري به وجود آورد. سرعت، کثرت، سهولت، ارزان بودن، بي‌مرز بودن، ناشناختگي، اتوماتيک بودن و همچنین… در عرصه ديجيتال و همچنین فناوري گونه‌اي متمايز از جرائم را با خود به دنبال آورد که عرصه فضاي مجازي محصول يکي از همين گونه‌هاي جديد توسعه فناوري اطلاعات می باشد، تا جايي که طبق گزارشات رسمي نهاد ملل هيچ حوزه‌اي از زندگي بشري فارغ از تهديدات فضاي مجازي نمي‌بيند.

از آنجايي که در زمينه فضاي مجازي در کشور ما نيز پديده فاخر فرهنگي رخ داد و همچنین تکنولوژي پيش از فرهنگ بهره بری و استفاده از آن هم در بين عامه شهروندان و مردم شهر جاي خود را بازکرد، روند را به جايي رساند که امکان وقوع آسيب‌هاي گوناگون در بين اشخاص با ضريبي بسيار بالا افزايش پيدا کرد و همچنین در نهايت به عاملي براي جرم و جنایت و همچنین جنايت تبديل شد. حال آنکه اين تکنولوژي ارتباطي خود عاملي براي تسهيل جرائم نهاد يافته نيز شد و همچنین با توجه به مزيت‌هاي متنوع و گوناگون و مختلف آن هم، بستر مناسبي هم براي جرائم گروهي فراهم کرد. 

 

افزايش کشتن و قتل‌هاي فجيع و همچنین فضاي مجازي

به گفته سخنگوي دستگاه قضايي کشور يکي از آثار مخل شدن امنيت و همچنین آرامش جامعه به واسطه همين فضاي مجازي می باشد که آرام‌آرام زيان آن هم متوجه شهروندان و مردم شهر شده می باشد. 

حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌اي در يک صد و همچنین هجدهمين نشست خبري خود با تأکيد بر اين نقطه که متأسفانه در سال شمسی ۹۶ آمار کشتن و قتل‌هاي فجيع و همچنین آزارهاي خانوادگي نسبت به مدت مشابه در سال شمسی ۹۵ بيشتر شد، مي‌گويد: نمي‌خواهم بگويم علت همه اين موارد فضاي مجازي می باشد، ولی باید توجه داشت بر‌اساس نظر کارشناسان مربوطه يکي از آثار مضر و همچنین بد مواردي که در فضاي مجازي پخش مي‌می شود و همچنین ذهن شهروندان و مردم شهر را درگير مي‌کند، همين جنايت‌هايي می باشد که رخ مي‌دهد، البته عوامل ديگري مثل استعمال مواد‌روانگردان وجود دارد.

حال آنکه بايد گفت گسترش اينترنت و همچنین بهره بری و استفاده بي‌هدف از شبکه‌هاي اجتماعي نه‌تنها باعث تشديد آسيب‌هاي زياد در جامعه و همچنین دسترسي به محتواي غيراخلاقي شد، بلکه بستري به اصطلاح مناسب‌تر نسبت به قبل براي دسترسي به محتواي غيراخلاقي فراهم ساخت و همچنین در بين قشر آسيب‌پذير جامعه يعني جوانان و نوجوانان و همچنین جوانان را هدف گرفت. 

به روش مثال موضوع به کشتن و قتل رسيدن ستايش قريشي، دختر شش ساله‌اي که در خانواده‌اي افغان در ايران متولد شده و همچنین زندگي مي‌کرد، توسط پسر ۱۶ ساله‌اي که همسايه وي بود، يکي از مباحث اصلي مطرح شده در فضاي رسانه‌اي طي چند وقت اخير بوده می باشد.

برخي چهره‌هاي نزديک به قاتل ستايش قريشي از‌جمله وکيل اين متهم حضور در شبکه‌هاي اجتماعي و همچنین بهره بری و استفاده بدون فيلتر از فضاي مجازي را عامل اين حادثه عنوان کرد و همچنین تعدادي از کارشناسان حوزه جامعه شناسي و همچنین ارتباطات بر اين نظر صحه گذاشتند، ولی باید توجه داشت از سوي ديگر بعضي کارشناسان نيز معتقدند اين عامل به تنهايي نمي‌تواند موجب بروز چنين حادثه ناگواري می شود و همچنین قطعاً عوامل ديگري نيز وجود داشته می باشد، ولی باید توجه داشت دسترسي آسان به محتواي مستهجن نيز در تشديد انگيزه‌هاي قاتل براي ارتکاب اين جرم و جنایت غيراخلاقي و همچنین غيرانساني تأثيرگذار بود. 

 

سرنخ‌هاي جنايي که به فضاي مجازي مي‌رسد

اظهارات سخنگوي دستگاه قضا در حالي می باشد که پيش از اين نيز دستگاه‌هاي ديگري زیرا و به درستی که نيروي انتظامي کشور، به تأثيرات فضاي مجازي در جرم و جنایت و همچنین جنايت اشاره و همچنین در اين زمينه مطرح کرده بودند در بسياري مواقع در پيگيري سرنخ‌هاي کشف، به دوستي‌هاي فضاي مجازي مي‌رسند که باعث کشتن و قتل و همچنین تجاوز می باشد. کمااينکه طبق همين گفته جاهايي که قاتل يا مقتول تحصيلکرده‌تر و همچنین آشناتر با فضاي مجازي باشند، بهره بری و استفاده از فضاي مجازي و همچنین ارتباط آن هم با جرائم جنايي نيز بيشتر مي‌می شود. 
اين نشان مي‌دهد در صورتی که ما دو موضوع مدرنيسم يا جهاني شدن و همچنین زندگي ايراني اسلامي با تکيه بر معيارهاي ديني و همچنین اخلاقي را در دو کفه ترازو قرار دهيم، به تناسب سنگين شدن مدرنيسم و همچنین همراه شدن با اين جريان، بعضاً شاهد از دست رفتن و همچنین سبک‌تر شدن ارزش‌هاي اخلاقي هستيم. خانواده‌ها نيز بايد بدانند فاصله گرفتن از ارزش‌هاي اخلاقي و همچنین تغيير سبک زندگي آنها از نوع اسلامي ايراني به سمت سبک زندگي غربي اروپايي تحت‌تأثير فضاي سايبري و همچنین شبکه‌هاي ماهواره‌اي باعث فاصله گرفتن فرزندانشان از معيارهاي اخلاقي و همچنین بروز ناهنجاري‌ها در رفتار آنها مي‌می شود. شايد بهترين شيوه در جلوگيري از افزايش نتايج منفي اين چرخه نا‌متوازن، آموزش عموم جامعه از يکسو و همچنین ايجاد امنیت شبکه‌هاي اجتماعي و همچنین مجازي در بستر اينترنت ملي باشد. 

منبع: روزنامه جوون

انتهای پیام

فضاي مجازي بستر کشتن و قتل‌هاي فجيع واقعي در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان