سنگری مطرح کرد: پرداختن به موضوعات روز موجب کمرنگ‌شدن ستایش اهل‌بیت(ع) نشود

سنگری مطرح کرد: پرداختن به موضوعات روز موجب کمرنگ‌شدن ستایش اهل‌بیت(ع) نشود

|سنگری مطرح کرد: پرداختن به موضوعات روز موجب کمرنگ‌شدن ستایش اهل‌بیت(ع) نشود از مسیح داراب|

صدای شیعه: شعر هیات و همچنین شعر آیینی یکی از موضوعات پرمناقشه طی سال شمسی‌های اخیر میان اهالی آن حوزه بوده می باشد. صاحب‌نظران در آن عرصه نظرات متفاوتی در مورد آن نوع از شعر آیینی ابراز داشته‌اند و همچنین بر سر آن موضوع اختلاف نظر بسیاری بوده می باشد.

به همین خاطر سراغ دکتر محمدرضا سنگری رفتیم تا نظرات آن پژوهشگر برجسته شعر آیینی را در ارتباط و رابطه با آن پیشامد جدید جویا شویم. پیشامد جدید‌ای که به نظر آنقدر مهم بوده که سنگری سراغ تالیف پژوهشی با محوریت «شعر هیات» برود و همچنین حاصل آن پژوهش را در کتابی با همین نام نشر یافته شده کند. از آن رو به نظر می‌رسد آن پیشامد جدید خیلی زیاد قابل توجه و همچنین مهم می باشد و همچنین فعالان و همچنین مخاطبان می‌توانند از آن هم جهت گسترش گرفتن خود از شعر آیینی بهره بری و استفاده کنند.

*افق «شعر هیات» معمولا فروتر از شعر آیینی می باشد

فارس: در سال شمسی‌های اخیر عبارت «شعر هیات» در فضای شعر آیینی رواج یافته، می‌خواهم بدانم از نظر تو آن عبارت چه نسبتی با شعر آیینی دارد و همچنین نقاط افتراق آن هم با شعر آیینی کجاست و همچنین مولفه‌های آن شعر چیست؟

«شعر هیات» یکی از شاخه‌های شعر آیینی خواهد بود. حالا شعر آیینی یک گستره‌ای دارد که آن گستره شامل همه سروده‌هایی می‌می شود که در حوزه‌های ستایشی و همچنین نیایشی سروده شده می باشد. آن که شعر آیینی یا مذهبی را به شعر نیایشی و همچنین ستایشی تقسیم می‌کنم منظورم از شعر نیایشی مراد ستایش حضرت حق و همچنین طرح صفات حضرت حق و همچنین طرح نیازهای انسانی می باشد و همچنین مراد از شعر ستایشی نیز ستایش بزرگان از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) و همچنین ائمه(ع) تا بعضی از بزرگان دینی می باشد.

در حوزه شعر مذهبی یا آیینی ما شاخه‌ای داریم که آن هم را شعر هیات می‌نامیم که آن شعر در موقعیتی به نام هیات سروده شده می باشد، که عمدتا در تجمع‌های مذهبی جهت سوگواری یا احیانا جهت شادی اهل‌بیت(ع) مانند مولودی‌ها یا در سوگ اهل بیت(ع) از آن هم بهره بری و استفاده می‌کنند.

افق «شعر هیات» معمولا فروتر از شعر آیینی می باشد زیرا و به درستی که اینجا مخاطب عام وجود دارد و همچنین بایستی و حتما شعر و همچنین محتوای آن هم به تناسب آنها باشد و همچنین گاهی ممکن می باشد افق آنها نازل‌تر باشد آن به معنای آن نیست که اشعار فرازمند و همچنین والا در هیات خوانده نمی‌می شود بلکه از آنها هم بهره بری و استفاده می‌می شود ولی عموما و همچنین نوعا سروده‌هایی که در هیات خوانده می‌می شود سطح‌شان فروتر می باشد. بیشترین آنها هم به حوزه شعر عاشورا اختصاص دارد. زیرا عمومی‌ترین هدف هیات و همچنین هدف اصلی هیات‌ها پرداختن به پیشامد جدید عاشورا می باشد.

آن سروده‌هایی که معمولا وجود دارد خودشان بر چند نوع می باشد، بعضی از آن سروده‌ها «نوحه‌»ها خواهند بود و همچنین می‌دانیم نوحه‌ها معمولا جهت ابراز هیجان، دلدادگی و همچنین شیفتگی به اهل بیت(ع) در هیات سینه‌زدن و همچنین زنجیرزدن بهره بری و استفاده می‌می شود که نوحه‌ها به خاطر تبعیت از موسیقی، ممکن می باشد موسیقی و همچنین وزن ویژه شعری نداشته باشند. یعنی در صورتی که اوزان عروضی را بر آنها بار کنیم ممکن می باشد تفاوت‌هایی داشته باشد و همچنین گاهی شبیه ترجیع‌بند خواهند بود که جمعیت برگردان می‌کند و همچنین جواب می‌دهد که به اصطلاح به آن هم گوشواره می‌گویند

یک نوع شعر دیگر، اشعاری می باشد که در مقدمه هیات خوانده می‌می شود که معمولا رباعی و همچنین دو بیتی می باشد که گاهی به منظور گرفتن یک صلوات خوانده می‌می شود تا مجلس را کم‌کم آماده کند و همچنین در ادامه مثنوی و همچنین قصیده‌ای خوانده می‌می شود. آن شعر هیات می باشد.

گاهی مداحان خودشان شعر هیات را تولید می‌کنند، ما در روزگار کنونی آن اکثرا و بیشتر شده که مداحان و همچنین ذاکران شعرشان از خودشان می باشد مانند سعید حدادیان؛ ولی باید توجه داشت بعضی نیز شاعر دارند، مانند حاج صادق آهنگران که پیش از مرحوم حبیب‌الله معلمی و همچنین در حال حاظر آقای زمان گلدسته جهت او شعر می‌سرایند که در محافل و همچنین در موقعیت‌ها خوانده می‌می شود.

*پرداختن به موضوعات روز موجب کمرنگ شدن ستایش اهل‌بیت(ع) نشود

فارس: یکی از محورهای شعر آیینی «مدح» می باشد و همچنین در اشعار سجایای اخلاقی و همچنین بزرگی اهل بیت(ع) مطرح می‌می شود، ولی باید توجه داشت یکی از موضوعاتی که در اشعار کمرنگ می باشد پرداختن به مطالبات و همچنین موضوعات روز می باشد که در فضای گفتمانی اهل‌بیت(ع) هم بوده می باشد. علت آن پیشامد جدید را در چه می‌بینید؟

اتفاقا جای آن موضوعات در شعر خیلی خالی نیست و همچنین بعضی به صورت به روز در حال عرضه کردن شعر هیات خواهند بود. جهت مثال آقای آهنگران یا آقای نریمانی در اشعارشان به موضوعات روز می‌پردازند. یک مقدار اشعار در حال نزدیک شدن خواهند بود هرچند هنوز فاصله وجود دارد، ولی باید توجه داشت مهمترین پیشامد جدید آن می باشد که چگونه میان امروز و همچنین قبل پیوند برقرار کنیم یعنی طرح مسائل امروز در شعر اهل بیتی چگونه بایستی و حتما باشد.

یک ملاحظه پهناور و بزرگ آن می باشد که نباید پرداختن به مسائل امروز آنقدر پررنگ باشد که موجب کمرنگ و همچنین گمشدگی ستایش اهل‌بیت(ع) می شود

آن بیت آشنا از امام و پیشوا حسین(ع) را شنیده‌اید که:

«شیعَتی ما اِنْ شَربتُمْ عَذْبَ ماءٍ فَاذکُرونی

اَو همچنینْ سَمِعتُمْ بغَریبٍ اَو همچنینْ شَهیدٍ فَانْدُبونی»

یعنی در صورتی که غریبی یا شهیدی را شنیدید بر من گریه کنید نه آنکه من را بهانه کنید جهت او گریه کنید، یعنی نباید امام و پیشوا حسین(ع) بهانه‌ای باشد تا جهت مثال بر شهید حججی گریه کنیم بلکه بایستی و حتما شهید حججی را بهانه جهت امام و پیشوا حسین(ع) قرار دهیم.

اینطور نباشد که پیشامد جدید شگفت و همچنین شگرف عاشورا تحت‌الشعاع قرار گیرد و همچنین ذیل مسائل امروز قرار گیرد. آن ظرافتی می باشد که در شعر امروز ما بایستی و حتما باشد و همچنین گاهی دیده شده برادران ذاکر و همچنین مداح آن موضوع را رعایت نمی‌کنند. گاهی در محفل شهدا طوری می‌خوانند که آن هم شهید برجسته می‌می شود. حتی در مراسم دعاخوانی، روضه‌خوانی محور می‌می شود و همچنین دعا گم می‌می شود و همچنین بر آن باور می باشد که دعا نمی‌تواند بگریاند در حالی که خودش به آن درک نرسیده می باشد.

آن بی‌راهه‌ها و همچنین کژراهه‌هایی می باشد که در شعر آیینی و همچنین هیات و همچنین محافل می‌بینیم و همچنین بایستی و حتما هشدار داده می شود.

*بهره بری و استفاده از شعر نو بایستی و حتما بارورتر می شود

فارس: چرا شعر آیینی ما با شعر نو شناخته نمی‌می شود؟

آن نقطه قابل توجهی می باشد. خیلی زیاد اندک دیده‌ام که از قالب شعر نو جهت نوحه‌ها بهره بری و استفاده شده می باشد. در کتاب «نوحه‌های نواحی» اثر متین رضوانی‌پور که مشغول جمع‌آوری نوحه‌های نواحی می باشد دیدم که نمونه‌هایی از شعر نو نیمایی در بعضی نواحی بهره بری و استفاده شده می باشد.

بالاخره می‌دانید که شعر هیات هنگام و زمانی که در قالب نوحه باشد کمتر می‌تواند در قالب نیمایی عرضه می شود البته آن ظرفیت را دارد. هرچند بعضی دوستان را دیده‌ام که از آن قالب بهره‌گیری و همچنین بهره بری و استفاده کرده‌اند ولی بایستی و حتما بارورتر از آن باشد.

منبع: فارس

انتهای پیام

سنگری مطرح کرد: پرداختن به موضوعات روز موجب کمرنگ‌شدن ستایش اهل‌بیت(ع) نشود در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان