دست یار فرهنگي- اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد خوش‌خدمتي به نهاد‌هاي بين‌المللي با افزايش سن قانوني ازدواج

دست یار فرهنگي- اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد خوش‌خدمتي به نهاد‌هاي بين‌المللي با افزايش سن قانوني ازدواج

|دست یار فرهنگي- اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد خوش‌خدمتي به نهاد‌هاي بين‌المللي با افزايش سن قانوني ازدواج از مسیح داراب|

صدای شیعه: ماجراي تلاش نمايندگان مجلس براي افزايش سن ازدواج دخترک های جوان و ازدواج نکرده از ۱۵ سال شمسی به ۱۸ سال شمسی به سناريويي قابل‌ تأمل تبديل شده می باشد. «‌کودکان بيوه»‌، «کودک همسري»‌، «‌ازدواج کودکان» و همچنین کليدواژه‌هاي اين‌چنيني حاکي از برنامه جذاب و جالب و خوب‌اي مدون براي تغيير در قانون می باشد به‌گونه‌اي که به تا حال چندين همايش براي بررسي اين پديده برگزار شده و همچنین اعضاي فراکسيون زنان مجلس بارها و همچنین بارها در ارتباط و رابطه با چنين موضوعي مصاحبه و همچنین سخنراني کرده‌اند. آمار داده شده در مورد اين ازدواج‌ها چيزي حدود ۱۷ قسمت و بخش کل ازدواج‌هاست؛ ‌آماري که حتي در صورتی که قابل‌پذيرش باشد در مقايسه با آمار ۱۳ ميليون جوون در حال عبور از سن مناسب ازدواج و همچنین آمار افرادي که به تجرد قطعي رسيده‌اند چندان پهناور و بزرگ به نظر نمي‌رسد و همچنین بازنمايي آن هم با يک چالش اجتماعي فاصله زيادي دارد. از سوي ديگر قانون تسهيل ازدواج جوانان به عنوان يکي از قوانين قديمي سال شمسی‌هاست چشم‌انتظار توجه مسئولان براي اجرايي شدن مانده می باشد و همچنین از سال شمسی ۸۴ به تا حال هرگز اين‌گونه مورد توجه قرار نگرفته می باشد. همه اينها را وقتي در کنار بندهاي تعهدات بين‌المللي و همچنین اسنادي نظير ۲۰۳۰ يا پروتکل الحاقي کنوانسيون حقوق کودک بگذاريم متوجه خواهيم شد ماجراي تلاش نمايندگان فراکسيون زنان مجلس براي افزايش سن قانوني ازدواج کمي غيرعادي به نظر مي‌رسد. براي بررسي اين موضوع به سراغ دکتر فرشته روح‌افزا دست یار فرهنگي- اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتیم تا اين موضوع را از منظر اين کارشناس مسائل زنان مورد واکاوي قرار دهيم. 

خانم دکتر روح‌افزا! آيا هم‌اکنون ازدواج دخترک های جوان و ازدواج نکرده زير ۱۸ سال شمسی در کشورمان به يک چالش اجتماعي تبديل شده يا اعضاي فراکسيون زنان مجلس در اين حوزه دچار مضر و همچنین بد‌تفاهم شده‌اند؟
به نظر مي‌رسد اين اقدام بيشتر در راستاي اجراي اسنادي مثل ۲۰۳۰ باشد تا اينکه چالش واقعي جامعه امروز ما. 

 

چگونه و چطوری؟

ببينيد سؤال من اين می باشد که در صورتی که دختر ۱۳ساله‌اي توانمندي ازدواج و همچنین تشکيل خانواده را داشته و همچنین نياز به ازدواج و همچنین شرايط مطلوب نيز براي او به وجود آمده باشد، آيا بايد تا سن ۱۸ سالگي صبر کند؟ آيا اين کار خلاف قوانين اسلامي و همچنین طبيعت انسان‌ها نيست؟ در صورتی که راست مي‌گوييد و همچنین به دنبال حل مسائل ازدواج هستيد از آمار دخترک های جوان و ازدواج نکرده فراري اطلاعي داريد؟  آيا از آمار سقط‌هاي غيرقانوني که وزارت بهداشت اطلاع داده می باشد، خبر دارید؟ چرا بايد مانع دختراني که در آخر بلوغ و همچنین توانمندي، تمايل به ازدواج پيدا کرده‌اند، بشويم؟! ازدواج هرگز اجباري نيست و همچنین در صورتی که دختري بخواهد مي‌تواند هميشه مجرد بماند. در اين شرايط راهکار غلط اين می باشد که براي قانع کردن يونيسف و همچنین يونسکو مانع ازدواج اشخاص و همچنین در نتيجه گسترش  فساد در جامعه شويم. 

 

ظاهراً قوانين بين‌المللي و همچنین همچنين همين سند ۲۰۳۰ بين سن ازدواج و همچنین سن برقراري ارتباطات جنسي تفاوت قائل شده می باشد. در حالي که در فرهنگ ما چنين امري موضوعيت ندارد. در حال حاضر دنياي غرب بابت چنين رويکردي با چه مشکلاتي مواجه می باشد؟

در بسياري از کشورهاي اروپايي دخترک های جوان و ازدواج نکرده زير ۱۸ سال شمسی ارتباط جنسي برقرار مي‌کنند و همچنین در کشور انگلستان از بچه‌هاي بچه‌دار حمايت مي‌کنند تا از فرزندانشان مراقبت کنند. مطابق سند ۲۰۳۰ تحت عنوان آموزش ايدز، در مدارس و همچنین مهدکودک‌ها به کودک و همچنین نوجوان مسائل جنسي را آموزش مي‌دهند. همين معضلات فضاي مجازي را در نظر بگيريد؛ ‌در حال حاضر در کشور ما اينترنت بدون کنترل در اختيار اشخاص زير ۱۸ سال شمسی قرار مي‌گيرد. فضاي مجازي موجب شده تا محرک‌هاي گوناگون در جامعه افزايش يابد و همچنین سن بلوغ به روش چشمگيري کاهش يافته می باشد. از سوي ديگر با افزايش سن ازدواج مواجهيم و همچنین سن ازدواج در کشور در مواردي به بالاي ۳۰ سال شمسی و همچنین ۳۵ سال شمسی رسيده می باشد. بديهي می باشد اين فاصله ميان سن ازدواج و همچنین سن بلوغ مي‌تواند مشکل‌آفرين باشد. 

 

آيا شواهدي وجود دارد که اين‌گونه ازدواج‌ها ناموفق‌تر خواهند بود‌؟

اتفاقاً ازدواج‌هاي در سنين پايين پايدارتر هم خواهند بود. از طرف ديگر مشکل اصلي ما در حال حاضر ازدواج در سنين پايين نيست. خانم‌هاي نماينده مجلس آمار مي‌دهند ۱۷ قسمت و بخش از ازدواج‌هايي که ثبت مي‌می شود مرتبط به ازدواج‌هاي زير ۱۸ سال شمسی می باشد در صورتي که در صورتی که تو به اطراف خودتان هم نگاه کنيد با چنين آماري مواجه نمي‌شويد. معضل اصلي جامعه دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین پسراني می باشد که از سنين مناسب ازدواج عبور کرده‌اند و همچنین اين معضل براي همه ما قابل لمس می باشد. ازدواج در سنين پايين شايد تنها در برخي از منطقه ها و مناطق مرسوم باشد. از سوي ديگر در آن هم منطقه ها و مناطق همچون سيستان و همچنین بلوچستان هم ما با پيشرفت‌هاي قابل‌تأمل زنان مواجه هستيم. به روش نمونه در انتخابات شوراهاي سال شمسی قبل سيستان و همچنین بلوچستان بالاترين تعداد زنان راه يافته به شوراها را به خود اختصاص داد و همچنین اين نشان مي‌دهد اوضاع اصلاً آن هم‌طوري نيست که برخي عامدانه تلاش مي‌کنند، نشان بدهند. 

 

در مورد بحث بلوغ عقلي چگونه و چطوری؟ آيا الزاماً افرادي که در سنين پايين ازدواج مي‌کنند به لحاظ عقلي به بلوغ نرسيده‌اند‌؟

گاهي دختري به سن ۳۰ سالگي مي‌رسد، ولي هنوز به بلوغ عقلي نرسيده و همچنین اقتدار و قدرت تصميم‌گيري ندارد که در چنين شرايطي ازدواج براي اين شخص نيز جايز نيست؛ پس در اين شرايط دختر ۱۳ ساله که جاي خود دارد. اين بحث بسيار روشن می باشد و همچنین فردي که هنوز به بلوغ عقلي نرسيده، نمي‌تواند نقش همسر و همچنین مادري آرامش‌قسمت و بخش را ايفا و همچنین بنيان خانواده را حفظ کند. در واقع مي‌قدرت گفت بلوغ عقلي ربطي به سن و همچنین سال شمسی ندارد و همچنین کسي نمي‌تواند چنين ادعايي داشته باشد. حالا چرا بايد مانع دختراني که در آخر بلوغ و همچنین توانمندي، تمايل به ازدواج پيدا کرده‌اند، بشويم. ازدواج هرگز اجباري نيست. در اين شرايط راهکار غلط اين می باشد که براي قانع کردن يونيسف و همچنین يونسکو، مانع ازدواج اشخاص و همچنین در نتيجه گسترش روابط نامشروع و همچنین فساد در جامعه شويم. 

 

با عنايت به بحث‌هايي که مطرح کرديد از نگاه تو پشت پرده چنين طرح‌هايي چيست‌؟

بايد در نظر داشت غير از دختراني که از سن نرمال ازدواجشان قبل، بيش از ۶ ميليون دختر در کشور در سن ازدواج خواهند بود، ولی باید توجه داشت نمايندگان مجلس با توقف روي چند مورد نادر که مرتبط به ازدواج‌هاي اشخاص نابالغ می باشد، از موضوع اصلي عبور کرده‌اند. بنابراين به اين نتيجه مي‌رسيم نمايندگاني که به دنبال طرح چنين موضوعاتي خواهند بود، اهداف سياسي دارند. در واقع نيت‌شان حل معظلات و مسائل و مشکلات زنان نيست، بلکه اين اشخاص به دنبال سياسي‌کاري خواهند بود و همچنین ترجيح مي‌دهند کارهايي را انجام دهند که مورد قبول نهاد‌هاي بين‌المللي باشد، زيرا براي حضور يافتن و همچنین مانور در نشست‌هاي بين‌المللي نياز به چنين آمارهايي دارند. 

 

تو در حوزه ازدواج و همچنین تشکيل خانواده راهکار را چه مي‌دانيد؟

بديهي می باشد در صورتی که مفهوم خانواده در جامعه به درستي نهادينه می شود و همچنین حمايت‌هاي ضروري از طرف حکومت صورت بگيرد، شاهد تغييرات شگرف و همچنین رويارويي عظيمي با تهاجمات فرهنگي خواهيم بود و همچنین در صورتی که اين کانون، سالم و همچنین پايدار باشد، هم بر آينده و همچنین هم بر وضع فعلي جامعه تأثير خواهد گذاشت. با اين حال و همچنین بعد از گذشت سال شمسی‌ها هنوز خبري از بهبود اوضاع ازدواج در کشور نيست؛ به تناسب اين موضوع افزايش آمار طلاق در بعضي منطقه ها و مناطق کشور بسيار چشمگير شده می باشد. 
 

منبع: روزنامه جوون

انتهای پیام

دست یار فرهنگي- اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد خوش‌خدمتي به نهاد‌هاي بين‌المللي با افزايش سن قانوني ازدواج در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان