کارشناس بحرینی: آل‌خلیفه حرمتی جهت مقدسات قائل نیست/ پیامدهای تداوم حصر شیخ عیسی

کارشناس بحرینی: آل‌خلیفه حرمتی جهت مقدسات قائل نیست/ پیامدهای تداوم حصر شیخ عیسی

|کارشناس بحرینی: آل‌خلیفه حرمتی جهت مقدسات قائل نیست/ پیامدهای تداوم حصر شیخ عیسی از مسیح داراب|

صدای شیعه: شهروندان و مردم شهر بحرین در سال شمسی ۲۰۱۴ به منظور تحقق مطالبات مشروعی که آل‌خلیفه از آنها سلب کرده بود، قیام کردند. در طول تمامی روزها، ماه‌ها و همچنین سال شمسی‌هایی که از قیام مردمی در بحرین سپری می‌می شود، انقلابیون هیچگاه از مسیر صلح‌طلبی در گفتن خواسته‌های به حق خود خارج نشده‌اند.

آن درحالی می باشد که در طول آن مدت، رژیم آل‌خلیفه به انواع و همچنین اقسام راه‌ها و همچنین شیوه‌های اعمال فشار بر انقلابیون با هدف منصرف ساختن آنها از خواسته‌هایشان، متوسل شده می باشد. بهره بری و استفاده از اشکال متنوع و گوناگون و مختلف شکنجه‌های قرون‌وسطایی، بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام، یورش به منازل انقلابیون و همچنین تخریب آنها، سلب تابعیت شمار بسیاری از شیعیان و همچنین اعطای تابعیت به اتباع خارجی تنها گوشه‌ای از سلسله فشارهای گسترده‌ای می باشد که توسط حکام آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی تحمیل شده می باشد؛ فشارهایی که اخیرا نیز با سلسله تدابیر ناپخته اراده و تصمیم راسخ‌گیران خاندان آل‌خلیفه تشدید شده‌اند.

علت و همچنین یا علت‌های تشدید فشارهای رژیم آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی را می‌قدرت به نوعی در موفقیت انقلاب آن کشور جستجو کرد. بدون شک در صورتی که انقلاب مردمی در بحرین، با ضعف و همچنین سستی مواجه بود، آل‌خلیفه جهت مقابله با آن هم به اتخاذ چنین تدابیر سختگیرانه‌ای مبادرت نمی‌ورزید.

بنابراین، تداوم انقلاب بحرین به صورت مسالمت‌آمیز طی سال شمسی‌های قبل موجب شده تا نوعی ترس و همچنین وحشت در صفوف خاندان آل‌خلیفه رخنه کند؛ وحشتی که اکنون پس نتیجه آن می شود که آن هم به تشدید فشارها علیه انقلابیون منتهی شده می باشد. آل‌خلیفه از آن طریق به دنبال آن هم می باشد تا از گسترده‌تر شدن بیش از پیش دامنه انقلاب مردمی در بحرین ممانعت به عمل آورد.

در همین ارتباط روزنامه نویس و خبرنگار مهر گفتگویی را با «عباس بوصفوان» ریاست مرکز پژوهش های بحرین در لندن انجام داده می باشد که مشروح آن هم از نظر می گذرد؛

*همچنان با وجود گذشت بیش از سه سال شمسی از اقامت اجباری علیه شیخ عیسی قاسم، رهبر عالی شیعیان بحرین، شاهد تداوم آن سیاست هستیم. به نظر تو در صورت عدم شکسته شدن اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم، آن مسأله چه پیامدهایی می تواند جهت رژیم آل خلیفه داشته باشد؟

در صورت عدم شکسته شدن اقامت اجباری شیخ عیسی قاسم، پیامدهای وخیمی رژیم آل خلیفه را به صورت مستقیم تهدید می کند. رژیم آل خلیفه نیت و اراده ندارد به اقامت اجباری شیخ عیسی پایان دهد تا بدین طریق پیامی را به انقلابیون مخابره کند و همچنین آن هم، آن می باشد که هیچ فردی و همچنین در هیچ کسوتی، در نزد آن رژیم حرمت ندارد و همچنین همچنین مقدسات هیچ ارزشی ندارند. آل خلیفه به تا حال تهمت‌های بسیاری به شیخ عیسی قاسم روا داشته می باشد. آن به چه معناست؟ آل خلیفه می خواهد آن پیام را به انقلابیون برساند که هیچ کس در برابر آن رژیم مصونیت ندارد

با تمام آن‌ها، من بر آن باورم که رژیم آل خلیفه به خوبی صدای شهروندان و مردم شهر بحرین در حمایت از شیخ عیسی را می شوند. آل خلیفه به راحتی به شیخ عیسی قاسم دست پیدا نکرد. رسیدن آل خلیفه به شیخ عیسی بعد از به شهادت رسیدن پنج تَن از جوانان بحرینی بررسی کننده و پروهشگر شد. صدها فرد یا شخص نیز توسط آل خلیفه بازداشت شدند که آن رژیم توانسته بود به شیخ عیسی برسد و همچنین او همچنین را تحت اقامت اجباری قرار دهد

*رژیم آل خلیفه مدتی می باشد که اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی را بیش از پیش تشدید کرده می باشد. علت اصلی آن مسأله را چه می دانید؟ ارزیابی تو از آخرین اوضاع امنیتی در بحرین با توجه به تشدید اقدامات سرکوبگرانه علیه انقلابیون چیست؟

بدون شک اوضاع امنیتی در بحرین، وخیم می باشد. از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین در سال شمسی ۲۰۱۱ اوضاع امنیتی نابسامانی در کشور حاکم می باشد. شاید در برهه ای از زمان موج سرکوبها تا حدودی فروکش کند، ولی باید توجه داشت در نهایت بازهم به آن هم شدت و همچنین حدت سابق خود باز می گردد. طی ماه های اخیر نیز شاهد آن هم هستیم که بسیاری از جمعیت های حقوقی و همچنین احزاب سیاسی توسط رژیم آل خلیفه تعطیل شدند.

طی سالهای قبل علمای دینی و همچنین در رأس آنها شیخ عیسی قاسم اعتراضات بسیاری را به اوضاع حقوق بشری در بحرین داشتند. بعد از پیاده سازی پروژه اقامت اجباری علیه شیخ عیسی قاسم از بیش از سه ماه پیش به تا حال، جمعیت های حقوقی در بحرین نیز به علمای آن کشور اضافه شدند تا مطالبات به حق شهروندان و مردم شهر را به ثمر بنشانند.

از سوی دیگر، دخالت های خارجی در مسائل بحرین نیز در وخامت اوضاع امنیتی در آن کشور بی تأثیر نبوده می باشد. عربستان سعودی یکی از کشورهای دخالت کننده می باشد که با حضور نظامی در بحرین، اوضاع را بیش از پیش پیچیده کرده می باشد

*آیا اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه انقلابیون بحرینی و همچنین همچنین علمای آن کشور موجب توقف انقلاب بحرین شده می باشد و همچنین یا آن انقلاب ۷ ساله همچنان با اقتدار و قدرت به راه خود ادامه می دهد؟

انقلاب شهروندان و مردم شهر بحرین همچنان ادامه دارد. رژیم آل خلیفه همچنان به سرکوب های گسترده انقلابیون ادامه می دهد. در آن میان، کشورهای عربی نیز از آن رژیم به صورت تمام قد حمایت می کنند.

پیروزی نظامی تا زمانی که با پیروزی سیاسی همراه نباشد، کوچکترین ارزشی ندارد. آنکه آل خلیفه همچنان بر رویکرد نظامی گری خود تأکید دارد، به محاکمه انقلابیون ادامه می دهد، بر بازداشت های دسته جمعی تأکید می کند و همچنین به هدف قرار دادن جوانان بحرینی ادامه می دهد، تمامی اینها به معنای تداوم انقلاب بحرین و همچنین استمرار آن هم می باشد و همچنین هیچ معنای غیره ای نمی تواند داشته باشد.

*نقش کشورهای اروپایی و همچنین ایالات متحده آمریکا در تحولات امنیتی بحرین را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا اساسا معتقد به دخالت آمریکایی ها و همچنین اروپایی ها در مسائل بحرین و همچنین حمایت آنها از رژیم آل خلیفه هستید؟

همانگونه که پیشتر نیز ذکر کردم، اوضاع امنیتی در بحرین وخیم می باشد و همچنین متأسفانه بایستی و حتما گفت که درشرایط کنونی هیچ نشانه ای مبنی بر نیت و همچنین اراده و تصمیم راسخ رژیم آل خلیفه جهت تغییر آن اوضاع دیده نمی می شود. قطعا کشورهای اروپایی و همچنین همچنین ایالات متحده آمریکا از رژیم آل خلیفه در اقدامات خصمانه آن هم علیه انقلابیون، حمایت به عمل می آورند و همچنین آن مسأله دیگر بر هیچکس نمی تواند پوشیده باشد

ما زمانی که از حمایت های ایالات متحده آمریکا از رژیم آل خلیفه سخن می گوییم، به فرضیه ها اشاره نمی کنیم. آن یک واقعیت می باشد. امروز رژیم آل خلیفه توافقنامه های تسلیحاتی چند میلیارد دلاری با آمریکا امضاء می کند.

آن چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آیا مفهومی غیر از حمایت واشنگتن از منامه دارد؟ بنابراین، بایستی و حتما گفت که مواضع آمریکایی ها در قبال تحولات بحرین کاملا دوگانه می باشد. آمریکایی ها نه تنها در بحرین بلکه در هیچ کشوری غیره ای در منطقه به دنبال حل و همچنین فصل مسائل نیستند.

انتهای پیام

کارشناس بحرینی: آل‌خلیفه حرمتی جهت مقدسات قائل نیست/ پیامدهای تداوم حصر شیخ عیسی در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان