چگونه با روزه داری،آزادگی را می فهمیم

روزه 2 چگونه با روزه داری،آزادگی را می فهمیم

شفقنا -حضرت مولای متّقیان علیه السّلام رهبرآزاد مردان و همچنین آزادی خواهان می فرماید:

الاحُرٌّ یَدَعُ هذِهِ اللُماظَهَ لِاهلِها انَّهُ لَیسَ لِانُفسُکِمُ ثَمَنٌ الّا الجَنَه فَلا تَبِیعوها الّابِها[۱۰۵]

آیا آزاده ای نیست که آن بازمانده غذای دهان دیگران (دنیا) را جهت اهلش بگذارد؟ به درستی که
پرای جان های تو بهایی غیر از بهشت نیست؛ پس آن هم را به غیر بهشت نفروشید.

نظامی شاعر حکیم می گوید:

دگر باره پرسید آن هم شهریارکه: «تو کیستی من کیم در شمار؟!»

چنین داد پاسخ سخن گوی پیرکه: «فرمان دهم من، تو فرمان پذیر!

مرا بنده ای هست نامش هوادل من به آن هم بنده فرمان رواتو آنی

کِی آن هم بنده را بنده ای پرستار ما را پرستنده ای!»

بسا افرادی که داد آزادی خواهی دارند و همچنین دیگران را به آزادی می خوانند و همچنین بی آن هم که توجّه داشته باشند، اسیر و همچنین بنده خواهند بود و همچنین از خود اختیاری ندارند.

بسیاری از اشخاص که آزادی و همچنین حقوق دیگران را پایمال کرده و همچنین آن هم را دستخوش امیال و همچنین اراده خود ساخته و همچنین خود را بر ملل و همچنین جوامع، فرمانروای مطلق می شمارند نیز از نعمت آزادی محروم خواهند بود.

آن هر دو دسته بنده اند و همچنین مقید و همچنین مملوک؛ امّا نه بنده و همچنین مملوک یک تن؛ نه بنده ای که جسمش در اختیار غیر باشد، و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین اندیشه اش در اختیار خودش.

اینان بنده هوا، بنده پول، مال، اسب، اشتر، گاو، الاغ، گوسفند و همچنین بنده مقام خواهند بود. غلام حلقه به گوش شهوت، غلام اربابان اقتدار و قدرت و همچنین کدخدایان، حاکمان و همچنین امیران، بنده مقاصد رذیله و همچنین اشیای خسیسه و همچنین بنده عادات و همچنین خرافات خواهند بود. بندگانی که همچنین و علاوه بر جسمشان، روح و همچنین فکرشان نیز بنده می باشد و همچنین همه چیزشان در بند افتاده و همچنین از آزادی واقعی و همچنین استقلال روحی و همچنین فکری بویی نبرده اند.

عادت به خوردن و همچنین نوشیدن، عادت به شهوت رانی، قمار، شراب، می گساری، شب نشینی های زیان قسمت و بخش، سیگار و همچنین دخانیات، ظلم و همچنین ستم،

و همچنین بی اعتنایی به ضعیفان و همچنین زیردستان و همچنین … آن هم ها را چنان اسیر و همچنین مقید کرده که، نجات از آن طلسم عادات را غیرممکن می دانند.

در میدان سیاست، در عرصه مبارزات اسپورت و ورزشی، در جنگ و همچنین نبرد و همچنین لشکرکشی، پیروز می شوند و همچنین حریف را برزمین می زنند؛ امّا در میدان مبارزه با عادات و همچنین آزاد شدن از قیود هوا و همچنین هوس، بیچاره و همچنین مغلوب، شکست خورده و همچنین بر زمین افتاده اند.

چنین افرادی، خود و همچنین انسانیت خود را در اسارت عادات انداخته و همچنین نتوانسته اند از وادی تنگ و همچنین تاریک بندگی و همچنین بردگی مخلوقاتی مانند خود، با بال همّت پرواز کرده و همچنین در باغستان آزادی واقعی، وارد شوند.

برنامه جذاب و جالب و خوب کار روز و همچنین شب و همچنین حاصل زندگی آن هم ها انجام یک سلسله عادات و همچنین تکرار مکرّرات می باشد و همچنین به روش خلاصه حیات آن هم ها مصداق سخنی می باشد که از «روسو» نقل شده می باشد:

«انسان، بنده و همچنین برده متولّد می می شود و همچنین بنده و همچنین برده می میرد. روز ولادت او را در قماط می پیچند و همچنین روز مردن و مرگ، او را در کفن قرار می دهند. [و همچنین در دل خاک پنهان می کنند] و همچنین در میان آن دو روز، بنده و همچنین اسیر و همچنین مملوک و همچنین خاضعِ عادت می باشد.»

آیا کسی که تمام عمرش را در لهو و همچنین لعب و همچنین بازی به سر می برد، و همچنین نمی تواند دمی از آن هم، خود را کنار بکشد، آزاد می باشد یا بنده؟!

آیا کسی که دست از قماربر نمی دارد و همچنین شب ها را تا نزدیک سحر بر

سر سفره قمار، مال و همچنین وقت عزیز خود را به باد فنا می دهد، بنده می باشد یا آزاد؟!

آیا فردی یا شخصی که جام شراب را- با آن هم که به زیان های خانمان براندازش واقف می باشد- مثل آب گوارا می نوشد، بنده می باشد یا آزاد؟!

آیا آن هم که نمی تواند از زندگی تجمّلی و همچنین از طعام های رنگارنگ سفره اش و همچنین از لباس های گران بها و همچنین متنوّعش، چیزی کم بگذارد و همچنین از هم نوعان خود- که درمانده و همچنین گرفتار، مستمند، بیمار، زلزله زده و همچنین مبتلا خواهند بود- دستگیری و همچنین به آنها کمک نمی کند، بنده می باشد یا آزاد؟!

آیا کسی که جهت مفام و همچنین منصب، حفظ ریاست و همچنین جهت تجمّلات بیش از حد، و همچنین شکم پرستی، حقوق ضعفا راپایمال و همچنین دسترنج کارگران را غارت می کند و همچنین از باج دادن خواری و همچنین دزدی از بیت المال مسلمین، باک ندارد آزاد می باشد یا بنده؟!

آیا آن می باشد زندگی آزاد و همچنین شرافتمندانه انسان؟!

یقیناً آن گونه اشخاص، بنده اند و همچنین آزاد ساختن آنان، از آزاد کردن رفیق و همچنین عبید دشوارتر می باشد، چنان چه دین اسلام جهت آزادی غلامان و همچنین کنیزان کوشش های ثمربخشی نموده و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های سودمندی تنظیم کرده و همچنین آن هم را از عبادات پهناور و بزرگ قرار داده می باشد و همچنین حتّی در بعضی موارد، حکم به وجوب آن هم نموده و همچنین در موارد دیگر، به روش استحباب آن هم را از مسلمانان خواسته می باشد، جهت آزاد کردن آن ممالک فکری و همچنین بندگان و همچنین غلامان

واقعی نیز برنامه جذاب و جالب و خوب های وسیعی را پیشنهاد کرده تا بشر را از بند استعباد، عادات رذیله و همچنین هوای نفس آزاد سازد و همچنین آن هم گونه که در قرآن ذکر شده، یکی از اهداف دعوت حضرت خاتم الانبیاء صلّی الله علیه وآله وسلّم برداشتن آن گونه بارها از روح و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن بشر می باشد:

و همچنینَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ و همچنینَالاغْلالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمُ ۱۰۶]

و همچنین تا بشر به آن آزادی نرسد طعم آزادی را نمی چشد و همچنین در سایر مسائل کسب آزادی نمی کند.

یکی از برنامه جذاب و جالب و خوب های آزادی قسمت و بخش اسلام، «روزه» می باشد.

روزه، آدمی را از بند عاداث حیوانی آزاد می سازد و همچنین او را به سوی ملکوت اعلی پرواز می دهد:

طَیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت!

خور وخواب وخشم وشهوت، شَغَب می باشد وجهل وظلمت حَیوان خبر ندارد زِجهان آدمیت!

فرد مسلمان به فصد روزه، سحر از میان بستر آرام خواب، جهت خوردن سحری و همچنین انجام عبادت و همچنین خواندن دعا و همچنین نماز بر می خیزد و همچنین از

قید خواب و همچنین عادت به استراحت، آزاد می می شود و همچنین در تمام مدّت روز از تحت سیطره و همچنین تسلّط جسم و همچنین غرایز حیوانی و همچنین عادت به خوردن و همچنین نوشیدن، خود را بیرون می کشد و همچنین طلسم هوا و همچنین هوس را می شکند و همچنین از خوردن غذاهای لذیذ و همچنین میوه های شیرین و همچنین خوش طعم و همچنین نوشیدنی های خنک و همچنین گوارا خودداری می کند و همچنین به عادات روزهایی که روزه نبود، نمی اندیشد و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های غذایی هر روز خدا را ترک کرده و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین عقل و همچنین وجدانش را آزاد می سازد و همچنین خود را در افقی عالی تر و همچنین نورانیت و همچنین روشنایی دیگر می بیند. ادعیه ای را که جهت ماه رمضان و همچنین جهت مواقع سحر و همچنین روز و همچنین شب، وارد شده، می خواند؛ ادعیه ای که اغلب شامل جملات آموزنده، واقعیت و حقیقت و همچنین روح آزادی می باشد.

ادعیه ای که عقیده توحید را با جان و همچنین روان و همچنین وجدان آمیخته می سازد و همچنین خواننده را از بندهای گران اخلاق زشت و همچنین صفات ناپسند نجات داده و همچنین به صفات پسندیده و همچنین اخلاق کریمه دعوت می نماید.

روزه دار عزیز! و همچنین برادر مسلمان! از ماه رمضان، درس آزادی بگیر و همچنین نخست از عادات زشت و همچنین تقیدات بی جا، خود را آزاد ساز و همچنین بدان که یکی از مقاصد اسلام، آزادی اشخاص و همچنین جماعاث از یوغ حکومت های مستبد و همچنین سلطه های فردی و همچنین فردی یا شخصی می باشد.

آن گونه آزادی، هدف مقدّس تمام انبیا می باشد و همچنین آن هم سان که قرآن کریم گفتن می دارد، آن هم ها جهت آزادی بشر مبعوث شده اند:

و همچنینَلَقدَ بَعَثنا فِی کُلِّ امهٍ رَسوَلًا انِ اعبُدُوااللهَ و همچنینَاجتَنِبُوا الطاغُوتَ ۱۰۷]

دیدن می کنید که چه معانی پهناور و بزرگ و همچنین آزادی بخشی در آن آیه نهفته و همچنین چگونه با نهایت صراحت و همچنین قاطعیت، برستش غیر خداوند تبارک و تعالی و همچنین استعباد و همچنین شرک و همچنین طاغوت پروری را محکوم کرده می باشد.

آن می باشد اساس آزادی اسلامی که هیچ کس وهیچ مقامی حقّ گردن کشی و همچنین زورگویی ندارد. و همچنین هیچ کس نمی تواند دیگران را فرمان بر خود و همچنین خاضع جلال و همچنین جبروت مادّی خود سازد و همچنین طبق خواسته و همچنین هوا و همچنین هوس خود، مانند دوران جاهلیت وپیش از اسلام بر دیگران فرمان روایی کند.

افرادی که در برابر آن اشخاص، خاضع می شوند، از دستور صریح آن آیه محکم قرآن تخلّف می کنند و همچنین سران اقتدار و قدرت را به گردن کشی، خودکامگی و همچنین فساد، تشویق می نمایند.

دین اسلام همواره آزادی کشی، تکبّر، بلندپروازی و همچنین استعلای فرد بر دیگران را به شدّت مورد نکوهش قرارداده و همچنین ابطال فرموده می باشد:

چنانچه آن آیه شریفه گفتن می دارد:

تِلْکَ الدَّارُ الأَخِرهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لایُریدُونَ عُلُو همچنینًّا فِی الأَرْضِ و همچنینَلافَسَادًا و همچنینَالْعْاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ ۱۰۸]

کلام الهی و همچنین احکام و همچنین قوانین خداوند تبارک و تعالی بایستی و حتما بر همه چیز و همچنین همه کس و همچنین بر هر قانون بشری، سیطره داشته و همچنین حاکم باشد و همچنین کلام مؤمنان و همچنین مقصد و همچنین هدف آنان، ترویج و همچنین بلند آوازه می شود.

اکثرا و بیشتر شقاوت ها، و همچنین بدبختی های پهناور و بزرگ، ناشی از عدم درک واقعیت و حقیقت آزادی و همچنین حریت اسلامی و همچنین یا عدم استقامت در راه آن هم می باشد. از آن رو، افرادی که به آن درک و همچنین استقامت، موفّق نمی شوند، تکبّر و همچنین گردن کشی و همچنین استعباد دیگران را می پذیرند و همچنین با اظهار تملّق در برابر متکبّران و همچنین گردن کشان، بر کبر و همچنین طغیان آنان می افزایند؛ در حالی که اسلام از تمام اشخاص بشر دعوت می کند تا در برابر خداوند تبارک و تعالی و همچنین حکومت خداوند تبارک و تعالی خاضع باشند.

آن هم چه باعث تاسّف می باشد آن می باشد که مسلمانان به آیات توحید قرآن کمتر توجّه دارند و همچنین از میوه های درخت طیبه توحید، کمتر تناول می کنند.

روزه دار عزیز! با دقّت در آیه شریفه:

یاایُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ و همچنینَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الأَرْضَ فِراشاً، و همچنینَالسَّمَآءَ بِنَآءً و همچنینَانزِلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ

عالی ترین مکتب تربیت و همچنین اخلاق، ص: ۱۵۰

الثَّمَراتِ رِزْقاً لَّکُمْ فَلا تَجْعَلوُا لِلّهِ أَندَاداً و همچنینَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۱۰۹]

درمی یابیم که چه حقایق پهناور و بزرگ و همچنین معانی بلندی در آن هم درج شده می باشد. آن آیه، عموم بشر و همچنین انسان ها را مخاطب قرار داده و همچنین به پرستش آفریدگار یگانه و همچنین ترک شرک دعوت می کند، و همچنین عالی ترین مفهوم آزادی را به بشر عرضه می دارد.

انتخاب شفقنا از کتاب عالی ترین مکتب تربیت و همچنین اخلاق، ص: ۱۴۹

چگونه با روزه داری،آزادگی را می فهمیم در تاریخ ۲۰۱۷-۰۵-۲۷ ۰۱:۵۸:۴۷ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان