چرا تعبیرات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) از ماه رمضان بهت انگیز می باشد؟/ تفسیر حضرت آیت الله وحید خراسانی

ayotollah vahid چرا تعبیرات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) از ماه رمضان بهت انگیز می باشد؟/ تفسیر حضرت آیت الله وحید خراسانی
آیت الله وحید خراسانی

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی گفتاری در مورد ماه رمضان گفتن کرده می باشد.
به نقل از شفقنا متن گفتار مطرح شده آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

تعبیرات پیغمبر در مورد ماه رمضان، بهت‌انگیز می باشد! ما به یک کلمه‌اش اشاره می‌کنیم: «أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ و همچنینَ نَو همچنینْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَهٌ»( )
آن کلمات را همه می‌خوانید؛ ولی باید توجه داشت در آن کلمات چه نقطه‌ای می باشد؟
نَفَس، امری غیر اختیاری می باشد. بدون اختیار می‌آید و همچنین می‌رود. خواب هم امری غیر اختیاری می باشد. می‌آید و همچنین قوای انسان همه معطل می‌می شود.
در آن ماه چه قدرتی می باشد که امر غیر اختیاری را به اختیاری مبدل می‌کند؟! امر جبری را منقلب می‌کند، آن هم هم به انقلابی که عقل را متحیر می‌سازد؟!
تسبیح، آخر معرفت الله
آخر معرفه الله «تسبیح» می باشد؛ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى * الَّذِی خَلَقَ فَسَو همچنینَّى)؛( ) آن می باشد که در رکوع، در سجود، آنچه مقرب می باشد، تسبیح می باشد.
حالا خود تسبیح چه حقیقتی می باشد؟! افسوس که ما به آن حقائق، آن هم چنان که بایستی و حتما اقبال نکردیم و همچنین نفهمیدیم در آن کلمات چه جواهری می باشد!
خوب دقت کنید، در تسبیحات اربعه: «سُبْحَانَ‏ اللَّهِ‏ و همچنینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ و همچنینَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ و همچنینَ اللَّهُ أَکْبَر» با آن‌که اهم تمام کلمات، کلمه توحید می باشد و همچنین طهارت و همچنین اسلام وابسته به کلمه توحید می باشد، آیا فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردید چرا تسبیح، اول می باشد؟! چرا سبحان الله اول می باشد!
ابواب حکمت در سُو همچنینَر مسبحات
سُو همچنینَری در قرآن می باشد که اسم آن هم مسبّحات می باشد. ( ) همه آن سُو همچنینَر با تسبیح شروع می‌می شود. آن هم وقت چه حقایقی در آن سور می باشد!
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ و همچنینَالْأَرْضِ)،( ) (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ و همچنینَمَا فِی الْأَرْضِ)( ) و همچنین همچنین (یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ و همچنینَمَا فِی الْأَرْضِ).( )
و همچنین تعبیرات هم سه قسم می باشد: یک قسم به صیغه ماضی می باشد، مثل سوره حدید (سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ)؛ یک قسم صیغه مضارع می باشد، مثل سوره جمعه (یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ)؛ یک قسم به صورت امر می باشد،(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى).( )
هیئات سه قسم می باشد: ماضی، مضارع، امر؛ آن ماده به هر سه هیئت آمده می باشد. و همچنین در هر یک ابوابی از حکمت می باشد.
انقلاب نَفَس به تسبیح با اکسیر ماه رمضان
در ماه رمضان خاصیت اکسیری پیدا می‌می شود. اکسیر یعنی چه؟ اکسیر عملی می باشد که محصول آن هم به هر چه بخورد کیمیا می‌می شود! آن چیست که مقلِّب می باشد و همچنین جوهر را از جهت ذات، با یک برخورد عوض می‌کند؟!
آن آن هم کبریت احمر می باشد که در روایات به آن هم اشاره شده می باشد و همچنین از شاگردان امام و پیشوا ششم یک فرد یا شخص بلد بود و همچنین او جابر بن حیان بود. او صاحب علم کیمیا بود و همچنین امام و پیشوا به او ساختن اکسیر را آموخته بود.( )
آن خاصیت اکسیر می باشد؛ به آهن که می‌خورد، آهنی که میلیاردها سال شمسی بایستی و حتما در معدن قلب و همچنین انقلاب می شود تا تغییر کند، به یک آن هم، طلای احمرش می‌کند.
خاصیت ماه رمضان آن چنین می باشد؛ نَفَسها را تسبیح می‌کند؛ تسبیح نگفته، نَفَس، تسبیح می‌می شود!
فرق تسبیح نَفس و همچنین تسبیح شدن نَفَس به انقلاب خداوند
تسبیح دو قسم می باشد: یک وقت خود آدم تسبیح می‌گوید؛ یک وقت خداوند تبارک و تعالی نَفَس را تسبیح می‌کند. آن را خوب درک کنید! خود آدم که تسبیح می‌کند، کار خودش می‌می شود و همچنین مناسب با خود اوست؛ ولی باید توجه داشت خداوند که به قلب و همچنین انقلاب نَفَس را به تسبیح منقلب کرد، آن هم تسبیح، عقل در درک عظمتش مات می‌می شود! «أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ»، آن اولین عنوان می باشد.
یاد خداوند تبارک و تعالی در نَفَسی که منقلب به تسبیح شده
ولی باید توجه داشت در صورتی که کسی توفیق پیدا کند و همچنین همین نفسی که تسبیح می باشد را به اختیار خودش، در ذکر خداوند تبارک و تعالی صرف کند، آن هم وقت آن هم ذکر باز چه می‌می شود؟! آن هم ذکری می باشد که با هیچ ذکری قابل قیاس نیست!
مهم ایـن می باشد: یک وقت نفس من می‌شـود «لَا اِلَهَ إلَّا الله»؛ یک وقت سبحان اللهی که خداوند تبارک و تعالی درست کرده، می‌می شود «لَا اِلَهَ إلَّا الله»؛ ماده سبحان الله می باشد و همچنین صورت لا اله الا الله!
اشتغال نَفَسی که تسبیح شده به ارشاد و همچنین تبلیغ
مهم‌تر از آن آن هم وقت می باشد که در ماه رمضان، همین نفسی که تسبیح می باشد، در ارشاد یک جاهل، تنبیه یک غافل و همچنین هدایت یک گمراه صرف می شود. در آن فرض می باشد که دیگر قلم تمام کُتّاب از نوشتن اجر آن عمل عاجز می‌می شود!
افرادی که جهت تبلیغ دین، به شهری، به دهی می‌روند، به آنچه امروز می‌گویم، خوب فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنند؛ بعد بفهمند کجا می‌روند و همچنین چه می‌کنند و همچنین چه جور بایستی و حتما جهت آن کار آماده شوند.
هیچ مقامی در نزد خداوند تبارک و تعالی بالاتر از آن نیست که کسی گمراهی را به راه بیاورد. منصبی نزد خداوند پهناور و بزرگ‌تر از آن نیست که کسی بیگانه‌ای را با خداوند تبارک و تعالی آشنا کند. هیچ عملی در نزد خداوند برتر و همچنین با شرافت‌تر از آن نیست که کسی را که از طریق امامت امیرالمؤمنین منحرف می باشد، به آن طریق که سبیل الله اعظم می باشد وارد کند.
در صورتی که نَفَسی که در گوشه‌ای خوابیده می باشد، بدل به تسبیح می‌می شود، در صورتی که در یک آبادی برود و همچنین آنجا صرف می شود؛ تارک الصلاتی را به نماز بیاورد، غافلی از خداوند تبارک و تعالی به را خداوند تبارک و تعالی متوجه کند، آن هم وقت چه مقامی دارد؟!

چرا تعبیرات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) از ماه رمضان بهت انگیز می باشد؟/ تفسیر حضرت آیت الله وحید خراسانی در تاریخ ۲۰۱۷-۰۶-۱۵ ۰۱:۰۲:۵۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان