در نشست فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد مطرح شد؛ ۲۸ مراد ماه کودتا یا غائله؟!/نقص اطلاعاتی در اسناد و همچنین تاریخ داریم

در نشست فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد مطرح شد؛ ۲۸ مراد ماه کودتا یا غائله؟!/نقص اطلاعاتی در اسناد و همچنین تاریخ داریم

|در نشست فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد مطرح شد؛ ۲۸ مراد ماه کودتا یا غائله؟!/نقص اطلاعاتی در اسناد و همچنین تاریخ داریم از مسیح داراب|

صدای شیعه: نشست فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد صبح امروز در مرکز مطالعات تاریخ ایران با حضور خسرو معتضد پژوهشگر تاریخ، محمد مهدی عبدخدایی،  ازمبارزان قدیمی و همچنین افراد فعال جمعیت فدائیان اسلام و همچنین موسی حقانی، استاد دانشگاه و همچنین دست یار پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران برگزار شد.

معتضد در ابتدای آن نشست گفت: متأسفانه ما در طول تاریخ محتاج انگلیسی ها هستیم، چرا که اکثر اسناد و همچنین کتابهایی که توسط ایرانی ها در مورد تاریخ نوشته شده در مورد زندگی ایرانیان اطلاعات ویژه ای نمی دهد ولی انگلیسی ها هر چه در مورد ایران نوشته اند درست می باشد. چرا که اسناد اصلی در کنار دستشان بوده می باشد. بنابراین ما جهت سندیت یک سری اسناد ناچاریم به کتابهای انگلیسی آنها رفت و آمد و مراجعه کنیم چرا که تاریخ نویسی بلد نبوده ایم. ضمن آنکه آن اتفاق باعث شده می باشد که ما تا همین امروز هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنیم که اسناد و همچنین حرف های انگلیس حرف آخر را می زند.

او همچنین افزود: یکی از ضعف های ما در حوزه تاریخ آن می باشد که اسناد و همچنین مدارک در کشور از طریق رسانه ها نشر یافته شده نمی می شود. به عنوان نمونه بنده خودم آیت الله کاشانی را از نزدیک دیدم، ایشان بیش از آن که روحانی باشد یک آدم سیاسی و همچنین دشمن سرسخت انگلیسی ها بود. او یک قهرمان ملی می باشد. آنکه بعضی او را مأمور انگلیسی ها می دانند و همچنین یا آنکه می نامند مصدق عامل انگلیسی ها بود و همچنین کودتا کرد، همه افسانه ای بیش نیست به همین دلیل هم من به اسناد باقی مانده از ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ نظر مثبتی ندارم و همچنین پیرو همین بحث کودتای ۲۸ مرداد  را یک غائله می دانم و همچنین نه یک کودتا. چرا که کودتای ۲۸ مرداد در ۲۵ مردادماه شکست خورد. آن حرفها حمل بر آن نشود که من مصدقی هستم ولی به او وفادار هستم دوست دارم که به تاریخ وفادار بمانم.

آن پژوهشگر حوزه تاریخ ادامه داد: متأسفانه محققان ما هنگام و زمانی که می خواهند اتفاقاتی مثل ۲۸ مرداد را بررسی کردن کنند به اوضاع داخلی ایران توجه و همچنین آن هم را بررسی کردن نمی کنند. در بعضی اسناد باقی مانده نوشته شده آیت الله کاشانی می خواست نخست وزیر می شود در حالی که در آن هم زمان روحانیون امکان نداشت مناصب حکومتی مثل وزارت را بپذیرند یا آنکه خیلی ها می نامند کاشانی مأمور انگلیس و همچنین امریکا بوده در حالی که اصلا آن روش نیست. زیرا و به درستی که در صورتی که اینطور بود می بایست بعد از کودتا، اوضاعش بهتر می شد در صورتی که بعد از کودتای ۲۸ مرداد آیت الله کاشانی یا در زندان بود یا در تبعید.

معتضد اضافه کرد: عوامل مختلفی در رخ دادن کودتای ۲۸ مرداد دخیل بودند. عدم امنیت، بی پولی، فساد، از هم گسستگی و همچنین درگیری گروه و حزب های متنوع و گوناگون و مختلف شامل گرفتاری های زمان مصدق بود. البته خود مصدق هم ایراداتی داشت مثلاً آنکه گفت تمام احزاب آزاد خواهند بود که فعالیت داشته باشند به همین دلیل هر کسی جهت خودش یک گروه و حزب راه انداخت و همچنین بسیاری از درگیری های خیابان، درگیری طرفداران آن احزاب با یکدیگر بود.

او همچنین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بهترین کتابهایی که غائله ۲۸ مرداد را به خوبی بررسی کردن کرده، کتاب از «نهم اسفند تا ۲۸ مرداد» می باشد که به خوبی شرایط داخلی اوضاع ایران را مشخص کرده می باشد. آنکه بگویم مصدق می خواست به صورت مسالمت آمیز حکومت را تحویل آمریکا دهد اشتباه می باشد زیرا و به درستی که مصدق می گوید من حکومت را تحویل داده ام زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر را دوست داشتم و همچنین می خواستم کودتا نشود. ضمن آنکه مصدق واقعاً کسی را نداشت تا او را همراهی و همچنین کمک کند و همچنین کودتا هم تنهایی و همچنین یک تنه انجام نمی می شود.

محمد مهدی عبدخدایی دیگر سخنران آن مراسم گفت: دکتر مصدق هم مثل مرحوم مدر س طرفدار سیاست موازنه منفی و همچنین شاه طرفدار سیاست موازنه مثبت بود.اتفاقی که افتاد آن بود که مصدق از نظر اطلاعات جهانی و همچنین منطقه ای اطلاعات کمی داشت و همچنین نمی دانست که آمریکا شیوه استعمارگری اش بعد از جنگ جهانی دوم فرق کرده بود و همچنین نوع استعمارش آن گونه می باشد که اقتصاد کشورها را به خودش وابسته کند. مصدق فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کرد سرمایه داری امریکا و همچنین انگلیس با هم رقابت دارند در حالی که اینطور نبود. پس انگلیس و همچنین امریکا با هم دستشان در یک کاسه بود.

او همچنین افزود: مصدق یک ملی گرا و همچنین ناسیونالیست بود و همچنین اصلاً فرد وابسته و همچنین مأمور جایی نبود ولی از اجرای طرح های بزرگی مثل ناتو، مارشال و همچنین … خبر نداشت. او با آنکه وطنی بود ولی می خواست از اختلاف سرمایه داری امریکا و همچنین انگلیس بهره بری و استفاده کند. او در دادگاه لاهه شرکت کرد و همچنین رأی آورد ولی هنگام و زمانی که به آمریکا می رود جدید و تو و تازه متوجه می می شود که آمریکا و همچنین انگلیس با یکدیگر خواهند بود و همچنین نمی قدرت آن دو را از هم جدا کرد. هنوز هم در مجامع بین‌المللی و همچنین اقتصاد آن دو با هم یکی خواهند بود.

آن فعال و همچنین مبارز قدیمی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر با آن که ما اقتدار و قدرت بلامنازع خاورمیانه هستیم و همچنین در عراق و همچنین سوریه موفقیت هایی کسب کرده ایم اسنادی نشر یافته شده می می شود که بر ضد روحانی ای می باشد که تمام عمرش مخالف آمریکا و همچنین انگلیس بوده می باشد. مصدق بعد از غائله ۳۰ تیر و همچنین پیدا کردن اقتدار و قدرت سیاسی تقاضای اختیارات اکثرا و بیشتر کرد ولی آیت الله کاشانی با آن موضوع مخالف بود. در آن هم زمان، در قانون اساسی موسسان سوم ۳ ماده تصویب شد؛ ۱- مجلس سنا تصویب شد، ۲- فرمان انحلال مجلسین شورا و همچنین سنا به شاه تسلیم شد، ۳- در نبود مجلسین شورا و همچنین سنا، شاه می تواند نخست وزیری را عزل و همچنین یا نصب کند.

عبدخدایی در پایان گفت: آنکه عده ای شعبان جعفری را مسئول پیاده سازی و راه اندازی کودتای ۲۸ مرداد می دانند اشتباه می باشد چرا که روز کودتا شعبان داخل زندان بوده و همچنین آن هم، طیب بود که شهروندان و مردم شهر را به خیابان ها راه انداخت و همچنین نیت و اراده داشت با ۴-۵ کامیون آدم و همچنین ۱۰ هزار دلار بودجه حکومت ملی را از بین ببرد. بنابراین من هم با آقای معتضد هم نظر هستم که ۲۸ مرداد کودتا و همچنین یا قیام ملی نبود بلکه عدم آگاهی مصدق موجب شد حکومت ملی او ساقط می شود.

آخرین سخنران آن مراسم موسی حقانی، دست یار پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ ایران بود؛ او همچنین گفت: اتفاقات روزهای ۲۵ تا ۲۸ مردادماه شائبه های مختلفی را به وجود می آورد مثلاً آنکه چگونه مصدق راضی می می شود حکومت را دو دستی تحویل زاهدی بدهد و همچنین هیچ مقابله ای هم با آن کودتا نمی کند. به همین دلیل هم عده ای آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن را می کنند که مصدق خودش در کودتا دست داشته در حالی که اینگونه نیست. چیزی که آقای مصدق از آن هم غفلت کرد و همچنین ما هم از آن هم غافلیم وزن و همچنین حد شخصیت هایی می باشد که به ایران رفت و همچنین آمد می کردند ودرباره ایران می نوشتند. در صورتی که در مورد آن شخصیت ها مطالعه می کردیم متوجه می شدیم که بسیاری از آن اشخاص خودشان متخصص کودتا بودند.

حقانی افزود: عملیات روانی ای که از بعداز ۳۰ تیر شکل گرفت جامعه را دو قطبی کرد. بخشی از بازاری ها و همچنین تجار با مصدق ارتباط و رابطه خوبی نداشتند و همچنین از او خوششان نمی آمد، همین موضوع باعث شد یأس جامعه ایرانی را فرا بگیرد و همچنین اختلافات هم آن یأس را روز به روز اکثرا و بیشتر می کرد. همچنین و علاوه بر آنکه جنگ نرم از پایگاه قبرس از طرف آمریکا هم مدیریت می شد و همچنین نباید آن موضوع را هم نادیده گرفت، بخشی از آن جنگ نرم جهت لکه دار شدن روحانیت شیعه بود. ضمناً در آن هم زمان نوعی بی اعتمادی هم نسبت به نهضت و همچنین رهبری نهضت وجود داشت.

آن استاد تاریخ اضافه کرد: بخشی از نیروهای مذهبی در زمان مصدق به آن پس نتیجه آن می شود که رسیده بودند که مصدق هم از شاه دیکتاتور تر و همچنین هم بی دین تر بود. مصدق به نوعی وارد جنگ پهناور و بزرگ ضد استعماری شده بود، انفعال او در روزهای قبل و همچنین روز کودتا جهت من خیلی عجیب می باشد چرا که به عقیده من او می توانسته بود کودتا را اداره کند ولی آن کار را نکرد در صورتی که چه من معتقدم مصدق در آن هم روز ۳۰ تیر به آن پس نتیجه آن می شود که رسیده بود که دیگر نمی تواند ایران را کنترل کند و همچنین شاید آن اشتباه کاشانی می باشد که دوباره مصدق را برگرداند. بنابراین به عقیده من ۲۸ مردادماه ادامه آن هم ۳۰ تیر می باشد.

او همچنین در پایان گفت: من بر خلاف دو سخنران دیگر عقیده دارم که ۲۸ مردادماه یک کودتا می باشد و همچنین علی رغم آقای معتضد فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمی کنم که مصدق چیزی نداشت و همچنین دستش خالی بود. چرا که حکومت دست او بود. نقطه پایانی هم آن که مصدق قطعاً طرفدار کمونیست نیست ولی به غرب و همچنین آمریکا خوش باور می باشد و همچنین همین حسن ظن او نسبت به آمریکایی ها خودش از عوامل رخ دادن کودتای ۲۸ مرداد می باشد.

منبع: مهر

انتهای پیام

در نشست فرآیند ساخت یابی کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد مطرح شد؛ ۲۸ مراد ماه کودتا یا غائله؟!/نقص اطلاعاتی در اسناد و همچنین تاریخ داریم در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان