در آیه مباهله، قراردادن زنان و همچنین فرزندان در کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به چه معنا و همچنین مفهوم می باشد؟

سید صادق 3 در آیه مباهله، قراردادن زنان و همچنین فرزندان در کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به چه معنا و همچنین مفهوم می باشد؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی در مورد آیه مباهله پاسخ گفته می باشد.
به نقل از شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

استفتاء:

در داستان مباهله مى ‏خوانیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامى به فرمان خداوند تبارک و تعالی (۱) وجود ارجمند فاطمه علیها السلام و همچنین شوهر یا همسر خود امیرمؤمنان و همچنین دو نور دیده ‏اش حسن و همچنین حسین علیهم ‏السلام را به مباهله فرا خواند و همچنین به آنان فرمود: هنگامى‏ که من دعا کردم، تو آمین بگویید؛ اینک پرسش آن می باشد که چرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آنان را به آن کار فرمان داد؟ واقعیت و حقیقت آن می باشد که ما از برخى از اهل علم شنیدیم که راز آن کار و همچنین آن فرمان را چنین توجیه مى‏ نمود: معنى آن کار و همچنین آن فرمان آن هم می باشد که: منِ رسول خداوند تبارک و تعالی با آن وصف و همچنین مقام که خاتم پیامبران هستم، دعایم از نظر مقتضى برآورده می باشد و همچنین خواسته ‏ام از بارگاه خداوند تبارک و تعالی تضمین شده می باشد، امّا شرط فعلیت ‏پیدا کردن و یافتن آن هم اقتضا و همچنین تحقق آن هم دعا، نَفَس پاک صدّیقه طاهره علیها السلام می باشد که بایستی و حتما آن هم وجود پاک با دست گشودن به‏ سوى آسمان و همچنین آمین گفتن خود، شرط آن فعلیت و همچنین تحقق را فراهم آورد. آن شرط را وحى الهى چنین مقرر فرمود و همچنین سیره و همچنین سنّت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بر آن هم جارى شد؛ امّا در آن مقام، جاى آن بحث می باشد که در صورتی که آن توجیه را بپذیریم، معنایش آن می باشد که شرط پذیرفته‏ شدن خواسته و همچنین دعاى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی، آمین صدّیقه طاهره علیها السلام می باشد، و همچنین مى دانیم که اثر گذارى مقتضى در گرو شرط آن هم می باشد، و همچنین در مقام مباهله نیز، شرط بر آمدن خواسته و همچنین پذیرفته شدن دعاى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در داستان مباهله با مسیحیان نجران نیز در گرو بالا رفتن دست‏ هاى تبریک و مبارک چهار وجود مقدس دیگر، یعنى على و همچنین فاطمه و همچنین حسن و همچنین حسین علیهم ‏السلام می باشد، در غیر آن صورت دعاى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تحقق نمى ‏یابد؛ آیا توجیه آن عالم یادشده به اینجا نمى ‏انجامد؟
جواب:

باسمه جلت اسمائه; در روایات مورد اعتماد و همچنین کلمات علماى پهناور و بزرگ، وجوه دیگرى نیز براى به‏ همراه بردن فاطمه و همچنین فرزندانش علیهم‏ السلام به مباهله گفتن شده می باشد؛ براى نمونه در روایتى مورد اعتماد از امام و پیشوا رضا علیه ‏السلام آمده می باشد که در پاسخ پرسش مأمون – که از برترین ثواب و فضیلت امیرمؤمنان علیه ‏السلام در قرآن مى ‏پرسید – فرمود: «آیَهُ المباهِلَه تَدُّلُّ عَلى ذلِک…»؛ برترین ثواب و فضیلت امیرمؤمنان علیه ‏السلام در قرآن شریف آیه مبارکه مباهله می باشد. و همچنین نیز یکى از پهناور و بزرگ ‏ترینِ علماى دین در پاسخ آن پرسش که: در آیه مباهله، قراردادن زنان و همچنین فرزندان در کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به چه معنا و همچنین مفهوم می باشد؟ چنین پاسخ داده می باشد: آن سبک از قراردادن زنان و همچنین فرزندان در کنار نفس نفیس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، بر اعتماد و همچنین اطمینان قلبى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بر حقانیت موضع و همچنین یقین داشتن او به درستى دعوتش تأکید مى ‏کند؛ چرا که وقتى کسى جرئت مى‏ کند تا افزون بر خطر نمودن در کارى به‏ بهاى جان شیرین خود، عزیزترین‏ ها و همچنین محبوب‏ ترین‏ ها و همچنین پاره‏ هاى جگرش را نیز در راه هدف خویش در معرض خطر قرار دهد، اقدام به آن کار پهناور و بزرگ و همچنین پرخطر، از سویى نشانگر درستى دعوت و همچنین صداقت او در گفتار می باشد، و همچنین از سوى دیگر نشان‏ دهنده اعتماد او به نابودى طرف مقابل و همچنین خاندان و همچنین عزیزان او در صورت حق ‏ستیزى می باشد؛ و همچنین او با آن ایمان و همچنین یقین به همراه عزیزترین‏ هایش به مباهله برمى ‏خیزد تا هدف خود را تحقق بخشد و همچنین دشمن اصلاح‏ ستیز را یا به راه درست آورد و همچنین یا به همراه عزیزانش به بوته هلاکت و همچنین نابودى بسپارد.

——————————————————————————–
۱ ـ در آن مورد قرآن مى ‏فرماید: «فَمَنْ حاجَّکَ فِیْهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ‏ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَو همچنینْا نَدْعُ أَبْناءَنا و همچنینَ اَبْناءَکُمْ و همچنینَ نِساءَنا و همچنینَ نِساءَکُمْ و همچنینَ أَنْفُسَنا و همچنینَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ…*» اى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله! اینک، بعد از دانشى که در مورد مسیح به تو رسید، هر کس در مورد‏ى او با تو به‏ ستیزه پرداخت، بگو: بیایید ما پسرانمان را فرا خوانیم و همچنین تو نیز پسرانتان را، ما زنانمان را و همچنین تو نیز زنانتان را، ما خودمان را و همچنین تو نیز خودتان را؛ آن هم‏گاه «مباهله» کنیم و همچنین لعنت خداوند تبارک و تعالی را بر دروغگویان قرار دهیم. آل‏ عمران/ آیه‏ هاى ۵۹/ ۶۱٫
آن آیات روشنگر، از رخدادى پهناور و بزرگ ـ که از هنگام رخ دادن آن هم به تا حال در میان شهروندان و مردم شهر مسلمان از شناخته شدن و شهرت بسیارى برخوردار می باشد ـ سخن دارد. تمام مفسران و همچنین محدّثان ـ جز شمارى چند ـ بر آن باورند که آن آیه، هنگامى بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرود آمد که میان او و همچنین مسیحیان «نجران» گفتگویى در مورد ‏ مسیح علیه‏ السلام به میان آمد؛ چرا که اسقف پهناور و بزرگ آنان، مسیح را پسر خداوند تبارک و تعالی مى ‏پنداشت و همچنین با آن آیه مخالفت مى ورزید که: «اِنَّ مَثَلَ عیسى عِنْدَ اللّه‏ِ کَمَثَلِ آدَم خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ …*» بى‏ تردید وصف آفرینش عیسى، نزد خداوند تبارک و تعالی مثل وصف آفرینش آدم می باشد. خداوند تبارک و تعالی او را از خاک آفرید و همچنین به او فرمود: «موجود باش!» پس وجود یافت. به ‏همین جهت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به ‏فرمان خداوند تبارک و تعالی براى نشان‏ دادن راستى دعوت خود، آنان را به مباهله فرا خواند و همچنین در ساعت مقرر دست در دست عزیزترین ‏هایش به میعادگاه آمد و همچنین دست به دعا بر داشت و همچنین از على، فاطمه، حسن و همچنین حسین علیهم السلام خواست تا آمین بگویند. هیئت «نجران» با تماشاى چهره ‏هاى پرمعنویت آنان، از اراده و تصمیم راسخ خویش پشیمان شد و همچنین درخواست صلح و همچنین مسالمت داد.
محدّثان و همچنین مفسران بر آنند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در جریان «مباهله»، از میان همه مردان و همچنین زنان و همچنین کودکان، تنها على، فاطمه، حسن و همچنین حسین علیهم السلام را به‏ همراه برد، و همچنین با آن هم‏که همسران و همچنین عمّه‏ هاى او و همچنین دیگر زنان لایق هاشمى و همچنین مهاجر و همچنین انصار بودند؛ همین تنها بردن فاطمه علیها السلام با وجود تعبیر آیه به «نِسائَنا و همچنینَ نِسائَکُمْ»، نشانگر آن هم می باشد که تنها فاطمه علیها السلام سرا پا شایسته حضور در «مباهله» بود، و همچنین آن امتیاز از اوست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تنها او را برگزید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: در صورتی که خداوند تبارک و تعالی در روى زمین بندگانى برتر از على، فاطمه، حسن و همچنین حسین داشت، به من دستور مى‏ داد که با آنان به «مباهله» بروم، امّا زیرا و به درستی که نبود، دستور آمد که با اینان بروم، و همچنین آن سند برترى آنان ‏می باشد. ینابیع المودّه/ ص ۲۴۴٫

در آیه مباهله، قراردادن زنان و همچنین فرزندان در کنار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به چه معنا و همچنین مفهوم می باشد؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۰۹-۱۵ ۱۷:۴۵:۰۶ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان