آیا خوراک جسم و همچنین روان خود را از صافی حلال و همچنین حرام می‌گذرانیم؟ نگاه کن به آنچه می‌خوری!

آیا خوراک جسم و همچنین روان خود را از صافی حلال و همچنین حرام می‌گذرانیم؟ نگاه کن به آنچه می‌خوری!

|آیا خوراک جسم و همچنین روان خود را از صافی حلال و همچنین حرام می‌گذرانیم؟ نگاه کن به آنچه می‌خوری! از مسیح داراب|

صدای شیعه: با دقت در آیات و همچنین روایات، در می‌یابیم که انسان موجودی شامل دو بعد می باشد؛ یکی روح و همچنین غیره ای جسم که هر دوی اینها مستلزم و نیاز به تغذیه دارند. در آن نوشتار برآنیم تا با رجوع به ثقلین توجه خود را متمرکز کنیم در اصل تغذیه، ولی باید توجه داشت مهم‌تر از آن هم آن می باشد که ما آن مواد را از کجا و همچنین چه راهی تهیه می‌کنیم؟ موادی را که با آن هم جسم خود را تغذیه می‌کنیم. علمی را که با آن هم عقیده و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن خود را رشد می‌دهیم
 
در نظر ما شیعیان، قرآن معجزه‌ای جاوید می باشد و همچنین تا آخرین دوران زندگی انسان‌ها اثرگذار خواهد بود. در صورتی که بعضی اشخاص اینچنین معتقد نبوده و همچنین با نگاهی سطحی به آیات قرآن نظر می‌کنند. خداوند در سوره مبارکه عبس آیه۲۴ می‌فرماید: «فلینظر الانسان إلی طعامه»: پس آدمى به طعام خود بنگرد
 
در همین ابتدای کلام، ممکن می باشد با سؤالاتی از آن قبیل مواجه شویم که خداوند از گفتن آن آیه چه منظوری دارد؟ چه دلیلی دارد که من به غذای خودم نگاه کنم؟ آیا نیازی بود که در آن مورد آیه نازل می شود؟ از طرفی مثلاً در صورتی که کسی نابینا باشد، مخاطب آن آیه نخواهد بود؟ و همچنین از آن قبیل سؤالات که به خاطر نگاه سطحی به آیات، جهت اشخاص به وجود می‌آید
         

ماجرای شیخ انصاری
 روزی شیخ انصاری (ره) به یکی از دوستانش مختصر پولی داد تا نان بخرد. هنگام و زمانی که برگشت شیخ دید حلوا هم گرفته و همچنین روی نان گذاشته می باشد. به او گفت: پول حلوا را از کجا آوردی؟ گفت: به عنوان قرض گرفتم. شیخ تنها و فقط آن هم قسمت از نان را که حلوایی نبود خورد و همچنین گفت: من یقین ندارم جهت ادای قرض زنده باشم. روزی آن هم طلبه بعد از سال شمسی‌ها به نجف آمد و همچنین خدمت شیخ رسید و همچنین عرض کرد: چه عملی انجام دادید که به آن مقام رسیدید و همچنین خداوند تو را موفق نمود که اکنون در رأس حوزه علمیه قرار گرفته‌اید؟ شیخ گفت: زیرا و به درستی که من جرئت نکردم حتی نان زیر حلوا را بخورم، ولی تو با کمال جرئت نان و همچنین حلوا را تناول نمودی. شکم انسان همچون تنور می باشد و همچنین غذای انسان همچون هیزم‌های داخل تنور. حال در صورتی که هیزم‌ تر و همچنین نمناک داخل تنور بریزیم چه اتفاقی می‌افتد؟ تنور و همچنین اطراف آن هم پر می‌می شود از دود و همچنین کسی که آنجا حضور دارد دیگر نمی‌تواند شعله‌های آتش و همچنین نور را ببیند و همچنین دودش به چشم خودش خواهد رفت
 
هنگام و زمانی که شکم انسان پر شد از حرام، دیگر نمی‌تواند نور وجود امام و پیشوا را ببیند. به عنوان مثال در جریان کربلا امام و پیشوا هر مقدار، خودش را معرفی می‌کند اثری ندارد. بدن انسان مستلزم و نیاز به مواد غذایی دارد ولی هر انسان مؤمن و همچنین خداشناسی دقت دارد که نباید با هر غذایی نیازش را برطرف کند. گاهی انسان مال حلال و همچنین دخل و درآمد حلالی به دست می‌آورد ولی با پرداخت نکردن خمس، باز هم مصداق افرادی خواهد شد که مال حرام می‌خورند

 

تأکید ویژه اسلام بر بهره بری و استفاده از حلال

در روایتی که امام و پیشوا صادق (ع) از پیغمبر اکرم (ص) گفتن فرمودند اینچنین آمده می باشد. «عبادت ۷۰ جزء دارد و همچنین بهترین و همچنین بافضیلت‌ترین آن هم طلب حلال می باشد.» 
 
از کتاب شریف غررالحکم حدیث زیبایی را از امیرالمومنین (ع) در آن باره می‌خوانیم که فرمودند: «چهار چیز می باشد که در صورتی که به کسی داده می شود، پس خیر دنیا و همچنین آخرت را به او داده‌اند: راستی در سخن، اَدای امانت، پاکی و همچنین عفت شکم و همچنین خوش اخلاقی
 
بر اساس آن حدیث شریف در می‌یابیم که عفت و همچنین پاکی شکم، خیر بزرگی می باشد که نصیب انسان می‌می شود و همچنین پاک بودن شکم، در کسب و همچنین تغذیه حلال قرار دارد. کمی تأمل کافی می باشد تا بفهمیم افرادی که در برابر فرزند رسول الله صف کشیدند و همچنین کمر به کشتن و قتل ایشان بستند، آیا از«عفت بطن» بهره‌مند بودند؟ 
 
هر انسان عاقل و همچنین مسئولیت‌پذیری، با اندک دقتی در اینگونه روایات و همچنین آیات کریمه درمی‌یابد که نه تنها بایستی و حتما خودش کسب و همچنین روزی حلال داشته باشد و همچنین از حلال تغذیه کند، بلکه در صورتی که نان آور دیگران می باشد و همچنین امر تغذیه دیگران را به دست دارد نیز بایستی و حتما به امر حلال خواری توجه کاملی داشته باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «قوا انفسکم و همچنین اهلیکم نارا»: خودتان را و همچنین اهل بیتتان را ازآتش حفظ کنید
 
در همین باره روایت زیبایی را از رسول گرامی اسلام گفتن می‌کنیم که فرمودند: «حق پسر بر پدر آن هم می باشد که نوشتن، شنا کردن و همچنین تیر انداختن به او بیاموزد و همچنین جز غذاى پاک و همچنین طیب به او نخوراند و همچنین همین که بالغ شد به او زن بدهد.» 

 

ذکر نمونه‌هایی از مال حرام در قرآن و همچنین روایات

خداوند در جای جای قرآن اشارات صریحی به مصادیق مال حرام کرده می باشد و همچنین انسان‌ها را از حرام خواری و همچنین کسب حرام نهی شدید کرده و همچنین عواقب خطرناک آن هم را نیز هشدار داده می باشد.  ربا: ربا در شریعت اسلام به معناى زیاده گرفتن در وام یا بیع می باشد. مورد ربا یا پول می باشد یا جنس. گاهى پول را قرض مى‏‌دهد و همچنین بیش از آنچه داده باز پس مى‏‌گیرد که آن رباى در وام می باشد و همچنین گاهى جنسى را مى‏‌دهد و همچنین مقدار بیشترى از آن هم جنس را تحویل مى ‏گیرد که آن نیز در مواردى ربا مى ‏می شود.  خداوند در قرآن صراحتاً ربا را حرام اعلام کرده می باشد: «آنان که ربا مى‏‌خورند در قیامت زیرا و به درستی که کسانى از قبر برمى‌‏خیزند که به افسون شیطان دیوانه شده باشند و همچنین آن به کیفر آن هم می باشد که گفتند ربا نیز زیرا و به درستی که معامله می باشد. در حالى که خداوند تبارک و تعالی معامله را حلال و همچنین ربا را حرام کرده می باشد. هر کس که موعظه خداوند تبارک و تعالی به او رسید و همچنین از ربا‌خوارى باز ایستاد، خداوند تبارک و تعالی از گناهان پیشین او درگذرد و همچنین کارش به خداوند تبارک و تعالی واگذار مى‏ می شود و همچنین آنان که بدان کار بازگردند، اهل جهنمند و همچنین جاودانه در آن هم خواهند بود.» 
 
با اندک دقتی در آن آیه، حرمت اقتصادی و مالی که از طریق ربا به دست می‌آید جهت هر کسی روشن خواهد بود. از طرفی می‌بینیم که خداوند آثار رباخواری را اینچنین گفتن داشته می باشد: آنان که ربا مى‌‏خورند، در قیامت زیرا و به درستی که کسانى از قبر برمى‌‏خیزند که به افسون شیطان دیوانه شده باشند و همچنین نهایتا افرادی که از آن عمل زشت توبه نکنند و همچنین به آغوش رحمت خداوند بازنگردند اهل جهنم خواهند بود و همچنین جاودانه در آن هم خواهند ماند
 
مال یتیم: خداوند در قرآن آنچنان واضح در مورد خوردن مال یتیم و همچنین عواقب خطرناک آن هم سخن گفته می باشد که دیگر جای هیچ پرسشی باقی نمی‌ماند: «همانا آنان که دارایی ها یتیمان را به ستم مى‏‌خورند، در واقعیت و حقیقت، آتشى را در شکم خود فرو مى‏‌برند و همچنین به زودى در آتشى افروخته وارد خواهند شد
 
قمار: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ و همچنینَ الْمَیْسِرُ و همچنینَ الْأَنْصابُ و همچنینَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون: اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همانا شراب، قمار، بت‏ها و همچنین تیرهاى قرعه، پلید و همچنین از کارهاى شیطان می باشد، بعد از آنها بپرهیزید تا رستگار شوید. الْمَیْسِر از یسر، به معناى آسانى می باشد. زیرا و به درستی که در قمار، اشخاص بدون زحمت، پول به دست مى‏آورند، به آن هم مَیسر گویند
 
قمار در اسلام حرام می باشد. درآمدی هم که از آن راه به دست آید نیز حرام و همچنین نامشروع خواهد بود. همانطور که در آیه آمده، خداوند قمار را از عمل شیطان شمرده و همچنین از آن هم نهی فرموده می باشد. همچنین می‌بینیم که قمار با ایمان و همچنین رستگاری انسان سازگاری ندارد، چراکه خداوند خطاب به اشخاص با ایمان فرموده می باشد: قمار از عمل شیطان می باشد و همچنین با دوری کردن از آن هم رستگاری حاصل خواهد شد
 
شراب: إِنَّما یُرِیدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ و همچنینَ الْبَغْضاءَ فِی الْخَمْرِ و همچنینَ الْمَیْسِرِ و همچنینَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ و همچنینَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ: «همانا شیطان مى‌خواهد به وسیله شراب و همچنین قمار، میان تو دشمنى و همچنین کینه بیفکند و همچنین تو را از یاد خداوند تبارک و تعالی و همچنین نماز باز دارد. پس (با آن همه مفاسد) آیا دست بر مى‌دارید؟» – آن آیه از قرآن، به صراحت تمام گفتن می‌کند که دعوت به شراب خواری و همچنین قمار، از خواسته‌ها و همچنین اراده‌های شیطان می باشد
  
خداوند به ما خطاب کرده و همچنین می‌فرماید که شیطان با دعوت کردن تو به آن اعمال ناشایست، همچنین و علاوه بر آنکه می‌خواهد بینتان دشمنی و همچنین کینه بیفکند، بلکه هدف اصلی او از آن دعوت، باز داشتن تو از یاد خداوند تبارک و تعالی و همچنین نماز می باشد

 

غذای روحمان را چگونه تهیه کنیم؟

و همچنین ولی باید توجه داشت غذای روح. . . . همانطوری که جسم انسان مستلزم و نیاز به غذا دارد، روح آدمی هم مستلزم و نیاز به غذا دارد. «زَیْدٍ الشَّحَّامِ‏ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَو همچنینْلِ اللَّهِ عَزَّ و همچنینَ جَلَّ- فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ‏ إِلى‏ طَعامِهِ‏، قَالَ قُلْتُ مَا طَعَامُهُ ؟ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ» زیر الشحام می‌گوید از امام و پیشوا در مورد آن سخن خداوند تبارک و تعالی سؤال کردم که منظور از طعام چیست؟ امام و پیشوا فرمودند: علمی که گرفتن می‌کنید، از چه کسی می‌گیرید؟
 هر انسانی بایستی و حتما دقت کند که چه غذایی به روحش می‌دهد؟ چه کتابی را مطالعه می‌کند؟ سخن چه کسی را گوش می‌دهد و همچنین از چه کسی پیروی می‌کند؟ با دقت در آن حدیث شریف در می‌یابیم که در صورتی که در مباحث اعتقادی دقت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را نداشته باشیم، انحرافمان قطعی خواهد بود. مَنْ أَخَذَ دِینَهُ‏ مِنْ‏ کِتَابِ اللَّهِ و همچنینَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- صَلَو همچنینَات اللَّهِ عَلَیْه و همچنینَ آلِهِ- زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَنْ یَزُولَ، و همچنینَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ‏ مِنْ‏ أَفْو همچنینَاهِ الرِّجَالِ، رَدَّتْهُ الرِّجَال‏:
 
کسی که دینش را از قرآن و همچنین سنت پیغمبر اخذ کند، از کوه‌ها استوارتر می باشد. کوه از بین می‌رود ولی نظر و همچنین دین او نه و همچنین کسی که دینش را از دهان شهروندان و مردم شهر اخذ کند، آن هم شهروندان و مردم شهر او را از دینش بازگردانند.
 
اشرف الموضوعات الاعتقادات: شریف‌ترین و همچنین با ارزش‌ترین موضوعات، اعتقادات هر انسانی می باشد. هیچ دقت کرده‌ایم که اعتقادات خود را از چه کسی می‌گیریم؟ چه مقدار حساس هستیم که تفکرات و همچنین عقیده خودمان را از انحراف حفظ کنیم؟
 چقدر زیباست هنگام و زمانی که امیرالمومنین (ع) به کمیل وصیت می‌کنند و همچنین می‌فرمایند: «یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ‏ مِنَّا: علم و همچنین عقیده خود را اخذ نکن مگر از ما اهل بیت، تا از ما باشی.» در صورتی که اینچنین به وصیت حضرتش، جامه عمل پوشاندیم، مثل سلمان از اهل بیت خواهیم شد. خداوند متعال در قرآن انسان‌ها را در مواقعی که علم ندارند، امر می‌کند به سؤال کردن از اهل ذکر «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» با دقت در آن آیه متوجه خواهیم شد که جهت تغذیه روحی و همچنین اخذ علم و همچنین نظر بایستی و حتما به متخصص رجوع کنیم تا دچار گمراهی و همچنین ضلالت نشویم
 
امام و پیشوا باقر (ع) در مورد آن آیه که خداوند امر کرده می باشد به سؤال کردن از اهل ذکر فرمودند: رسول خداوند تبارک و تعالی و همچنین اهل بیت ایشان، اهل ذکر خواهند بود و همچنین آنها ائمه خواهند بود. چقدر روایت از اهل بیت علیهم السلام در همین باره وارد شده می باشد که فرمودند: «هرگاه علم صحیح و همچنین درست را خواستید، آن هم را از ما بخواهید و همچنین از ما گرفتن کنید».
 
منکر آن هم نیستیم که بایستی و حتما مباحث و مطالب آن اشخاص هم مورد مطالعه و همچنین بررسی کردن قرار بگیرد و همچنین آنچه خوب می باشد و همچنین علی رغم مذهب و همچنین دستورات اسلامی نیست را برداشت کنیم. ولی باید توجه داشت مگر می‌می شود بدون محکم کردن پایه و همچنین زیر‌بنای عقیده و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن خود، به مطالعه آن کتاب‌ها پرداخت؟ مطالعه آن کتاب‌ها بدون داشتن یک پایه و همچنین زیر بنای صحیح و همچنین محکم عقیدتی، پس نتیجه آن می شود که‌ای جز انحراف فکری نخواهد داشت
 
چه زیباست فرمایش امام و پیشوا صادق(ع) که می‌فرمایند: «به شرق و همچنین غرب هم که بروید، علم صحیح و همچنین درستی را نخواهید یافت مگر آنچه از نزد ما اهل بیت خارج می شود

 

حرف آخر را قرآن می‌زند

قرآن معجزه‌ای جاوید می باشد و همچنین جهت رسیدن به سعادت و همچنین کمال بایستی و حتما تمام تلاش خود را جهت عمل کردن به آن هم به کار گیریم. بایستی و حتما در تک تک آیات آن هم تدبر و همچنین دقت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را داشته باشیم و همچنین از نگاه سطحی خودداری کنیم. آیه ۲۴ سوره عبس نمونه‌ای می باشد جهت جلب کردن توجه انسان به امر مهمی همچون تغذیه روح و همچنین جسم. آن آیه به ما می‌فهماند که جهت سالم زیستن و همچنین به کمال رسیدن، بایستی و حتما بحث حلال و همچنین حرام را در امر تغذیه جدی بگیریم. در آن صورت می باشد که سعادت دنیا و همچنین آخرت که آن هم رضای خداوند می باشد را به دست خواهیم آورد. شکم عفیف و همچنین روان لطیف تنها در تغذیه جسم و همچنین روح با خوراک نظیف و همچنین سالم و همچنین حلال به دست می‌آید

منبع:جوون

انتهای پیام

آیا خوراک جسم و همچنین روان خود را از صافی حلال و همچنین حرام می‌گذرانیم؟ نگاه کن به آنچه می‌خوری! در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان