آیا امام و پیشوا علی(ع) به کتمان کنندگان ماجرای غدیر نفرین کرده می باشد؟

IMG 4727 copy 1 آیا امام و پیشوا علی(ع) به کتمان کنندگان ماجرای غدیر نفرین کرده می باشد؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد نفرین امام و پیشوا علی(ع) به کتمان کنندگان غدیر پاسخ گفته می باشد.
به نقل از شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد

پرسش : آیا امام و پیشوا علی(علیه السلام) به کتمان کنندگان ماجرای غدیر نفرین کرده می باشد؟
پاسخ اجمالی: زید بن ارقم، عبد الرحمان بن ابى لیلى و همچنین عمیره بن سعد، ابن قتیبه، ابو اسحاق به نقل از عمرو ذو مرّ، یزید بن یثیع، سعید بن وهب و همچنین هانى بن هانى، همچنین أنساب الأشراف به نقل از ابو وائل، و همچنین شقیق بن سلمه، روایاتی را با آن مضمون نقل کرده اند که افرادی که ماجرای غدیر را کتمان کرده اند از دنیا نرفتند مگر آن که به خاطر نفرین علی(ع) به بلایی گرفتار شدند.
پاسخ تفصیلی: سماک بن عبید بن ولید عبسى می گوید: به نزد عبد الرحمان بن ابى لیلى رفتم. به من گفت که شاهد بوده می باشد على(علیه السلام) در رُحبه فرموده می باشد: «سوگند مى دهم هر کس را که شنیده و همچنین شاهد بوده می باشد که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداروز غدیر خمچه گفته، برخیزد و همچنین کسى جز آن هم که او را دیده می باشد، برنخیزد».
دوازده تن برخاستند و همچنین گفتند: ما دیدیم و همچنین شنیدیم که دست علی(علیه السلام) را گرفت و همچنین فرمود:« هرکه من مولاى اویم، پس على مولاى اوست. خدایا! دوستدارش را دوست بدار و همچنین دشمنش را دشمن بدار؛ یاورش را یارى ده و همچنین واگذارنده اش را وا گذار». همه برخاستند، جز سه فرد یا شخص. على(علیه السلام) هم آن هم سه تن را نفرین کرد ، که نفرینش کارگر افتاد. (۱)
همچنین عمیره بن سعد مى گوید: شاهد بودم که على(علیه السلام) اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خدارا بر روى منبر، سوگند داد و همچنین ابو سعید و همچنین ابو هریره و همچنین انس بن مالک هم گرد منبر بودند. على(علیه السلام)بر بالاى منبر بود و همچنین دوازده مرد هم گرد منبر بودند که اینان در میان شان بودند.
على(علیه السلام) فرمود: «تو را به خداسوگند مى دهم! آیا شنیدید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی بفرماید: هرکه من مولاى اویم، پس على مولاى اوست؟».
همگى برخاستند و همچنین گفتند: به خداوند تبارک و تعالی، آرى! ولی انس بن مالک برنخاست.على(علیه السلام) فرمود: «چه چیز تو را از برخاستن بازداشت؟».
گفت: اى امیر مومنان! پیر و همچنین فراموشکار شده ام!
)على(علیه السلام)( فرمود: «خدایا! در صورتی که دروغمى گوید، بر او بلایى نیکو نازل کن». آن هم مرد نمرد، تا آن هم که چنان پیسى و همچنین سفیدى اى در بین دو چشمش دیدیم که دستار (عمامه) هم آن هم را نمى پوشاند. (۲)
ابن قتیبه ـ در مورد اَنَس بن مالک ـ می نویسد: صورتش پیسى داشت. و همچنین شهروندان و مردم شهر می گفتند که على (علیه السلام) از او در مورد گفته پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله: «خدایا! دوستدارش را دوست و همچنین دشمنش را دشمن بدار» پرسید. و همچنین او گفت: سالخورده شده ام و همچنین از یاد برده ام. على(علیه السلام)فرمود: «در صورتی که دروغمى گویى، خداتو را به چنان پیسى اى مبتلا کند که دستار هم آن هم را نپوشانَد».(۳)
همچنین اُسد الغابه ـ به نقل از ابو اسحاق ـ می نویسد: عدّه بى شمارى، شامل: عمرو ذو مرّ، یزیدبن یثیع، سعید بن وهب و همچنین هانى بن هانى برایم نقل کرده اند که على(علیه السلام) شهروندان و مردم شهر را در رحبه، سوگند داد که چه کسى شنیده می باشد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی بگوید: «هرکه من مولاى اویم، پس على مولاى اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و همچنین دشمنش را دشمن بدار».
پس، عدّه اى برخاستند و همچنین گواهى دادند که آن هم را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) شنیده اند و همچنین گروهى هم کتمان کردند. آن تیم از دنیا نرفتند، مگر آن هم که کور شدند و همچنین بلایى گریبانگیرشان شد. یزیدبن ودیعه و همچنین عبد الرحمان بن مدلج، از آن هم جمله اند. (۴)
و همچنین نیز در انساب الاشراف ـ به نقل از ابو وائل، و همچنین شقیق بن سلمه ـ آمده: على(علیه السلام) بر منبر فرمود: «هر کسى را که شنیده می باشد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی(صلی اللهعلیه وآله) در مورد من روز غدیر خم فرمود: خدایا! دوستدارش را دوست و همچنین دشمنش را دشمن بدار، سوگند مى دهم که برخیزد و همچنین گواهى دهد».
انس بن مالک، براء بن عازب و همچنین جریر بن عبد اللهدر پایین منبر بودند. على(علیه السلام) سخنش را تکرار کرد امّا پاسخش ندادند. پس فرمود: «خدایا! هر کس آن مطلب را مى دانست و همچنین گواهى نداد، او را از دنیا مبر، تا آن هم که علامتى برایش قرار دهى که بدان شناخته می شود». بعد ازآن انس، پیسى گرفت؛ و همچنین بَراء، کور شد؛ و همچنین جریر، بعد از ایمان، به جاهلیّت بازگشت و همچنین به سَرات(۵) رفت و همچنین در منزل و خانه مادرش مُرد. (۶)
زید بن ارقمنیز می گوید: على(علیه السلام) شهروندان و مردم شهر را چنین سوگند داد: « هر کسى را که شنیده می باشد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خدافرمود: هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست. خدایا! دوستدارش را دوست و همچنین دشمنش را دشمن بدار سوگند مى دهم که برخیزد». پس، دوازده بَدرى برخاستند و همچنین بدان گواهى دادند؛ و همچنین من در میان کسانى بودم که کتمان کردند. پس، بینایى ام از دست رفت. (۷)، (۸)

پی نوشت:
(۱). مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۹۶۴؛ تاریخ دمشق : ج ۴۲ ص ۲۰۷ ح ۸۶۸۴؛ البدایه والنهایه : ج ۵ ص ۲۱۱ .
(۲). حلیه الأولیاء : ج ۵ ص ۲۶ ؛ محاضرات الاُدباء : ج ۲ ص ۴۱۵ نحوه .
(۳). المعارف لابن قتیبه : ص ۵۸۰؛ الإرشاد : ج ۱ ص ۳۵۱؛ شرح الأخبار : ج ۱ ص ۲۳۲ ح ۲۲۱؛ الخرائج والجرائح : ج ۱ ص ۲۰۷ ح ۴۹ و همچنین الثلاثه الأخیره عن طلحه بن عمیره؛ إرشاد القلوب : ص ۲۲۸ نحوه .
(۴). اُسد الغابه : ج ۳ ص ۴۸۷ الرقم ۳۳۸۸ .
(۵). سَرات، کوهى مشرِف بر عرفه می باشد که تا صنعاء کشیده شده می باشد (معجم البلدان : ج ۳ ص ۲۰۴) .
(۶). أنساب الأشراف : ج ۲ ص ۳۸۶٫
(۷). المعجم الکبیر : ج ۵ ص ۱۷۵ ح ۴۹۹۶ و همچنین ص۱۷۱ ح ۴۹۸۵ عن أبی سلیمان زید بن وهب عن زید بن أرقم وفیه «ستّه عشر رجلاً» بدل «اثنا عشر بدریّاً»، المناقب لابن المغازلی : ص ۲۳ ح ۳۳ و همچنین فیه «أبی سلیمان» ولیس فیه «فقام اثنا عشر بدریّاً فشهدوا بذلک»؛ الاحتجاج : ج ۱ ص ۱۸۴ ح ۳۶، شرح الأخبار : ج ۱ ص ۱۰۰ ح ۲۲ و همچنین فیه «ستّه عشر» بدل «اثنى عشر» و همچنین ص۲۳۲ ح ۲۲۲ و همچنین فیه «جماعه» بدل «اثنا عشر» وکلّها نحوه .
(۸). گردآوری از کتاب: دانش نامه امیرالمومنین، محمد محمدی ری شهری، نهاد چاپ و همچنین نشر دار الحدیث، چاپ اوّل، ج۲، ص ۳۴۱٫

آیا امام و پیشوا علی(ع) به کتمان کنندگان ماجرای غدیر نفرین کرده می باشد؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۰۹-۰۵ ۲۳:۵۸:۲۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان