گفتگو با نویسنده کتاب شمس الشموس امام و پیشوا رضا(ع) با وجود زائران میلیونی غریب می باشد

گفتگو با نویسنده کتاب شمس الشموس امام و پیشوا رضا(ع) با وجود زائران میلیونی غریب می باشد

|گفتگو با نویسنده کتاب شمس الشموس امام و پیشوا رضا(ع) با وجود زائران میلیونی غریب می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: دکتر حسن قدوسی زاده، پژوهشگر سیره رضوی در گفت وگویی با اشاره به ویژگی رأفت و همچنین مهربانی ثامن الحجج اظهار کرد: بیش از سایر ائمه اطهار، بحث رافت و همچنین مهربانی در مورد امام و پیشوا رضا(ع) زبانزد می باشد. رأفت حضرت را اینگونه توصیف کرده اند که غیرممکن بود کسی نزد امام و پیشوا(ع) برود و همچنین دست خالی برگردد. نمونه های مختلفی در آن مورد در تاریخ ذکر شده می باشد.

 نویسنده کتاب شمس الشموس ادامه داد: یکی از راویان نقل می کند خدمت حضرت رسیدم در حالیکه از حج بر گشته بودم و همچنین دیدم جمعیت بسیارزیادی نزد امام و پیشوا(ع) نشسته اند. بعد از آنکه جلسه تمام شد خدمت حضرت رسیدم و همچنین عرض کردم: از حج برگشتم و همچنین اینجا درمانده شده و همچنین پولی ندارم که به دیار خود بازگردم ولی انسان متمولی هستم می توانم بعد از برگشت آن مبلغ را به نیابت تو صدقه بدهم. امام و پیشوا رضا(ع) بعد از استماع سخنان آن مرد از اطرافیان حاضر اجازه گرفتند و همچنین به منزل رفتند و همچنین بعد از مدتی از داخل منزل و همچنین در حالیکه درب بسته بود آن هم شخص نیازمند را صدا زدن. آن هم شخص پشت درب منزل رفت و همچنین حضرت از بالای در مبلغی را به او دادند که حدود دویست دینار بود و همچنین فرمودند: آن پول جهت خودت باشد و همچنین نیازی نیست که رسیدی به نیابت از من صدقه دهی.

 قدوسی زاده تصریح کرد: در مورد رافت حضرت رضا(ع) نمونه های فراوانی وجود دارد، در اینجا چند نمونه دیگر را عنوان می کنم. یکی از زوار حضرت از فردی یا شخصی که خدام بارگاه امام و پیشوا(ع) بود سوال می کند جذاب و جالب ترین بحث و داستان ای که در طول دوره خدامی تو در بارگاه رضوی رخ داده می باشد چیست؟ آن هم خادم حرم رضوی گفت: یکی از ناب ترین قضایا آن هم بود که من یک زمانی در شیفت خدامی قسمت بانوان بودم و همچنین دیدن کردم خانمی با اوضاع و همچنین لباس نامناسب می چرخد و همچنین سرگردان می باشد، او را صدا کردم و همچنین گفتم: در خدمت حضرت آمده ای و همچنین چرا وضع و همچنین ظاهرت چنین می باشد؟ آن هم زائر پپاسخ داد: به من ایراد نگیرید، تقصیرکار نیستم و همچنین اصلا اهل زیارت نیستم و همچنین اینجا هم طی بحث و داستان ای که اتفاق افتاده آمدم. به آن هم زائر پاسخ دادم به هرحال بایستی و حتما با اوضاع مناسب بیایی و همچنین حجاب ات را رعایت کنی که پاسخ داد: من از شهرستان و همچنین ص رفا جهت سفر و همچنین گشت و همچنین گذار به مشهد آمدم. اماکن جذاب و دیدنی مشهد را دیدیم و همچنین به هتل آمدیم و همچنین وسایل را جمع و همچنین جهت برگشت آماده شدیم.

 آن پژوهشگر رضوی در ادامه گفت: آن هم زائر می گفت در مسیر برگشت لحظه ای در اتومبیل خوابم برد. اتومبیل ما حوالی نیشابور رسیده بود. در عالم خواب حضرت را دیدم که فرمودند: به شهرستان ما آمدی آیا به تو خوش گذشت؟ فرمود: باز هم بیا انشاالله که بتو خوش بگذرد، از آنجا بود که به همسرم گفتم سریعا برگرد. او سوال کرد چرا برگردم؟ من نیز برایش توضیح دادم که همه جا را گشتیم ولی زیارت نرفتیم و همچنین من شرمسارم. آن بود که با آن اوضاع برگشتیم و همچنین مستقیم به حرم آمدیم و همچنین من حتی زیارت نامه بلد نیستم بخوانم.

 قدوسی زاده با اشاره به جریان دفن حاج شیخ حسنعلی نخودکی در حرم رضوی افزود: ایشان را اکثر زوار امام و پیشوا رضا(ع) می شناسند و همچنین سر مزار ایشان می روند. او از عرفای به نام بوده می باشد و همچنین پیرمردها و همچنین پیرزن های قدیم یادشان هست که ایشان چگونه بیماران را شفا می داد. یک حبه نبات یا انجیر خشک به فردی که نزد شیخ آمده بود می دادند که به بیمار بدهد یا آن هم را به واسطه می دادند و همچنین واسطه می خورد و همچنین بیمار داخل منزل و خانه شفا می گرفت. شیخ حسنعلی نخودکی آن هم روش که خودش می گفته می باشد زمانی اراده و تصمیم راسخ می گی رد که در مشهد نماند و همچنین به نجف برود و همچنین آخر عمر را آنجا بگذارند تا در صورتی که وفات کرد همانجا دفت می شود. می گوید در حجره های واقع در صحن روزی مشغول زیارت بودم که ناگهان مکاشفه ای جهت من رخ داد. صحن عتیق را غرق کردند و همچنین گفتند حضرت می خواهند مهمانان شان را سان ببینند(سان به معنای رژه رفتن، قدم آهسته برداشتن)، به  آن ترتیب درب ها را به جز دور در بستند که از یک طرف زوار وارد می شدند و همچنین از سوی دیگر خارج می شدند و همچنین حضرت روی تختی ایستاده بودند و همچنین زوار همه از مقابل حضرت رد می شدند، بعضی با چهره انسان و همچنین بعضی با چهره ب رزخی و همچنین به شکل حیوان، فرقی نداشت و همچنین حضرت آنان را از هم جدا نمی کرد و همچنین دست شان را روی سر همه آنها می کشیدند تا همه از رافت حضرت اش بهره مند شوند. بعد از آن مکاشفه اراده و تصمیم راسخ گرفتم در مشهد بمانم.

 آن بررسی کننده و پروهشگر سیره رضوی تصریح کرد: اتفاقا محل دفن شیخ نخودکی بنابر وصیتی که داشت درست همانجایی قرار گرفته می باشد که تخت امام و پیشوا رضا(ع) در آن هم مکاشفه قرار گرفته بود. در بازسازی های اخیر ب ارگاه رضوی نیز به آن هم قسمت و بخش هیچ تعرضی نشد.

 او همچنین در قسمت و بخش غیره ای از مباحث خود گفت: امام و پیشوا رضا(ع) در زندگی فردی یا شخصی خود نیز به همه اشخاص توجه داشتند. آمده می باشد هنگامی که وقت غذا خوردن می شد سفره ای پهن می کردند. غلامانی که نزد حض رت بودند بعضی را از آفریقا آورده و همچنین سیاه پوست بودند. بعضی می گفتند سفره غلامان را جدا بیندازید ولی حضرت پاسخ می داد: میان ما و همچنین آنها تفاوتی نیست.

 قدوسی زاده تصریح کرد: مرحوم شیخ حر عاملی که در بارگاه رضوی دفن شده می باشد همواره در زمان حیات عنوان می کرد که زمانی نبود به حرم امام و پیشوا رضا(ع) رفته باشم و همچنین حاجت خود را نگرفته باشم، چه بر زبان می آوردم و همچنین چه بر زبان نمی آوردم.

 آن بررسی کننده و پروهشگر ادامه داد:به قول آیت الله تبریزی همدانی رضایت امام و پیشوا بر زیارت امام و پیشوا مقدم می باشد، یعنی با اعمال تان اول رضایت امام و پیشوا را کسب کنید و همچنین بعد به زیارت حضرت بروید در صورتی که به زیارت حضرت رفتید آن هم برکت و همچنین صفا و همچنین آن هم روحی که آن هم زیارت دارد قابل مقایسه با اشخاصی که آن بحث و داستان را رعایت نمی کنند نیست.

 او همچنین در قسمت و بخش غیره ای از مباحث خود در مورد الگوپذیری از سیره امام و پیشوا رضا(ع) در رفتارهای روزمره و همچنین ساخته یا ایجاد فضای صمیمانه و همچنین رئوفانه در جامعه اظهار کرد: جهت توضیح آن مساله بهره بری و استفاده از روایت امام و پیشوا رضا(ع) می کنم که فرمود: «در صورتی که شهروندان و مردم شهر زیبایی های سخنان ما را می شناختند بی شک از ما پیروی می کردند». از آن مجال بهره بری و استفاده می کنم متاسفانه یکی از علل اصلی معظلات و مسائل و مشکلات جامعه ما از بین رفتن رافت میان شهروندان و مردم شهر می باشد که تقریبا می قدرت گفت آن مولفه به طر قابل ملاحظه ای کاهش یافته و همچنین یا حتی در بعضی موارد از رفتار اشخاص رخت بر بسته می باشد و همچنین علت را می قدرت در آن مساله دانست که شهروندان و مردم شهر از فرهنگ اهل بیت فاصله گرفته اند.

 قدوسی زاده تصریح کرد: کمی به اطرافمان دقت کنیم می بینیم که در کوی و همچنین برزن هر اتفاقی که بیفتد، هر جریانی که در اطراف باشد از بازیگر و همچنین خواننده گرفته تا فوتبالیست را مطلع ایم ولی متاسفانه در صورتی که بگوییم چهار حدیث از اهل بیت را به (فارسی) و همچنین نه به عربی بگو، بلد نیستیم.

 او همچنین افزود: در جامعه کنونی بسیاری از ارزش های اخلاقی اعم از مدارا کردن ها و همچنین مودت از میان رفته می باشد. در صورتی که صف اتوبوس می ایستیم و همچنین کسی بدون نوبت سوار می می شود، در صورتی که میوه فروش میوه های با کیفیت را جدا می کند و همچنین زمان عرضه از میوه های دیگر و همچنین کم کیفیت که در قسمت های دیگر چیده می باشد به خریدار عرضه می کند، در صورتی که کسی وارد اتوبوس و همچنین مترو می می شود و همچنین سن وسالی از او قبل یا خانمی می باشد که باردار می باشد ولی کسی به او جایی نمی دهد که بنشیند، همه و همچنین همه از آن نشات می گیرد که بسیاری از آن مسایل در جامعه فراموش شده می باشد. مثال دیگر نوع حضور ظاهری در جاعه می باشد، گاهی لباس پوشیدن ها خلاف عرف جامعه می باشد، گاهی لباسی که اشخاص می پوشند مایه تفاخر می باشد، گاهی از نزاکت فرهنگی و اجتماعی دور می باشد و همچنین بسیاری از آن نمونه ها که اصلا زیبنده انسان مومن نیست و همچنین آن مورد را متاسفانه حتی در حرم رضوی می بینیم که بعضی حتی مراعات آن هم فضای مقدس را نمی کنند.

 او همچنین گفت: یکی از دلایل غربت حضرت رضا(ع) را شاید از همین بابت گفته اند، بعضی سوال می کنند چرا می گوییم امام و پیشوا غریب در حالیکه در طول سال شمسی میلیون ها زائر به حرم رضوی می روند، سوال آن هم می باشد که علت غربت امام و پیشوا رضا(ع) آن می باشد که شهروندان و مردم شهر معارف حضرت رضا(ع) را در نظر نمی آورند و همچنین عملا از آن هم دور خواهند بود، یعنی نه می دانند که حضرت چه فرموده اند و همچنین نه در صورتی که بدانند به آن هم عمل می کنند. آن می می شود که می گوییم امام و پیشوا غریب و همچنین من تمام آن موارد را گفتم که به آن مساله برسم که در جامعه ما امروز بیش از هرچیز مساله رفات و همچنین مهربانی توام با صدق می باشد، ویژگی که امام و پیشوا رضا(ع) به آن هم شهره بودند.

منبع: شبستان

انتهای پیام

گفتگو با نویسنده کتاب شمس الشموس امام و پیشوا رضا(ع) با وجود زائران میلیونی غریب می باشد در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان