گزارشی در مورد رکود بي‌سابقه مضامين اخلاقي و همچنین مذهبي در تئاتر کشور مادر هنرها زیربار حرف رکیک رفته می باشد!

گزارشی در مورد رکود بي‌سابقه مضامين اخلاقي و همچنین مذهبي در تئاتر کشور مادر هنرها زیربار حرف رکیک رفته می باشد!

|گزارشی در مورد رکود بي‌سابقه مضامين اخلاقي و همچنین مذهبي در تئاتر کشور مادر هنرها زیربار حرف رکیک رفته می باشد! از مسیح داراب|

صدای شیعه: هر قدر جلوتر مي‌رويم به نظر مي‌رسد که مفاهيم و همچنین مضامين غيراخلاقي غلبه بيشتري بر محتواي تئاترهاي روي صحنه پيدا مي‌کند، اين را در تمايل به رکيک‌گويي در ديالوگ‌ها و همچنین رفتارهاي خارج از دايره نزاکت و همچنین قصه‌هاي دور از شأن جامعه مي‌قدرت دیدن کرد. معلوم نيست دقيقاً در تئاتر چه خبر می باشد، آنچه اين روزها به عنوان گرايشي سطحي‌گرا دامن سينما را گرفته در تئاتر بيشتر به چشم مي‌خورد. جذاب و جالب می باشد که وقتي با هنرمندان تئاتر صحبت مي‌کنيد همه نظر دارند تئاتر هنري مخاطب خاص می باشد و همچنین کلاس بالايي در ميان هنرها دارد ولي آنچه در عمل به چشم مي‌آيد نوعي غلبه مضامين گيشه‌پسند را نشان مي‌دهد. 

   

سياستگذاري ضعيف می باشد

حسين مسافرآستانه، فعال باسابقه عرصه تئاتر در مورد ريشه‌هاي به حاشيه رفتن اخلاق از مضمون بسياري از تئاترها در گفت‌وگو با «جوون» به اين نقطه اشاره مي‌کند که حمايت‌هاي مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری از تئاتر در قسمت و بخش سياستگذاري انجام نمي‌می شود.  اين مدير باسابقه تئاتر معتقد می باشد هنر نمايش احتياج به تبيين اهداف و همچنین راهبردهاي کلاني دارد که افق راه را مشخص کند و همچنین نمي‌قدرت تئاتر را باري به هر جهت مديريت کرد. در صورتی که نگاه روزمره و همچنین باري به هر جهت در مديريت تئاتر غله پيدا کند و همچنین افق‌ها مشخص نباشند وضعيت به جايي مي‌رسد که مضامين سطحي غلبه پيدا مي‌کند و همچنین معاني و همچنین مفاهيم بلند انساني به حاشيه مي‌رود.  به نظر وي تئاتر همواره بر مبناي انديشه‌هاي اخلاقي و همچنین انساني استوار بوده می باشد و همچنین نيازمند حمايت‌هاي فکري و همچنین ساختارهاي کارآمد می باشد.

در صورتی که باب سليقه عمومي باز می شود و همچنین ايده‌آل‌هاي فرهنگي به حاشيه رود شاهد نمايش‌هايي خواهيم بود که به آنچه با عنوان نمايش آزاد مي‌شناسيم پهلو مي‌زند و همچنین به تدريج شاهد آن هم خواهيم بود که اين جنس از تئاتر همه سالن‌هاي نمايش را تسخير مي‌کند. ذائقه مخاطب احتياج به تربيت دارد و همچنین اين هنرمندان خواهند بود که ذائقه‌ها را سمت و همچنین سو مي‌دهند. البته تئاتر موسوم به آزاد هم قابل احترام می باشد و همچنین تماشاگر خاص خود را دارد ولي پیشامد جدید اين می باشد که اين شکل از تئاتر نبايد مفاهيم ارزشي را به حاشيه براند.

مسافرآستانه در پاسخ به اين سؤال که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نمي‌کنيد گرايش به تجاري‌سازي تئاتر و همچنین افزايش سالن‌هاي خصوصي تئاتر منجر به اصالت جذاب و جالب و خنده و همچنین گيشه در هنر نمايش شده می باشد، توضيح داد: اينکه تئاتر بتواند روي پاي خودش بايستد و همچنین به مرور از بودجه‌هاي دولتي وابستگي خود را کم کند، اتفاق بدي نيست ولي تعالي مفاهيم از تجاري‌سازي عقب مانده. در امر سياستگذاري و همچنین نظارت حکومت بايد به وظايف خود عمل کند و همچنین دچار وادادگي و همچنین انفعال يا خدايي نکرده تغافل نسبت به مضامين نشود. پايبندي به اصول اعتقادي و همچنین ارزش‌هايي که براي جامعه اهميت دارد، چيزي نيست که بشود با آن هم شوخي کرد. بر اين اساس من معتقدم افزايش دوبرابري يا چندبرابري سالن‌هاي نمايش در اقصي نقاط شهرستان که در حال اتفاق افتادن می باشد با رعايت موازين و همچنین سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي امري ميمون و همچنین تبریک و مبارک تلقي مي‌می شود ولي متأسفانه اين توسعه به موازات ساختارها و همچنین سياست‌هايي که بتواند تئاتر را به لحاظ محتوايي تعالي بخشد نيست و همچنین در اين زمينه به نظر مي‌رسد که دچار نوعي عقب ماندگي هستيم. 

وي در مورد نقش آموزش عالي و همچنین ساير آموزشگاه‌هايي که در زمينه هنرهاي نمايشي فعاليت مي‌کنند اينگونه اظهارنظر کرد: در حال حاضر آموزشگاه‌ها و همچنین دانشکده‌هاي هنرهاي نمايشي و همچنین تئاتر ما در کشور بيش از اينکه به محتوا نظر داشته باشند، درگير فنون خواهند بود و همچنین اين تلقي وجود دارد که هنر تئاتر صرفاً فن می باشد و همچنین براي همين هم صرفاً آموزش‌هاي تئاتر به مباحث شکلي و همچنین فرماليستي محدود مي‌می شود. اين نگاه برخاسته از وضعيت آموزش و همچنین پرورش ماست که در آن هم قسمت و بخش آموزش متوقف مانده و همچنین وقعي به پرورش روح و همچنین نفسانيات و همچنین بالابردن سطح اعتقادي و همچنین معنوي اشخاص همزمان با ارائه فنون و همچنین علم نمي‌گذارد. اين بليه‌اي می باشد که همه قسمت و بخش‌هاي آموزشي کشور را درنورديده و همچنین شامل هنرهاي نمايشي نمي‌می شود. در مورد علوم ديگر هم صدق مي‌کند، در واقع صرفاً قرار می باشد خروجي مراکز آموزشي دکتر و همچنین مهندس و همچنین استاد باشد و همچنین حکمت معمولاً محلي از اعراب ندارد.

  

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مي‌کنند بي اخلاقي خريدار دارد

داود فتحعلي‌بيگي از فعالان و همچنین کارگردانان باسابقه تئاتر نيز در اين‌باره به «جوون» گفت: من هميشه به باورهاي خودم در تئاتر ملزم بودم و همچنین سعي کردم مرزهاي اخلاقي را زير پا نگذارم. چه در تئاتر جدي و همچنین چه در تئاتر کمدي هنرمند بايد مرزهايي برايش وجود داشته باشد و همچنین متأسفانه اين مرزها در ذهن برخي فعالان تئاتر خيلي پر رنگ نيست. من سعي مي‌کنم حتي‌الامکان روي صحنه رفتار ناهنجار از خود بروز ندهم و همچنین زير بار ديالوگ‌هاي سخيف هم نمي‌روم. در صورتی که هم از من چنين چيزي بخواهند حتماً نافرماني خواهم کرد زیرا و به درستی که براي شأن تئاتر ارزش ويژه‌اي قائل هستم. حتي در صورتی که دستور صريح دولتي هم در اين ارتباط باشد مقابله خواهم کرد زیرا و به درستی که معتقدم در صورتی که تئاتر به اخلاق و همچنین معنويت پشت کند ديگر تئاتر نيست.

وي در مورد به حاشيه رفتن اخلاق و همچنین مضامين انساني در بسياري از نمايش‌هاي در حال اجرا به اين نقطه اشاره مي‌کند که متأسفانه برخي، اعتقادي به مسائل اخلاقي ندارند و همچنین با شعار آزادي بيان و همچنین اين حرف‌ها تمايل دارند مرزهاي اخلاقي را بشکنند و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مي‌کنند که اين چيزها در جامعه خريدار دارد. وقتي طرف از اساس به چيزي باور ندارد و همچنین بلکه به عکس آن هم معتقد می باشد و همچنین اينگونه تربيت يافته پس بر مبناي آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین انديشه خود کارش را ارائه مي‌دهد. در صورتی که از او مطالبه کار اخلاقي هم بکنيد او کار خودش را مي‌کند ولی باید توجه داشت نظارت بر هنرهاي نمايشي چيزي می باشد که اهميت زيادي دارد.

فتحعلي‌بيگي در پاسخ به اين سؤال که چگونه مي‌می شود بناي اخلاق را از مرحله نظارت عقب‌تر برد و همچنین در مرحله سياستگذاري اين مهم را اعمال کرد مي‌گويد: هنرمندان بايد از آبشخور مناسبي بهره برده باشند. اين آبشخور به دوره‌اي که ياد گرفتند برمي‌گردد و همچنین اهميت ويژه‌اي دارد. در صورتی که معتقديم تئاتر هنر فرهيختگي می باشد نبايد در حد کلام و همچنین ژست باقي بماند. فرهيختگي به شعار نيست، اين عملکرد و همچنین محصول کار می باشد که نشان مي‌دهد چه کسي فرهيخته می باشد. حکومت هم بايد در اينجا محدوديت اعمال کند حالا در مرحله صدور مجوز و همچنین معناي اين هم سانسور نيست. معنايش احترام به جامعه می باشد. شخصاً در مرحله بازبيني جشنواره نمايش‌هاي آييني دیدن مي‌کردم که برخي دوستان نسبت به برخي مسائل حساسيت بی‌جا نشان مي‌دادند، مثلاً نويسنده فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کرده فلان ديالوگ يا رفتار زیرا و به درستی که جذاب و جالب و خنده‌دار به نظر مي‌رسد خوب هم هست و همچنین تذکر گرفته و همچنین کار اصلاح شده می باشد. 

  

وضع وخیم مادر هنرها

 تئاتر يا نمايش، مادر تمامي هنرها تلقي مي‌می شود که بر زنجيره هنرهاي نمايشي ديگر سلطه دارد و همچنین به شدت در تأثيرگذاري و همچنین پايداري هنرهاي ديگر سودمند می باشد، چراکه همه چيز از تئاتر آغاز مي‌می شود. خاک صحنه تئاتر، مثل گل وجود بر سر آغاز زندگي بشر عمل مي‌کند و همچنین از يک انسان، هنرمندي توانا مي‌سازد که قادر به تحقق اهداف هنري جامعه خواهد بود.ولی باید توجه داشت آن مادر هنرها چندی می باشد که زیر بار دیالوگ‌های سخیف و همچنین رکیک رفته می باشد.

از قبل تا کنون، هنر تئاتر يا نمايش، راهي مهم براي اداي دين به جامعه و همچنین پلي براي ارتباط مستقيم هنرمند با تماشاگر براي رساندن جامعه به درجه‌اي متعالي بوده می باشد. از تئاتر به غير از اين، انتظار ديگري نمي‌رود، يعني رسالت تئاتر همين می باشد.  اهميت مفاهيم ارزشي و همچنین رکود تئاتر اخلاق‌گرا و همچنین دغدغه‌مند نسبت به ارزش‌هاي انساني مقوله‌اي می باشد که بيش از اين در مورد آن هم در «جوون» خواهيم نوشت. 

منبع: روزنامه جوون

انتهای پیام

گزارشی در مورد رکود بي‌سابقه مضامين اخلاقي و همچنین مذهبي در تئاتر کشور مادر هنرها زیربار حرف رکیک رفته می باشد! در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان