چگونه بعد از مردن و مرگ،روح خود را تکامل دهیم؟

مکارم 10 چگونه بعد از مردن و مرگ،روح خود را تکامل دهیم؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد زندگی بعد از مردن و مرگ پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش : آیا بعد از مردن و مرگ هم جهت انسان «تکامل» وجود دارد
پاسخ اجمالی: بعضی از دانشمندان در ارتباط با اثبات تکامل روح بعد از مردن و مرگ، دلایلی را آورده اند، مثل حدیثی که می گوید: «هر گاه انسان از دنیا برود عملش منقطع می می شود مگر صدقه جاریه و همچنین علمی که شهروندان و مردم شهر از آن هم بهره بری و استفاده کنند و همچنین فرزند صالح». بنابراین در آخرت نیز تکامل وجود دارد. هم چنین در روایت آمده، کسی که سنت نیکی از خود بجا بگذارد مثل پاداش عمل کننده سنت را به او می دهند. از سویی عبارت «و همچنین تقبل شفاعته و همچنین ارفع درجته» نشان می دهد که ترفیع درجه بعد از مردن و مرگ نیز وجود دارد، همین گونه، صلوات موجب بلندى مقام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) می می شود.
پاسخ تفصیلی: در مورد تکامل بعد از مردن و مرگ بین علماء اختلاف وجود دارد، بعضى مثل آیت اللهمکارم شیرازی معتقدند بعد از مردن و مرگ هم تکامل وجود دارد و همچنین به ادله اى هم تمسک مى کنند. ایشان در بحث خود پیرامون خطبهقاصعه به ۳ دلیل استناد کرده اند:
۱٫ در روایت آمده می باشد: «اِذا ماتَ اِبْنُ آدَم اِنْقَطَعَ عَمَلُه اِلاّ مِنْ ثَلاث: صَدَقَه جارِیه، اَو همچنین عِلمٌ یُنْتَفَعُ به، اَو همچنین و همچنینَلَدٌ صالِحٌ یَدعوُ لَه»(۱)؛ (هرگاه فرزند آدم از دنیا رخت بربندد، عملش منقطع مى می شود و همچنین از اعمالش انتفاع جدیدى نمى‌برد الا از سه چیز: اول: صدقهجاریه [مانند انفاق هایى که بقاء دارند و همچنین مقطعى نیستند، مثل کسى که بیمارستان یا حسینیه اى را وقف کرده یا مسجدى را بنا نموده می باشد]. دوم: علمى که شهروندان و مردم شهر از آن هم انتفاع ببرند [کسى که شاگردى تربیت کرده و همچنین یا کتابى از خود به یاد گذارده، ثوابهایى که از طریق تعلیم و همچنین تعلم شاگردان و همچنین کتاب هایش تا قیامتحاصل مى می شود به حساب او هم گذارده مى می شود]. سوم: فرزند صالحى که از خود باقى گذارده می باشد [فرزند صالح هر کار خیرى انجام بدهد ثوابش براى پدر و همچنین مادرش هم نوشته مى می شود. حتى بین شهروندان و مردم شهر هم در صورتی که کسى ثوابى و همچنین کمکى به هم نوع خود کند، مى گویند: خداپدرش را بیامرزد و همچنین در صورتی که اذیتى هم نسبت به هم نوع خود روا دارد گویند: خداپدرش را نیامرزد که چنین فرزندى از خود باقى گذارده می باشد]). از آن روایت بهره بری و استفاده مى می شود که در آخرتتکامل نیز وجود دارد و همچنین مقامات اشخاص در اثر آن اعمال بالا مى رود.
۲٫ روایت معروفی می باشد که می‌فرماید: «مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً عَمل بها مَن بعدَه کانَ لَه اَجْرهُ و همچنینَ مثلُ اُجوُرِهِم مِنْ غَیرِ اَنْ یَنْقُصَ مِن اُجُورِهِم شَیْئاً و همچنینَ مَنْ سَنَّ سُنَّهً سَیْئِهً فعملَ بِها بَعدَه کانَ عَلْیهِ و همچنینِزْرُهُ و همچنینَ مِثلُ اَو همچنینْزارِهِم مِنْ غَیْر اَنْ‌یَنْقُصُ مِنْ اَوزارِهِم»(۲)؛ (کسى که سنتو روش نیکى را باقى گذارد که بعد از او به آن هم عمل کنند، اجر آن هم عمل و همچنین اجر کسانى که به آن هم سنتعمل مى کنند براى او می باشد بدون آن که نقصى در اجر آنها ساخته یا ایجاد می شود و همچنین کسى که سنتو سیرهزشت و همچنین معصیتى را از خود باقى گذارد و همچنین بعد از او به آن هم سیرهعمل می شود، گناهو وزر آن هم عمل و همچنین وزر کسانى که به آن هم سیرهپلید عمل کرده اند براى او می باشد بدون آن که از وزر و همچنین عذاب آنها چیزى کاسته می شود).
از مصادیق سنتحسنه در جامعهما دید و همچنین بازدید ایام عید می باشد که کینه ها را از سینه ها مى زداید و همچنین از مصادیق سنتسیئه هم مهریههاى سنگینى می باشد که موجب مى می شود ازدواجها دیرتر تحقق یافته و همچنین در پس نتیجه آن می شود که فساد اجتماعى زیاد گردد. یکى دیگر از آن موارد، اخذ شیربها می باشد که به فتواى فقها در صورتی که به عنوان جزئى از مهریهقرار نگیرد، حراماست. از آن روایت هم ترفیع مقام جهت کسى که سنتحسنه اى قرار مى دهد بعد از مردن و مرگ بهره بری و استفاده مى می شود.
۳٫ عبارت معروفى می باشد که در تشهد نمازمى خوانیم: «و همچنینَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ و همچنینَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ»؛ (خدایا شفاعتپیامبر(صلى اللهعلیه وآله) را قبول بفرما و همچنین به ایشان رفعت درجه عنایت فرما). آن سخن نشان دهنده مدّعاى ما می باشد که ترفیع درجه بعد از مردن و مرگ وجود دارد و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رفعت مقام پیدا می‌کند، و همچنین حتى در مورد ایشان نقل شده که صلوات فرستادن موجب بلندى مقام و همچنین منزلت آن هم حضرت مى گردد.
در صورتی که گفته می شود بعد از مردن و مرگ پرونده ها مختومه شده و همچنین مُهر و همچنین موم مى می شود، به طورى که دیگر نمى قدرت عملى به آن هم افزود، یا عملى کم کرد، چنانچه على(علیه السلام) مى فرمایند: «لا عَنْ قَبیح یَستَطیعُونَ اِنْتِقالاً و همچنینَ لا فى حَسَن یَسْتَطیعونَ ازدِیاداً»(۳)؛ (آنهایى که از مرز دنیا گذشتند نه می توانند از کار زشت برگردند و همچنین توبه نمایند و همچنین نه می‌توانند کار نیکی را زیاد نمایند؛ زیرا آخرتدار تکلیفنیست).
در جواب خواهیم گفت: بله، نمى قدرت عمل جدیدى انجام داد، ولى بر اساس اعمال سابق تکاملهاى جدیدى هست. مثلا سفینه هایى که به کُرات دیگر پرواز مى کنند، براى عبور و همچنین کنده شدن از حوزه جاذبه زمین به سرعتى بین ۲۵۰۰۰ کیلومتر تا ۴۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت احتیاج دارند، و همچنین تمام مخارج و همچنین موادى که براى حرکت آن هم گذارده مى می شود، براى گریز و فرار از همین حوزه می باشد، وقتى به محلى رسید که جاذبه کم می باشد یا اصلاً یافت نمى می شود سوخت سفینه تمام شده و همچنین دیگر تا بى نهایت مى رود مگر آن که جاذبه کوکبى از کواکب او را به طرف خود بکشد پس با آن هم جهش که خارج شد دیگر متوقف نخواهد گردید.(۴) سفینه وجود ما نیز به سوى لقاء اللّه و همچنین قرب او چنین می باشد. وقتى که با انرژى عبادتها از حوزه جاذبه دنیا خارج شد تا ابد در حال حرکت می باشد.
ولی باید توجه داشت بعضى دیگر از علماء در مورد تکامل بعد از مردن و مرگ نظر غیره ای دارند. آنها ادله بالا را توجیه مى کنند. یکى از بزرگان و همچنین اهل منطق و همچنین فلسفه از علامه(ره) در مورد رفعت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) سوال کرد: چگونه با صلوات فرستادن مقام آنها بالا مى رود، با آن که آن هم عالم (یعنى عالم بعد از مردن و مرگ) عالم تکلیفنیست، بلکه هرچه در مزرعه دنیا کشته شده درو ‌می‌می شود و همچنین دیگر جاى کشت و همچنین زرع نیست؟ ایشان جواب دادند: رفعت درجه آنها به آن معنا شبیه می باشد که در برابر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میوه و همچنین شیرینى گذارده می شود. درست مثل آنکه ما از مهمانى که بر ما وارد می‌می شود پذیرایى می کنیم و همچنین نسبت به او اداى احترام می نماییم.(۵)

پی نوشت:
(۱). عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین‏، بررسی کننده و پروهشگر / مصحح: عراقى، مجتبى‏، دار سید الشهداء للنشر، قم‏، ۱۴۰۵ قمری، ‏چاپ: اول‏، ج ‏۳، ص ۲۸۳، باب النکاح؛ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف المناوی، المکتبه التجاریه الکبرى، مصر، ۱۳۵۶ قمری، الطبعه الأولى، ج ۱، ص ۴۷۱٫
(۲). مقدار و اندازه و میزان الحکمه، محمد ری شهری، بررسی: دار الحدیث، دار الحدیث ۱۴۱۶ قمری، چاپ: اول، ج ۴، ص ۳۷۰٫
(۳). نهج البلاغه، شریف الرضى، محمد بن حسین‏، بررسی کننده و پروهشگر / مصحح: للصبحی صالح، هجرت‏، قم‏، ‏۱۴۱۴ قمری، چاپ: اول، ص ۲۷۹، خطبه ۱۸۸ (الموت).
(۴). آن مطلب از گفتار بعضى فلاسفه مانند بوعلى هم قابل بهره بری و استفاده می باشد وى گفته: «لَولا مُصادَمَهَ الهَواء المَخْروق لَو همچنینَصل الحجرُ مرمىِّ اِلى سَطْح الفلک» یعنى در صورتی که برخورد هوایى که قابل شکافتن می باشد نبود، سنگى که پرتاب مى شد به سطح فلک اطلس مى رسید(مجموعه آثار استاد شهید مطهرى‏، شرح منظومه، مرتضی‏، صدرا، تهران، چاپ : ۱۳۸۳ شمسی‏، چاپ: چهارم‏، ج ‏۵، ص ۴۲۶،(۲٫ مطلب دوم: حرکت قسرى نه دائمى می باشد نه اکثرى)).
(۵). گردآوری ازکتاب: اخلاق اسلامى در نهج البلاغه، ناصر، مکارم شیرازى، تهیه و همچنین تنظیم: اکبر خادم الذاکرین‏، نسل جوون‏، قم‏، ۱۳۸۵ شمسی، چاپ: اول‏، ج ۱، ص ۵۶٫

چگونه بعد از مردن و مرگ،روح خود را تکامل دهیم؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۰۸-۰۷ ۰۰:۱۵:۳۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان