نسل‌کُشی شیعیان افغانستان با چراغ سبز چه کسی انجام شد / مُهر سکوت بر لبان مدعیان حقوق بشر در برابر بردگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون

نسل‌کُشی شیعیان افغانستان با چراغ سبز چه کسی انجام شد / مُهر سکوت بر لبان مدعیان حقوق بشر در برابر بردگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون

|نسل‌کُشی شیعیان افغانستان با چراغ سبز چه کسی انجام شد / مُهر سکوت بر لبان مدعیان حقوق بشر در برابر بردگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون از مسیح داراب|

صدای شیعه: تروریستهای القاعده و همچنین طالبان روز شنبه در عملیاتی مشترک منطقه راهبردی میرزااولنگ در ولایت سرپل افغانستان را اشغال کردند و همچنین یک تراژدی عظیم انسانی را رقم زدند.

عملیات مشترک داعش خود خوانده و همچنین طالبان علیه شیعیان میرزااولنگ

به به گفته رسانه‌های محلی افغانستان عناصر ضد بشری و ترویستی طالبان و همچنین داعش خود خوانده روز شنبه در اقدامی مطابق و یکدست به روستای میرزااولنگ در شهرستان صیاد ولایت سرپل یورش بردند و همچنین در اقدامی وحشیانه شروع به آتش‌زدن مساجد و همچنین تکیه‌منزل و خانه‌های روستا کردند، ۵۰ تن از اهالی روستا شامل کودکان و همچنین زنان را در دم سر بریدند یا تیرباران کردند و همچنین بیش از ۱۵۰ خانواده را به گروگان گرفتند.

پایگاه «خبرنامه» افغانستان به نقل از مقامات ولایت سرپل در مورد جزئیات آن حادثه می‌نویسد: طی سال شمسیهای قبل عناصر ضد بشری و ترویستی حمله‌های بسیاری جهت اشغال منطقه راهبردی میرزااولنگ انجام داده بودند ولی باید توجه داشت هر بار شکست خورده بودند تا آن که روز پنج‌شنبه قبل داعش خود خوانده و همچنین القاعده با تجمیع نیروها و همچنین تجیهزات نظامی گسترده از ولایتهای اطراف عملیات مشترک خود را جهت اشغال آن روستا آغاز کردند.

بنا به آن به گفته بعد از مقاومت ۴۸ ساعت نیروهای دولتی افغانستان سرانجام تروریستها وارد روستا شدند و همچنین بی‌رحمانه شروع به کشتار اهالی روستا کردند؛ در طی دو روز درگیری صدها تن از اهالی روستا به سمت شهرهای مجاور گریز و فرار کردند و همچنین آواره شدند.

تروریستها دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون را به بردگی گرفتند

خبرگزاری «برچی‌نیوز» نیز ضمن به گفته مفصلی از آن حادثه دردناک نوشت: افزون بر کشتار و همچنین سلاخی بی‌رحمانه کودکان و همچنین زنان و همچنین سالخوردگان روستای میرزااولنگ نیروهای طالبان و همچنین داعش خود خوانده نزیک به ۸۰ تن از اهالی روستا را در آن هم ساعتهای ابتدایی و اولیه به مکان نامعلومی منتقل کردند که در میان آنها بیش از ۳۰ دختر و همچنین زن جوون حضور دارد.

«برچی‌نیوز» به نقل از منابع موثق خود می‌افزاید: تروریستها زنان و همچنین مردان را از هم جدا کرده و همچنین به سمت منطقه پسته‌‌مزار و همچنین از آنجا به «قره‌خوال» منتقل کردند ولی باید توجه داشت هم‌اکنون هیچ کس از محل نهایی آنها اطلاعی ندارد.

بعد از آنکه ابعاد وحشتناک جنایت ترویستهای طالبان و همچنین داعش خود خوانده در میرزااولنگ که اکثرا و بیشتر از سوی اهالی آن منطقه که از فاجعه جان سالم به در برند، به گفته شد مقامات محلی ولایت سرپل و همچنین کاربران فرهنگی و اجتماعی افغانستان حکومت اشرف غنی را در وقوع آن فاجعه انسانی مقصر دانستند و همچنین او را متهم به سکوت و همچنین تعلل در خصوص نسل‌کُشی آشکار شیعیان میرزااولنگ از سوی داعش خود خوانده و همچنین طالبان کردند.

شیعیان قربانی پروژه صلح طالبان و همچنین اشرف غنی

پایگاه «صدای افغان» با اشاره به واکنش منفعلانه اشرف غنی در برابر آن فاجعه نوشت: اشرف غنی با آنکه بر گرفتن انتقام خون شهدای مظلوم میرزا اولنگ تأکید کرده با آن حال حاضر نشد ترویستهای طالبان وداعش را به عنوان عامل اصلی معرفی کند تا مبادا لکه آن ننگ تاریخی و همچنین فراموش‌نشدنی بر جبین تروریستهای طالبان بخورد و همچنین روند به اصطلاح صلح قومی اشرف غنی با آنها آسیبی وارد نشود.

کشتار و همچنین جنایت کور گروهکهای ضد بشری و ترویستی طالبان، القاعده و همچنین داعش خود خوانده در منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف افغانستان رویداد جدید و تو و تازه‌ای نیست، دهه‌هاست که شهروندان و مردم شهر افغانستان هر روز خدا قربانی تروریسم خواهند بود ولی باید توجه داشت آنچه که آن فاجعه را درناک‌تر و همچنین مظلومیت قربانیان آن هم را آشکار می‌کند آن می باشد که مقامات محلی بارها به حکومت اشرف غنی در مورد وقوع آن فاجعه انسانی هشدار داده بودند و همچنین جهت مقابله با تهاجم عناصر طالبان و همچنین داعش خود خوانده خواستار اعزام نیروهای نظامی بیشتری شده بودند.

خودداری حکومت مرکزی از اعزام نیرو به میرزااولنگ

خشم و همچنین اعتراض شدید شهروندان و مردم شهر افغانستان اعم از شیعه و همچنین سنی و همچنین مقامات محلی ولایت سرپل به حکومت مرکزی افغانستان در خصوص آن فاجعه هنگام و زمانی که اکثرا و بیشتر شد که حکومت افغانستان بعد از گذشت سه روز از فاجعه انسانی میرزا اولنگ هیچ قوه زمینی و همچنین هوایی به آن منطقه اعزام نکرد و همچنین عملا تروریستها هر جنایتی که خواستند علیه شهروندان و مردم شهر مظلوم و همچنین بی‌دفاع میرزااولنگ انجام دادند ، از سلاخی کودکان و همچنین زنان گرفته تا ربودن دخترک های جوان و ازدواج نکرده و همچنین زنان جوون و همچنین همچنین گروگان‌گرفتن صدها تن از شیعیان میرزا اولنگ.

«ظاهروحدت» والی سرپل و همچنین «محمد بررسی کننده و پروهشگر» دست یار ریاست اجراییه دو تن از مقامات دولتی اند که به گفته خودشان بعد از آغاز حملات تروریست‌ها به میرزااولنگ، بارها با سران نهادهای امنیتی تماس گرفته و همچنین خواهان نجات شهروندان و مردم شهر از آن حادثه دردناک شدند.

«ظاهر وحدت» می‌افزاید: از آن هم ساعتهای ابتدایی و اولیه شروع حمله ترویستها هشدارهای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری در مورد فجایع احتمالی در میرزااولنگ را من و همچنین بعضی از همکاران رسانه‌یی‌ام نشر یافته شده کردیم. ولی باید توجه داشت متاسفانه مقامات امنیتی و همچنین نظامی هیچ‌کدام از آن هشدارها را جدی نگرفتند تا آنکه داعشی‌ و همچنین طالبان دست به کشتن و قتل و همچنین سلاخی شهروندان و مردم شهر در میرزااولنگ زدند.

فریادهای ظاهر وحدت و همچنین سکوت مدعیان حقوق بشر

«ظاهر وحدت» بعد از گذشت دو روز و همچنین تعلل حکومت مرکزی در ارسال قوه زمینی و همچنین هوایی جهت نجات صدها تن از اهالی میرزااولنگ که در اسارت تروریستها بودند خطاب به همه فریاد زد: آهای سران حکومت مرکزی ! آهای جامعه ملل ! آهای شهروندان و مردم شهر دنیا ! آهای مدعیان مبارزه با تروریزم که درافغانستان حضوردارید و همچنین آهای حامیان حقوق بشر وانسانیت ! داعشیان وطالبان بدنام وسفاک بیش از۱۵۰ خانواده بی‌دفاع را در روستای میرزااولنگ سرپل در اسارت گرفتند . بدون هیچ هراس وترحمی به کشتار ادامه می دهند . نگذارید میرزاولنگ قتلگاه انسانهای بی دفاع، زنان، و همچنین کودکان درقرن۲۱ ثبت تاریخ می شود و همچنین تو نیز با سکوت‌تان در آن ننگ تاریخی شریک شوید.

ولی باید توجه داشت گویا مخاطبان ظاهر وحدت هیچ ابایی ندارند که یک‌بار دیگر نامشان در یک جنایت دیگر ثبت می شود چرا که بعد از گذشت چند روز از فریادهای ظاهر وحدت جهت کمک به شهروندان و مردم شهر مظلوم میرزااولنگ نه‌تنها هیچ قوه دولتی به آن منطقه اعزام نشد بلکه هیچ نهاد حقوق‌بشری و همچنین نهاد بین‌المللی حتی اشاره‌ای به آن فاجعه انسانی نکرد، آن هم هم در عصر انفجار اطلاعات و همچنین همه‌گیرشدن رسانه‌های فرهنگی و اجتماعی.

کشتار مظلومانه شیعیان در افغانستان پرده از حقیقتی دیگر نیز برداشت؛ آن واقعیت و حقیقت که تمام گروهکهای ضد بشری و ترویستی در ماهیت وحشیانه‌شان هیچ تفاوتی با هم ندارند و همچنین همه در نهایت پیش‌برنده سیاستهای حکومتهای متخاصم درمنطقه خواهند بود،حتی در صورتی که لوله‌های تفنگ را به ظاهر به روی هم بگیرند در برابر مظلومان متحد می‌شوند.

بسیاری از تحلیل‌گران بر آن عقیده‌اند که موج جدید ناآرامی‌ها در افغانستان و همچنین جولان‌دادن طالبان و همچنین داعش خود خوانده توجیه‌کننده افزایش نیروهای نظامی کشورهای بیگانه و همچنین نفوذ هر چه اکثرا و بیشتر آنها در افغانستان به بهانه ناتوانی حکومت در برقراری امنیت و همچنین مبارزه با تروریسم  می باشد .

آزادی گروگان‌ها با تلاش مقامات محلی

«محمد حس شریفی بلخابی» نماینده سرپل در مورد عوامل اصلی آن رویداد دردناک گفت: با نیروهای اندک نظامی، ضعف حکومت محلی و همچنین عدم حمایت به‌موقع حکومت مرکزی آن فاجعه رخ داد و همچنین ذبیح‌الله امانی، سخنگوی والی سرپل نیز در گفتگو با رسانه‌های افغانستانی گفته می باشد که با وجود درخواست‌های مکرر جهت اعزام نیروهای جدید و تو و تازه‌نفس، هنوز هیچ نیرویی به سرپل نرسیده می باشد.

مقامات و همچنین بزرگان محلی که از کمکهای حکومت مرکزی ناامید شده بودند سرانجام موفق شدند با مذاکره با عناصر داعش خود خوانده و همچنین طالبان شامگاه سه‌شنبه ۲۵۰ فرد یا شخص از گروگانها را آزاد کنند؛ براساس اعلام رسانه‌های محلی حکومت مرکزی قرار بود روز چهارشنبه و همچنین بعد از گذشت چهار روز از فاجعه نیروهای نظامی جدیدی را به منطقه اعزم و همچنین روند پاکسازی میرزااولنگ را آغاز کنند.

منبع: مقدار و اندازه و میزان

انتهای پیام

نسل‌کُشی شیعیان افغانستان با چراغ سبز چه کسی انجام شد / مُهر سکوت بر لبان مدعیان حقوق بشر در برابر بردگی دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان