ممنوعیت حجاب در تاجیکستان؛ مقابله با افراط‌گرایی یا اشاعه سکولاریسم

ممنوعیت حجاب در تاجیکستان؛ مقابله با افراط‌گرایی یا اشاعه سکولاریسم

|ممنوعیت حجاب در تاجیکستان؛ مقابله با افراط‌گرایی یا اشاعه سکولاریسم از مسیح داراب|

صدای شیعه: تاجیکستان یکی از جمهوری‌های شوروی سابق با جمعیتی حدود ۸ میلیون فرد یا شخص، کشوری می باشد که اکثرا و بیشتر جمعیت آن هم مسلمانندخود امامعلی رحمان، ریاست‌جمهور آن کشور نیز مسلمان متولد شده؛ ولی باید توجه داشت یک سکولار می باشد و همچنین تلاش می‌کند که آزادی‌های دینی را با مرتبط‌کردن دینداری با افراط‌گرایی متوقف کند.
امامعلی رحمان که از سال شمسی ۱۹۹۲ بر مسند اقتدار و قدرت نشست به روش فزاینده‌ای در طول سال شمسی‌ها به سمت استبداد گرویده و همچنین زندگی خصوصی و همچنین گفتمان سیاسی در آن جمهوری آسیای مرکزی را محدود کرده می باشد.
رحمان در سخنرانی خود در سال شمسی ۲۰۱۵ اعلام کرد: پوشیدن حجاب و همچنین کورکورانه تقلید‌کردن از فرهنگی که جهت ما بیگانه می باشد، نشانه والایی اخلاق و همچنین عقیده در بین زنان نیست.

امامعلی رحمان، ریاست‌جمهور تاجیکستان اخیرا دستور تشکیل یک کمیسیون ویژه جهت نظارت بر لباس و همچنین پوشش «مناسب» جهت مردان و همچنین زنان را صادر کرده می باشد. تعریف «لباس مناسب» شکل غیره ای از سرکوب رژیم استبدادی تاجیکستان می باشد که بر شهروندان و مردم شهر خود اعمال می‌کند.
آن اراده و تصمیم راسخ بعد از آن هم اتخاذ شد که امامعلی رحمان در سخنرانی روز مادر در ماه مارس زنان را به خاطر پوشیدن لباس سیاه «بیگانه»، مورد انتقاد قرار داد.

محبوبیت لباس اسلامی در بین تاجیک‌ها
اشاره ریاست‌جمهور تاجیکستان به لباس اسلامی مشکی بود که محبوبیتش در میان شهروندان و مردم شهر تاجیکستان با وجود مخالفت‌هایی که با آن هم می‌می شود، در حال افزایش می باشد.
امامعلی رحمان اولین‌بار در سال شمسی ۲۰۱۵ مخالفت خود را اعلام کرد و همچنین بعد از آن هم کمپینی علیه حجاب آغاز شد و همچنین رؤسای نهادها و همچنین مؤسسات از کارکنان خود خواستند که با حجاب سرکار نیایند.
در مؤسسات آموزشی تاجیکستان نیز پوشش حجاب و همچنین روسری جهت زنان ممنوع می باشد و همچنین جهت مردان داشتن ریش منع شده و همچنین جهت جوانان کمتر از ۱۸سال رفتن به مسجد ممکن نیست.

به گفته «شمس‌الدین عمربکزدا»، وزیر فرهنگ تاجیکستان، کمیسیون جدید نظارت بر پوشش و همچنین لباس شهروندان و مردم شهر تاجیکستان وظیفه دارد با آن فرهنگ «بیگانه» مقابله کند و همچنین لباس‌هایی با در نظر گرفتن «سنت‌های تاجیک» و همچنین «زندگی مدرن» طراحی می کند. آن وزارت خانه نمونه‌هایی از لباس‌های ملی مخصوص زنان و دختران جوان ارائه می کند تا از پوشیدن لباس‌های بیگانه (حجاب) جلوگیری می شود.
او همچنین خطاب به زنانی که لباس‌های اسلامی مشکی می‌پوشند، آنان را «مقلدان مد بیگانه» نامید و همچنین گفت: هیچ‌کس فردی را که زیر آن پارچه‌ها پنهان شده‌اند، نمی‌شناسد.

هراس از رشد دینداری
موضع‌گیری خشمگینانه ریاست‌جمهور تاجیکستان علیه پوشش اسلامی پس نتیجه آن می شود که نارضایتی از افزایش دینداری میان عموم شهروندان و مردم شهر تاجیکستان بعد از سقوط شوروی سابق می باشد.
بعد از سقوط شوروی مساجد جدیدی در تاجیکستان ساخته شده که اشخاص بیشتری را جهت نمازهای جماعت میزبانی می‌کنند و همچنین تیم‌های مطالعات اسلامی بیشتری ظهور کرده و همچنین زنان و همچنین مردان بیشتری به پوشیدن لباس‌های اسلامی علاقه نشان می‌دهند. آن در حالی می باشد که تیم‌های ضد بشری و ترویستی نیز در منطقه ها و مناطق مرزی در تاجیکستان و همچنین افغانستان فعال شده‌اند که می‌توانند به عنوان بهانه‌ای جهت مقابله با مسلمانان مورد بهره بری و استفاده قرار بگیرند.
در سال شمسی ۲۰۱۵، روسیه نیز پیشنهاد داد که نیروهای محافظت مرزی روسیه کنترل مرزهای تاجیکستان با افغانستان را در دست بگیرند تا سربازان و همچنین تروریست‌ها را دور کنند.

افراط‌گرایی اسلامی؛ ابزاری جهت مشروعیت‌بخشیدن به سکولاریسم
ولی باید توجه داشت تحقیقات یک اندیشکده انگلیسی به نام «چاتم هاوس» در مورد افراط‌گرایی تیم‌های اسلام‌گرا در آسیای مرکزی حاکی از آن هم می باشد که شواهد قابل استنادی در مورد خشونت سیاسی و همچنین افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه در آن منطقه وجود ندارد. در صورتی که هم وجود دارد، محلی، محدود، منزوی و همچنین محصور می باشد. آن تحقیقات نشان می‌دهد که ادعای وجود خطر افراط‌گرایی اسلامی در منطقه، افسانه‌ای می باشد که سندی جهت اثبات آن هم وجود ندارد.
آن افسانه به عنوان ابزاری جهت مشروعیت‌بخشیدن به سکولاریسم نظامی رژیم‌های ضعیف به کار می‌رود و همچنین در واقعیت و حقیقت ابزارهای سرکوبگرایانه ریاست‌جمهور تاجیکستان نشان می‌دهد که سکولاریسم او حتی خطرناک‌تر از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می باشد.
کلماتی که در سخنرانی‌های ریاست‌جمهور و همچنین وزیر فرهنگ تاجیکستان مطرح شده، متناقض، بحث‌برانگیز و همچنین گاهی توهین‌آمیز می باشد.
به عنوان مثال، کاملاً نامشخص می باشد که چگونه لباس‌ها می‌توانند هم با «سنت‌های تاجیک» مطابق و یکدست باشند و همچنین هم مدرن باشند. در دوران شوروی منظور از سنت همواره اسلام بوده می باشد و همچنین دانشمندان سیاسی همواره تأکید داشتند که سنت‌ها با مدرنیزاسیون و همچنین گسترش سکولاریسم به تدریج محو می‌شوند.
 

بیش از ۹۰ قسمت و بخش جمعیت تاجیکستان مسلمانانند
همچنین، مشخص نیست که منظور از لباس‌های سنتی چیست. با وجود آن واقعیت که بیش از ۹۰ قسمت و بخش جمعیت تاجیکستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، سنت‌های تاجیک عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ اسلامی خواهند بود. حتی حکومت قدرتمند و همچنین سکولار شوروی نیز هرگز شهروندان و مردم شهر را از برخورداری از سنت‌های اسلامی خود محروم نکرده بود.
ولی باید توجه داشت آنچه در آن میان کاملاً مشخص می باشد معنای سیاسی «کد لباس» یا طرح ملی لباس یا دستور نوع پوشش می باشد. معنای آن هم کنترل عنصر مهمی در زندگی فردی یا شخصی شهروندان و مردم شهر و همچنین تحمیل یونیفرم‌های طراحی شده به آنان می باشد.
 

تلاش جهت حذف گروه و حزب رنسانس اسلامی
آن اقدامات بایستی و حتما در چارچوب تلاش‌های ریاست‌جمهور تاجیکستان جهت تنگ‌‌کردن عرصه جهت گروه و حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان(نهضت اسلامی) بررسی کردن می شود؛ حزبی که رحمان در پنج سال شمسی قبل عملاً آن هم را از کار انداخته می باشد.
به گفته کارشناسان هدف تاجیکستان به روشنی حذف گروه و حزب رنسانس اسلامی می باشد که فعالیت‌هایش ممنوع شده و همچنین افراد آن هم یا در زندان و همچنین یا در تبعید خواهند بود.
 

رنسانس اسلامی نماینده‌ای در پارلمان ندارد
در معاهده صلح ۱۹۹۷ میان ریاست‌جمهور رحمان و همچنین گروه و حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان مقرر شد که آن گروه و حزب ۳۰ قسمت و بخش پست‌های وزارتی را در اختیار داشته باشد. امسال، جهت اولین بار، آن گروه و حزب هیچ نماینده‌ای در پارلمان ندارد.
ممکن می باشد که افراد گروه و حزب رنسانس اسلامی تاجیکستان علی رغم بعضی بندهای معاهده صلح گاهاً در مساجد سخنرانی‌های سیاسی کرده و همچنین از شهروندان و مردم شهر خواسته باشند که از سنت‌های اسلامی خود دفاع کنند؛ ولی باید توجه داشت ارتباط‌دادن آن هم‌ها با تیم‌های ضد بشری و ترویستی اسلام‌گرا و همچنین توصیف‌کردن آن هم‌ها به تیمی که علیه امنیت تهدید محسوب می‌شوند، خلاف واقع می باشد.
از سوی دیگر، امامعلی رحمان از تمام امکانات جهت برداشتن محدودیت زمانی دوره ریاست‌جمهوری و همچنین تغییر پیدا کردن ‌ردن ریاست‌جمهوری ۵ ساله خود به یک ریاست‌جمهوری مادام العمر می باشد که بعد از خودش هم پسرش آن هم را به ارث ببرد.
گرچه آرزوی او جهت سکولاریزه‌کردن تاجیکستان هیچ اثری ندارد مگر آنکه بتواند آن پروسه سیاسی را با خواست شهروندان و مردم شهر پیوند بزند. البته بعد از ۲۵ سال شمسی حاکمیت، رحمان هنوز نتوانسته تغییر ویژه ای در قلب و همچنین ذهن شهروندان و مردم شهر تاجیکستان یا در بافت فرهنگی و اجتماعی آن کشور ساخته یا ایجاد کند.

منبع: ایکنا

انتهای پیام

ممنوعیت حجاب در تاجیکستان؛ مقابله با افراط‌گرایی یا اشاعه سکولاریسم در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان