عضو ارشد الوفاء الإسلامی: «شیخ عیسی» پدر معنوی بحرینی‌هاست/روابط علنی آل‌‎خلیفه با صهیونیسم

عضو ارشد الوفاء الإسلامی: «شیخ عیسی» پدر معنوی بحرینی‌هاست/روابط علنی آل‌‎خلیفه با صهیونیسم

|عضو ارشد الوفاء الإسلامی: «شیخ عیسی» پدر معنوی بحرینی‌هاست/روابط علنی آل‌‎خلیفه با صهیونیسم از مسیح داراب|

صدای شیعه: شهروندان و مردم شهر بحرین در سال شمسی ۲۰۱۴ به منظور تحقق مطالبات مشروعی که آل‌خلیفه از آنها سلب کرده بود، قیام کردند. در طول تمامی روزها، ماه‌ها و همچنین سال شمسی‌هایی که از قیام مردمی در بحرین سپری می‌می شود، انقلابیون هیچگاه از مسیر صلح‌طلبی در گفتن خواسته‌های به حق خود خارج نشده‌اند. آن درحالی می باشد که در طول آن مدت، رژیم آل‌خلیفه به انواع و همچنین اقسام راه‌ها و همچنین شیوه‌های اعمال فشار بر انقلابیون با هدف منصرف ساختن آنها از خواسته‌هایشان، متوسل شده می باشد. بهره بری و استفاده از اشکال متنوع و گوناگون و مختلف شکنجه‌های قرون‌وسطایی، بازداشت‌های بدون تفهیم اتهام، یورش به منازل انقلابیون و همچنین تخریب آنها، سلب تابعیت شمار بسیاری از شیعیان و همچنین اعطای تابعیت به اتباع خارجی تنها گوشه‌ای از سلسله فشارهای گسترده‌ای می باشد که توسط حکام آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی تحمیل شده می باشد؛ فشارهایی که اخیرا نیز با سلسله تدابیر ناپخته اراده و تصمیم راسخ‌گیران خاندان آل‌خلیفه تشدید شده‌اند.

علت و همچنین یا علت‌های تشدید فشارهای رژیم آل‌خلیفه بر انقلابیون بحرینی را می‌قدرت به نوعی در موفقیت انقلاب آن کشور جستجو کرد. بدون شک در صورتی که انقلاب مردمی در بحرین، با ضعف و همچنین سستی مواجه بود، آل‌خلیفه جهت مقابله با آن هم به اتخاذ چنین تدابیر سختگیرانه‌ای مبادرت نمی‌ورزید. بنابراین، تداوم انقلاب بحرین به صورت مسالمت‌آمیز طی سال شمسی‌های قبل موجب شده تا نوعی ترس و همچنین وحشت در صفوف خاندان آل‌خلیفه رخنه کند؛ وحشتی که اکنون پس نتیجه آن می شود که آن هم به تشدید فشارها علیه انقلابیون منتهی شده می باشد. آل‌خلیفه از آن طریق به دنبال آن هم می باشد تا از گسترده‌تر شدن بیش از پیش دامنه انقلاب مردمی در بحرین ممانعت به عمل آورد.

در همین ارتباط روزنامه نویس و خبرنگار مهر گفتگویی را با «سید مرتضی السندی» از بزرگان و رهبران بلندپایه جریان «الوفاء الإسلامی» بحرین انجام داده می باشد که مشروح آن هم از نظر می گذرد؛

*باوجود گذشت چندین ماه رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های خصمانه خود علیه شیخ عیسی قاسم ادامه می دهد و همچنین به لغو اقامت اجباری او همچنین تن درنمی دهد. تداوم سیاست اقامت اجباری علیه شیخ عیسی چه پیامدهایی می تواند جهت آل خلیفه داشته باشد؟

از زمان آغاز انقلاب مردمی در بحرین در سال شمسی ۲۰۱۱ شیخ عیسی قاسم نقش مهم و همچنین بسزایی را در هدایت آن انقلاب ایفا کرده می باشد. شیخ عیسی با سلسله اقدامات و همچنین رهنمودهای خود به انقلابیون بحرینی، همواره باره پیشبرد اهداف انقلاب را فراهم کرده می باشد. در واقع، شیخ عیسی قاسم پدر معنوی انقلابیون بحرینی محسوب می می شود و همچنین به همین دلیل می باشد که رژیم آل خلیفه سیاست خصمانه اقامت اجباری را علیه او همچنین اعمال کرده می باشد.

مقامات آل خلیفه به دنبال آن هم خواهند بود که ارتباط میان شیخ عیسی قاسم با شهروندان و مردم شهر و همچنین انقلابیون را قطع کنند؛ هدفی که قطعا به آن هم دست پیدا نخواهند کرد. آنها می دانند که دیدارهای شیخ عیسی با شهروندان و مردم شهر و همچنین انقلابیون، اهداف انقلاب بیش از ۶ ساله بحرین را تأمین می کند. به همین دلیل می باشد که هم اکنون اجازه هیچگونه ملاقاتی با شیخ عیسی را صادر نمی کنند. بدون شک تداوم اقامت اجباری علیه رهبر عالی شیعیان بحرین پیامدهای خاص خود را جهت آل خلیفه دارد و همچنین آن رژیم نمی تواند مسئولیت خود در آن مسأله را نادیده بگیرد.

*سربازان آل خلیفه مدت هاست که هتک حرمت به مقدسات شیعیان بحرین را در دستور کسب و کار خود قرار داده اند و همچنین به همین دلیل اقدام به تخریب مساجد شیعیان در نقاط متنوع و گوناگون و مختلف می کنند. اهداف آل خیلفه از هتک حرمت به مقدسات شیعیان بحرین چیست؟

مساجدی که توسط سربازان رژیم آل خلیفه مورد هتک حرمت قرار گرفته و همچنین تخریب می شوند، قدمت خیلی زیاد بسیاری در بحرین دارند. بسیاری از آن مساجد حتی پیش از مسلط بودن و تسلط داشتن رژیم آل خلیفه بر اقتدار و قدرت در بحرین، وجود داشتند. آل خلیفه گمان می کند که با تخریب گسترده مساجد قادر می باشد هویت دینی و همچنین مذهبی شیعیان بحرین را از آنها سلب کند. آن درحالی می باشد که چنین سیاست خصمانه ای در نهایت موجب ظهور و همچنین بروز تغییر و همچنین تحول در فکر کردن و اندیشیدن شیعی و همچنین انقلابی شهروندان و مردم شهر بحرین نخواهد شد.  درهرصورت، تداوم آن سیاست نه تنها پس نتیجه آن می شود که ای را جهت رژیم آل خلیفه به دنبال نخواهد داشت، بلکه موجب بدتر شدن اوضاع آن هم می می شود.

*بسیاری از علماء و همچنین انقلابیون بحرینی طی روزها و همچنین هفته های اخیر توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه بازداشت و همچنین یا احضار شده اند. آیا تداوم آن سیاست سرکوبگرانه می تواند به تضعیف اراده علماء بحرینی و همچنین انقلابیون منجر می شود؟

اکنون قریب به شش سال شمسی و همچنین نیم از اقدامات خصمانه آل خلیفه علیه علماء، روحانیون و همچنین انقلابیون بحرینی سپری می می شود. در طول آن مدت شمار بسیاری از علماء و همچنین انقلابیون توسط سربازان آل خیلفه بازداشت و همچنین به زندان منتقل شده اند. همچنین و علاوه براین، سربازان آل خلیفه شدیدترین شکنجه ها را علیه زندانیان سیاسی مرتکب می شوند و همچنین آنها را مورد انواع متنوع و گوناگون و مختلف اذیت و همچنین آزارها قرار می‌دهند. در صورتی که قرار بود چنین سیاست ها و همچنین اقدامات خصمانه ای به تضعیف روحیه علماء و همچنین انقلابیون بحرینی منجر می شود، بدون شک به تا حال آن اتفاق افتاده بود. قطع به یقین تداوم سیاست‌هایی که با هدف قلع و همچنین قمع انقلابیون بحرینی اتخاذ می شوند، تأثیری در روند انقلاب مردمی در بحرین نخواهند داشت.

*مقامات آل خلیفه همچون بسیاری از سران کشورهای عربی، به صورت تدریجی در حال علنی کردن روابط خود با مسئولان رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی خواهند بود؟ اساسا چه وجه مشترکی میان آل خلیفه و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی وجود دارد که روابطشان به سطح علنی ارتقاء پیدا کرده می باشد؟

مسأله روابط میان رژیم آل خلیفه و همچنین مسئولان رژیم سعودی به امروز و همچنین دیروز بازنمی گردد. دو طرف مدت هاست که با یکدیگر ارتباطات گسترده دارند. البته آن روابط همواره به صورت محرمانه و همچنین مخفیانه پیگیری می شده می باشد. پیشتر نیز شاهد آن هم بودیم که شماری از مسئولان آل خلیفه با مقامات صهیونیست دیدار کرده اند. به عنوان نمونه وزیر خارجه آل خلیفه پیشتر با تزیپی لیونی، وزیر خارجه سابق رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی دیدار و همچنین گفتگو کرده بود. دیگر مقامات آن دو رژیم نیز با یکدیگر ملاقات هایی را داشته اند. آل خلیفه در مسیر ارتباط با صهیونیست‌ها از سعودی ها پیروی می کنند. عربستان سعودی نیز دقیقا همین کار را انجام می دهد. در واقع، روابط میان آل خلیفه و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی در حال بهبودی نیست، درحال انتقال از حالت محرمانه به علنی می باشد.

انتهای پیام

عضو ارشد الوفاء الإسلامی: «شیخ عیسی» پدر معنوی بحرینی‌هاست/روابط علنی آل‌‎خلیفه با صهیونیسم در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان