عادل پیغامی: در مورد حجاب کار علمی نمی کنیم/ حجاب مرتبط به حوزه مصرف می باشد

عادل پیغامی: در مورد حجاب کار علمی نمی کنیم/ حجاب مرتبط به حوزه مصرف می باشد

|عادل پیغامی: در مورد حجاب کار علمی نمی کنیم/ حجاب مرتبط به حوزه مصرف می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: روز اول از سمینار ۳ روزه «جامعه شناسی حجاب و همچنین بد حجابی در ایران»، یکشنبه ۲۲ مرداد ماه، در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار گردید. آن سمینار به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) و همچنین با مشارکت مرکز تحقیقات زنان و همچنین خانواده حوزه علمیه قم و همچنین جبهه مردمی حجاب و همچنین عفاف طی روزهای یکشنبه ۲۲ مرداد، دوشنبه ۲۳ مردا و همچنین سه شنبه ۲۴ مرداد در پژوهشکده باقرالعلوم نهاد تبلیغات اسلامی واقع در میدان فلسطین تهران برگزار می گردد.

سمینار در روز اول (یکشنبه ۲۲ مرداد) به مباحثات در حوزه اقتصاد حجاب و همچنین بد حجابی پرداخت، روز دوم (دوشنبه ۲۳ مرداد ماه) به مباحثات در حوزه جامعه شناسی و همچنین شهروندان و مردم شهر شناسی در حوزه حجاب و همچنین بدحجابی خواهد پرداخت و همچنین نشست های روز سوم (۲۴ مرداد ماه) به مباحثات پیرامون سیاست گذاری در حوزه حجاب و همچنین بد حجابی در ایران اختصاص خواهد یافت. در روز اول سمینار، دکتر صدق آمیز (دست یار پژوهشی اتحادیه پوشاک کشور)، دکتر عادل پیغامی (دست یار پژوهشی دانشگاه امام و پیشوا صادق و همچنین متخصص اقتصاد فرهنگ)، مهندس ذاکری (مدیرعامل موسسه طراحان مد) و همچنین دکتر رمضانی (کارشناس اقتصادِ پوشاک) به سخنرانی پرداختند.

بی توجهی به وجوه اقتصادی حجاب

در ابتدای نشست صدق آمیز، دست یار پژوهشی اتحادیه پوشاک کشور که دبیری نشست را نیز بر عهده داشت به سخنرانی پرداخت و همچنین گفت: ما علی رغم آن که بایستی و حتما با یک نگاه ایجابی و همچنین پیش برنده به حوزه دفاع و همچنین ترویج حجاب وارد شویم، دچار یک حالت انفعالی در برابر تهاجم فرهنگی به حجاب و همچنین پوشش ملی هستیم. یکی از باره های آن انفعال دیرین را بایستی و حتما در بی توجهی به وجوه اقتصادی حجاب و همچنین بدحجابی جستجو کرد. متأسفانه نظام سیاست گذاری و همچنین برناه ریزی کشور به مقدار و اندازه کافی متوجه و همچنین متمرکز بر ابعاد اقتصادی حجاب و همچنین بدحجابی نیست. در آن چهارچوب هم اقتصاد دولتی حجاب و همچنین هم قسمت و بخش خصوصی فعال در حوزه پوشش اسلامی مد نظر می باشد. با آن حال در قسمت و بخش خصوصی ثبات برنامه جذاب و جالب و خوب ها اکثرا و بیشتر می باشد در پس نتیجه آن می شود که هر چه اکثرا و بیشتر بر طبق منطق قسمت و بخش خصوصی پیش برویم نتایج بهتری خواهیم گرفت.

دست یار پژوهشی اتحادیه پوشاک کشور در ادامه عنوان کرد: ما ضعف های مهمی در آن حوزه داریم که یکی از مهم ترین ضعف ها فقدان بازار ملی و همچنین بازار منطقه ای حجاب می باشد. از طرفی نظام کُدینگ در بررسی کردن مؤلفه های متنوع و گوناگون و مختلف مرتبط به حجاب و همچنین پوشش وجود ندارد و همچنین با آن وجود آیا می قدرت انتظار داشت که برآیند اراده و تصمیم راسخ گیری ها و همچنین مدیریت ها در سطح کلان و همچنین خرد رو به بهبودی باشد؟

در ادامه دکتر رمضانی گفت: کارهای خوبی در باره حجاب انجام می دهیم ولی باید توجه داشت در صورتی که مباحث اقتصادی را هم اضافه کنیم جهت تولید کنندگان دوست داشتنی و جذاب تر خواهد بود. ۳ تعریف مهم از علم اقتصاد ارائه شده اس؛ یک تعریف علم تدبیر منزل می باشد. تعریف دیگر علم تولید و همچنین توزیع و همچنین مصرف می باشد که در ایران هنگام و زمانی که می گوییم اقتصاد اکثرا و بیشتر آن تعریف را مد نظر داریم. جدید ترین تعریف، اقتصاد را به مثابه علم انتخاب و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری در نظر می گیرد.

او همچنین افزود: در آن چهارچوب اقتصاد امری گسترده تر از مسایل پول و همچنین اقتصادی و مالی می باشد و همچنین بلکه یک واقعیت روانشناختی و همچنین فرهنگی و اجتماعی محسوب می می شود. در صورتی که اقتصاد را به مثابه علم انتخاب در نظر بگیریم و همچنین بدانیم که انتخاب چیزی، چیزهای غیره ای را از دست می دهیم، بنابراین معلوم می باشد که انتخاب ما بیش از امورات صرفاً پولی و همچنین اقتصادی و مالی واجد بن مایه های فرهنگی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و همچنین روانی نیز می باشد. در واقعیت و حقیقت انتخاب های ما صورت اقتصادی دارد و همچنین سیرت آن هم اعم از امورات صرفاً اقتصادی می باشد. اینجاست که علم اقتصاد تغییر پیدا کردن به اَبَر دانش انسانی عمل می کند و همچنین ادعای مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین فرهنگی جامعه را با ابزارها و همچنین اراده و تصمیم راسخ های ظاهراً اقتصادی دارد.

رمضانی در ادامه اظهار داشت: در صورتی که با آن منطق به مسأله اقتصادِ حجاب نگاه کنیم، اقتصاد حجاب یعنی دانش بررسی کردن باره ها و همچنین دلایل و همچنین پیامدها و همچنین هزینه و همچنین فایده انتخاب یا عدم انتخاب حجاب. بنابراین هر کس که حجابی را انتخاب می کند در عین حال که بعضی هزینه های اقتصادی و مالی را انتخاب کرده می باشد، انتخاب او می تواند متضمن بعضی گشایش های اقتصادی و مالی نیز باشد. همین روش هنگام و زمانی که کسی بی حجابی یا بدحجابی را انتخاب می کند، انتخاب او می تواند متضمن انواعی از محدودیت های اقتصادی باشد.

رمضانی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال می شنویم در اروپا خانم ها در خیابان و همچنین اماکن عمومی آن حجم از آرایش را که در خیابان های تهران دیده می می شود مورد بهره بری و استفاده قرار نمی دهند. چرا؟ زیرا و به درستی که آن هم ها به اقتصاد آرایش و همچنین اقتضائات آن هم خود آگاهند و همچنین می دانند که دامن زدن به آرایش های افراطی می تواند هزینه بسیاری را روی دست شان بگذارد. متقابلاً هنگام و زمانی که بانویی پوشش حداکثری را انتخاب می کند انتخاب او متضمن انواعی از گشایش های اقتصادی و همچنین جلوگیری از هزینه کرد های پر خرج در بدن آرایی می باشد.

احتیاج به بازار حجاب داریم

او همچنین افزود: هر کالایی یک بازار دارد. بازار صرفاً یک محل نیست. منظور من از بازار آن هم سلسله روابط اقتصادی و همچنین اقتصادی و مالی بین کنش گران اقتصادی می باشد. در مورد حجاب نیز ما قطعاً احتیاج به بازار حجاب داریم. حال سوال آن می باشد که مثلاً بازار حجاب بایستی و حتما تعاونی باشد یا رقابتی؟ از طرفی نرخ بازدهی در اقتصاد مطرح می باشد. مثلاً در حوزه چادر می توانیم آن نقطه را محاسبه کنیم تا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری خواهند بود ترغیب شوند و همچنین اطمینان از امنیت سرمایه گذاری شان پیدا کنند. سوال مهم آن می باشد که چرا ما مثل اروپایی ها نمی آییم جهت فروش چادر در اروپا فرهنگ مان را صادر کنیم؟ حتی بحث اقتصاد می تواند ترغیب کننده باشد که در کشورهای دیگر کار فرهنگی کنیم. یک بحث دیگر موضوع فن آوری می باشد. جهت مثال در تولید چادر در صورتی که روی پارچه نانو کار کنیم شاید بتوانیم بر بازار چین غلبه کنیم.

او همچنین در ادامه گفت: بحث اخلاقی نیز مطرح می باشد. از آن زاویه عنصر مولد بودن و همچنین تولید کننده بودن باعث می می شود اشخاص با آن عنصر خود را نشان دهند نه به وسیله زیبایی ظاهری. امام و پیشوا موسی صدر به روستایی رفت که در آن هم جا زنان پوشش نامناسبی داشتند. اولین کاری که در آن هم جا انجام شد خرید چرخ خیاطی جهت خانم ها بود جهت رسیدن به همین عنصر مولد بودن.

در ادامه مهندس ذاکری، مسئول منزل و خانه طراحان مد به ارائه گزارشی از فعالیت های آماری انجام شده پرداخت و همچنین گفت: حدود ۱۰ هزار فرد یا شخص را بررسی کردن کرده ایم و همچنین سوال کردیم نسبت به نوع حجاب در جامعه و همچنین از تولیدکننده ها نیز همین سوالات را پرسیدیم و همچنین دیدیم نظر اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان پوشاک نسبت به واقعیت های شهروندان و مردم شهر در حوزه پوشش اشتباه بود. مثلاً در شهرستان ساری بررسی کردن کردیم و همچنین دیدیم فروشندگان بر اساس سلیقه شهروندان و مردم شهر تهران اجناس و همچنین لباس هایشان را جهت فروش به شهروندان و مردم شهر عرضه می کنند. همچنین فروشنده های ما مهندسی فروش را نمی دانند. جهت مثال در یکی از برندهای معروف خارجی پوشاک به خاطر رایحه ای که در فضا پخش می می شود شهروندان و مردم شهر دوست دارند خرید کنند و همچنین مؤلفه هایی از آن دست رعایت می می شود.

در حوزه حجاب کار علمی نمی کنیم

عادل پیغامی در ادامه آن نشست به سخنرانی پرداخت و همچنین گفت: در حوزه حجاب کار علمی نمی کنیم. موضوع آن نشست خیلی برایم جذاب و جالب بود و همچنین به همین دلیل حضور پیدا کردم. مساله اقتصاد حجاب در حوزه اقتصاد فرهنگی قرار دارد. هر دو حوزه در کشور ما درست کار نشده می باشد. اقتصاد یکی از حوزه هایی می باشد که ابزار مهمی جهت اعمال تهاجم فرهنگی می باشد. اقتصاد به مثابه سیاست گذاری فرهنگی امروزه مورد مطالعه قرار می گیرد. البته تحلیل اقتصادی مسایل به آن معنا نیست که همه چیز را تقلیل به مادیات بدهیم. آن اصلاً تعریف علم اقتصاد نیست. به آن تعریف می خواهم تأکید کنم: اقتصاد به مثابه الگوریتم تحلیل.

او همچنین افزود: در قبل تعاریف غیره ای وجود داشت. مثلا علم تولید، توزیع و همچنین مصرف. تصور بر آن بود که آن تعریف، تعریف جامعی می باشد و همچنین در هر موضوعی می تواند کاربرد بیاید. مثلاً اقتدار و قدرت در جایی تولید می می شود و همچنین در جایی توزیع و همچنین در جایی مصرف می می شود. یا پدیده مد به همین صورت. ولی باید توجه داشت یکی از تعاریف مهم و همچنین رایج امروز اقتصاد به مثابه علم انتخاب می باشد. جهت مثال انتخاب یک فرد ضعیف که مطیع ماست بهتر می باشد یا انتخاب یک فرد قوی که بعد از انتخاب حرف ما را گوش نخواهد داد؟ در ۳ دهه اخیر اقتصاددان ها تحلیل های بسیاری جهت آن سوال مطرح کرده اند و همچنین مدعی خواهند بود که آن سوال را ما اقتصاددانان بهتر از همه می توانیم جواب بدهیم. یا مثلاً در مقالاتی تحت عنوان اقتصاد ازدواج و همچنین همسرگزینی بحث تک همسری و همچنین چند همسری را از آن منظر مورد بررسی کردن قرار می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام و پیشوا صادق(ع) افزود: همچنین اقتصاد به بحث انگیزه وارد می می شود. کتاب خوبی در آن باره وجود دارد با دو نوع ترجمه که عنوان آن هم «اقتصاد ناهنجاری های پنهان فرهنگی و اجتماعی» یا «اقتصاد علم انگیزه ها» می باشد. در حال حاضر در تل آویو مطالعه بر روی اقتصاد شهادت مطرح می باشد. می خواهند ببینند چه انگیزه ای می باشد که منجر به آن عمل می می شود. اصطلاح هزینه فرصت یکی دیگر از مباحث می باشد. به آن معنی که در صورتی که بالا برود فرد آن هم کار را انجام نمی دهد. از طرفی قوانین و قانونی مطرح می باشد با نام قانون اختلاص که در دنیا بر روی آن هم دارد کار می می شود. در مورد ارزش گذاری می باشد که چه گیرمان می آید و همچنین چه از دست می دهیم. با اجرای آن قانون ۹۵ قسمت و بخش تمام جرم و جنایت ها از بین می رود. حتی خداوند در قرآن با لفظ خرید و همچنین فروش مثال می زند. که البته بعضی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنند در صورتی که اسلام را آن گونه تحلیل کنیم ماتریالیستی نگاه کرده ایم. خیر آن گونه نیست.

حوزه حجاب اکثرا و بیشتر مرتبط به حوزه مصرف می باشد

دکتر عادل پیغامی در انتها عنوان کرد: اصطلاحی در زبان انگلیسی وجود دارد که تا چیزی را مزه اش را نچشی متوجه آن هم نخواهی شد. در مورد بی حجابی کالاهای فرهنگی بسیاری تولید می می شود ولی باید توجه داشت ما در حوزه حجاب کاری نکرده ایم. ما در ایران اکثرا و بیشتر از منظر تولید و همچنین توزیع به مسائل می نگریم، ولی باید توجه داشت حوزه حجاب اکثرا و بیشتر مرتبط به حوزه مصرف می باشد. صنایع فرهنگی معمولاً ۲ پایه خواهند بود. مثلاً هنگام و زمانی که نشریات معروف می شوند اکثرا و بیشتر درآمدشان از تبلیغات می باشد تا از فروش مجله. در صورتی که آن نقطه ۲ پایه بودن را در نظر نگیریم و همچنین صرفاً تک بعدی نگاه کنیم به پس نتیجه آن می شود که نخواهیم رسید. یادمان نرود قرآن می گوید آن هم چه جهت شهروندان و مردم شهر نفع داشته باشد بر روی زمین می ماند. اگرچه ممکن می باشد شهروندان و مردم شهر نفع شان را اشتباه تشخیص دهند که بایستی و حتما کمک شان کنیم.

در انتهای نشست سخنرانان به پرسش و همچنین پاسخ در مورد مباحث مطرح شده پرداختند.

منبع: مهر

انتهای پیام

عادل پیغامی: در مورد حجاب کار علمی نمی کنیم/ حجاب مرتبط به حوزه مصرف می باشد در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان