شمار دانش آموزان محجبه آلمان در حال افزایش می باشد

شمار دانش آموزان محجبه آلمان در حال افزایش می باشد

|شمار دانش آموزان محجبه آلمان در حال افزایش می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: پیشامد جدید حجاب در آلمان دائما موضوعی بحث برانگیز بوده می باشد. آزادی ادیان در آلمان موضوعی تضمین‌شده در قانون اساسی آن کشور می باشد. با آن حال زنان محجبه  مسلمان گاهی جهت انتخابی که داشته اند مجبور می شوند در دادگاه از خود دفاع کنند. پیچیدگی آن امر زمانی مشخص می می شود که موجبات اختلاف نظر حتی در نهاد های فمینستی و همچنین دفاع از حقوق زنان را فراهم می کند. از نظر بعضی نهاد های حمایت از حقوق زنان، مانند نهاد سرزمین زنان (Terren des Femmes) و همچنین بعضی نویسندگان همچون نویسنده  مجله فمینستی Emma حجاب جهت دخترک های جوان و ازدواج نکرده دبستانی عملی نادرست می باشد. ولی باید توجه داشت در نقطه مقابل نیز بعضی انجمن های فمینیستی حجاب اسلامی را از نظرحق انتخاب و همچنین حق مشخص کردن سرنوشت جهت هر زن، عملی می داند که بایستی و حتما از طرف جامعه پذیرفته می شود.

TDFدر ماه می طی مقاله ای موضع خود را در مورد حجاب کودکان بدین تریب مشخص کرد: «پوشیدن حجاب اسلامی جهت کودکان زیر سن قوانین و قانونی در مکان های عمومی علی الخصوص در شرایط آموزشی بایستی و حتما ممنوع اعلام می شود». در مقابل تیمی از زنان، شامل افراد خود آن نهاد، در انتقاد به آن مقاله در نامه ای سرگشاده گفتن داشتند که چنین تقاضایی تحریک نژادپرستی علیه مسلمانان و همچنین موجب محروم و بی بهره فرهنگی و اجتماعی دخترک های جوان و ازدواج نکرده خواهد شد. هانیه لوکزاک (HaniaLuczak) عضو هیئت مدیره  TdF که دفتر کارش در محله  Wedding برلین، جائیکه دانش آموزان مسلمان بسیاری تحصیل می کنند در اعتراض به آن زنان می گوید: افرادی که TdF را متهم به گرایشات ضد اسلامی می کنند خود دچار نگرشی مردسالارانه خواهند بود که در محافل فمنیستی آن بدترین چیزی می باشد که می قدرت در ذهن کسی گنجاند.

مردیت هاف (نویسنده، Meredith Haaf) نیز در حمایت ازTdF در مصاحبه با روزنامه زود دویچه سایتون می گوید: برچسب زدن به انسان ها با عناوین قومی و همچنین مذهبی، نمایشی می باشد در دست کسانیکه به دلایلی کاملا متغایر و متفاوت خط تبعیض و همچنین تهاجم علیه مسلمانان را حفظ و همچنین حمایت می کنند. از طرفی خانم مردیت هاف روزنامه نگار و همچنین نویسنده آلمانی در جایی دیگر در مقاله ای تحت عنوان روسری یا بی حجابی؟ ممنوعیت روسری را نیز مورد حمله قرار داده و همچنین از زاویه ای دیگر به معظلات و مسائل و مشکلات زنان پرداخته می باشد. او در مقاله خود به آن نقطه اشاره می کند که آن موضوع مرتبط با زنان (حجاب)دستمایه بازی جناحی پوپولیست راستگرای موجود در آلمان قرار گرفته می باشد.

در مقاله «روسری یا بی حجابی؟» نویسنده به مباحث و مطالب جالبی نیزاشاره کرده می باشد: «چگونگی رفتار دادگاه آلمان در برایر یک زن مسلمان». خانم هاف رفتار آن نهاد در مورد اتخاذ اراده و تصمیم راسخ در مورد آن خانم مسلمان را برآمده از سلیقه فردی یا شخصی عنوان نموده می باشد. «زنی که تنها می خواست پوشش حجاب خود را به عنوان نماینده مجلس حفظ کند، مورد اراده و تصمیم راسخ خصمانه دادگاه قرار گرفت».

مردیت هاف در مقاله خود به کرات و همچنین صریح نشان می دهد که دیدگاه فمینیستی می تواند گاهی جامعه را متضرر کند. او می گوید اساتیدی که مدافع حقوق کارگران جنسی و زناشویی و جنسی خواهند بود تلاش بر برداشتن حجاب از سر زنان دارند که آن جای تاسف دارد زیرا در صورتی که ما بخواهیم حتی به معنای فمینیسم هم رجوع کنیم به حقوق زنان مرتبط می می شود ولی باید توجه داشت اکنون شاهد آن هم هستیم  که آن فعالان حتی معنی و همچنین مفهوم فمینیسم را هم درست درک نکرده وبه حقوق زنان احترام نمی گذارند. با آن حال فمینیسم متعهد به قوانین حقوق بشر می باشد که در آن قوانین حق آزادی و همچنین احترام جهت ابراز عقیده اشخاص در نظر گرفته شده می باشد. که آن رفتار مصداق بارز بی عدالتی و همچنین بی تعهدی به ساختار موجود می باشد.

بازتاب مقاله خانم هاف از طرف خوانندگان مطلوب نبوده و همچنین مورد اعتراض بعضی از آنان نیز قرار گرفته می باشد. حامد عبدالصمد موضوع حجاب از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی و همچنین تاثیر آن هم بر روی جامعه مورد تحلیل قرار داده و همچنین اینگونه می نویسد: «حجاب در اسلام که از قرن هفتم میلادی جهت زنان آمده جهت محافظت زنان در برابر امیال جنسی و زناشویی و جنسی مردان در اجتماع و همچنین حفظ امنیت آن هم ها در جامعه بوده می باشد». او می گوید موضع گیرهای تیم های فمینیستی که خواهان ممنوعیت روسری جهت زنان وخواهان بحث آزاد و همچنین مشارکت در مورد ممنوعیت حجاب می باشند خود به نوعی تبعیض علیه زنان تلقی می می شود و همچنین به گفتن بهتر نادیده گیری حقوق زنان از طرف انجمن هایی می باشد که حمایت از زنان را شعار خود کرده اند. آن دیدگاه فمینیست ها در مورد حجاب زنان باعث ساخته یا ایجاد تلقی آن زنان به عنوان یکی از نماد ها و همچنین سمبل های سیاست های اسلامی خواهد شد.

گروه و حزب AfD آلمان حزبی اقتدارگرا در مقابل مسلمانان می باشد و همچنین یکی از خواسته های آن هم منع قانون حجاب اسلامی می باشد. آن گروه و حزب اخیرا به داشتن نگاهی پوپولیستی متهم شده می باشد. شاید همین عامل سبب شده نهاد سرزمین زنان موضع خود را از گروه و حزب AfD آلمان جدا اعلام دارد، دو بسته ای که در نگاه اول از نظر اهداف نزدیک به هم به نظر می آید. به طوری که حتی آن نهاد که خود نیز همانطور که اشاره شد مخالف حجاب جهت کودکان دبستانی می باشد مسیر خود را از AfD کاملا جدا کرده و همچنین در مقاله ای با موضوع پوپولیسم راستگرا و همچنین افراط گرایی می نویسد: «خانواده های سنتی نیز مدلی از جامعه  امروزی محسوب می شوند».

بسیاری از دانش آموزان در مدارس آلمان با حجاب به مدرسه می روند. آن امر جهت معلمان و همچنین دانش آموزان امری عادی می باشد ولی باید توجه داشت در مورد دانش آموزانی که نقاب (برقع) را به عنوان پوشش جهت مدرسه انتخاب می کنند پدیده ای می باشد که اخیرا منجر به نوشتن قوانین و قانونی در آلمان شده می باشد. چهار فراکسیون پارلمانی آلمان در اصلاح قانون آموزش و همچنین پرورش به توافق رسیده اند. بر طبق آن قانون: دانش آموزان (دختر و همچنین پسر) نباید رفتار یا لباس هایشان ارتباطات داخل مدرسه (با سایر دانش آموزان و همچنین پرسنل مدرسه) را تحت شعاع قرار داده و همچنین دشوار کند. از نظر بعضی اشخاص در آلمان، حجاب برقع برقراری ارتباط را سخت می کند. زیرا مدرسه تنها مکان جهت آن دخترک های جوان و ازدواج نکرده می باشد که به دور از محیط محافظه کار خانواده با جامعه بیرون ارتباط برقرار کنند. شایان اشاره می باشد که شورای ایالات در آلمان (Landtag) بایستی و حتما بزودی آن قانون را به رای بگذارد.

جامعه ترک های آلمان (TGD) هم با حمایت از آن اراده و تصمیم راسخ در ایالت نیدرساکسن گفت: دانش آموزان بایستی و حتما ببینند که چه کسی کنار آنها نشسته می باشد. TGD ولی باید توجه داشت طرح نهاد حمایت از حقوق زنان TdF مبنی بر منع هرگونه حجاب جهت دخترک های جوان و ازدواج نکرده دبستانی را افراط گرایانه خواند. در تمام ایالت های آلمان طبق قانون اساسی آن کشور هیچ منع قوانین و قانونی جهت حجاب کامل چهره وجود ندارد. ولی باید توجه داشت در بعضی ایالت ها مانند ایالت بایرن قوانین و قانونی تصویب شده که بر اساس آن هم برقع از اول آگوست ۲۰۱۷ جهت کارمندان، دانشجویان و همچنین دانش آموزان مدارس ممنوع اعلام شد. وزرای کشور ایالات متنوع و گوناگون و مختلف، منع برقع جهت زنان مسلمان را در دادگاه های آلمان، ادارات، مدارس و همچنین وسایل نقلیه عمومی از حکومت فدرال آلمان خواستار شده اند. آن درخواست با توجه به ابتکارات کشورهای دیگر شامل فرانسه، بلژیک و همچنین هلند می باشد که از چندی پیش آن قانون را جهت مکان های عمومی عملی کرده اند.

طبق تحقیقات انجمن TdF شمار دانش آموزان محجبه در مدارس آلمان سال شمسی به سال شمسی در حال افزایش می باشد. آن افزایش نه تنها و فقط به علت حضور اکثرا و بیشتر پناهجویان در آلمان می باشد بلکه به علت تبلیغاتی می باشد که توسط مساجد در آلمان انجام می می شود. بعضی دخترک های جوان و ازدواج نکرده هم تحت تاثیر عقاید مذهبی خانواده های خود که حتی سالیان طولانی در آلمان زندگی می کنند قرار گرفته اند. دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون که از خانواده های سنتی و همچنین مذهبی و همچنین یا ارزش گرای مسلمان در کشور آلمان متولد شده اند و همچنین مایل به تحصیل در مدرسه خواهند بود اغلب به اعتقادات خود پایبندند. بعضی اشخاص شامل سوفقلو (Sofuglo) عضو جامعه ترک های آلمان بر آن عقیده خواهند بود که ممنوعیت شاید راهکار مناسبی جهت آن موضوع نباشد و همچنین به نظر می رسد که اکثرا و بیشتر بایستی و حتما مساجد را تحت تاثیر قرار داده و همچنین والدین را قانع کرد. نقطه ای که روشن می باشد با مبارزه و همچنین اعمال قوانین در مدت کوتاه نمی قدرت حجاب را از سر زنان مسلمان برداشت چرا که در قرآن صراحتاً به عنوان یک فرمان مذهبی از سوی خداوند به آن موضوع اشاره شده می باشد و همچنین مسلمانان نیز قلبا از آن هم اطاعت می کنند. حجاب زیرا و به درستی که به عنوان نماد و همچنین سمبل یک مذهب نیز به شمار می رود می تواند از نظر قوانین و قانونی در کشور آلمان مورد بررسی کردن قرار گیرد چراکه تبلیغ و همچنین اشاعه کلیه نماد ها و همچنین سمبل های ادیان در آلمان خلاف قانون اساسی آن کشور بوده و همچنین از منظرقانونی می قدرت با آن هم مقابله کرد. با آن حال توماس برینک‌مان، وکیل متخصص در قوانین کار و همچنین فرهنگی و اجتماعی می گوید: اراده و تصمیم راسخ‌گیری در مورد پیشامد جدید حجاب جهت دادگاه‌های آلمانی موضوع ساده‌ای نیست. مشاهدات او نشان داده‌ می باشد که رأی دادگاه‌ها در آن باره نه ناشی از اسلام‌هراسی و همچنین نه ناشی از سوءرفتار و همچنین بی‌اعتنایی به مسلمانان بوده می باشد. آن وکیل آلمانی تأکید می‌کند، به دلیل قانون آزادی مذاهب در آلمان نمی‌قدرت به یکباره قوانین و قانونی کلی را به تصویب رساند که جهت دائما به آن اختلاف نظر در کشور پایان دهد.
با توجه به همه  آن مسائل ولی باید توجه داشت بعضی از ایالت‌ها حتی به روش کامل از استخدام معلمان مسلمان خودداری کردند: «مکلنبورگ فورپومرن، تورینگن، زاکسن و همچنین زاکسن آنهالت» که همگی شامل ایالت‌های شرق آلمان خواهند بود و همچنین در بعضی از آن هم‌ها گرایش‌های ضدخارجی رو به تزاید می باشد و همچنین نیروهای راست افراطی قوی خواهند بود.

پیشامد جدید حجاب شاید به مواردی چالشی زیرا و به درستی که تضاد های فرهنگی بین اروپا و همچنین فرهنگ اسلامی نیز مرتبط می گردد. آن که در بعضی موارد موضوع حجاب از نگاه بعضی اشخاص، نوعی تحمیل از سوی مردان دانسته می شود بایستی و حتما مورد تحلیل و همچنین بررسی اصولی قرار گیرد چرا که پس نتیجه آن می شود که  آن نظریه شاید به صورت پیش فرض بر گرفته از نگاه سکولاریسم اروپایی به جوامع اسلامی بوده باشد. در جامعه دموکراتیک آلمان آن انتظار می رود که حداقل آن نوع تناقضات به روش آزادانه مورد بحث قرار بگیرد.

منبع: مهر

انتهای پیام

شمار دانش آموزان محجبه آلمان در حال افزایش می باشد در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان