سید حسن نصرالله در یازدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛ موازنه رعب بین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین مقاومت اسلامی لبنان

سید حسن نصرالله در یازدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛ موازنه رعب بین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین مقاومت اسلامی لبنان

|سید حسن نصرالله در یازدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛ موازنه رعب بین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین مقاومت اسلامی لبنان از مسیح داراب|

صدای شیعه: سید حسن نصرالله از آن امر غفلت نمی‌کند و همچنین تاکید می‌کند روستای خیام همچون دیگر روستاهای جنوبی لبنان ۳۳ روز در مقابل سخت‌ترین بمباران‌های هوایی و همچنین آتش باری توپخانه‌ای اسرائیل مقاومت کردند و همچنین بالاخره موفق شدند ضربات سنگینی بر قوه پیاده نظام ارتش اسرائیل وارد کرده و همچنین نیروهای زرهی آنها شامل تانک‌های مشهور مرکاوا را با موشک‌های دوش پرتاپ و همچنین از مسافت نزدیک منهدم کنند به گونه‌ای که دشت خیام به قتلگاه مرکاوا شناخته شدن و شهرت یافت.

سید حسن نصرالله که سخنوری زبردست در جهان عرب به شمار می‌رود می‌داند که چگونه از پیروزی‌های نظامی به دست آمده در هر جنگی بهره بری و استفاده کند تا روان و همچنین اعصاب دشمن را به هم ریزد.

جنگ ۳۳ روز ذلت اسرائیل بود

اسرائیل که با هدف نابودی مقاومت اسلامی و همچنین نیروهای جنگجوی گروه و حزب‌الله لبنان در یازده سال شمسی پیش جنگی پهناور و بزرگ و همچنین همه جانبه علیه لبنان آغاز کرده بود به تعبیر سید حسن نصرالله جز ننگ و همچنین ذلت چیزی نصیبش نشد زیرا نه تنها گروه و حزب‌الله نابود نشد که بعد از آن هم به قدرتش و همچنین شوکت ملی‌اش در لبنان و همچنین جهان عرب افزوده شد. دبیرکل گروه و حزب‌الله در یازدهمین سالگرد جنگ سی و همچنین سه روزه در دشت خیام با تمجید از افتخارات مقاومت اسلامی در آن جنگ تاکید می‌کند که از آن هم سال شمسی به تا حال هنوز که هنوز می باشد اسرائیل داستان نبردهای ۳۳ روزه را مرور می‌کند که چگونه نیروهای جنبش مقاومت اسلامی و همچنین نیروهایی نامنظم در میدانی کم وسعت موفق شدند در برابر هجوم یکپارچه زمینی، دریایی و همچنین هوایی اسرائیل نه تنها مقاومت کنند که ضرباتی سهمگین بر ارتش اسرائیل وارد کرده که با هیچ دوره‌ای از جنگهای بین اعراب و همچنین اسرائیل قابل مقایسه نبوده می باشد.  
به تعبیر سید حسن نصرالله بازخوانی چند ساله آن نبرد پهناور و بزرگ پیامی جز آن هم ندارد که ارتش اسرائیل در وصول به اهدافش در جنگ ۳۳ روزه شکست سختی را متحمل شده می باشد.

اعتراف اسرائیل

دبیرکل گروه و حزب‌الله لبنان بی راه نمی‌گوید. یوسی کوهن، رییس نهاد موساد بعد از گذشت ۶ سال شمسی از جنگ در سوریه و همچنین گسترش موج ناآرامی در منطقه خاورمیانه اعتراف می‌کند که اقتدار و قدرت گروه و حزب‌الله به عنوان یکی از نیروهای نامنظم نظامی فعال در منطقه نه تنها کاهش نیافته می باشد که قدرتی دو چندان پیدا کرده می باشد. یوسی کوهن می‌گوید: اکنون نیروها و همچنین طرف‌هایی در دنیا خواهند بود که از ایران و همچنین گروه و حزب‌الله دفاع می‌کنند که در راه حرکت به سوی آن منطقه خواهند بود و همچنین اولین وظیفه ما می باشد تا جلوی آنها را بگیریم. او همچنین در ادامه با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا تاکید می‌کند که از وجود او در آمریکا بایستی و حتما بهره بری و استفاده کرد تا بتوانیم آن وظیفه مهم را اجرایی کنیم.

ظهور نیروهای جدید مقاومت در سایه جنگ در خاورمیانه

با آن هم که مسلم می باشد که یکی از اهداف گسترش موج ناآرامی و همچنین هرج و همچنین مرج در خاورمیانه و همچنین گسترش جنگهای طایفی و همچنین ظهور مجموعه‌های تکفیری همچون داعش خود خوانده سرکوب مقاومت اسلامی در منطقه خاورمیانه و همچنین ساخته یا ایجاد درگیری مذهبی و همچنین تامین امنیت اسرائیل بوده می باشد ولی باید توجه داشت در همین حال همین جنگ‌ها و همچنین مقاومت‌ها در برابر طرح‌های آمریکا باعث شده می باشد تا نیروهایی در قد و همچنین قامت ارتش‌های نامنظم استراتژیک در منطقه ظهور کنند که در جریان نبرد با مجموعه‌های ضد بشری و ترویستی قدرتی دوچندان در برابر آمریکا و همچنین اسرائیل دست پیدا کنند که گروه و حزب‌الله لبنان یکی از مصادیق بارز آن هم می باشد. بهترین دلیل جهت آن اوضاع آزاد سازی حلب و همچنین منطقه ها و مناطق مهمی از سوریه از دست نیروهای جبهه النصره و همچنین داعش خود خوانده و همچنین اخیرا نیز آزاد سازی منطقه ها و مناطق عرسال در مرزهای شرقی لبنان توسط نیروهای مقاومت اسلامی بوده می باشد.

علل عدم وقوع جنگ جدید اسرائیل علیه لبنان

حالا اسرائیلی‌ها به خوبی می‌دانند که از روز پایان جنگ ۳۳ روزه و همچنین صدور قطعنامه ۱۷۰۱ و همچنین برقراری آتش بس در جنوب لبنان، گروه و حزب‌الله اقتدار و قدرت نظامی‌اش نه تنها در لبنان بلکه در کل منطقه فزونی یافته می باشد، از همین رو می باشد که دبیرکل گروه و حزب‌الله لبنان با قاطعیت می‌گوید که عدم وقوع جنگ جدید از یازده سال شمسی پیش به تا حال علیه لبنان، احترام اسرائیل به مصوبات و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت نهاد ملل متحد نیست بلکه دلیل اصلی آن هم وحشتی می باشد که بر جان ارتش اسرائیل سایه افکنده که آن هم موازنه رعب بین نیروهای مقاومت اسلامی و همچنین ارتش اسرائیل می باشد به آن معنا که هرگونه حمله‌ای جدید به لبنان موجب می‌می شود تا اسرائیل هزینه‌های خیلی زیاد سخت و همچنین جانکاه پرداخت کند که آن بار تنها و فقط شامل شمال فلسطین اشغالی نخواهد بود بلکه شمال تا جنوب اسرائیل را نیز در بر می‌گیرد.

اسرائیل تنها و فقط زبان زور می‌شناسد

سید حسن نصرالله در یازدهیمن سالگرد جنگ سی و همچنین سه روزه به درون جامعه اسرائیل پیامی صریح و همچنین روشن می‌فرستد و همچنین تاکید می‌کند که اسرائیل همچنان که هر چه به دست آورده جز با زور و همچنین اسلحه نبوده پس زبانی جز زور و همچنین اقتدار و قدرت نمی‌شناسد و همچنین در جمله‌ای معنادار خطاب به اسرائیلی‌ها می‌گوید: ما بارها تاکید کردیم که هنگام و زمانی که اقتدار و قدرت خود را در معادله ارتش، ملت و همچنین مقاومت حفظ می‌کنیم آنگاه دیوار بزرگتری در برابر اسرائیل ساخته یا ایجاد می‌می شود و همچنین ترس آنها بزرگتر می‌می شود و همچنین آنگاه جهان به تو احترام می‌گذارد زیرا ما در جهانی از گرگ‌ها زندگی می‌کنیم که در آن هم جز به قدرتمندان اعتراف نمی‌کنند. سیدحسن نصرالله تاکید می‌کند همین معادله می باشد که باعث شده تا اندیشه جنگ جدید اسرائیل علیه لبنان خاموش بماند.

ترامپ نمی‌داند گروه و حزب‌الله جزیی از حکومت لبنان می باشد

نصرالله مواضع ترامپ، رییس جمهور آمریکا را به سخره می‌گیرد هنگامی که ترامپ اعلام می‌کند حکومت آمریکا در کنار حکومت لبنان در مبارزه علیه داعش خود خوانده و همچنین تروریسم قرار دارد. سید حسن نصرالله در آن باره می‌گوید: ترامپ نمی‌داند که گروه و حزب‌الله جزیی از حکومت لبنان می باشد و همچنین نمی‌داند که حکومت لبنان به تا حال هرگز به جنگ با داعش خود خوانده به عنوان یک معرکه نظامی وارد نشده می باشد. نصرالله تاکید می‌کند اقدامات ایذایی آمریکا علیه بانک‌ها و همچنین موسسات اقتصادی و مالی و همچنین پولی لبنان با هدف محاصره گروه و حزب‌الله هیچ تاثیری بر اراده گروه و حزب‌الله نخواهد گذارد. او همچنین با تکیه بر مواضع انتخاباتی ترامپ که باراک اوباما و همچنین هیلاری کلینتون را سازندگان داعش خود خوانده توصیف کرده بود تاکید می‌کند که تروریسم در منطقه آمریکا و همچنین اسرائیل خواهند بود.   

مقاومت و همچنین سقوط "اسرائیل پهناور و بزرگ"

از نگاه دبیرکل گروه و حزب‌الله لبنان آن نیروهای مقاومت اسلامی لبنان بوده‌اند که در سال شمسی ۲۰۰۰ با آزادی جنوب لبنان و همچنین در جنگ ۳۳ روزه با پایداری و همچنین مقاومت طرح اسرائیل پهناور و بزرگ و همچنین طرح خاورمیانه جدید را که از سوی کاندولیزا رایس در سال شمسی ۲۰۰۶ در بیروت اعلام شد به شکست کشیده و همچنین پس نتیجه آن می شود که آن هم شده می باشد که امروز نیروهای گروه و حزب‌الله لبنان یکی از مقتدرین نیروهای بالقوه منطقه خاورمیانه به شمار می‌روند.

دیمونا در تیررس می باشد

نصرالله بهترین موضوع را جهت اقتدار و قدرت تاکتیکی مقاومت در برابر اسرائیل به رخ می‌کشد و همچنین اشاره به اقدام پیش دستانه اسرائیل در تخیله شهرستان حیفا از گازهای آمونیاک می‌کند که در هر جنگی علیه لبنان می‌توانسته بود آماج حملات موشکی نیروهای مقاومت اسلامی لبنان قرار گیرد ولی باید توجه داشت  سید حسن نصرالله بار دیگر بر موج روانی علیه اسرائیل می‌نشیند و همچنین به اسرائیل می‌گوید که تو حتما بایستی و حتما به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مرکز اتمی دیمونا در وسط اسرائیل نیز باشید چرا که به مراتب خطرناکتر از انبار گازهای حیفا خواهند بود.

لزوم ارتباط حکومت و همچنین ارتش لبنان با حکومت و همچنین ارتش سوریه

او همچنین گروه و حزب‌الله را به نیرویی فراتر از احزاب سیاسی توصیف می‌کند و همچنین از همین منبر همه طرف‌های سیاسی در لبنان را به جهت گیری در چارچوب حفظ مصالح ملی لبنان فرا می‌خواند و همچنین از همه رقبای سیاسی می‌خواهد تا از همراهی با سیاست‌های آمریکا که تلاش دارد تا گروه و حزب‌الله را نیرویی ضد بشری و ترویستی معرفی کنند فاصله بگیرند. او همچنین از همین منظر ملی گرایی، حکومت و همچنین همه احزاب سیاسی لبنان را دعوت می‌کند تا واقعیت تحولات کنونی در سوریه را در نظر بگیرند و همچنین روابط حکومت سوریه و همچنین لبنان را از سر گرفته زیرا آن امر پیش از آن هم که مصالح سوریه را در پی داشته باشد مصالح لبنان را در بر دارد زیرا بجز فلسطین اشغالی که نظام آن هم به عنوان دشمن رسمی لبنان تلقی می‌می شود تنها راه ارتباطی زمینی لبنان از طریق خاک سوریه می باشد و همچنین لبنان جهت حفظ امنیت خویش و همچنین ترانزیت تولیدات صنعتی و همچنین کشاورزی‌اش به راه سوریه به سوی اردن و همچنین عراق مستلزم و نیاز دارد. آن در حالی می باشد که بعد از پیروزی‌های گروه و حزب‌الله در منطقه عرسال در شرق لبنان و همچنین اخراج نیروهای جبهه النصره از آن منطقه اکنون بحث عملیات ارتش لبنان علیه داعش خود خوانده می‌باشد که لازمه آن هم هماهنگی قطعی بین ارتش سوریه و همچنین لبنان می‌باشد ولی باید توجه داشت بعضی سیاستمداران لبنانی که در فلک سیاسی آمریکا حرکت می‌کنند مانع از انجام هرگونه هماهنگی ارتش‌های دو کشور می‌باشند؛ آن در حالی می باشد که عدم هماهنگی با ارتش سوریه می‌تواند ضربات و همچنین خسارات جانی جبران ناپذیری را از سوی داعش خود خوانده متوجه ارتش لبنان کند.

در آن میان گروه و حزب‌الله لبنان که در هماهنگی کاملی با ارتش لبنان به سر می‌برد خواستار هماهنگی با ارتش سوریه پیش از هرگونه عملیات نظامی ارتش لبنان علیه داعش خود خوانده در شرق آن کشور می‌باشد تا با موفقیت اجراء می شود. نصرالله تاکید کرد که پیروزی بر داعش خود خوانده در منطقه ها و مناطق اشغالی لبنان تنها و فقط مرتبط به پیشامد جدید وقت و همچنین زمان عملیات می باشد و همچنین ریشه کنی داعش خود خوانده از آن منطقه ها و مناطق قطعی می باشد.  

طرح داعش خود خوانده در حال نابودی می باشد

در سایه تحولات جدید در سوریه و همچنین عراق و همچنین شکستهای مهلکی که داعش خود خوانده توسط نیروهای حشد الشعبی و همچنین ارتش عراق در موصل و همچنین نقاط مرزی مشترک عراق و همچنین سوریه متحمل شده می باشد، سید حسن نصرالله تاکید می‌کند که طرح برپایی خلافت داعش خود خوانده در غرب عراق و همچنین شرق سوریه به شکست کامل رسیده می باشد و همچنین طومار داعش خود خوانده به زودی پیچیده می‌می شود. از همین رو می باشد که حتی آمریکا وارد مذاکرات سیاسی با روسیه می‌می شود تا مصالح خود را در سوریه حفظ کند. او همچنین با تشریح آن شرایط از همه طرف‌های سیاسی لبنانی که بر روی سقوط نظام سوریه حساب‌های غلط باز کرده بودند می‌خواهد تا در محاسبات خود تجدید نظر کرده و همچنین اجازه دهند تا حکومت و همچنین ارتش لبنان جهت حفظ امنیت و همچنین مصالح لبنان با حکومت و همچنین ارتش سوریه ارتباط برقرار کنند.

ندای انسانی و همچنین جهانی جهت یمن

سید حسن نصرالله در پایان مراسم یازدهمین سالگرد جنگ سی و همچنین سه روزه با مخاطب قرار دادن جهانیان از همه حکومت‌ها، موسسات و همچنین نهاد‌های بین‌المللی و همچنین انسانی خواست تا اقدامی عاجل جهت پایان جنگ در یمن اتخاذ کرده و همچنین به محاصره ظالمانه شهروندان و مردم شهر یمن خاتمه دهند؛ محاصره‌ای که باعث شده می باشد تا صدها هزار فرد یا شخص گرفتار وبا شده و همچنین میلیون‌ها فرد یا شخص در آستانه قحطی و همچنین گرسنگی کامل به سر برند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام

سید حسن نصرالله در یازدهمین سالگرد جنگ ۳۳ روزه؛ موازنه رعب بین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین مقاومت اسلامی لبنان در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان