حضرت آیت الله نوری همدانی: حوزه های علمیه به اخلاق اهتمام ویژه داشته باشند

نوری حضرت آیت الله نوری همدانی: حوزه های علمیه به اخلاق اهتمام ویژه داشته باشند

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی با گفتن آنکه مدرسین اخلاق در روش و همچنین منش بایستی و حتما متخلق به اخلاق باشند، گفت: در حوزه های علمیه بایستی و حتما اهتمام ویژه ای به اخلاق وجود داشته باشد و همچنین تدریس آن هم نیز بر عهده افرادی گذاشته می شود که از لحاظ و همچنین جنبه روش، منش، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن، فرهنگ و همچنین سوابق شامل تخلق اخلاقی باشند.

به نقل از شفقنا، آن مرجع تقلید در دیدار افراد کمیسیون اخلاق و همچنین فرهنگ شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تمجید از اقدامات گرفته شده در مرکز مدیریت و همچنین شورای عالی  آن حوزه  درخواست کردن تا فعالیت های برجسته اخلاقی حوزه علمیه  خراسان چاپ و همچنین نشر یافته شده شوند و همچنین گفتن کرد: امروز بایستی و حتما اقتدار و قدرت علمی، فرهنگی، سیاسی و همچنین جهادی خود را به عرصه اجتماع بیاورید چراکه مسلما گفتار و همچنین نوشتار تو آموزنده و همچنین سازنده می باشد.

آن مرجع تقلید با گفتن آن که امروز در همه حوزه های علمیه کشور به آن گفتار و همچنین نوشتار مستلزم و نیاز می باشد، اظهار کرد: بایستی و حتما امروز هرآنچه که در حوزه علمیه خراسان و همچنین قم نوشته می می شود نشر یافته شده می شود تا آن طرح ها و همچنین ایده ها به عرصه اجتماع بیاید.

ضرورت تشکیل اتاق فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن در حوزه های علمیه جهت تقابل با تهاجم دشمنان

او در ادامه به اهمیت و همچنین ارزش علم اخلاق در جامعه اسلامی و همچنین به خصوص حوزه های علمیه اشاره و همچنین تصریح کرد: علوم و همچنین معارف اسلامی تقسیمات متعددی دارند که یکی از آن هم  تقسیمات به صورت نظر، اخلاق و همچنین عمل می باشد؛ از سوی دیگر علم اخلاق مرتبط به روحیات و همچنین فضائل انسانی می باشد و همچنین کتب ارزشمند و همچنین فراوانی در آن حوزه ها همچون معراج السعاده از ملا احمد فاضل نراقی نوشته شده که توجه به آن هم از نظر اخلاقی در حوزه های علمیه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین ضروری به نظر می رسد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به ضرورت تشکیل اتاق فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن، مشاوره و همچنین مباحثه در حوزه های علمیه جهت مقابله با تهاجم دشمنان خاطر نشان کرد: امروز در سوریه، یمن و همچنین عراق علما نباید سکوت کنند؛ از تو نیز انتظار می رود تا مباحث و مطالب خودتان را در شرایط امروز که آمریکا و همچنین صهیونیست جهت کوبیدن اسلام لحظه ای دریغ نمی کنند، نشر یافته شده کنید که اثر آن هم در داخل کشور از جهت امر به معروف و همچنین نهی از منکر و همچنین در خارج کشور از جهت مقابله با آن تهاجم دشمنان می باشد.

هدف دشمنان نابودی بصیرت امت اسلامی می باشد

او با گفتن آن که امروز دشمنان می خواهند تا آن هم بیدارگری و همچنین توجه به اسلامی که انقلاب ساخته یا ایجاد کرد را بکوبند، گفتند: همه با یکدیگر اتحاد و همچنین انسجام داشته باشید تا بتوانید در برابر صهیونیست ها، وهابیت، آمریکا و همچنین انگلیس که با خرج سرمایه های ملی تمرکزشان را بر نابودی اسلام قرار داده اند، بایستید و همچنین رسالت ما نیز بهره گیری از قدرت و همچنین ظرفیت در صیانت از حوزه هاست.

آن مرجع تقلید با اشاره به ضرورت حفظ انقلاب در حوزه های علمیه، از علمای برجسته خواست تا در باره صیانت از انقلاب اسلامی اتاق فکرهایی با محوریت انقلابی گری حوزه بر اساس رهنمود های رهبری تشکیل دهند.

مدرسین اخلاق در روش و همچنین منش بایستی و حتما متخلق به اخلاق باشند

آیت الله نوری همدانی با گفتن آن که نقش روحانیت و همچنین اثرگذاری آنان در جامعه پیرامونی بیش تر می باشد چراکه روحانیت ادامه دهنده مسیر انبیا و همچنین اولیای الهی خواهند بود، گفتن کرد: در حوزه های علمیه بایستی و حتما اهتمام ویژه ای به اخلاق وجود داشته باشد و همچنین تدریس آن هم نیز بر عهده افرادی گذاشته می شود که از لحاظ و همچنین جنبه روش، منش، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن، فرهنگ و همچنین سوابق شامل تخلق اخلاقی باشند.

او با گفتن آن که در سابق شخصیت هایی همچون شیخ مجتبی قزوینی و همچنین میرزا جواد آقای تهرانی در سطوح بالایی متخلق به اخلاق بودند و همچنین بدین جهت اثرگذاری نافذی در حوزه داشتند، گفت: خودم سال شمسی ۲۲ شمسی هنگام وارد شدن به حوزه در درس اخلاق و همچنین فلسفه حضرت امام و پیشوا راحل(ره) که هفته ای یکمرتبه در مدرسه فیضیه قم برپا می شد شرکت می کردم.

توصیه به مطالعه صحیفه نور، مجموعه تبیان و همچنین وصیت نامه امام و پیشوا راحل(ره)

آن مرجع تقلید امام و پیشوا راحل(ره) را عارف و همچنین مجاهدی واقعی دانست که توانسته بود تا با اقدامات خود دنیا را از جهت فرهنگی و همچنین سیاسی متحول کند و همچنین با گفتن آن که همواره بایستی و حتما کلمات و همچنین بیانات ایشان در حوزه های اخلاقی مد نظر روحانیت باشد، ابراز کرد: بنده به همه عزیزان سه کتاب صحیفه نور، مجموعه تبیان و همچنین وصیت نامه امام و پیشوا راحل(ره) را توصیه به مطالعه می کنم.

آیت الله نوری همدانی ارائه کلمات و همچنین بیانات امام و پیشوا راحل(ره) در کتاب دفتر تبیان در طی پنجاه جلد و همچنین گفتن تجارب ایشان به قلم خودشان در وصیت نامه را از علل کارآمد بودن آن کتب عنوان کرد و همچنین با گفتن آن که روش امام و پیشوا راحل(ره) در قلع و همچنین قمع استکبار و همچنین ارائه چهره منفور آنان به جهان بایستی و حتما ملاک باشد، تصریح کرد: امام و پیشوا راحل(ره) اسلام ناب را به عرصه زندگی آوردند.

او با گفتن آن که امروز ما در جامعه اسلامی تاثیر گذاریم و همچنین جامعه اسلامی جهت لباس روحانیت ارزش ویژه ای قائلند چراکه در فطرت و همچنین حافظه تاریخی خود ائمه و همچنین رسول الله(ص) را با آن لباس دیده اند، خاطر نشان کرد: آن لباس از لحاظ اخلاق صنفی حرمت ویژه ای دارد و همچنین لغزش یک عالم همچون آن می باشد که کشتی سوراخ می شود.

ضرورت تقویت جوانب فقهی و همچنین علمی در حوزه های علمیه

آن مرجع تقلید با اشاره به ضرورت ارتباط و همچنین تعامل دو سویه طلاب حوزه علمیه قم با ۳۹ هزار طلبه فاضل حوزه علمیه مشهد گفتن کرد: مطالبه امروز حوزه خروجی فقیه و همچنین بررسی کننده و پروهشگر می باشد ولی باید توجه داشت متاسفانه فاجعه امروز حوزه در آن می باشد که بعد از درگذشت فقهای ربانی سابق، جایگزینی هم سطح با آنان از حوزه های علمیه خارج نشده در صورتی که بایستی و حتما توجهمان به تربیت طلاب به عنوان فقاهت باشد و همچنین بایستی و حتما تلاش و همچنین ممارست کرد تا در حوزه های علمیه آن جنبه فقهی و همچنین علمی تقویت می شود.

او با گفتن آن که ملت به عنوان پیشوا و همچنین معلم به روحانیت نگاه می کنند و همچنین همه تحت نظر هستیم، گفت: بایستی و حتما هر کداممان در فقه فقیهی باشیم و همچنین بدون شک آنکس که درجامعه اثر گذارد فقیه می باشد همانطور که امام و پیشوا راحل(ره) نیز فقیه سیاست گذار، عارف، مجاهد و همچنین فریاد گر بود که مطالبه امروز حوزه چنین شخصیت هایی می باشد.

آیت الله نوری همدانی با گفتن آن که بایستی و حتما در حوزه اشخاص فقیه، با سواد، بررسی کننده و پروهشگر و همچنین شامل ادبیات قوی تربیت کرد، به روحانیت سفارش کردند تا دنیاگری نداشته باشند و همچنین افزود: آنچه که امکان دارد یک طلبه را از انجام رسالت خویش بازدارد، همین دنیاگرایی می باشد.

او ادامه داد: هنگامی که انقلاب پیروز شد علمای قم پیش از ظهر به ملاقات امام و پیشوا راحل(ره) رفتند و همچنین عصر ایشان به مدرسه فیضیه آمدند، گفتند که یکی از علمای پهناور و بزرگ جهت ما صحبت کنند، در نهایتآیت الله مدنی آن چنین گفتن کردند که الحمد الله با اقتدار و قدرت خداوند تبارک و تعالی توانستیم دین را معرفی کنیم ولی باید توجه داشت من از آن می ترسم که دنیاگرایی طلاب آنان را از انجام وظیفه باز بدارد.

روحانیت در روستاها و همچنین منطقه ها و مناطق محروم حضور فعال و همچنین مستمر داشته باشند

آن مرجع تقلید در ادامه به ضرورت حضور فعال روحانیت در روستاها و همچنین شهرها و روستاها اشاره کرد و همچنین با گفتن آن که مبادا طلاب دنیا گرا شده و همچنین در کلانشهرها با پایبندی به مادیات از حضور در روستاها و همچنین نقاط محروم غفلت کنند، گفتن داشت: امام و پیشوا صادق(ع) در بیانی اینگونه می فرمایند سه چیز در صورتی که نباشد در زندگی شهروندان و مردم شهر اختلال ساخته یا ایجاد می می شود و همچنین یکی از آنها همین حضور روحانیت و همچنین معاشرت آنان با شهروندان و مردم شهر جامعه می باشد چراکه به واقع شهروندان و مردم شهر به اینان از نان شب نیز محتاج تر خواهند بود.

او با گفتن آن که جامعه در هر عصر و همچنین زمانی به علما سپرده شده و همچنین از آن جهت رسالت سنگین و همچنین خطیری بر دوش تو قرار دارد، ابراز کرد: از آن جهت مسئولیتتان شدید می باشد و همچنین موظفید تا با حفظ وحدت و همچنین انسجام در برابر هرگونه تهاجم دشمنان ساکت ننشینید و همچنین همانگونه که امام و پیشوا آن انقلاب را باره ساز ظهور قلمداد می کردند تو نیز همینگونه بنگرید.

حضرت آیت الله نوری همدانی: حوزه های علمیه به اخلاق اهتمام ویژه داشته باشند در تاریخ ۲۰۱۷-۰۸-۰۲ ۱۸:۳۳:۰۱ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان