حضرت آیت الله سبحانی: اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنارگذاشتن تمام نظریات اندیشمندان جهان نیست

سبحانی حضرت آیت الله سبحانی: اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنارگذاشتن تمام نظریات اندیشمندان جهان نیست

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی سبحانی معتقد می باشد: اسلامی کردن علوم انسانی، البته به آن معنا نیست که تمام اندیشه ها و همچنین نظریات اندیشمندان جهان کنار گذاشته و همچنین درهای کشور را به روی خود ببندیم بلکه هدف آن می باشد که ضمن بهره گیری از انظار و افکار و همچنین نظریات دانشمندان جهان در تمام قلمروهای علوم انسانی، در صورتی که نظریه ای صددرصد با اصول و همچنین مبانی و همچنین نظریات مسلم دینی مخالف بود، مورد نقادی قرار گیرد.

به نقل از شفقنا، بعد از نشر بعضی مقالات و همچنین نامه ها در مخالفت با اسلامی کردن علوم انسانی، دکتر محمدرضایی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران آن مساله را با حضرت آیت الله سبحانی در میان گذاشته و همچنین آن مرجع تقلید دیدگاه خود را گفتن کرده می باشد.

متن پرسش و همچنین پاسخ به شرح زیر می باشد:

سوال:

*حضرت استاد، اخیراً دیدگاه هایی در باب مخالفت با اسلامی شدن دانشگاهها و همچنین علوم انسانی نشر یافته شده شده می باشد. خواهشمند می باشد نظر خود را در آن باره اعلام فرمایید.

پاسخ:

با عرض تشکر از عنایات جنابعالی نسبت به مسایل دینی و همچنین فرهنگی.

ولی باید توجه داشت در مورد اسلامی شدن دانشگاه ها: اسلامی شدن دانشگاه ها را حضرت امام و پیشوا (قدس سره) مطرح کردند. مقصود آن می باشد که ارزش های اسلامی در محیط دانشگاه در ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف آن هم حاکم باشد. محیط دانشگاه، یک محیط علمی و همچنین دینی می شود. خدای ناکرده، شرایط حاکم بر دانشگاهها، مخالف ضوابط اسلامی نباشد. زیرا هدف از تعلیم و همچنین تربیت از دیدگاه اسلام، تربیت انسانهای الهی می باشد. هدف از بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مکرم اسلام (ص) اکمال فضایل و همچنین مکارم اخلاق می باشد. و همچنین در قرآن می­خوانیم اقرا باسم ربک علم و همچنین آموزش بایستی و حتما جهت­دار باشد و همچنین جهت آن هم اسم رب و همچنین توجه به خداوند متعال می باشد. مسلماً در صورتی که فارغ التحصیلان دانشگاه­ها، اشخاص عالم، متدین و همچنین متعهد و همچنین در خدمت اسلام و همچنین مسلمانان باشند. در آن هم صورت هم خود به سعادت می­رسند و همچنین هم سعادت ملت و همچنین استقلال کشور تامین می­گردد. در پس نتیجه آن می شود که آنان الگویی جهت همه دانشگاه­ها خواهند بود.

ولی باید توجه داشت در قسمت و بخش دوم یعنی اسلامی شدن علوم انسانی.

اسلامی کردن علوم انسانی، البته به آن معنا نیست که تمام اندیشه ها و همچنین نظریات اندیشمندان جهان کنار گذاشته و همچنین درهای کشور را به روی خود ببندیم و همچنین تنها و فقط از مدارک اسلامی مسایل علوم انسانی را استخراج نماییم و همچنین یک چنین تفسیری کاملاً خطا و همچنین مقصود مدافعان آن نظر، چنین نیست.

بلکه هدف آن می باشد که ضمن بهره گیری از انظار و افکار و همچنین نظریات دانشمندان جهان در تمام قلمروهای علوم انسانی اعم از مدیریت، روان شناسی جامعه شناسی و همچنین دیگر مسایل فلسفی و همچنین اخلاقی و همچنین اعتقادی، در صورتی که نظریه ای صددرصد با اصول و همچنین مبانی و همچنین نظریات مسلم دینی مخالف بود، مورد نقادی قرار گیرد. البته بدون نقد نباید جزء مواد درسی دانشگاه قرار داده شوند. در صورتی که ناگزیر از طرح آن هم هستیم بایستی و حتما استاد مربوطه آن هم چنان توانایی داشته باشد که بعد از طرح و همچنین بررسی کردن آن هم به نقد آن هم بپردازد. در غیر آن صورت طرح چنین نظریاتی بدون نقد، مطلوب اسلام نیست، و همچنین جامعه دینی نیز از دانشگاهها می خواهند که ذهن جوانان را انباشته از آن نظریات نادرست و همچنین مخالف اسلام نکنند. و همچنین در صورتی که هم بایستی و حتما طرح می شود همراه نقد و همچنین بررسی کردن صورت گیرد و همچنین نیز در کنار آن نظریات بایستی و حتما، نظریات صحیح که بر اساس مبانی دینی مسلم استوار می باشد مطرح گردد.

جهت روشنی مطلب، چند مثال را مطرح می­نمایم: در مساله انسان شناسی و همچنین در موضوعات متنوع و گوناگون و مختلف هنوز مساله تکامل انواع و همچنین اشتقاق انسان از حیوان به نحوی که دارونیسم تشریح می کند، در دروس دانشگاهی تدریس می می شود. البته بعد از آن هم، نظریات غیره ای مطرح شده می باشد. آیا تدریس آن موضوعات بدون نقد و همچنین بررسی کردن صحیح می باشد؟ آیا صحیح می باشد که آن نظریات ثابت نشده را به اسم علم بما هو علم به ذهن دانشجویان تحمیل کنیم. البته مقصود کنار گذاشتن آن نظریه از موارد درسی نیست بلکه طرح آن نظریه همراه با نقد و همچنین بررسی کردن آن هم می­باشد. در ضمن بایستی و حتما دیدگاه صحیح اسلامی را نیز در کنار آن هم مطرح نماییم تا دانشجویان با دیدگاه های اسلامی نیز آشنا شوند نه آن که یک جانبه تنها و فقط آن هم ها را به عنوان دروس دانشگاهی مطرح نماییم.

در باب خاستگاه ایمان و همچنین نظر به ماوراء طبیعت، بعضی از روان شناسان و همچنین جامعه شناسان بر مبنای اصول ماتریالیسم، فرضیانی مطرح نموده اند که به هیچ وجه صحیح نیست به عنوان نمونه نظریه فروید می باشد که بر مبنای غریزه جنسی و زناشویی و جنسی، تمایلات انسان به مسائل ماوراء طبیعت را توجیه می­کند و همچنین حال آن هم که فلسفه اسلامی جهت ریشه یابی آن موضوع بر نظریه فطرت تاکید می­نماید که دلایل کافی و همچنین وافی در آن مساله وجود دارد. یعنی ندایی که انسان آنرا از درون بدون آن هم که از آموزگاری آموخته یا تحت تاثیر عوامل سیاسی و همچنین اقتصادی و همچنین فرهنگی و اجتماعی بوده باشد، می شنود. اساتیدی که نظریه فروید و همچنین امثال آن هم را مطرح می­کنند حتماً بایستی و حتما آنها را مورد نقد و همچنین بررسی کردن قرار دهند.

در قلمرو اقتصاد هم هنوز دو نظریه به صورت بحث و داستان منفصله مطرح می باشد: تیمی سود را پس نتیجه آن می شود که سرمایه دانسته و همچنین جهت عامل فعال سهمی قایل نبوده و همچنین یا سهمی کمتر؛ ولی باید توجه داشت در مقابل آن هم، نظریه عامل و همچنین کارگر مطرح بوده که در آمدها و همچنین سرمایه مال عامل و همچنین کارگر می باشد. نظریه نخست از آن هم نظریه سرمایه­داری و همچنین نظریه دیگر از آن هم سوسیالیسم می باشد. در حالی که اسلام جهت هر دو نقشی در ثروت آفرینی قایل می باشد و همچنین تصویب مضاربه و همچنین مزارعه گواهی بر آن مطلب می باشد. البته ما آن مثال ها را به عنوان تقریب به ذهن می گویم والا مساله عمیق تر از اینهاست.

در پایان از مسوولین محترم به ویژه ریاست جمهوری، شورای انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات فناوری، شورای تحول علوم انسانی، و همچنین اساتید متعهد دانشگاهها درخواست می­می شود نسبت به آن موضوع عنایت بیشتری داشته باشد حتی می­توانند جهت تحقق آن ایده از اساتید حوزه و همچنین عالمان پهناور و بزرگ که در آن رشته ها نظریات دارند، بهره­مند گردند.

در پایان از آن که وقت گرانقدر خود را صرف پاسخ به آن مساله نموده اید تشکر و همچنین قدردانی می نمایم.

حضرت آیت الله سبحانی: اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنارگذاشتن تمام نظریات اندیشمندان جهان نیست در تاریخ ۲۰۱۷-۰۸-۱۴ ۱۱:۲۴:۱۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان