آمار تکان‌دهنده ‌بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان در کمبود برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي سالم زمان بیکاری و اوقات تفریح ۱۴ ميليون «گيمر» زير ۱۹ سال شمسی داریم

آمار تکان‌دهنده ‌بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان در کمبود برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي سالم زمان بیکاری و اوقات تفریح ۱۴ ميليون «گيمر» زير ۱۹ سال شمسی داریم

|آمار تکان‌دهنده ‌بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان در کمبود برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي سالم زمان بیکاری و اوقات تفریح ۱۴ ميليون «گيمر» زير ۱۹ سال شمسی داریم از مسیح داراب|

صدای شیعه: بر اساس آمار نشر یافته شده شده اصلي‌ترين مصرف‌کننده  فضاي مجازي اشخاص زير ۱۹ سال شمسی خواهند بود، به اين مفهوم که حدود ۱۴ ميليون مصرف‌کننده فضاي مجازي در اين سن وجود دارد که به روش متوسط هر روز خدا پنج تا ۹ ساعت از شبکه‌هاي اجتماعي بهره بری و استفاده مي‌کنند. اين موضوع وقتي دردناک مي‌می شود که همچنین و علاوه بر اعتياد گسترده دانش‌آموزان و همچنین جوانان به حضور مداوم در فضاي مجازي، قسمت و بخش زيادي از جست‌وجوهاي اين تیم سني در فضاي نت به موضوعات غير‌اخلاقي منتهي مي‌می شود. حال آنکه فارغ از موارد مفيد و همچنین مؤثر فضاي مجازي و همچنین حضور در اين عرصه براي دانش‌آموزان، ‌شايد در صورتی که برنامه جذاب و جالب و خوب‌اي مدون براي پر کردن زمان بیکاری و اوقات تفریح جوانان و نوجوانان در اين بازه سني وجود داشت، پر کردن خلأ ناشي از بيکاري با چنين آمار وحشتناکي روبه‌رو نمي‌شد.

نسل امروز، بچه‌هايي خواهند بود که با تکنولوژي به دنيا آمده‌اند و همچنین با تکنولوژي هم در حال رشد خواهند بود. در دنياي امروزي دور بودن از رايانه و همچنین تبلت و همچنین موبايل‌هاي هوشمند تقريباً غير‌ممکن شده می باشد.

 تکنولوژي و همچنین در کنار آن هم اينترنت، براي کودکان و همچنین حتي بزرگسالان يک رسانه بسيار مهم شده که در قسمت و بخش مفيد آن هم موارد يادگيري، ارتباط، تعامل، نوآوري و همچنین بازي‌هاي هوش را به دنبال دارد، ولی باید توجه داشت همين چارچوب مفيد و همچنین مؤثر داراي اشکالاتي می باشد که حل آن هم نيازمند برنامه جذاب و جالب و خوب‌ريزي‌هاي مدون و همچنین چارچوب‌مندي‌هاي دقيق می باشد که تنها متوجه اشخاص در قبال خود و همچنین والدين و همچنین خانواده‌ها در قبال فرزندان نيست؛ بلکه اين خلأهاي ناشي از زمان بیکاری و اوقات تفریح می باشد که موجب اشکالات قابل توجه در اين قسمت و بخش مي‌می شود.

 مطالعات نشان مي‌دهد که بهره بری و استفاده بيش از حد و همچنین وابستگي به اينترنت به يک مشکل پهناور و بزرگ و همچنین اساسي در ميان کودکان تبديل شده می باشد. بچه‌هايي که تا قبل از گسترش اينترنت با فعاليت‌هايي زیرا و به درستی که بازي با دوستان يا تماشا کردن تلويزيون زندگي مي‌کردند حالا خود را در دنيايي پيدا مي‌کنند که وابستگي شديدي به اينترنت دارند و همچنین تمام هم و همچنین غم آنها در اين دنيا تعريف مي‌می شود و همچنین زندگي در دنياي مجازي را به زندگي در دنياي واقعي ترجيح مي‌دهند. 

حال آنکه وقتي کودکان پهناور و بزرگ مي‌شوند، وابستگي آنها به اينترنت تاثیرات و همچنین اثرات منفي روي رفتار آنها در مدرسه، توانايي آنها براي دوستيابي در مدرسه، هوش آنها و همچنین روابط آنها با پدر و همچنین مادر خود مي‌گذارد. طبق آمارهاي جهاني کودکان وابسته به اينترنت حدود ۳۰ قسمت و بخش اختلاف بيشتري با والدينشان دارند نسبت به کساني که به اينترنت وابستگي ندارند.

همچنين ۵۰ قسمت و بخش از فرزندان وابسته به اينترنت اعتراف کرده‌اند که آنها ارتباط کمتري با پدر و همچنین مادر خود در برابر بهره بری و استفاده از دستگاه‌هاي متصل به اينترنت دارند. در ادامه بيش از نيمي از ۵۶ قسمت و بخش فرزندان وابسته به اينترنت، فعاليت‌هاي آنلاين پر خطر خود را از والدين پنهان مي‌کنند، اين در حالي می باشد که ۲۸ قسمت و بخش کودکان غير‌وابسته به اينترنت فعاليت‌هاي پرخطر خود را در دنياي آنلاين از والدين‌شان پنهان مي‌کنند.

 

آمار تکان‌دهنده‌ بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان

همچنین و علاوه بر آمار فوق، حميد صديق ميرزايي، پژوهشگر رسانه‌هاي نوين و همچنین مشاور دبير کل اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان کشور با اشاره به تهديدات فضاي مجازي گفته می باشد: امروز اصلي‌ترين مصرف‌کننده فضاي مجازي، اشخاص زير ۱۹ سال شمسی خواهند بود؛ يعني حدود ۱۴ ميليون مصرف‌کننده فضاي مجازي در اين سن داريم.

وي با بيان آمار تکان‌دهنده‌ بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان که به روش متوسط هر روز خدا ۵ تا ۹ ساعت مي‌رسد، به برخي تهديدات شاخص اين فضا اشاره کرده و همچنین معتقد می باشد: يکي از کليدي‌ترين آسيب‌هايي که ريشه اصلي فساد را در جوانان و نوجوانان ايجاد کرده می باشد، افراط در بهره بری و استفاده از رسانه‌هاست و همچنین بزهکاري، تنبلي، اشتباه اطلاعاتي و همچنین سطحي شدن اطلاعات، سواد تصنعي، کتاب‌ نخواندن شامل عوارضي می باشد که ريشه در افراط مصرف فضاهاي مجازي می باشد. 

 

۱۴ ميليون «گيمر» زير ۱۹ سال شمسی در کشور

اين پژوهشگر رسانه‌هاي نوين به قوانين محکم حاکم بر فضاي مجازي تأکيد دارد و همچنین مي‌گويد: ۲۴ ميليون «گيمر» در کشور داريم که حدود ۵۸ قسمت و بخش آنها زير ۱۹ سال شمسی خواهند بود، عددي حدود ۱۴ ميليون مي‌می شود که روزي ۷۹ دقيقه بازي مي‌کنند؛ ضمن اينکه به اعتراف خود بنياد ملي بازي‌هاي رايانه‌اي، بيشتر از ۹۵ قسمت و بخش بازي‌هاي مورد بهره بری و استفاده، بازي‌هاي وارداتي می باشد و همچنین تنها ۵ قسمت و بخش مرتبط به بازي‌هاي ساخت داخل می باشد.

با وجود تمام نقدهاي موجود و همچنین موارد مؤثري که دنياي مجازي و همچنین عرصه جديد به دنبال دارد، ولی باید توجه داشت واقع‌بيني در اين زمينه قسمت و بخش مهم ماجراست؛ چراکه به روش حتم نمي‌قدرت هيچ کس را به روش کامل از مقابل لپ‌تاپ، تبلت و همچنین تلفن‌هاي هوشمند دور کرد، بلکه تنها و فقط بايد تلاش کرد زماني را که فرزندان براي سرگرم بودن در تکنولوژي‌هاي روز دنيا صرف مي‌کند، مديريت کرد که لازمه دور بودن از تهديدات اين فناوري‌ها، چيدمان برنامه جذاب و جالب و خوب‌اي مدون براي پر کردن زمان بیکاری و اوقات تفریح از سوي والدين و همچنین دستگاه‌هاي مرتبط با اين موضوع می باشد.

 وقت گذراني‌هاي طولاني در فضاي مجازي و همچنین بازي‌هاي رايانه‌اي اگرچه به تفريح اين روزهاي جوانان و نوجوانان شهرستان‌نشين تبديل شده می باشد، ولی باید توجه داشت روستا‌نشينان نيز وضعيت بهتري ندارند و همچنین البته در خواب دستگاه‌هاي مسئول، زمان بیکاری و اوقات تفریح‌شان را به کار در زمين‌هاي کشاورزي مشغولند. اين در حالي می باشد که با گذشت ۱۲سال از تصويب سند ساماندهي زمان بیکاری و اوقات تفریح در شوراي عالي جوانان کشور، بررسي‌ها از نحوه پر کردن زمان بیکاری و اوقات تفریح توسط جوانان حکايت از وضعيتي بحراني دارد. وضعيتي که مقصر اصلي آن هم بي‌شک کم‌کاري دستگاه‌هاي مسئول و همچنین اجرايي می باشد. 

منبع: روزنامه جوون

انتهای پیام

آمار تکان‌دهنده ‌بهره بری و استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي ميان دانش‌آموزان در کمبود برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي سالم زمان بیکاری و اوقات تفریح ۱۴ ميليون «گيمر» زير ۱۹ سال شمسی داریم در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان