یادداشتی بر کتاب "رویای نیمه شب"؛ عاشقانه متغایر و متفاوت و همچنین جدید از شب تار شیعیان حله

یادداشتی بر کتاب "رویای نیمه شب"؛ عاشقانه متغایر و متفاوت و همچنین جدید از شب تار شیعیان حله

|یادداشتی بر کتاب "رویای نیمه شب"؛ عاشقانه متغایر و متفاوت و همچنین جدید از شب تار شیعیان حله از مسیح داراب|

صدای شیعه: کتاب "رویای نیمه شب" نوشته مظفر سالاری؛ کتاب منتخب چهارمین دوره مسابقه کتاب و همچنین زندگی می باشد؛ کتابی که با خواندنش می توانیخود را در آن هم کوچه ها و همچنین آن هم فضا قرار دهی. 

(۱۳۷) در کوچه های حلّه چه خبر می باشد؟ آن هم پیرمرد چه گناهی کرده می باشد که زبانش را سوراخ کرده و همچنین جوال دوزی از آن هم گذرانده اند؟ «به دایره جمعیت که رسیدم ایستادم. … چند جای سرش شکسته بود. لخته های خون سر و همچنین صورتش را پوشانده بود. ریسمانی از دماغش گذرانده بودند. آن ریسمان به طنابی وصل بود. از دندان های ابوراجح خبری نبود. همه را با ضربات چماق شکسته بودند. … زنجیری هم به دست ها و همچنین پاها و همچنین گردنش …» (ص ۱۸۱) در صورتی که با هاشم «رویای نیمه شب» همراه شوید، درمی یابید که جرم و جنایت سنگین ابوراجح مذهب اوست! عن قریب می باشد که دخترش ریحانه و همچنین همسر او نیز به سیاهچال فرستاده شوند. پیرمردی متدین و همچنین معتقد، که شهروندان و مردم شهر حلّه جز مهربانی از او ندیده اند. با تمام آن احوال «رویای نیمه شب» داستانی می باشد لبریز ازعشق. 

(۱۹۶)شرایط شهرستان حله از نظر سیاسی کاملا برعلیه شیعیان می باشد و همچنین جاسوسان حکومتی، دلخوش جیره های دربار، هر روز نقل از جدید می آوردند. سیاهچال پر از شیعیانی می باشد که در بدترین وضع ممکن در آن هم به سر می برند. هیچ راه نجاتی به نظر نمی رسد. خفقان و همچنین ستم پنجه بر شیعیان شهرستان افکنده و همچنین هر ارتباط دوستانه ای بین اشخاص اهل تسنن و همچنین تشیع، باره اتهام و همچنین دستگیری و همچنین شاید اعدام باشد. در آن اوضاع آشوب، هاشم عاشق ریحانه شده می باشد؛ دختری شیعه! که مسرور نیز خاستگاراوست؛ حسادت هاشم، نقشه های او، اخلاق و همچنین ایمان او، خوش خدمتی ها و همچنین شجاعت های او، هرکدام در برهه ای از زمان بروز می کنند تا وصال اتفاق بیفتد؛ ولی باید توجه داشت فایده ای ندارد. ریحانه خوابی دیده می باشد و همچنین تا زمان تعبیر آن هم خواب، ازدواج نخواهد کرد. پدر ریحانه در آن میان حرف غیره ای دارد.

مظفر سالاری آن بار با یک عاشقانه متغایر و متفاوت و همچنین جدید، به دنیای رمان آمده می باشد. داستان در عراق و همچنین در زمان حکومت مرجان صغیر اتفاق می افتد. زمانی که توسل ابوراجح حمامی به امام و پیشوا زمان علیه السلام، شهرستان را از یک مصیبت جانکاه نجات می دهد و همچنین غرق در سرور و همچنین شادی می کند.

(۱۱۵) «در صورتی که قرار باشد چیزی از تو را انتخاب کنم کار مشکلی خواهد بود. همه چیزت زیبا و همچنین کامل می باشد. نه . نمی می شود گفت که چشم هایت از دندان هایت زیباتر می باشد یا سرت از بدنت اکثرا و بیشتر می ارزد. در یک کلمه من همه وجود تو را می خواهم. حتی حرف زدنت و همچنین حالت های چهره ات را. کاش حالا که مردن و مرگ در انتظار توست می توانستی جسمت را با من عوض کنی.» (ص ۱۸۵)

آن همه زیبایی! متعلق به هاشم «رویای نیمه شب» می باشد که می داند پدربزرگش وصلت با شیعیان را دوست ندارد، ولی باید توجه داشت عاشق ریحانه شده می است و خواهد بود.با او در تجربه یک عشق پرفراز و همچنین نشیب همراه باشید در رویای نیمه شب.

(۱۶۷) معلوم می می شود که بعضی حرف ها که می زنند درست می باشد: زنان حرمسرا در رأی و همچنین اراده و تصمیم راسخ شوهرانشان و همچنین مسائل سیاسی جاری تاثیرگزار بوده اند. مرجان صغیر در برابر سخن حق شوهر یا همسر خود، چاره ای جز پس گرفتن رای خود در مورد ابوراجح ندارد! اقدامی که عوارض تمام مسائل حاکمیتش را دربر می گیرد و همچنین اتفاقاتی باور نکردنی می افتد. «حاکم برآشفت و همچنین فریاد زد: خون او چه ارزشی دارد؟ او یک شیعه می باشد؛ یک رافضی گمراه می باشد. پرهیزکاری چنین آدمی به سکه ای هم نمی ارزد. همسر حاکم گفت: تو هرگز نمی توانی شیعیان حله را نابود کنی؛ بهتر می باشد با آنها مدارا کنی. می ترسم عاقبت شیعیان آشوبی به پا کنند و همچنین حکومت تو را مقصر بداند… حاکم خود را روی تخت انداخت و همچنین گفت: امان از دست تو زن ها. خیلی زیاد خب. آن هم مرد نکبت و همچنین زشت را بخشیدم. ..»

(ص ۲۰۰) ولی باید توجه داشت دشمنی با اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین به سخره گرفتن اعتقادات شیعیان در موضوع رهبری امام و پیشوا در غیبت، بی جواب نخواهد ماند!

عشق در حله

(۸۰۸ ) «دهان آنها از حیرت باز می­ماند. یکی از آنها که مسیحی بوده فریاد می­زند: "آن کار حضرت مسیح می باشد!" سید می گوید: "ما خودمان بهتر می دانیم آن کار کدام بزرگوار می باشد." اسماعیل که به حله برگشت شهروندان و مردم شهر دسته دسته به عیادتش امدند و همچنین پایش را دیدند… گفتم: باورش سخت می باشد. چگونه و چطوری ممکن ا ست یک فرد یا شخص صدها سال شمسی عمر کند و همچنین هنوز جوون باشد!؟

ابوراجح برخاست … مگر نمی دانی که حضرت نوح حدود هزار سال شمسی عمر کرد و همچنین حضرت خضر و همچنین عیسی هنوز زنده اند؟! آیا در قدرت خداوند نیست که به انسانی چنین عمر بلندی بدهد و همچنین او را جوون نگه دارد؟» (ص ۶۸)

هنگام و زمانی که یک اتفاق واقعی، دست مایه خلق یک رمان می شود، آن هم را خواندنی­تر می کند. «رویای نیمه شب» از آن دست رمان هاست.

مظفر سالاری در آن رمان، از شب تار شیعیان حله سخن می­گوید که با حاکمیت مرجان صغیر، رقم خورده بود؛ شب تاری که با عَلَم کردن اختلافات مذهبی مسلمانان جان گرفته و همچنین خفقانی کشنده و همچنین منجمد را ارزانی ساکنین شهرستان کرده می باشد. جاسوس­های حکومتی امان شهروندان و مردم شهر را بریده اند و همچنین ارتباط نزدیک بین سنی و همچنین شیعه، زیر ذره­بین کثیف حکومت می باشد. سیاه­چال­های حکومت پر شده می باشد از شیعیان بی گناهی که با پرونده سازی و همچنین افترا سخت ترین شرایط را تجربه می کنند و همچنین گاه زیر شکنجه های وحشیانه دوام نمی آورند: ولی باید توجه داشت اتفاقات پی در پی و همچنین رنگارنگی در راه می باشد؛ گاه از تلخی زیرا و به درستی که زهر و همچنین گاه شیرین زیرا و به درستی که شهد.

در آن هم شرایط سخت سیاسی، هاشم و همچنین ریحانه با دو مذهب متغایر و متفاوت عاشق هم می­شوند؛ عشقی عفیفانه که انواع موانع ریز و همچنین درشت را در مقابل خود دارد. امیدی به وصال نیست و همچنین تب و همچنین تاب و همچنین آرزوی وصال، امان هر دو جوون را می­برد، آنها را گرفتار بستر بیماری می­کند و همچنین درد هجران گویی بی­درمان می باشد. ابوراجح، پدر ریحانه، مالک حمامی عمومی می باشد که به­خاطر اخلاق نیک و همچنین دین داری اش، شهروندان و مردم شهر شهرستان به او احترام می­گذارند و همچنین از او به نیکی یاد می­کنند.

«نمی دانستم چرا چیزی به نام مذهب بایستی و حتما بین ما فاصله بیندازد. در صورتی که چنین فاصله­ای نبود چقدر احساس خوش­بختی می­کردم و همچنین حرف زدن در مورد ریحانه و همچنین بعدی راحت بود.» (ص ۲۷) هاشم با ابوراجح ارتباط دارد و همچنین گاهی در مورد نظر شیعیان به امام و پیشوا غایب از او سؤالاتی دارد و همچنین آن عقیده را زیر سوال می برد. پاسخ های ابوراجح، هاشم را به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن وامی دارد و همچنین آرام آرام نگرش منفی او را نسبت به شیعه متزلزل می کند. ولی باید توجه داشت او نیت و اراده ندارد دست از مذهب خود بکشد و همچنین شیعه می شود. آن در حالی می باشد که ابوراجح هم نیت و اراده ندارد دخترش را به غیر از شیعی مذهب بدهد؛ قبل از آن هم، ریحانه، خاستگاران غیره ای هم دارد؛ جوانانی که شیعه اند و همچنین در بعضی موارد مورد اثبات و یا تایید ابوراجح. وصال غیرممکن به نظر می رسد. مگر آن که معجزه ای اتفاق بیفتد و همچنین همه چیز زیر و همچنین رو می شود. ولی باید توجه داشت چگونه؟

سالاری بدون اشاره به ریشه اصلی افتراق بین مذهب شیعه و همچنین سنی، جهت نزدیک تر نشان دادن جمعیت آن دو تیم مسلمان و همچنین کمک به ساخته یا ایجاد وفاق، به اختلافی جزئی مانند نماز خواندن با دست بسته و همچنین باز اشاره می کند؛ البته «عقیده مهدویت» به لحاظ اهمیت آن هم مورد اشاره مستقیم قرار می گیرد و همچنین در دوسوم داستان بروز دارد. نویسنده با در نظر گرفتن حساسیت موضوع، پاسخ مختصر و همچنین مفیدی هم، به علت پرررنگ بودن اختلافات شیعه و همچنین سنی می دهد: «آهسته گفتم: از سال شمسی ها قبل متوجه فاصله هایی شده ام که میان من و همچنین شماست. با هم مثل برادریم. … با هم نماز می خوانیم. به هم کمک می کنیم. یکدیگر را دوست داریم. … چرا هنگام و زمانی که مسلمانیم و همچنین خداوند تبارک و تعالی و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین کتابمان یکی می باشد باز هم بایستی و حتما فاصله هایی بین ما باشد؟ ابوراجح … گفت: البته فاصله هایی هست. ولی باید توجه داشت نه آنقدر که تبلیغ می کنند و همچنین نشان می­دهند. بین دو دوست صمیمی هم تفاوت ها و همچنین فاصله هایی هست. طبیعی می باشد. آن تفاوت ها و همچنین فاصله ها مانع دوستی شان نمی می شود. … مشکل از جای دیگر می باشد. حکومت شخص پلیدی مانند مرجان صغیر را حاکم آن شهرستان قرار داده که دشمن فرزندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین شیعیان می باشد. سیاهچال های دارالحکومه پر می باشد از شیعیان بی گناه. شهری که اکثر شیعیانش شیعه اند. قبل از آن شیعه و همچنین سنی با هم در صلح و همچنین صفا زندگی می کردیم. حالا می خواهند کاری کنند که یکی مثل تو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کند من دشمنش هستم. برخوردی که با ما دارند با کافران و همچنین بیگانگان ندارند. … ». (ص ۳۱)

با توجه به آن که درونمایه ای از عشق بر داستان حاکم می باشد، قلم عفیف نویسنده قابل احترام و همچنین ارزشمند می باشد. صحنه های دیدار ریحانه و همچنین هاشم و همچنین اوقاتی که آن دو جوون با سوز عشق سر می­کنند، با رعایت ملاحظات اخلاقی توصیف شده می باشد؛ چنین ویژگی مهمی، در کنار تمام ویژگی های خوب دیگر داستان، «رویای نیمه شب» را به مورد معرفی خیلی زیاد مناسبی جهت تیم مخاطب نوجوان و همچنین جوون تغییر پیدا کردن می کند.

بریده هایی از کتاب

«به دایره جمعیت که رسیدم ایستادم. … چند جای سرش شکسته بود. لخته های خون سر و همچنین صورتش را پوشانده بود. ریسمانی از دماغش گذرانده بودند. آن ریسمان به طنابی وصل بود. از دندان های ابوراجح خبری نبود. همه را با ضربات چماق شکسته بودند. … زنجیری هم به دست ها و همچنین پاها و همچنین گردنش …» (ص ۱۸۱)

«در صورتی که قرار باشد چیزی از تو را انتخاب کنم کار مشکلی خواهد بود. همه چیزت زیبا و همچنین کامل می باشد. نه . نمی می شود گفت که چشم هایت از دندان هایت زیباتر می باشد یا سرت از بدنت اکثرا و بیشتر می ارزد. در یک کلمه من همه وجود تو را می خواهم. حتی حرف زدنت و همچنین حالت های چهره ات را. کاش حالا که مردن و مرگ در انتظار توست می توانستی جسمت را با من عوض کنی.» (ص ۱۸۵)

«حاکم برآشفت و همچنین فریاد زد: خون او چه ارزشی دارد؟ او یک شیعه می باشد؛ یک رافضی گمراه می باشد. پرهیزکاری چنین آدمی به سکه ای هم نمی ارزد. همسر حاکم گفت: تو هرگز نمی توانی شیعیان حله را نابود کنی؛ بهتر می باشد با آنها مدارا کنی. می ترسم عاقبت شیعیان آشوبی به پا کنند و همچنین حکومت تو را مقصر بداند… حاکم خود را روی تخت انداخت و همچنین گفت: امان از دست تو زن ها. خیلی زیاد خب. آن هم مرد نکبت و همچنین زشت را بخشیدم. ..» (ص ۲۰۰)

«دهان آنها از حیرت باز می­ماند. یکی از آنها که مسیحی بوده فریاد می­زند: "آن کار حضرت مسیح می باشد!" سید می گوید: "ما خودمان بهتر می دانیم آن کار کدام بزرگوار می باشد." اسماعیل که به حله برگشت شهروندان و مردم شهر دسته دسته به عیادتش امدند و همچنین پایش را دیدند… گفتم: باورش سخت می باشد. چگونه و چطوری ممکن می باشد یک فرد یا شخص صدها سال شمسی عمر کند و همچنین هنوز جوون باشد!؟ ابوراجح برخاست … مگر نمی دانی که حضرت نوح حدود هزار سال شمسی عمر کرد و همچنین حضرت خضر و همچنین عیسی هنوز زنده اند؟! آیا در قدرت خداوند نیست که به انسانی چنین عمر بلندی بدهد و همچنین او را جوون نگه دارد؟» (ص ۶۸)

منبع: نسیم آنلاین

انتهای پیام

یادداشتی بر کتاب "رویای نیمه شب"؛ عاشقانه متغایر و متفاوت و همچنین جدید از شب تار شیعیان حله در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان