گفتاری از حجت الاسلام والمسلمین میرباقری؛ حوزه شیعی و همچنین مدیریت سه امر مهم تاریخی/ شرط انقلابی ماندن حوزه ها

گفتاری از حجت الاسلام والمسلمین میرباقری؛ حوزه شیعی و همچنین مدیریت سه امر مهم تاریخی/ شرط انقلابی ماندن حوزه ها

|گفتاری از حجت الاسلام والمسلمین میرباقری؛ حوزه شیعی و همچنین مدیریت سه امر مهم تاریخی/ شرط انقلابی ماندن حوزه ها از مسیح داراب|

صدای شیعه: در دهه چهارم انقلاب اسلامی تهدیدهای نرم علیه باورها و همچنین رفتار ملت ایران و همچنین در نهایت تغییر نظام اسلامی شتاب پیدا کرده می باشد. جهت مقابله با آن تهدیدها بایستی و حتما اقتدار و قدرت نرم انقلاب اسلامی به میدان بیاید. به باور دوست و همچنین دشمن، نهاد روحانیت و همچنین حوزه های علمیه اقتدار و قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود که می توانند تولید اقتدار اسلامی و همچنین ملی جهت نظام و همچنین انقلاب داشته باشند. از آن روست که رهبر معظم انقلاب بر انقلابی ماندن حوزه های علمیه بارها تاکید داشته اند.

متن پیش رو سخنان از حجت الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی قم و همچنین منتخب شهروندان و مردم شهر البرز در مجلس خبرگان رهبری می باشد که در اردیبهشت ماه سال شمسی جاری در دیدار با روحانیون استان البرز در قم ایراد شده که از نظر می گذرد؛

حوزه شیعی و همچنین مدیریت سه امر مهم تاریخی

حوزه شیعه در طول تاریخ یک حوزه انقلابی و همچنین دائما درگیر با جبهه مقابل بوده می باشد و همچنین در آن درگیری جامعه مومنین را به پیش برده می باشد؛ حوزه های علمیه، بر محور فقهای شیعه حلقه اتصال جامعه و همچنین معصومین(ع) و همچنین حلقه اتصال بین امام و پیشوا و همچنین اداره جامعه و همچنین پیشرفت دینی جامعه بوده می باشد 

دراین حوزه پیوسته سه کار انجام می شده می باشد: 

اولاً جامعه شیعه با جامعه کفار آمیخته نشده و همچنین مرزبندی ها حفظ می شود که ما از آن هم به تبری تعبیر می کنیم . علمای اسلام تلاش می کردند که جامعه شیعه در جبهه مقابل استحاله نشود و همچنین به عنوان جبهه¬ای که شامل فرهنگ و همچنین مکتب روشنی می باشد و همچنین مکتب کلامی، فقهی، اخلاقی و همچنین عرفانی ویژه¬ای دارد، به عنوان یک جامعه مستقل حفظ کنند تا فرهنگ آن هم استحاله پیدا نکند؛ ومهم تر آنکه به عنوان یک جامعه سیاسی هم در جبهه دشمن استحاله نیابد.

دومین کار درگیری مستمر با جبهه ای می باشد که در صدد تغییر فرهنگ شیعه می باشد. زمانی که شیعه هنوز دولتی مرکزی نداشت به شکل مبارزه پارتیزانی، و همچنین در دوره صفویه و همچنین شکل گیری حکومت شیعی به شکلی دیگر آن رویاروئی ادامه داشته می باشد.

سومین کار انقلابی، آماده ودرصحنه نگه داشتن جامعه شیعی می باشد. نقطه مهم آن می باشد که آن مبارزه در دوره معاصر وارد فضای جدیدی شده می باشد؛ دشمن به سطح جدیدی از مبارزه روآورده می باشد. در دوران قبل حکومت مدرنی که همه عرصه های حیات زندگی فرهنگی و اجتماعی انسان را مدیریت کند، نبود؛ قدرتی شکل نگرفته بود که بخواهد یک دهکده واحد جهانی درست کند و همچنین همه شئون جامعه جهانی را بر محور یک فرهنگ و همچنین یک مکتب سامان دهد. جبهه کفر در آن دوران به دنبال ساخته یا ایجاد یک جامعه یا دهکده جهانی واحد مبتنی بر مکتب و همچنین فرهنگ مادی واحد می باشد

برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی تمدن غرب جهت استحاله سایر تمدن ها

جامعه اروپایی به دنبال آن بوده می باشد که از مرزهای خود عبور کرده و همچنین در تمدن های دیگر نفوذ نماید. لذا جریان استحاله در مقیاس جامعه جهانی را برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی نموده و همچنین با شدت نفوذ بی سابقه ای دنبال می کنند. غرب مدرن در دنیای اسلام نفوذ کرده وبسیاری از جلوه های زندگی ما را مبتنی بر فرهنگ خود شکل داده اند؛ آن حرکت با بعضی از محصولات جامعه اروپایی آغاز و همچنین به تحول در حوزه علوم سریان یافت

در دوره قاجار بعد از شکست درجنگ با روسیه، ابتدا از اروپا سلاح های مدرن آوردند ولی باید توجه داشت بعد متوجه شدند که سلاح جهت پیروزی کافی نیست، بایستی و حتما ارتش مدرن ساخته می شود، لذا ارتش مدرن و همچنین دارالفنون ها آمدند؛ سپس آن توجه پیدا شد که غرب تنها محصولات و همچنین مصنوعات نیست،بلکه بایستی و حتما تحول عمیق تری ظهور یابد،که تحول سیاسی عصر مشروطه پیش آمد و همچنین بعد از جنگ جهانی دوم از سال۱۳۲۴ در ایران بحث برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی جهت رشد و همچنین توسعه شروع شد

انقلاب اسلامی، نماد مقابله با نفوذ جریان سلطه

انقلاب اسلامی در واقع واکنش عظیم مکتب اهل بیت در مقابل جریان نفوذ و همچنین سلطه می باشد، انقلاب در صدد می باشد هویت دنیای اسلام را در مقابل غرب احیا کند. امام و پیشوا(رض) از آغاز سه مرحله را پیش بینی می کردند؛ مرحله اول ساخته یا ایجاد یک حکومت اسلامی در کشور، بعد ساخته یا ایجاد یک بیداری و همچنین احیای معنوی در دنیای اسلام و همچنین سپس یک بیداری در جهان که به تعبیر حضرت امام و پیشوا مقدمه ظهور می باشد

انقلاب در آن مقیاس در مقابل جبهه تمدن مادی صف بندی می کند؛ تمدنی مادی که هدفش سیطره بر جهان و همچنین استحاله فرهنگ های دیگر در درون خود می باشد. انقلاب اسلامی مأموریتی به آن وسعت دارد؛ و همچنین روحانیت تشیع در آن مرحله وارد عرصه جدیدی شد. دردیدگاه امام و پیشوا(رض) فقیه ولایتش مطلقه می باشد و همچنین موضوع ولایت هم جامعه جهانی می باشد. در منشور روحانیت می فرمایند کفار استراتژی حاکم بر جهان را معین می کنند، درحالیکه مأموریت فقیه حاکم آن می باشد که راهبری جهان را به عهده بگیرد و همچنین استراتژی های حاکم بر جهان را مشخص کردن نماید. مسیر آن انقلاب هم به تعبیر حضرت امام و پیشوا (رض ) رسیدن به عصر ظهور می باشد.

رهبر عزیز انقلاب نیز می نامند آن اقدام پنج مرحله دارد : انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی وتمدن اسلامی؛ در صورتی که توانستیم تمدن اسلامی را احیا کنیم فضای تمدن اسلامی در دنیای معاصر نفوذ می کند و همچنین غلبه فرهنگی اتفاق می افتد؛ و همچنین به تعبیر بعضی از متفکرین اروپایی، فرهنگ اسلام قادراست در جهاز هاضمه خود فرهنگ های دیگر را هضم کند.

ضرورت درک عمیق حوزه از درگیری های حاضر دوجبهه

در آن مسیر انقلابی بودن حوزه به آن می باشد که آن میدان درگیری را درک و همچنین احساس کنیم؛ یعنی آن مقیاس از رودرروئی را که امام و پیشوا در جهان ساخته یا ایجاد کردند و همچنین انقلاب اسلامی را از یک انقلاب ملی به مرز یک انقلاب اسلامی و همچنین جهانی عبور دادند باورکنیم؛ بخواهیم یا نخواهیم آن واقعیت پیش روی ماست! انقلاب اسلامی فضای جدیدی در جهان ساخته یا ایجاد کرده و همچنین دو قطبی کمونیسم و همچنین سرمایه داری را به دو قطبی اسلام و همچنین تمدن مادی غرب تغییر پیدا کردن نموده می باشد. امروزه تجزیه و همچنین ترکیب و همچنین صف بندی های درون دنیای اسلام رو به شفاف سازی می باشد. یک طرف جبهه مقاومت و همچنین مکتب اهل بیت (ع)می باشد، آن هم طرف هم جریان نظام سرمایه داری لیبرال دموکراسی و همچنین جریان های اصلی آن هم در دنیا و همچنین شامل اسلام آمریکائی درجهان اسلام با دو رویکرد خشن داعشی و همچنین سلفی، و همچنین یا طرفداران ادبیات توسعه در ترکیه، کشور ما و همچنین سایرکشورهاست. 

لزوم ارتقاء تفقه دینی متناسب با مقیاس تمدن سازی

ما بایستی و حتما غرب را در فرهنگ اسلامی و همچنین تمدن اسلامی استحاله کنیم. حوزه در صورتی که آن درگیری را پذیرفت مأموریت های خود را حول آن محور قرار می دهد.در آن صورت مقیاس پژوهش، آموزش و همچنین تبلیغ به آن مقیاس ارتقاء پیدا می کند. یعنی درمیدان فقه، کلام، اعتقادات، فلسفه، حکمت، اخلاق و همچنین عرفان در مقیاس ساخته یا ایجاد حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و همچنین تمدن اسلامی تفقه خواهدکرد

جهت نیل به تمدن اسلامی به عقلانیتی نیازمندیم که شامل تمامی علوم به همراه دستگاه های برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین دانش برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی به محوریت فرهنگِ مذهب می باشد. تفقه دینی بایستی و حتما محور عقلانیت فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد تا براین اساس تمدن اسلامی ساخته می شود. 

لازمه عدم وارد شدن به مقیاس تمدنی جدید

کلام، عرفان و همچنین فقه ما استواری بی نظیری دارد و همچنین به تعبیر بزرگان، بتون آرمه ای می باشد که به راحتی قابل تخریب نیست. دستگاهی می باشد که در آن هم تعبد به دین، اصل می باشد، ولی باید توجه داشت در عین حال محدودیت هایی هم دارد. حوزه بایستی و حتما در علم کلام، فقه، اخلاق و همچنین عرفان وارد مقیاسی از پژوهش می شود که بتواند مسائل تمدنی را راهبری کند؛ و همچنین الا به لحاظ موضوع کارش از انقلاب فاصله خواهد گرفت؛ نمی تواند در آن مقیاس حلقه اتصال جامعه شیعه به امام و پیشوا باشد. و همچنین نمی تواند حرکت رو به پیش جامعه جهانی به سمت عصر ظهور را راهبری کند. امروزه ظرفیت تبلیغی، آموزشی و همچنین پژوهشی ما آن نیست. معارف سنتی ما متقن می باشد و همچنین نسبت به قبل ها جوابگو بوده و همچنین پاسخ مکاتب رقیب را داده می باشد؛ حوزه انقلابی متناسب با درگیریهای دوران، یک جامعه اقلیت را حفظ کرده، سامان داده، پیش برده و همچنین به یک جامعه فعال تغییر پیدا کردن کرده می باشد؛ و همچنین دراین مسیر نه فقهش در مذاهب دیگر منحل شده، نه کلامش ونه عرفانش؛ بلکه از دوران امام و پیشوا صادق (ع) در مکاتب دیگر اثر گذاشته می باشد.

تشیع نسبت به جریانات جهانی هم منفعل نبوده می باشد؛ از قبل با فکر کردن و اندیشیدن یونان، فکر کردن و اندیشیدن غرب، و همچنین آنچه وارد دنیای اسلام شده درگیربوده می باشد. در دوران مأمون جریان های فکر کردن و اندیشیدن غیره ای را آوردند ولی باید توجه داشت جامعه تشیع توانسته بود خودش را حفظ کند آن آن هم انقلابی بودن می باشد.

تحرک فرهنگی تنها جامعه ساز نخواهد بود

رفتار انقلابی حوزه شیعه استمرارداشته، به لحاظ فرهنگی فعال بوده به لحاظ مرزبندی های سیاسی جامعه شیعه را ازاستحاله حفظ کرده، بلکه سازندگی داشته، اقدامات جدی سیاسی داشته، هنگام و زمانی که جریان صفویه شکل گرفت واقعا روحانیت شیعه فعال برخورد کرده می باشد؛ کسی خیال کند آن هم دوران میبایست مقابل حکومت پادشاهی شیعی ایستاد و همچنین انقلاب کرد، فلسفه تاریخ نمی داند! یعنی متوجه نیست که وقایع در دوران خاص خودشان شکل می گیرند؛ اصلا آن امکان در آن هم دوران نبود. امکان حکومت در مقیاس ولایت فقیه مرتبط به آن هم دوران نبوده، علمای شیعه واقعاً انقلابی برخورد می کردند، منتها انقلابی بودن در دوران گوناگون متغایر و متفاوت می باشد. جامعه شیعه را پیش بردند، جامعه شیعه در حکومت عثمانی یا حکومت بنی عباس منحل نشد؛ در فلسفه و همچنین فکر کردن و اندیشیدن غرب منحل نشد؛ با آن که هجوم دانش های تولید شده درغرب به خصوص یونان به دنیای اسلام شدید بوده ولی تشیع به ویژه حوزه آن هم منفعل نشده می باشد

ما در مقابل کلام، عرفان و همچنین فقه اهل سنت منفعل نبودیم آن انقلابی گری می باشد. لذا جامعه شیعه دائما رو به پیش و همچنین فعال بوده می باشد. من از دوران غیبت می گویم قبل از غیبت که هدایت مستقیم تر معصومین (ع)و همچنین شبکه وکالت بوده بحث غیره ای می باشد. از دوران غیبت که "فقها" به گفتن امام و پیشوا و همچنین انگشت اشارت امام و پیشوا علیه السلام محور شدند سخن میگویم؛ واقعاً در دوران فقاهت، شیعه جریان فعال بوده و همچنین تنها و فقط مبارزه منفی نکرده می باشد.

نفوذ تمدن غرب و همچنین مسئولیت حوزه انقلابی

در دوران حاضر نیز همینطور می باشد؛ فکر کردن و اندیشیدن اروپایی می خواهد ما را در خودش منحل کند؛ دنبال استحاله می باشد. تمدن غرب واقعاً هجوم آورده، نرم افزارها و همچنین سخت افزارهایش را ساخته وکامل هم کرده می باشد؛ تمدن مادی بعد از رنسانس ایدئولوژی خودش را کاملاً تبیین کرده، بعد فلسفه هایش را ساخته و همچنین با انقلاب علمی، دانش مدرن را پایه گذاشته و همچنین بر اساس آن هم انقلاب صنعتی کرده می باشد؛ فناوری های مدرن، صنعت و همچنین تکنولوژی مدرن و همچنین ساختارهای مدرن، بعد تلاش کرده در جهان نفوذ کندو یک دهکده واحد ساخته یا ایجاد نماید؛ حوزه ای انقلابی می باشد که جلوی آن نفوذ را بگیرد.

ما در حال حاظر حکومت داریم، اقتدار و قدرت داریم؛ قدرتمان هم اثرگذار بر جامعه جهانی می باشد، از مرزهای خودمان عبور کرده ایم، حکومت ما اقتدار سیاسی دارد، اقتدار فرهنگی داریم، فرهنگ اسلام از نو سر برداشته و همچنین احیاء شده و همچنین به جریانی تمدنی مقابل تمدن غرب تغییر پیدا کردن شده می باشد؛ برخورد تمدن ها حرف ما نیست، حرف آنهاست. پس در آن حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در پژوهش، آموزش و همچنین تبلیغ مقیاس کارش مقیاس حرکت پیش رونده مکتب اهل بیت به سمت ظهور باشد، آن هم هم در دنیای امروز، با توجه به مقیاسی که غرب برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی می کند، که حاکمیتی جهت همه شئون حیات بر محور یک مکتب می باشد، و همچنین به دنبال فرهنگ واحد، دین واحد و همچنین یک کدخدای واحد آست، انقلابی گری یعنی مقابل آن جریان استقامت کردن و همچنین عبور دادن دنیای تشیع به سمت به دست گرفتن جریان اقتدار و قدرت در آن مقیاس می باشد.

گفتن امام و پیشوا در منشور روحانیت را ببینید، می فرمایند روحانیت بایستی و حتما نبض زمان در دستش باشد پاسخگویی به مسائل مستحدثه کافی نیست. رهبری حوادث کند، نه آن که آنها یک پیشامد جدید سیاسی خرد یا کلان درست کنند، آن هم وقت ما مجبور بشویم به گونه ای آن هم راحل و همچنین فصل کنیم؛ ما بایستی و حتما نبض زمان را در دست داشته باشیم.

حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که نبض حوادث بعدی منطقه و همچنین جهان را رقم می زند. نه آن که دیگران حادثه ها را رقم می زنند آن می ایستد، جبهه می گیرد و همچنین پاسخ می دهد. بگذاریم آنها نظام جهان را تعریف کنند بعد ما ببینیم با فقه بایستی و حتما چکارش کرد ؟ 

حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که طرحی می دهد جهت آن که نظام پولی اسلام، جایگزین نظام اقتصادی و مالی سرمایه داری بشود؛ نظام ولایی اسلام جایگزین دموکراسی بشود و همچنین امثال آن هم. حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در آن مقیاس پژوهش می کند در آن مقیاس پژوهشگر می پروراند. آموزششان می دهدو بعد هم در همین مقیاس اسلام را ابلاغ می کند. ابلاغ هم تنها ابلاغ به بدنه عمومی جامعه نیست، بخشی از مأموریت حوزه همکاری پژوهشی با دستگاه های علمی جهت تولید علم دینی می باشد؛ بخشی همکاری جهت ساخته یا ایجاد برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی اسلامی یا به تعبیری الگوی پیشرفت اسلامی می باشد؛ بخشی همکاری جهت تولید دانش اسلامی، حداقل علوم انسانی اسلامی می باشد؛ اینها مأموریت های حوزه می باشد حوزه ای که در آن مقیاس پژوهش نکند نمی تواند انقلابی بماند.

حوزه ای که احساس نکند که وارد درگیری عظیم جدیدی شده و همچنین آن احساس به موضوع کار تغییر پیدا کردن نشود نمی تواند انقلابی بماند؛ حوزه ای که واحد مطالعه اش ساخته یا ایجاد تمدن نیست نمی تواند انقلابی بماند، صف خودش را جدا می کند. و همچنین در آن صورت انقلاب اسلامی هم نمی تواند ادامه پیدا کند. اسلامیت انقلاب به آن می باشد که رفتار انقلابی متصل به فرهنگ اسلام می شود و همچنین نقطه اتصال منطقیش حوزه می باشد. حوزه می باشد که می تواند با تفقه دقیق، برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی حکومت را طراحی کند؛ حکومت جدیدی را تعریف کند.

آیا حکومت اسلامی همین دولتی می باشد که براساس مثلاً تحلیل منتسکیو قوه مقننه و همچنین مجریه و همچنین قضاییه هم عرض دارد؟ ساختار کلان قوای اسلامی چیست؟ همین که در حال حاظر در قانون اساسی می باشد کافی می باشد؟ در مرحله بعد حکومت اسلامی دولتی می باشد که سی تا وزارت خانه دارد و همچنین مثل حکومت های مدرن اروپایی کشوررا اداره می کند یا نه، ساختار فرهنگی و اجتماعی حکومت اسلامی اصلا متغایر و متفاوت می باشد؛ ساختار قدرتش متغایر و متفاوت می باشد. آن را در صورتی که حوزه نگوید چه کسی بایستی و حتما بگوید؟! 

وارد شدن به مسائل اصلی انقلاب عامل حیات حوزه انقلابی

بحثی در خود غرب هم مطرح می باشد که آیا همه جا بایستی و حتما حکومت مدرن باشد، یا حکومت های عشیره ای و همچنین قبیله ای درشرایطی بهتر کارمی کنند؟ آنها گاهی می نامند خیال نکنید آن هم حکومت های کوچک ظرفیت هایش کمتر از ظرفیت های حکومت مدرن می باشد. حوزه در صورتی که با آن هم دقت و همچنین وسواسی وارد آن عرصه ها نشود، طبیعی می باشد که پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی در مقیاس ساخته یا ایجاد حکومت اسلامی، جامعه اسلامی وتمدن اسلامی نخواهد بود و همچنین قهراً منزوی خواهد شد. و همچنین در قدم بعد یا انقلاب اسلامی مجبور به ساخته یا ایجاد دستگاه موازی خواهد بود و همچنین یا در حکومت سازی، جامعه سازی و همچنین تمدن سازی از ادامه راه ناتوان شده، تحت تأثیر ادبیات مدرن قرار می گیرد.

بنابراین در صورتی که انقلاب اسلامی بخواهد به عنوان یک حرکت رو به پیش جهت ساخته یا ایجاد یک تمدن اسلامی و همچنین بعد استحاله فرهنگ مادی غرب در درون تمدن اسلامی اقدام کند بایستی و حتما ارتباط و رابطه بین اسلامیت و همچنین تمدن و همچنین جامعه و همچنین حکومت اسلامی منطقاً حل می شود که آن کار حوزه های علمیه و همچنین شرط انقلابی ماندن حوزه و همچنین حکومت می باشد.

انتهای پیام

گفتاری از حجت الاسلام والمسلمین میرباقری؛ حوزه شیعی و همچنین مدیریت سه امر مهم تاریخی/ شرط انقلابی ماندن حوزه ها در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان