مدیر تیم فرق شیعی دانشگاه ادیان و همچنین مذاهب: راز دشمنی وهابیت با امام و پیشوا عصر(عج)/راه های مهدی ستیزی استکبار و همچنین جیره خوارانش!

مدیر تیم فرق شیعی دانشگاه ادیان و همچنین مذاهب: راز دشمنی وهابیت با امام و پیشوا عصر(عج)/راه های مهدی ستیزی استکبار و همچنین جیره خوارانش!

|مدیر تیم فرق شیعی دانشگاه ادیان و همچنین مذاهب: راز دشمنی وهابیت با امام و پیشوا عصر(عج)/راه های مهدی ستیزی استکبار و همچنین جیره خوارانش! از مسیح داراب|

صدای شیعه: امیدآفرینی و همچنین انگیزه بخشی باور مهدویت و همچنین نظر به ظهور منجی ای که می آید و همچنین داد مظلومان را ستانده و همچنین عدالت را شاه بیت سبک زندگی انسان در جهان می کند، جهت آنها که تنها و فقط در پی اغراض و همچنین اهداف آن دنیایی خویش اند به قدری گران تمام می می شود که می کوشند به هر وسیله ای با آن هم دشمنی کرده، تخریب، تضعیف و همچنین تحریفش کنند غافل از آنکه پیروزی حق بر باطل، سنت الهی می باشد. وهابیت شامل آن تیم های معارض با مهدویت می باشد، از آن رو و همچنین به مناسبت فرا رسیدن نیمه شعبان، سالروز ولادت باسعادت امام و پیشوا مهدی (عج) با حجت الاسلام محمدمحسن مروجی طبسی، کارشناس و همچنین پژوهشگر فِرَق اسلامی و همچنین مدیر تیم فرق شیعی دانشگاه ادیان و همچنین مذاهب در مورد چرایی و همچنین ابعاد دشمنی های وهابیت با مهدویت به گفت و همچنین گو پرداخته ایم که مشروح آن هم به حضورتان عرضه می می شود:

 

با توجه به آنکه مهدویت و همچنین نظر به ظهور منجی در آخرالزمان باور همه مذاهب اسلامی حتی فراتر از آن هم ادیان و همچنین مکاتب دیگر می باشد، پس چرا وهابیت که ادعای اسلام ناب دارد با آن باور غنی و همچنین عمیق سر دشمنی دارد؟!

با توجه به آنکه اهل سنت در طول تاریخ حکومت و همچنین اقتدار و قدرت را در اختیار داشته اند، هیچ گاه مستلزم و نیاز به اقتدار و قدرت خاص را احساس نکرده اند و همچنین دائما شهروندان و مردم شهر را تشویق به تبعیت از حکام چه ظالم و همچنین چه غیرظالم کرده اند و همچنین بعد از بعثت آن رویه به مدت بیش از هزار سال شمسی وجود داشته و همچنین به نوعی روحیه رخوت را در آنها ساخته یا ایجاد کرده می باشد، از آن رو، حتی فقه اهل سنت و همچنین باقی مسائلشان، فرمایشی و همچنین نمادین می باشد و همچنین شهروندان و مردم شهر و همچنین علمای آنها معمولا مصرف کننده بوده و همچنین انگیزه ای جهت حرکت آفرینی نداشته اند از آن رو، می بینیم در اهل سنت پیشامد جدید انتظار و همچنین مهدویت اهمیت نداشته تا آنکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید آنهم بر اساس آموزه ای که شیعه را در آن بیش از هزار سال شمسی زنده نگاه داشته بود، یعنی به موازات اهل سنت، شیعه در اقلیت و همچنین محدودیت بود و همچنین در عین قرار داشتن زیر آن فشار، با نظر به مهدویت و همچنین امید به آن هم، ادامه حیات داده می باشد!

به عبارت بهتر، انقلاب اسلامی بر اساس آموزه انتظار و همچنین مهدویت شکل گرفت و همچنین شعاع آن هم به قدری گسترده شد که نه تنها و فقط شیعه بلکه اهل سنت و همچنین فراتر از آن هم همه مظلومان جهان را امیدوار کرد؛ حرکت انقلاب اسلامی ایران یک واکنش و همچنین اعتراض بود به اوضاع حکام اسلامی یعنی افرادی همچون محمدرضاشاه در ایران و همچنین دیگر حکام کشورهای اسلامی که شیوه استعمارگران را دنبال می کردند و همچنین حساسیتی نسبت به نوامیس، سرمایه و همچنین عِرض مسلمین نشان نمی دادند. لذا، آن حرکت بر اساس موعودباوری و همچنین مهدویت گفت منجی ای خواهد آمد که همه را نجات می دهد و همچنین آن انقلاب مقدمه ای می باشد جهت ظهور نهایی او؛ که آن پیشامد جدید استعمار و همچنین صهیونیسم را دچار دلهره کرد.

همچنین و علاوه بر آن، یکی از عوامل درونی جهان اسلام که در تلاش بوده و همچنین می باشد تا جلوی حرکت انقلاب اسلامی را سد کند وهابیت می باشد که در واقعیت و حقیقت جیره خوار و همچنین عمله استکبار محسوب می می شود.

بنابر آن، وهابیت به دلیل حرکت آفرینیِ اندیشه مهدویت با آن هم مقابله می کند زیرا و به درستی که آن باور، همه مظلومان جهان از هر مکتب و همچنین آیینی را با خود همراه کرده می باشد و همچنین آن انقلاب به عنوان ملجاء مظلومان و همچنین محرومان، به قطبی شده تغییر پیدا کردن که در برابر استکبار و همچنین استبداد ایستاده می باشد.

از آن رو، دشمنی های وهابیت با مهدویت ریشه در عقده حقارت آن فرقه جعلی در مقابل انقلاب اسلامی ایران دارد؛ چراکه یک کشور شیعی و همچنین به تعبیر آنها عجم، حکام به ظاهر اسلامی را مدیریت می کند و همچنین آن جهت آنها گران تمام شده که ایران با اقتدار و همچنین صلابت جهان اسلام را اداره می کند؛ جهت همین حرکت سیدحسن نصرالله و همچنین گروه و حزب الله لبنان علی رغم شیعی بودن!، خیلی زیاد مورد اقبال اعراب قرار گرفته می باشد تا جایی که معتقدند سیدحسن مقابل عجم، سر عرب را بالا برده می باشد!

البته همچنین و علاوه بر آن عقده حقارت، وهابیت زیرا و به درستی که جیره خوار استعمار می باشد بالذات با مهدویت در تضاد و همچنین دشمنی قرار دارد.

 

وهابیت جهت آن دشمنی و همچنین تخریب و همچنین ضربه زدن به مهدویت، به چه شیوه هایی متوسل می می شود؟

وهابیون در محیط های مجازی و همچنین شبکه های ماهواره ای روی چند نقطه اساسی دست می گذارند: نخست ولادت حضرت حجت (عج) و همچنین می نامند ایشان هنوز به دنیا نیامده اند (البته آنکه حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان ظهور می کنند مورد اثبات و یا تایید همه فرق اسلامی می باشد). یعنی اجماع شیعیان و همچنین تیمی از اهل سنت معتقدند که امام و پیشوا عصر (عج) متولد شده ولی باید توجه داشت از نظرها غایب اند، ولی باید توجه داشت وهابیت در آن میان پیشامد جدید مهدویت را از بیخ و همچنین بُن نادیده گرفتن می کند و همچنین آن باور را به تمسخر می گیرد.

شبهه دومی که مطرح می کنند بحث تمسخر و همچنین استهزاء می باشد جهت مثال دعای فرج، مسجد سهله و همچنین جمکران و همچنین به روش کلی هر مولفه مرتبط با عقیده انتظار را زیر سوال می برند و همچنین عوام فریبانه عمل می کنند.

یکی از راه های خطرناک آنها ساخته یا ایجاد گروهک های تکفیری همچون  القاعده و همچنین امروز داعش خود خوانده می باشد، یعنی با تشکیل خلافت اسلامی داعش خود خوانده می کوشند اندیشه ای برابر انقلاب اسلامی بسازند و همچنین می نامند آن انقلاب نمی تواند ملجاء مظلومان باشد و همچنین آن ما هستیم که ملجاء و همچنین پناه مظلومانیم ولی باید توجه داشت فارغ از پیشامد جدید مهدویت؛ آن یعنی جایگزین سازی و همچنین بدیل سازی و همچنین آن حرکتی می باشد که تا حدی متاسفانه در میان جوانان اهل سنت تاثیر گذاشته و همچنین بعضا جذب آن انظار و افکار شده اند، و همچنین زمان می برد تا اینها ماهیت خود را نشان دهند.

 

آیا وهابیت در مسیر مهدی ستیزی به راه های دیگر هم نظر دارد؟

یکی از راه های دیگر آنها بهره بری و استفاده از  اشخاص جاهل می باشد، جهت مثال بعضی جاهلان در داخل کشور حرف هایی می زنند تا جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند در حالی که اندیشه ولایت فقیه در تشیع اندیشه ای اصیل می باشد و همچنین کسی نمی تواند بگوید من شیعه هستم ولی باید توجه داشت آن هم را قبول ندارم، چراکه ولایت فقیه یعنی نیابت فقیه از جانب امام و پیشوا عصر (عج) و همچنین آن ولایت فقیه مصداق بارز رضایت و همچنین عدم رضایت امام و پیشوا عصر (عج) و همچنین زبان گویای ایشان می باشد و همچنین با آن نگاه موفق خواهیم بود و همچنین به سوی جلو گام برمی داریم. ولی باید توجه داشت متاسفانه بعضی اشخاص در بعضی جوامع شیعی سخنانی می نامند که آن جایگاه را تضعیف کرده و همچنین مستمسکی می می شود جهت وهابیت تا در فضای مجازی به آن هم استناد کرده و همچنین مهدویت را زیر سوال برده و همچنین القای اختلاف و همچنین ساخته یا ایجاد شبهه کنند.

بایستی و حتما توجه داشت گرچه در عصر غیبت به سر می بریم ولی باید توجه داشت امام و پیشوا معصوم (ع) راه را باز گذاشته می باشد تا در آن دوران شهروندان و مردم شهر بی راهنما نمانند و همچنین بعد از انقلاب اسلامی امام و پیشوا و همچنین رهبری آن مهم را در قالب حکومت تعریف کردند؛ در واقع ولایت فقیه آن هم شکلی می باشد که اهل بیت علیهم السلام درصدد آن هم بوده اند یعنی پیاده کردن احکام در حکومت البته زمانی مستقیم و همچنین توسط امام و پیشوا معصوم (ع) و همچنین زمانی توسط نایب ایشان.

آن در حالی می باشد که امروز وهابیت جهت لوث کردن اندیشه مهدویت روی آن پیشامد جدید کار می کند.

همچنین و علاوه بر آن، از دیگر شگردهای وهابیت جهت زیر سوال بردن مهدویت، طرح ادعاهای دروغین می باشد مثل جریان سیدحسنی یا احمدالحسن و همچنین جریان یمانی و همچنین یا تطبیق حوادث منطقه و همچنین جهان با نشانه ها و علائم آخرالزمانی ظهور و همچنین اینچنین می خواهند اندیشه مهدویت را بی اهمیت کنند؛ چراکه هنگام و زمانی که در بازار جنس بدل زیاد عرضه می شود جنس اصل هم از نظرها می افتد. هنگام و زمانی که دائما ادعای مهدویت عرضه و همچنین بعد ابطال می شود شهروندان و مردم شهر نسبت به آن باور بی اعتماد و همچنین بی انگیزه می شوند و همچنین آن خیلی زیاد خطرناک می باشد!

 

ساخته یا ایجاد گروهک های تکفیری و همچنین حمالیت از آنها چقدر در هراس جهانی از آموزه های اسلام به ویژه باورم هدویت و همچنین موعود شیعی اثر دارد و همچنین اصلا آیا می قدرت آن اقدام آنها را ناشی از آن هدف دانست؟

گروهک های تکفیری سخنی از مهدویت نمی گویند و همچنین خود را امتداد خلافت بنی عباس و همچنین بنی امیه می دانند و همچنین درصدد احیای آن خلافت اند و همچنین تا جایی که رصد شده حرفی از مهدویت و همچنین امام و پیشوا زمان (عج) نزده اند ولی باید توجه داشت جنایات آنها با ساخته یا ایجاد رعب و همچنین وحشت به چهره اسلام خدشه وارد می کند، شاید خیلی از آنها متوجه آن بحث و داستان نباشند ولی باید توجه داشت حامیان و همچنین هدایتگرانشان می دانند چرا  چنین هزینه ای می کنند و همچنین افرادی اند که عالمانه و همچنین عامدانه چنین می کنند و همچنین هدف و همچنین غرض آنها معکوس جلوه دادن انقلاب اسلامی ایرنا می باشد چراکه آن انقلاب در دنیا مثل توپ صدا کرد و همچنین بر قلوب شهروندان و مردم شهر اثر گذاشت و همچنین  همین شهروندان و مردم شهر را جذب اسلام کرد. اصلا امام و پیشوا راحل از اسلام ناب سخن گفتند و همچنین آن اسلام ناب یعنی در قلوب حکومت می کند نه صرفا بر اجسام، جهت همین هم وهابیت و همچنین حامیانش کوشیدند بدلی جهت آن هم ساخته یا ایجاد کنند تا اسلام با عنوان بن لادن و همچنین ابوبکر البغدادی شناخته می شود و همچنین دیگر جهان پذیرای آن هم نشود!

آن در حالی می باشد که در صورتی که انسان عقل داشته باشد دست به تکفیر نمی زند، آن فقدان عقل می باشد که باعث می می شود تکفیری ها بدون توجه به بازتاب اعمالشان در منطقه و همچنین عرصه بین الملل دست به چنین جنایاتی بزنند.

منبع: قدس آنلاین

انتهای پیام

مدیر تیم فرق شیعی دانشگاه ادیان و همچنین مذاهب: راز دشمنی وهابیت با امام و پیشوا عصر(عج)/راه های مهدی ستیزی استکبار و همچنین جیره خوارانش! در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان