محتوای احادیث«نجوم» چیست؟

آیت الله مکارم شیرازی محتوای احادیث«نجوم» چیست؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد حدیث یا احادیث «نجوم»پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش:محتوای حدیث«نجوم» چیست؟
پاسخ اجمالی: حدیث یا احادیث «نجوم» با عبارات مختلفی گفتن شده می باشد که همگی اهل بیت(ع) را به ستارگانی که باعث هدایت و همچنین مانع نفوذ شیاطین به آسمانها خواهند بود تشبیه می کنند.
پاسخ تفصیلی: حدیث یا احادیث «نجوم» با عبارات مختلفی گفتن شده و همچنین اهل بیترا به ستارگانی که باعث هدایتند تشبیه می کنند؛ به عنوان نمونه در حدیثی می خوانیم: «النُّجُومُ اَمانٌ لاَهلِ الارضِ مِنَ الغَرَق و همچنینَ اهلُ بَیتی امانٌ لاُمَّتی مِنَ الاختِلاف‏…».
آن حدیثبه مسائل مختلفى اشاره مى کند:
۱ـ آن حدیثدر واقع اشاره به آیاتى از قرآنمجید می باشد که براى ستارگان آسمان دو اثر مهم برمى شمرد: نخست آنکه مى فرماید: «و همچنینَ بِالنَجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ»(۱)؛ (آنها به وسیله ستارگان راه [خود را] مى یابند).
و همچنین در جاى دیگر مى فرماید: «و همچنینَ هُو همچنینَ الَّذى جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فى ظُلماتِ الْبَرِّ و همچنینَ الْبَحْرِ»(۲)؛ (او کسى می باشد که ستارگان را براى تو قرار داد، تا در تاریکى و همچنین ظلمت‌هاى صحرا و همچنین دریا، هدایت شوید).
آن، در واقع اشاره به یکى از فواید مهم ستارگان می باشد؛ زیرا پیش از آنکه قطب نما اختراع می شود، وسیله پیدا کردن راهها به ویژه در سفرهاى دریایى که از کوهها و همچنین درختان و همچنین سایر نشانه ها اثرى نبود جز به وسیله ستارگان ممکن نمى شد. به همین دلیل شبهایى که ابر، آسمان را مى‌پوشانید کشتى ها از حرکت باز مى ماندند، و همچنین در صورتی که به راه خود ادامه مى دادند خطر مردن و مرگ آنها را تهدید مى کرد.
آن، به خاطر آن هم می باشد که جز پنج ستاره معروف سیارات (عطارد، زهره، مریخ، مشترى و همچنین زحل) بقیه ستارگان آسمان به صورت مجموعه هایى خواهند بود که جاى خود را تغییر نمى دهند؛ گویى آنها مثل مرواریدهایى خواهند بود که روى یک پارچه سیاه دوخته شده باشند و همچنین آن پارچه را از یک سو کشیده، به سوى دیگر ببرند، به همین دلیل آنها را «ثوابت» مى نامیدند و همچنین آن وضع سبب مى شد که همچنین و علاوه بر ستاره قطبى که جاى آن هم دایماً ثابت می باشد و همچنین طلوع و همچنین غروبى همچون ستارگان دیگر ندارد، بقیه ستارگان را بشناسند و همچنین در فصول متنوع و گوناگون و مختلف سال شمسی جاى آن هم را بدانند و همچنین با نقشه هایى که در دست داشتند راه خود را به سوى مقصد باز یابند.
فایده دیگر آنکه به گفته قرآنبخشى از ستارگان «رجوم» شیاطین اند، یعنى به منزله تیرهایى خواهند بود که به سوى شیاطین پرتاب مى گردند و همچنین آنها را از نفوذ به آسمان ها باز مى دارند، قرآنمى فرماید: «اِنّا زَیَنا السَّماءَ الدُّنْیا بِزینَه الْکَواکِبَ * و همچنینَ حِفْظاً مِنْ کُلِ شَیْطان مارِد * لا یَستَمعُونَ اِلَى الْمَلاءِ الاَعْلى و همچنین یُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جانِب * دُحُوراً و همچنینَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبُ»(۳)؛ (ما آسمان نزدیک [پایین] را با زیور ستارگان آراستیم، تا آن هم را از هر شیطان متمرّدى حفظ کنیم. آنها نمى توانند به سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند، [و همچنین هر گاه چنین کنند] از هر سو هدف قرار مى گیرند آنها بشدّت به عقب رانده مى شوند و همچنین براى آنان مجازاتى دایم می باشد).
از آن آیات و همچنین آیات دیگر قرآن، مفهوم امان بودن ستارگان را براى اهل آسمان ها مى قدرت درک کرد.
چگونه ستارگان (یا شهب) راه را بر شیاطین مى بندند، و همچنین آنها را از نفوذ به آسمان ها حفظ مى کنند؟ آن مساله اى می باشد که جداگانه بایستی و حتما از آن هم بحث کرد و همچنین ما شرح آن هم را در ذیل همین آیات در تفسیرنمونه آورده ایم؛ آنچه در اینجا توجه به آن هم مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد آن هم مفهوم اجمالى آیات می باشد که ستارگان سبب عقب راندن شیاطین از ملاء اعلى و همچنین حوزه پاک فرشتگان و همچنین کروبیان مى باشد و همچنین همین مقدار براى تفسیر«حدیث نجوم» کافى می باشد.
آرى اهل بیتپیامبر(صلى اللهعلیه وآله) از یک سو همچون ستارگان آسمان، شهروندان و مردم شهر را از گمراهى در ظلمات کفر و همچنین فساد و همچنین گناهنجات مى بخشند و همچنین طریق وصول به مقصد را به آنها نشان مى دهند و همچنین رهروان راه خدارا از غرق شدن در میان امواج ضلالت حفظ مى کنند.
از سوى دیگر هنگامى که شیاطین جن و همچنین انس، نیت و اراده نفوذ در حوزه اسلامو تحریف احکام قرآنو سنترا مى کنند هم زیرا و به درستی که تیرهاى شهاب آنان را به عقب مى رانند و همچنین دست غیبى بر سینه آن نامحرمان مى زنند و همچنین آنها را از تماشاگر راز باز مى دارند.
آن نقطه نیز قابل توجه می باشد که مخصوصاً اهل بیترا امان امت در برابر اختلافات گفتن مى کند؛ اختلافاتى که در صورتی که ادامه پیدا کند شهروندان و مردم شهر جزء گروه و حزب ابلیس مى شوند: «اِخْتَلَفُوا فَصارُوا حِزْبَ اِبْلیسَ» و همچنین آن تعبیر خیلی زیاد پرمعنا می باشد.
۲ـ از آن حدیثاستفاده مى می شود که خط هدایت اهل بیت(علیهم السلام) تا پایان جهان ادامه دارد؛ آن هم گونه که امان بودن ستارگان براى آسمان ها یا اهل زمین ادامه دارد.
۳ـ و همچنین نیز معصوم بودن آنها را از خطا و همچنین گناهثابت مى کند؛ چراکه در صورتی که امکان صدور خطا و همچنین گناهاز آنان باشد نمى توانند امان ـ به روش کامل و همچنین مطلق ـ براى اهل زمین در برابر اختلاف و همچنین گمراهى گردند.(دقت کنید)
۴ـ آن هم گونه که ستارگان آسمان هرگاه یکى از آنها غروب کند، ستاره دیگرى طلوع مى کند و همچنین هر گاه مجموعه اى در افق پنهان مى شوند، مجموعه دیگرى سر از افق بر مى دارد، اهل بیتو آل محمد(صلى اللهعلیه وآله) نیز چنین خواهند بود.
على(علیه السلام) آن مطلب را با صراحت در نهج البلاغهبیان فرموده می باشد: «اَلا اِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَد(صلى اللهعلیه وآله) کَمَثَلِ نُجُومِ السَّماءِ اِذا هَوى نَجْمُ طَلَعَ نَجْمُ»(۴)؛ (آگاه باشید آل محمد(صلى اللهعلیه وآله) همچون ستارگان آسمانند هنگامى که یکى از آنها غروب کند، ستاره دیگرى طلوع مى کند).
شاید مستلزم و نیاز به تذکر نداشته باشد که اهل بیت(علیهم السلام) را در آن روایات نمى قدرت به همسران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) تفسیرکرد؛ چراکه سخن از کسانى مى گوید که در هر عصر و همچنین زمان مایه هدایت امت و همچنین نجات آنها از غرقاب ضلالت و همچنین جلوگیرى از اختلافات اند، و همچنین مى دانیم همسران پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) در عصر خاصى مى زیستند، به همچنین و علاوه آنها نقش خاصى در جلوگیرى از اختلافات نداشتند.(۵)

پی نوشت:
(۱). سوره نحل، آیه ۱۶.
(۲). سوره انعام، آیه ۹۷.
(۳). سوره صافات، آیات ۶ تا ۹.
(۴). نهج البلاغه، شریف الرضى، محمد بن حسین‏، بررسی کننده و پروهشگر / مصحح: فیض الإسلام‏، هجرت‏، قم‏، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق‏، ص ۱۴۶، خطبه ۱۰۰ (و همچنین من خطبه له(علیه السلام) فی رسول الله و همچنین أهل بیته …)، ص ۱۴۵.
(۵). گردآوری از کتاب: پیام قرآن، مکارم شیرازی، ناصر، با همکاری جمعی از فضلا و همچنین دانشمندان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۶ ش، چاپ ششم، ج ۹، ص ۸۹.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

محتوای احادیث«نجوم» چیست؟ در تاریخ ۲۴ May 2016 | 5:45 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان