ماجرای یک تفوق زبانی/ نگاهی به تاریخچه سلطه زبان انگلیسی در جهان

ماجرای یک تفوق زبانی/ نگاهی به تاریخچه سلطه زبان انگلیسی در جهان

|ماجرای یک تفوق زبانی/ نگاهی به تاریخچه سلطه زبان انگلیسی در جهان از مسیح داراب|

صدای شیعه به نقل از مهر: سخن گفتن از دهکده جهانی (Global Village)، جهانی شدن (Globalization) و همچنین تعابیری از آن دست، با معانی خنثی و همچنین یا مثبت‌اندیشانه در شرایطی که تاریخ پیشینی، دلالت‌های ضمنی و همچنین نتایج پسینی آن هم را نادیده می‌گیرد؛ و همچنین شامل جهان امروزی را در مسیر پیشرفت و همچنین تجدد جلوه می‌دهد که تمام ملل و همچنین فرهنگ‌ها را در برخواهد گرفت – جذب همگانی نه هضم همه در یکی – امروز شاید دیگر چندان خریدار نداشته باشد، خاصه آنکه به وضوح می‌قدرت سیطره یک فرهنگ (متکی بر یک زبان خاص) و همچنین یک سیاست جهان‌گستر (متکی بر منافع سیاسی یک یا چند قطب، که متأثر و همچنین تأثیرگذار بر منافع اقتصادی آنان نیز هست) دیدن کرد.

ابرقدرت سیاسی-اقتصادی آمریکا؛ که جانشین استعمار کهن بریتانیا در جهان شده می باشد. مهمترین ابزارهای آن هم سیطره اقتصادی واحد پولی خود به‌عنوان پول واحد جهان می باشد، همچنان‌که سیطره فرهنگی از طریق زبان رسمی خود به‌عنوان زبان مسلط علمی و همچنین فرهنگی، و همچنین در عین حال انواع ابزارهای سیاسی همچون میزبانی، تأمین قسمت و بخش مهمی از هزینه‌ها و همچنین نفوذ همه‌جانبه در نهاد‌های جهانی همچون نهاد ملل متحد را پی می گیرد.

ولی باید توجه داشت آنچه در اینجا مورد تأکید می باشد؛ بعد فرهنگی آن سلطه می باشد، که به‌رغم مدعای چندفرهنگ‌گرایی (Multiculturalism) درون آن کشور و همچنین کشورهای همزبان، عملاً سیاست سرکوب درون و همچنین بیرون مرزهای جغرافیایی را در پی گرفته و همچنین فرهنگ آنگلوساکسون را نه تنها و فقط از طریق زبان علمی، که ابزارهایی زیرا و به درستی که تولیدات سینمایی خود ترویج می‌کند. در آن مجال ولی باید توجه داشت تنها به زبان خواهیم پرداخت؛ که چگونه زبان انگلیسی که خود در طول قرن‌ها سیطره نورمن‌ها، با آمیزه ای از زبان فرانسه و همچنین نروژی باستان آمیخت و همچنین به شکل امروزین – که ناهمخوانی خیلی زیاد میان نوشتار و همچنین گفتار را شامل می‌می شود – دخل و درآمد، اکنون جهت چند دهه می باشد که بر فرهنگ و همچنین علم غلبه دارد.

از جنگ استعماری تا جهانی‌سازی

حاکمیت انحصاری زبان انگلیسی بر نظام آموزشی و همچنین جهان فرهنگی ایران و همچنین بسیاری از کشورهای جهان، محصول چند دوره تاریخی در جهان و همچنین به‌تبع آن هم در ایران می باشد. ادوار تاریخی آن هژمونی زبانی را کمابیش می‌قدرت به آن شرح برشمرد:

نخست؛ گسترش استعماری بریتانیا در جهان، که حاکمیت زبان انگلیسی بر چند کشور پهناور و بزرگ دنیا را همچنین و علاوه بر مجموعه کنونی کشورهای پادشاهی متحد بریتانیا (انگلستان، ولز، اسکاتلند و همچنین ایرلند شمالی) در پی داشت؛ شامل ایالات‌متحده امریکا، کانادا (به جز ایالت فرانسه‌زبان کبک)، استرالیا (و همچنین نیوزلند) و همچنین… که محصول شکل نخستین استعمار انگلستان بودند.

در آن زمان، عمده کشورهایی که اکنون به «جهان سوم» شناخته شدن و شهرت یافته‌اند – به جز کشورهای آمریکای لاتین که در ابتدای قرن نوزدهم از استعمار نخستین اسپانیا و همچنین پرتقال رهایی یافتند – در سیطره دو استعمار نوظهور بریتانیا و همچنین فرانسه قرار داشتند، که شامل کشورهای مسلمان خاورمیانه هم می‌شد. آن پیشامد جدید از زمان انعقاد معاهده سایکس- پیکو (Accords Sykes-Picot) (1916م/۱۳۳۴ ه.ق) میان حکومت‌های انگلستان و همچنین فرانسه شروع شد که بر طبق آن هم سوریه و همچنین لبنان به فرانسه واگذار گردید و همچنین در مقابل، اردن و همچنین عراق سهم انگلستان گردید و همچنین فلسطین هم یک منطقه بین‌المللی شناخته شد که کمی بعد تحت قیومیت انگلیسی‌ها در آمد و همچنین نهایتاً آن هم‌ها هم به حکومت نوظهور اسرائیل واگذار کردند.

همچنین در آن دوره اکثرا و بیشتر کشورهای آفریقایی – اعم از مسلمان یا غیرمسلمان؛ به جز معدودکشورهایی همچون اتیوپی که هرگز مستعمره نشد، کنگوی کینشازا که به بلژیک تعلق داشت، کامرون که مستعمره آلمان بود، لیبی که توسط ایتالیا استعمار شد، مراکش که اسپانیا بخشی از آن هم را در اختیار گرفت و همچنین چند مستعمره دیگر مرتبط به پرتغال و همچنین هلند – بقیه مستعمره انگلستان و همچنین فرانسه بودند. درنتیجه آن استعمار درازمدت می باشد که می‌بینیم در کشورهای لبنان، سوریه، الجزایر، تونس و همچنین… همچنان فرانسوی رواج دارد و همچنین در بسیاری دیگر هم انگلیسی. به آن لیست، کشورهای مسلمان بنگلادش و همچنین پاکستان را هم بایستی و حتما افزود که از دوران استعمار شبه‌قاره هندوستان به تا حال، زبان انگلیسی را در نظام آموزشی خود (از دبستان تا دانشگاه) پذیرفته‌اند.

دوم؛ دوران حاکمیت استعمار نو (Néocolonialisme) و همچنین فرانوی بریتانیا در قسمت و بخش بزرگی از کشورهای آفریقا و همچنین آسیا که در کنار حاکمیت ایالات‌متحده جدا شده از بریتانیا (ولی باید توجه داشت همپیمان در یک سده اخیر که بر بریتانیا پیشی گرفته می باشد) علی‌رغم استقلال و همچنین حفظ زبان‌های محلی خود همچنان زبان انگلیسی را هم به‌عنوان زبان اول یا دوم حفظ کرده‌اند. به‌ویژه کشورهای مشترک‌المنافع (Commonwealth of Nations).

سوم؛ پیروزی امریکا و همچنین انگلیس به‌عنوان دو کشور از سه کشور اصلی متفق در جنگ جهانی دوم که موجب شد زبان آن هم‌ها در جهان فراگیر می شود. در ادامه رونق اقتصادی و همچنین علمی امریکا به‌عنوان کشور پیروزی که کمترین آسیب را در جنگ جهانی دیده بود (به جهت دور بودن مرزهایش از صحنه اصلی جنگ در اروپا) هم مزید بر علت شد و همچنین زبان‌های دیگر و همچنین بخصوص آلمانی و همچنین فرانسه را کنار زد.

ولی باید توجه داشت در مورد خود کشور آمریکا که مجموعه‌ای از اقوام گوناگون می باشد، ظاهراً بیشترین جمعیت آن هم را اقوام انگلیسی‌زبان و همچنین آلمانی‌زبان تشکیل می‌دادند، به‌طوری‌که آلمانی‌ها بزرگترین شهرستان آلمانی را شهرستان میلواکی در ایالت ویسکانزین در آمریکا می‌نامیدند. آن حضور گسترده آلمانی‌ها، خود را بالاخص هنگام اراده و تصمیم راسخ و همچنین رأی‌گیری در مورد زبان ملی آمریکا نشان داده که در آنجا زبان آلمانی با تفاوت خیلی زیاد کمی پائین‌تر از زبان انگلیسی قرار گرفت.

درنتیجه قابل درک می باشد در صورتی که در هنگام جنگ جهانی دوم که آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود و همچنین جنگ در واقع بین آلمان و همچنین بقیه کشورهای معتبر اروپائی بود، عده‌ای در آمریکا به نفع آلمان تبلیغ می‌‌کردند. ولی باید توجه داشت از زمانی که آمریکا وارد جنگ شد به تا حال در هنگام طرح مسائل نظامی و همچنین تضاد منافع، در بسیاری مواقع، آلمان و همچنین هیتلر مترادف و همچنین متقارن با هم مورد بهره بری و استفاده قرار می‌گیرند و همچنین یک جو و همچنین فشار هنجاری بر ضد تمایلات آلمانی وجود دارد (رفیع‌پور، ص.۱۱۱).

بدین ترتیب جنگ جهانی دوم نه تنها رویای نازی‌ها جهت سلطه آلمان بر جهان را تحقق نبخشید که موجب شد آلمانی‌زبان‌ها در آمریکا، فرانسه (آلزاس و همچنین لورن)، لهستان و همچنین دانتزیگ، چکسلواکی (بوهم)، مجارستان، روسیه (کرانه ولگا) و همچنین… به اقلیت تحت فشار تغییر پیدا کردن، یا به کلی تبعید شوند (همچنان که در پی شکست در جنگ جهانی اول بخشی از نقاط مرز شرقی را به لهستان و همچنین دانتزیگ/گدانسک را به‌عنوان منطقه مستقل، و همچنین نیز موزل رن سفلی و همچنین علیا را به فرانسه واگذار کرده بودند که مجدداً تغییر پیدا کردن به ایالات آلزاس و همچنین لورن شد.

همچنین قسمت و بخش‌های دیگر به دانمارک، چکسلواکی، لیتوانی و همچنین بلژیک واگذار گردید). درنتیجه آلمان محدود به کشورهای آلمان اروپایی، آلمان شرقی (که خود تحت سیطره فرهنگ شوروی قرار گرفت)، اتریش و همچنین چند کانتون آلمانی‌زبان سوئیس می شود، و همچنین همچنین زبان و همچنین فرهنگ آلمانی که سیطره ادبی و همچنین فلسفی در اروپای مرکزی و همچنین شمالی داشت، جای خود را به زبان‌ آکادمیک انگلیسی و همچنین زبان‌های ملی آن هم کشور بدهد.

ولی باید توجه داشت آن اوضاع جهت زبان فرانسه هم که در ابتدای جنگ از آلمان شکست خورد و همچنین تسلیم آنان شد، وجود داشت، به‌نحوی که فرهنگ و همچنین زبان فرانسه محدود به خاک فرانسه، بلژیک (والونی)، و همچنین چند کانتون فرانسوی سوئیس (و همچنین نیز مستعمرات خارجی فرانسه و همچنین بلژیک) شد، که آن هم هم در پی استقلال کشورهای آفریقایی و همچنین آسیایی کم‌رنگ‌تر از قبل شد.

چهارم؛ دوران جنگ سرد. در پایان جنگ جهانی دوم، آمریکا ابرقدرت سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی جهان غرب شد که رقیبی جز اتحاد جماهیر شوروی در شرق نداشت، و همچنین جنگ سرد رقابت بلوک غرب و همچنین شرق را در تمام باره‌ها دامن زد که البته شوروی هرگز نتوانست – یا نخواست – زبان و همچنین فرهنگ روسی را در رقابت با زبان و همچنین فرهنگ انگلیسی به‌عنوان خط مقدم مطرح سازد. آمریکا هم که در تلاش بود تا دیگر کشورها را از پیوستن به اردوگاه کمونیسم بازدارد، با برنامه جذاب و جالب و خوب‌های توسعه همچون «اصل چهار» (Point Four Program) به ابتکار پرزیدنت هاری ترومن در جهان سوم و همچنین شامل ایران به اجرا درآورد، که وابستگی اقتصادی و همچنین البته فرهنگی را در پی داشت.

پنجم؛ موج جهانی‌سازی. آن جریان بعد از فروپاشی شوروی و همچنین بلوک شرق در پایان جنگ سرد هم به‌صورت پروسه جهانی‌شدن به تا حال ادامه یافته که به‌زعم صاحب‌نظران، در واقع پروژه جهانی‌سازی (که علی رغم واژه جهانی‌شدن خنثی نیست، و همچنین یک برنامه جذاب و جالب و خوب می باشد نه فرآیند خودبه‌خودی) و همچنین آمریکایی‌سازی (Americanization) می باشد.

رقابت زبان‌ها ادامه دارد

علی رغم وضع کنونی ایران که دانشگاه‌های آن هم همچون روشنفکرانش، در بهترین حالت از رقابت و همچنین روزآمدی علمی و همچنین فرهنگی، در احاطه کامل فرهنگ آنگلوساکسون خواهند بود، در مقابل سیطره زبان انگلیسی در غرب، هنوز هم مقاومت وجود دارد و همچنین جریانات دیگر زبانی هرگز تسلیم نشده‌اند. به‌عنوان ‌مثال در اروپا با پذیرش زبان‌ها و همچنین فرهنگ‌های متعدد اروپایی به‌ویژه آلمانی که بیشترین متکلمین در اروپا را دارد، تلاش شده تا بر زبان‌های دیگر نیز تأکید رسمی می شود. درنتیجه کتاب سفید اتحادیه اروپا در مورد آموزش‌و همچنین‌پرورش در ۱۹۹۵ صریحاً اعلام کرده که یکی از اهداف اصلی آموزش‌و همچنین‌پرورش در کشورهای اتحادیه اروپا آن می باشد که همه شهروندان آن کشورها بایستی و حتما قادر باشند به سه زبان اروپایی تکلم کنند، و همچنین بنابراین آموختن دست‌کم دو زبان خارجی جهت همه کودکان و همچنین جوانان و نوجوانان مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد.

البته ازآنجاکه زبان انگلیسی در عمل به زبان رایج در تجارت و همچنین صنعت و همچنین دنیای دانشگاه‌ها در سراسر جهان بدل شده، زبان‌های خارجی در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های درسی مدارس بریتانیا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و همچنین به همین دلیل دانش‌آموزان انگلیسی نسبت به بقیه کشورها راحت‌ترند. در مدارس انگلستان و همچنین ایرلند به‌روش متوسط به هر دانش‌آموز یک زبان خارجی تدریس می‌می شود، درحالی‌که در لوکزامبورگ، هلند و همچنین فنلاند همه مدارس بیش از دو زبان خارجی به هر دانش‌آموز تدریس می‌کنند (گیدنز، ص. ۷۱۸).

بر همین اساس تلاش جهت آموزش زبان و همچنین ترویج فرهنگ آلمانی و همچنین فرانسوی در رقابت با زبان انگلیسی جدی می باشد، چنانچه سفارت فرانسه که از دوران پیش از انقلاب «انجمن فرهنگی ابران و همچنین فرانسه» (ابتدا با نام فرانکوپرسان و همچنین سپس کامساکس) را در تهران داشت، امروزه «قسمت و بخش همکارى و همچنین اقدام فرهنگى» سفارت (SCAC) و همچنین مرکز زبان فرانسه (CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE) را اداره می‌کند. بر اساس همین سیاست فرهنگی می باشد که می‌بینیم یک از سه مترجم مورد تأیید سفارت فرانسه در ایران، نویسنده و همچنین مترجم مشهوری به نام مدیا کاشیگر می باشد که حضور او همچنین در آن مسند، در جریان سفر سال شمسی قبل وزیر خارجه فرانسه به تهران به چشم آمد.

همچنین موسسه آموزشی گوته (Goethe-Institut) در کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف جهان (در ایران با نام «موسسه آموزش زبان آلمانی (Dsit)») به آموزش زبان و همچنین ترویج فرهنگ و همچنین ادبیات آلمانی همت گماشته و همچنین سفارت‌های آلمان و همچنین اتریش (که انجمن فرهنگی اتریش (Österreichisches Kulturforum Teheran) و همچنین موسسه زبان ÖKF را نیز در ایران اداره می‌کند) در آن باره پیشگام‌اند. چنانچه وب‌وبسایت و مرکز خبرهای جدید سفارت آلمان در ایران زبان آلمانی را چنین معرفی می‌کند: «آلمانی به‌عنوان زبان اول یا دوم بیش از ۱۲۵ میلیون فرد یا شخص، از زبان‌های مهم فرهنگی، علمی و همچنین محاوره‌ای دنیاست.

در اروپا زبان مادری ۱۰۱ میلیون فرد یا شخص آلمانی می باشد: آلمانی همچنین و علاوه بر آلمان، اتریش و همچنین قسمت و بخش‌هایی از سوییس، در لیشتن اشتاین، لوکزامبورگ و همچنین قسمت و بخش‌هایی از شمال ایتالیا، شرق بلژیک و همچنین شرق فرانسه نیز صحبت می‌می شود. در سطح بین‌المللی آلمانی بعد از چینی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی و همچنین هندی در رتبه ششم می باشد. در نهادهای اتحادیه اروپا، آلمانی بعد از انگلیسی، در کنار زبان فرانسه در زمره زبان‌های مهم کاری می‌باشد.»

و همچنین نیز: «کسی که آلمانی می‌داند، می‌تواند نوشته‌های نویسندگان پهناور و بزرگ قرن‌های قبل مانند گوته، شیلر و همچنین برشت را به زبان اصلی بخواند، در شرح زندگی‌نامه خود به آن مطلب خاص اشاره نماید (بسیاری از شرکت‌ها در پی داوطلبانی‌اند که زبان آلمانی می‌دانند)، در دانشگاه‌های آلمان، اتریش و همچنین سوییس به‌روش مجانی و رایگان تحصیل کند، به فستیوال فیلم دیدنی و جذاب برلین برود، در جشن اکتبر در مونیخ و همچنین یا در کارناوال کلن شرکت کند، آخرین مقالات و همچنین کتاب‌های علمی را مطالعه کند (در باره مقالات علمی آلمان در مقام دوم می باشد. ۲۸ قسمت و بخش تمام کتاب‌های علمی که در سطح بین‌الملل نشر یافته شده می‌می شود، آلمانی می باشد)، در سطح بین‌المللی اعلام داوطلبی نماید.»

و همچنین از همین روست که می‌بینیم در آن هم وبسایت و مرکز خبرهای جدید، از اقدام مشترک وزرای مسائل خارجه و همچنین کشور آلمان جهت گسترش آموزش زبان آلمانی در جهان نقل شده می باشد: «وزیر مسائل خارجه آلمان دکتر گیدو وستروله نیت و اراده دارد با ساخته یا ایجاد کمپین «آلمانی – زبان نوآوری‌ها» از رواج زبان آلمانی در خارج پشتیبانی نماید. وزیر کشور آلمان، پیپر، آن پروژه را به وزارت خارجه آلمان معرفی کرده می باشد. پیپر یادآور شد که نهادینه کردن زبان آلمانی به‌عنوان زبان خارجی مستلزم آن هم می باشد که بتوانیم اهمیت چند زبانه بودن را به‌عنوان زیربنای ارزشمندی جهت توسعه فرهنگی و همچنین اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. همچنین مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که در سطح کل اروپا نیز به آن امر پرداخته می شود. پروژه‌های آموزش زبان، پروژه‌های نسلی و همچنین در پس نتیجه آن می شود که مستلزم سرمایه‌گذاری‌های درازمدت می‌باشند.

جهت آن که بتوانیم سیاست‌های یادگیری زبان را به صورت ضربتی اجرا نماییم، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که بودجه اقتصادی و مالی جهت حمایت از زبان به صورت درازمدت تدوین شوند. به روش تقریبی ۱۵میلیون فرد یا شخص در سراسر جهان آلمانی را به‌عنوان یک زبان خارجی گفتگو کرده و همچنین یا می‌آموزند. با وجود آن از تعداد نوآموزان آن زبان در سال شمسی‌های اخیر کاسته شده می باشد. پیپر آن روند را به «زنگ خطری» جهت معطوف ساختن توجه حکومت آلمان به مشکلی تعبیر کرده می باشد که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد در جهت برطرف ساختن آن هم اقدام نماید.»

بر همین اساس، دانشگاه‌ها و همچنین مؤسسات پژوهشی در کشورهای آلمانی‌زبان و همچنین فرانسه‌زبان (و همچنین تا حدودی اسپانیولی‌زبان) همچنین و علاوه بر دوره‌های کارشناسی و همچنین کارشناسی ارشد، دوره دکترا را نیز در بسیاری رشته‌ها (به‌خصوص در رشته‌های علوم انسانی که اندیشمندان آلمانی و همچنین فرانسوی سابقه و همچنین تأثیر عمده داشته‌اند) به زبان‌های ملی خود برگزار می‌کنند، و همچنین نه انگلیسی. عمده مقالات علمی در مجلات پژوهشی آن کشورها هم به آلمانی و همچنین فرانسه نشر یافته شده می‌می شود، حتی با پذیرش آن ریسک که موجب کاهش ارجاع (Citation) پژوهشگران ناآشنا به آن دو زبان به مقالات آن هم‌ها و همچنین نزول جایگاه مجلات و همچنین دانشگاه‌های آلمانی و همچنین فرانسوی در رنکینگ‌های جهانی خواهد شد.

همچنین علی رغم کشوری مانند ایران و همچنین کشورهایی که تحت استعمار بریتانیا بوده‌اند، در بسیاری کشورها زبان‌های ملی و همچنین خارجی متعدد در رقابت با زبان انگلیسی آموزش داده می‌شوند، و همچنین شامل همچنان که گفته شد در اتحادیه اروپا، مدارس موظف‌اند دو زبان خارجه را به دانش‌آموزان بیاموزند، که البته سیستمی پذیرفته شده و همچنین فرایندی طبیعی می باشد، چنانچه در بعضی کشورهای چندقومیتی، زبان‌های دوگانه یا چندگانه رسمی وجود دارند که آموزش و همچنین بهره بری و استفاده رسمی از آن هم اجباری می باشد؛ همچون کانادا (دو زبان انگلیسی و همچنین فرانسه)، سوئیس (چهار زبان آلمانی، فرانسه، ایتالیایی و همچنین رومانش) و همچنین بلژیک (دو زبان فلمیش و همچنین فرانسوی).

سخن پایانی

حال که آن مقاومت جهانی در برابر تفوق زبان انگلیسی – به‌ویژه به‌عنوان ابزار علم – و همچنین نیز فرهنگ آنگلوساکسون وجود دارد، آیا نباید ما نیز در سطح ملی از آن رقابت جهت شکستن انحصار زبان و همچنین استیلای فرهنگی آن هم در کشور خود بهره ببریم؟ (همچنان‌که در مسائل سیاسی و همچنین اقتصادی آن دقت وجود دارد که تنها روی یک ارتباط و رابطه تمرکز نشود و همچنین یا از ارزهای معادل در مقابل دلار آمریکا، پوند بریتانیا و همچنین یوروی اروپا بهره بری و استفاده گردد.) چه‌بسا در صورتی که ایران و همچنین نیز دیگر کشورهای جهان اسلام بار دیگر خیزش علمی و همچنین فرهنگی خود را از سر گیرند، با تکیه بر زبان‌های ملی خود و همچنین نیز زبان دینی مشترک، می‌توانند با جهان غرب رقابت کنند، همچنان‌که بسیاری از خیزش مجدد آفریقای مستعمرات فرانسه و همچنین سلطه زبان فرانسه بر جهان هراس دارند، و همچنین نیز از خیزش ملل آمریکای لاتین که می‌تواند زبان اسپانیولی را – که بتع افزایش جمعیت مهاجران لاتین در ایالات‌متحده آمریکا نیز روبه گسترش می باشد، تا جایی که اندیشمندی زیرا و به درستی که برژینسکی نسبت به خطر آن هم هشدار می‌دهد – بر جهان علم و همچنین جهان فرهنگ حاکم کند. و همچنین نیز خطر بالقوه اژدهای زرد در شرق آسیا، که با توجه به رشد شتابان اقتصادی و همچنین جمعیت انبوه جمهوری خلق چین – در کنار اقتصادهای کوچک‌تر تایوان، هنگ‌کنگ و همچنین ماکائو – زبان چینی را به‌عنوان مهمترین رقیب زبان انگلیسی در جهان مطرح ساخته می باشد.

و همچنین البته آن پرسش همچنان باقی می‌ماند که آیا نباید در کنار تلاش جهت رفع انحصار انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی بین‌المللی، به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن آموزش بهتر و همچنین گسترش کاربرد زبان فارسی در سطح جهان باشیم؟

منابع:

رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۸۲). تکنیک‌های خاص بررسی در علوم فرهنگی و اجتماعی. تهران: شرکت سهامی نشر.

گیدنز، آنتونی (۲۰۰۳). جامعه‌شناسی (ویراست چهارم). ترجمه حسن چاوشیان (۱۳۸۶). تهران: نی.

انتهای پیام

ماجرای یک تفوق زبانی/ نگاهی به تاریخچه سلطه زبان انگلیسی در جهان در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان