شرط ۳۱۳یار جهت ظهور امام و پیشوا زمان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد یا کافی؟

مهدی فاطمه شرط ۳۱۳یار جهت ظهور امام و پیشوا زمان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد یا کافی؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –در صورتی که ۳۱۳ یار امام و پیشوا مهدی(ع) کامل می شود، آن هم‌حضرت ظهور خواهند کرد؟!
پرسش
بر فرض مثال در صورتی که ۳۱۳ یار امام و پیشوا مهدی کامل می شود و همچنین امام و پیشوا مهدی ظهور نکند، چه دلیلی دارد؟
پاسخ اجمالی
به نقل از شفقنا به نقل از اسلام کوئست گرچه نمی‌توانیم ادعا کنیم که در زمانی، آن تعداد افرادی که هر کدام بایستی و حتما قسمت و بخش مهمی از جامعه اسلامی زمان ظهور را مدیریت کنند، وجود داشته ولی باید توجه داشت امام و پیشوا غایب(ع) ظهور نکرده‌اند، ولی باید توجه داشت با آن وجود، شرط تکمیل تعداد ۳۱۳ فرد یا شخص انسان لایق در سپاه امام و پیشوا زمان(عج)، شرط مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد نه کافی؛ یعنی آن روش نیست که با تکمیل آن تعداد، آن هم‌حضرت ظهور کند، بلکه جهت تحقق قیام امام و پیشوا مهدی غیر از آن شرط، شرایط غیره ای نیز وجود دارد که با تکمیل آن تعداد و همچنین تحقق تمام شرایط دیگر، آن هم‌حضرت ظهور و همچنین قیام خواهد نمود. به گفتن دیگر، همچنین و علاوه بر جمع تعداد ۳۱۳ فرد یا شخص اشخاص لایق، شرایط غیره ای نیز جهت ظهور امام و پیشوا زمان(عج) وجود دارد؛ مانند مرکزیت شهرستان مقدس قم در نشر دین و همچنین آماده شدن جامعه جهانی.
در روایت آمده می باشد امام و پیشوا صادق(ع) نام کوفه را برد و همچنین فرمود: به زودى کوفه از مؤمنان تهى می‌می شود و همچنین دانش از او نهان گردد، چنانچه مار در سوراخش پنهان می شود. سپس دانش در شهرى پدیدار می‌می شود که آن هم‌را قم می‌گویند. آن هم‌جا معدن علم و همچنین فضل می‌گردد، تا آن هم‌جا که در روى زمین هیچ نادانى نسبت به دین نماند و همچنین حتی دخترکان پرده‌‏نشین نیز از دین آگاه شوند، آن (مرکزیت قم) نزدیک به ظهور قائم ما باشد، و همچنین خداوند تبارک و تعالی قم و همچنین مردمش را مقام حجت سازد، و همچنین در صورتی که آن هم نباشد زمین اهلش را فرو برد و همچنین حجتى در زمین نماند، و همچنین دانش از آن هم به همه بلاد نشر یافته شده گردد، در مشرق و همچنین مغرب و همچنین حجت خداوند تبارک و تعالی بر شهروندان و مردم شهر تمام می شود. تا کسى در روى زمین نماند که علم و همچنین دین بدو نرسد، سپس قائم ظهور کند و همچنین سبب انتقام و همچنین خشم خدائى بر بنده‌‏ها می شود؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی از بنده‌‏ها انتقام نگیرد، مگر بعد از آن‌‌که حجت را نادیده گرفتن کنند.[۱] عبد العظیم بن عبد اللَّه حسنىّ می‌گوید: به حضرت جواد(ع) گفتم:
مولاى من! آرزویم آن می باشد که تو آن هم قائمى از بیت محمّد باشید که زمین را پر از قسط و همچنین عدل می‌کند، همچنان‌که آکنده از ظلم و همچنین جور شده می باشد! حضرت فرمود: هر کدام از ما قائم به امر خداوند و همچنین هادى به دین او می باشد، امّا قائمى که خداوند توسّط او زمین را از لوث وجود اهل کفر و همچنین نادیده گرفتن پاک سازد و همچنین آن هم‌را پر از عدل و همچنین داد نماید کسى می باشد که ولادتش بر شهروندان و مردم شهر پوشیده و همچنین شخصش از ایشان پنهان و همچنین بردن نامش حرام می باشد. او همنام و همچنین هم کنیه رسول خداوند تبارک و تعالی(ص) می باشد؛ او کسى می باشد که زمین برایش در پیچیده می شود و همچنین هر مشکلى برایش هموار گردد؛ اصحاب او به تعداد اهل بدر سی‌صد و همچنین سیزده فرد یا شخص از دورترین نقاط زمین به گرد او فراهم آیند، و همچنین آن آن هم فرمایش خداوند می باشد که: «هر جا که باشید خداوند تبارک و تعالی همه تو را فراهم آورد، که خداوند تبارک و تعالی بر هر چیزى توانا می باشد».[۲] پس هنگامى که آن تعداد اشخاص مخلص گرد آیند خداوند متعال امر خود را ظاهر سازد و همچنین زیرا و به درستی که عقد- که آن هم ده هزار مرد باشد- براى او کامل می شود، به اذن و همچنین فرمان خداى تعالى قیام کند، و همچنین آن هم‌قدر دشمنان خداوند تبارک و تعالی را بکشد تا خداوند خشنود می شود. عبد العظیم گفت: به آن هم حضرت عرض کردم: سرور من! چگونه می‌فهمد خداوند متعال خشنود گردید؟ فرمود: خداوند در قلب او رحمت می‌افکند.[۳] همچنین مفضّل بن عمر می‌گوید: امام و پیشوا صادق(ع) فرمود: «هنگامى که به امام و پیشوا اجازه (ظهور) داده می‌می شود، خداوند تبارک و تعالی را به نام عبرانیش می‌خواند سی‌صد و همچنین سیزده فرد یا شخص یاران آن هم‌حضرت براى او گرد آورده می‌شوند و همچنین همچون پاره پاره ابر پائیزى‌‏اند، آنان پرچم‌دارانند؛ بعضى از ایشان شبانه از بسترش ناپدید می‌گردد و همچنین بامداد در مکّه می باشد، و همچنین پاره‏اى از ایشان در روز دیده می‌می شود که در میان ابر مى‏رود و همچنین نام خودش و همچنین نام پدرش و همچنین مشخّصاتش و همچنین نسبش شناخته شده می باشد، عرض کردم: فدایت گردم کدام یک از ایشان از نظر ایمان برتر می باشد؟ فرمود: آن هم که در روز میان ابر می‌رود. و همچنین ایشانند آن هم ناپدیدشوندگان و همچنین آن آیه در مورد آنان نازل شده می باشد: «هر کجا باشید خداوند تو را جملگى مى‏آورد».[۴]، [۵] ۲. جهت ظهور امام و پیشوا زمان(عج) شرایطی وجود دارد که دانش واقعی آن هم نزد خداوند می باشد.
مفضّل می‌گوید: به امام و پیشوا صادق(ع) گفتم: آیا وقتى براى آن هم(ظهور امام و پیشوا زمان) مشخص کردن نشده می باشد؟! فرمود: اى مفضل! نه من وقتى بر آن هم معیّن می‌کنم و همچنین نه وقتى براى آن هم مشخص کردن شده می باشد! هر کس براى ظهور مهدى ما وقت مشخص کردن کند، خود را در علم خداوند شریک دانسته و همچنین (به ناحق) ادعا کرده که توانسته می باشد بر اسرار خداوند تبارک و تعالی آگاهى یابد! در صورتى که خداوند هر سرّى دارد براى آن مخلوق که از خداوند تبارک و تعالی و همچنین اولیای خداوند تبارک و تعالی برگشته‏‌اند واقع شده می باشد، هر خیرى خداوند تبارک و تعالی داشته باشد اختصاص به بندگانش دارد که بایستی و حتما به آن هم برسند؛ زیرا که خداوند تبارک و تعالی همه وقت با بندگانش می باشد. آن هم اسرار که به آنها می‌دهد براى آن می باشد که بر آنها حجت باشد.
مفضل گفت: در وقت ظهورش چگونه می باشد؟ فرمود: اى مفضل! او در وضع شبهه‌‏ناکى آشکار می‌می شود، تا آن‌که امرش روشن می شود و همچنین نامش بالا رود و همچنین کارش آشکار گردد، و همچنین نام و همچنین کنیه و همچنین نسبش برده‏ می شود، و همچنین آوازه او در زبان پیروان حق و همچنین باطل و همچنین موافقان و همچنین مخالفان زیاد برده می‌می شود؛ تا آن‌که به واسطه شناختن او حجت بر شهروندان و مردم شهر تمام می شود.[۶] بنابر آن، وجود ۳۱۳ فرد یا شخص تنها شرط ظهور امام و پیشوا مهدی نیست تا گفته می شود با تکمیل شدن آن تعداد چرا ظهور نمی‌کند، بلکه شرایط غیره ای نیز وجود دارد که بعضی از آن هم در روایات گفتن شد و همچنین بعضی نیز گفتن نشد و همچنین علمش نزد خداوند می باشد که با تحقق تمام شرایط امام و پیشوا ظهور می کند.

[۱]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار (آسمان و همچنین جهان)، ترجمه، کمره‌‏اى،‏ محمد باقر، ج ‏۴، ص ۱۸۴ و همچنین ۱۸۵، تهران، اسلامیه، چاپ اول، ۱۳۵۱ش‏.
[۲]. بقره، ۱۴۸.
[۳]. طبرسی، احتجاج، ترجمه، جعفرى‏، بهراد، ج ‏۲، ص ۵۲۳ و همچنین ۵۲۴، تهران‏، اسلامیه‏، چاپ اول، ۱۳۸۱ش‏.
[۴]. «اَیْنَ ما تَکُونُوا یَاْتِ بِکُمُ اللَّهُ جَمیعاً». بقره، ۱۴۸.
[۵]. نعمانى،‏ محمد بن ابراهیم، غیبت نعمانى، ترجمه، غفارى، محمد جواد، ص ۴۳۴، تهران، نشر صدوق، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش، ۱۴۱۸ق‏.
[۶]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار (مهدى موعود)، ترجمه، دوانى‏، على، ج ۱۳، ص ۱۱۴۶ – ۱۱۴۸، تهران، دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ بیست و همچنین هشتم، ۱۳۷۸ش‏.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

شرط ۳۱۳یار جهت ظهور امام و پیشوا زمان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد یا کافی؟ در تاریخ ۲۱ May 2016 | 10:00 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان