بالاخره بایستی و حتما به ربا و همچنین اختلاس پرداخت یا حجاب؟!

احکام بالاخره بایستی و حتما به ربا و همچنین اختلاس پرداخت یا حجاب؟!

شفقنا زندگی-چند وقت پیش در یکی از شبکه های فرهنگی و اجتماعی موبایلی بحث آن بود که نباید در جامعه ارزش های اخلاقی درجه یک را فدای ارزش های درجه دو و همچنین سه کرد. مثلا عدالت، راستگویی، درستکاری و همچنین … فضایلی اخلاقی خواهند بود که دائما ارزشمند بوده و همچنین خواهند بود و همچنین با هر دین و همچنین عقیده در صورتی که بخواهیم انسانی اخلاق مدار باشیم به لاجرم درستی و همچنین اولویت آن فضایل اذعان می کنیم. هنگام و زمانی که در جامعه ای که ظلم، خیانت در امانت، دروغگویی و همچنین دیگر رذایل شایع می باشد صفت خاص به ظاهر کم اهمیت تری را پهناور و بزرگ کنیم در واقع در حق آن هم ارزش های اخلاقی درجه یک جفا کرده ایم و همچنین با آن عمل خود باعث شده ایم که آنها از درجه ی اولویت سقوط کنند و همچنین اهمیت خود را از دست بدهند. مثلا عدالت فضیلتی می باشد که بسیاری از حکما و همچنین فلاسفه در طول تاریخ بر اهمیت آن هم تأکید کرده اند. ارسطو عدالت را معیار ثواب و فضیلت و همچنین رذیلت می دانسته و همچنین بیشترین بحث در کتاب جمهوری افلاطون در مورد عدالت می باشد.

یا به عنوان مثال در اسلام بر صفت صداقت و همچنین راستگویی تأکید بسیاری شده می باشد. در حدیثی از امام و پیشوا علی -علیه السلام- راستگویی زینت و همچنین ستون ایمان برشمرده شده و همچنین در حدیث غیره ای از امام و پیشوا حسن عسکری -علیه السلام- اشاره شده که کلید ناپاکی ها دروغ می باشد. هر مکتب فکری اصول اخلاقی خاص خود را مشخص می کند و همچنین از آنجا که باقی رذایل و همچنین فضایل از آن هم اصول نشأت می گیرند به تبیین و همچنین توضیح آن هم اصول اکثرا و بیشتر می پردازد.

حال در صورتی که در جامعه ای – مثل کشور ما- که متشکل از فرهنگی اسلامی- ایرانی می باشد بعضی فضایل اخلاقی که بایستی و حتما جایگاه بالاتری از لحاظ اهمیت و همچنین اهتمام به ترویج آنها در جامعه داشته باشند از رتبه خود تنزل پیدا کنند، پس نتیجه آن می شود که اش وارونه شدن فضایل و همچنین رذایل و همچنین آشفتگی نظام اخلاقی و همچنین رفتاری کشور می می شود. با مطرح شدن آن بحث اولین مثال و همچنین شبهه ای که به نظرم رسید – و همچنین بارها در مناقشات شفاهی و همچنین کتبی شنیدم و همچنین خواندم- پیشامد جدید «حجاب» بود. هرچند آن هم بحث معطوف به ارزش های اخلاقی جامعه بود و همچنین با توجه به تقسیم بندی دین به اعتقادات، اخلاق، احکام ( که البته جای ان قلت هم دارد!) حجاب اکثرا و بیشتر در مقوله احکام جای می گیرد تا اخلاقیات. ولی باید توجه داشت آن هم احکام را هم که نگاه کنیم رتبه بندی آنها به واجب و همچنین حرام و همچنین مستحب و همچنین مکروه و همچنین مباح تا حدی اولویت ها را مشخص می کند. مگر تنها واجبِ زمین مانده «حجاب» می باشد که حساسیت در آن موضوع تا آن حد بالا رفته می باشد؟ مگر در جامعه تارک الصلاه، رباخوار و همچنین … نداریم که انگشت اشاره آمرین به معروف و همچنین ناهین ازمنکر اکثرا و بیشتر از همه به سوی بدحجاب هاست؟

با وجود احادیث و همچنین آیات بسیاری در باب نماز مگر می می شود گفت ارزش نماز از حجاب کمتر می باشد یا عدم پرداخت خمس و همچنین زکات عواقب کمتری نسبت به بی حجابی دارد؟ در صورتی که از دریچه اعتقادات بنگریم رعایت حجاب نه جزو اصول دین می باشد و همچنین نه فروع دین، ولی باید توجه داشت امر به حجاب در جامعه ما خیلی زیاد اکثرا و بیشتر از امر به پرداخت خمس و همچنین زکات و همچنین سفر حج انجام می گیرد. هیچ شهرستان و همچنین شهرستانی نیست که در مکان های عمومی و همچنین کوی و همچنین برزنش امر به رعایت حجاب نباشد؛ ولی باید توجه داشت کجا می توانیم در مورد پرداخت خمس و همچنین زکات آن همه توصیه و همچنین سفارش ببینیم؟ اخلاقیات هم که متاسفانه ظاهرا همه در مقوله مستحبات جای می گیرند در جهان بینی دینی خیلی زیاد مظلوم واقع شده می باشد. آیا افزایش اولویت موضوع حجاب امر پسندیده ای می باشد و همچنین در صورتی که چنین می باشد علت آن هم چیست؟

می قدرت با نگاهی دیگر نیز به آن موضوع پرداخت و همچنین به پاسخ نزدیک شد. آیا ارزش و همچنین اعتبار هر عمل (جدا از آنکه اعتقادی، اخلاقی یا فقهی شمرده می شود) مطلق می باشد یا نسبی؟ در اسلام از گناهانی به نام گناهان کبیره نام برده شده؛ ولی باید توجه داشت تعداد دقیق آنها مشخص نشده می باشد. زیرا و به درستی که در صورتی که گناهان کبیره تنها و فقط ده یا بیست مورد شمرده می شد بقیه گناهان در نظرمان کوچک می آمد و همچنین نسبت به ارتکاب آنها ابایی نداشتیم. هر گناه صغیره ای در صورتی که با اصرار و همچنین مداومت انجام گیرد تغییر پیدا کردن به گناه کبیره می می شود. احادیث بسیاری داریم که بعضی گناهان را با هم مقایسه کرده و همچنین یکی را بدتر از غیره ای دانسته. ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که چند حدیث از آن دست را کنار هم قرار دهیم می بینیم نمی می شود پس نتیجه آن می شود که ویژه ای گرفت که یکی از گناهان از همه پست تر و همچنین یکی سبک تر می باشد. همه بدتر از هم و همچنین یکی بدتر از غیره ای. در مورد حسنات هم همینطور می باشد. مقایسه افعال حسنه به نحوی می باشد که از ارزش و همچنین اهمیت هیچ کدام در نظر ما نمی کاهد. پس نمی توانیم بگوییم ترک نماز بدتر از ربا خواری و همچنین ربا خواری بدتر از بدحجابی یا بدحجابی بدتر از ترک نماز می باشد. یکی از یکی بدترند و همچنین هر کدام عواقب و همچنین نتایج خود را دارند! به صورت مطلق نمی قدرت به آنها امتیاز مثبت یا منفی داد و همچنین شروع کنیم به ترتیب از شماره یک فضایل را در جامعه پیاده سازی کنیم و همچنین رذایل را بزداییم. البته در صورتی که چنین شماره گذاری صریحی وجود داشت خیلی مسائل بر ما ساده تر می شد و همچنین تکلیفمان روشن می شد ولی باید توجه داشت «بستگی داشتن» همه افعال به شرایط، معادله ای چند مجهولی پدید می آورد که مشخص کردن ریز و همچنین درشتش اجتهاد علمی و همچنین فرهنگی و اجتماعی می طلبد.

اسلام دینی می باشد متشکل از احکام عبادی فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی. البته آن تفکیک هم به سادگی انجام نمی می شود. گاهی یک عبادت فردی در دل جامعه می باشد و همچنین گاه سرمنشأ یک عمل فرهنگی و اجتماعی اشخاص خواهند بود. ولی باید توجه داشت آنچه روشن می باشد آن می باشد که بعضی احکام فرهنگی و اجتماعی تر خواهند بود و همچنین آثار و همچنین نتایج فرهنگی و اجتماعی بیشتری بر آنها مترتب می باشد. بعضی واجبات مثل نماز گرچه در صورت های فرهنگی و اجتماعی مثل نماز جماعت و همچنین نماز جمعه هم نمود دارند؛ ولی باید توجه داشت به سختی بتوان بی نمازی را در جامعه دید. مخالفت با اقامه نماز چیزی نیست که با یک نگاه قابل تشخیص باشد و همچنین در مورد هرکسی آن احتمال می رود که در خلوتش نماز واجبش را ادا کرده باشد. مقدار و اندازه و میزان نظر به اصول دین در اشخاص را نمی قدرت نمره گذاری کرد و همچنین پرداخت خمس و همچنین زکات و همچنین عمل به فریضه حج در جامعه نمود بارزی ندارد که در فرصت کوتاهی قابل رویت باشد. ولی باید توجه داشت پیشامد جدید «حجاب» متغایر و متفاوت می باشد. حدی از حجاب به عنوان واجب برایمان تعریف شده که روشن می باشد، با وجود آنکه حجاب زبان و همچنین قلب و همچنین چشم و همچنین … هم سفارش شده اند؛ ولی باید توجه داشت همین حجاب ظاهری ( پوشش غیر از وجه و همچنین کفین) معیار مشخصی دارد که در صورتی که کسی رعایت نکرد نمی توانیم بگوییم در خلوتش مقید به آن حدود می باشد یا آنکه زیرا و به درستی که حجاب زبان و همچنین قلب و همچنین چشم دارد بعد از حجاب ظاهر معاف می باشد. بدحجابی مخالفت آشکاری با یکی از احکام الاهی می باشد که بروزش در جامعه آشکار می باشد و همچنین جای تأویل و همچنین تفسیر به احسن ندارد.۱

در پیشامد جدید پهناور و بزرگ‌تر بودن گناه و همچنین اولویت بخشیدن به آن هم در فرهنگ‌سازی، بایستی و حتما ضمن بحث منطقی، به شراط و همچنین ضروریات و همچنین اهمّ و همچنین … نیز دقت نمود. به عنوان مثال: در حدیث گهربار امام و پیشوا صادق علیه‌السلام می‌خوانیم: «در صورتی که کسی منزل و خانه‌ی خداوند تبارک و تعالی را (که مقدس‌ترین منزل و خانه روی زمین می باشد) خراب کند، خرابه‌هایش را خُرد کند، خرده‌هایش را به آتش بکشد، گناهش کمتر از کسی می باشد که آبروی مؤمنی را بریزد» و همچنین همین‌روش احادیثی در خصوص آزار دیگران، شکستن دل دیگران و همچنین … داریم.

حال در صورتی که در شرایطی ببینیم که لشکری مثل رژیم غاصب صهیونیستی، یا حکومتی مثل آل سعود وهابی، یا تیمی زیرا و به درستی که داعش خود خوانده یا …، هجوم برده‌اند تا کعبه را ویران کنند و همچنین به آتش بکشند! چه بایستی و حتما بکنیم؟ بایستی و حتما گفت: ای بابا! آن هم قدر آبروی مؤمن را می‌ریزند که از آن هم بدتر می باشد، پس رها کنیم که هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند و همچنین برویم تمام وقت، همت، نیرو، سرمایه و همچنین قدرت خود را معطوف کنیم تا نریختن آبروی مؤمن فرهنگ‌سازی می شود؟! آیا منطق اسلام، وحی و همچنین عقل آن می باشد؟!

بله حرف درستی می باشد در صورتی که گفته می شود، ساختار آموزشی و همچنین تبلیغاتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن هم قدر که در پیشامد جدید “حجاب و همچنین بدحجابی”، کار کرد و همچنین مانور آمد، در پیشامد جدید “ربا” که شمشیر کشیدن به روی خداوند تبارک و تعالی و همچنین رسول او (صلوات الله علیه و همچنین آله) می باشد، کارخاصی انجام نشد.

بدیهی می باشد که اهمیت و همچنین اولویت فرهنگ‌سازی در پاکسازی نظام اقتصادی کشور از “ربا” و همچنین “باج دادن” و همچنین “رانت”، به مراتب اکثرا و بیشتر از اهمیت و همچنین اولویت فرهنگ‌سازی در باره‌ی “بدحجابی” می‌باشد. ولی باید توجه داشت معنای “اولویت” آن نیست که آن رها می شود و همچنین به آن هم یکی توجه می شود. بلکه بایستی و حتما با هدف‌گزاری، برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی، سازماندهی و همچنین اجرای صحیح، همه قوانین الهی، امکان تحقق یابند. بایستی و حتما چه “ایجابی” و همچنین چه “بازدارندگی، حتی با قوانین و همچنین قوه قهریه”، جلوی فساد از هر نوعش و همچنین در هر عرصه گرفته می شود. نه آن که به بهانه‌ی اولویت “ربا”، بدحجابی رواج یابد و همچنین یا به بهانه‌ی “بدحجابی”، گناهان عظیم‌تری زیرا و به درستی که: ربا، باج دادن، رانت، پارتی‌بازی و همچنین …، که همه ظلم به تمامی آحاد ملت می باشد، نادیده گرفته می شود.

آیا در صورتی که گفته می شود: فرهنگ بر اقتصاد اولویت دارد، معنایش آن می باشد که اقتصاد تعطیل؟! یا در صورتی که گفته می شود که صنعت یا کشاورزی بر یک دیگر اولویت دارند، یعنی یکی از آنها تعطیل؟!

* – پس اولویت دادن، یعنی در صدر مسائل قرار دادن، نه حذف مابقی مسائل. مقام معظم رهبری فرمودند: “فرهنگ اولویت دارد” و همچنین سپس به اهمیت و همچنین اولویت “اقتصاد” تصریح نمودند و همچنین در اقتصاد نیز اهمیت دادن به “سرمایه، کار و همچنین تولید ملی” را در اولویت بر شمردند.

بدیهی می باشد که “فرهنگ”، جامعیت دارد. فرهنگ ادبیات، شعر، فیلم دیدنی و جذاب و همچنین سریال نیست، فرهنگ تنها و فقط حجاب و همچنین بدحجابی هم نیست، بلکه فرهنگ حکومت، فرهنگ حکومت، فرهنگ مجلس و همچنین قانون‌گزاری، فرهنگ تولید – فرهنگ مصرف – فرهنگ کار – فرهنگ رانندگی – فرهنگ تعامل شهرداری با شهروندان – فرهنگ تعهد – فرهنگ ازدواج – فرهنگ تحصیل و همچنین اشتغال – فرهنگ بانکداری و همچنین …، همه از شاخه‌های “فرهنگ” می‌است و خواهد بود.۲

انتخاب شفقنا با تلخیص از:

۱)http://goldokhtar.parsiblog.com

۲) http://www.x-shobhe.com

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

بالاخره بایستی و حتما به ربا و همچنین اختلاس پرداخت یا حجاب؟! در تاریخ ۲۹ May 2016 | 2:27 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان