نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل

امام و پیشوا حسین 9 نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -چرا شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید؟
پرسش
چرا شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید؟
پاسخ اجمالی
به نقل از شفقنا ازاسلام کوئست در مورد آن‌که چرا شمر گلوی تبریک و مبارک امام و پیشوا حسین(ع) را از جلو نبرید با توجه به نقل‌هایی که جهت چگونگی شهادت امام و پیشوا حسین(ع) وارد شده، می‌قدرت چند احتمال داد:
۱. اشخاص غیره ای -غیر از شمر- که می‌خواستند نزدیک امام و پیشوا حسین(ع) شوند و همچنین او را به شهادت برسانند، همین که امام و پیشوا به آنها نظری می‌افکند، تنشان می‌لرزید و همچنین شمشیر از دستشان می‌افتاد؛ بعضی از مورّخان متأخّر و همچنین معاصر به نقل از ابومخنف گفته‌اند: «اولین فردی یا شخصی که با شمشیر کشیده به سوی امام و پیشوا پیش تاخت، شبث بن ربعى بود. امام و پیشوا حسین(ع) به جانب او نظرى افکند. شبث را رعده‌اى گرفت و همچنین لرزید و همچنین شمشیر از دستش افتاد و همچنین ‏گفت: «معاذ اللّه که من خداى را ملاقات کنم و همچنین ذمه من مشغول به خون حسین باشد».[۱] همچنین در ادامه به نقل از ابو مخنف گفته‌اند: سنان بن أنس با شماتت و همچنین با عصبانیت رو به شبث کرد و همچنین گفت: «مادر بر تو بگرید و همچنین قوم تو تباه گردد! چرا از کشتن و قتل او دست بازداشتى و همچنین روى برداشتی؟»
شبث گفت: «زیرا و به درستی که چشم بگشود و همچنین مرا نظاره کرد، چشم‌هاى رسول خداوند تبارک و تعالی را دیدم. نیروى من برفت و همچنین اندامم بلرزید».
سنان گفت: «آن شمشیر مرا ده که من از براى کشتن و قتل او شایسته‌‌تر از تو هستم».
سنان شمشیر را برداشت و همچنین به سمت امام و پیشوا حسین(ع) رفت. هنگامی که نزدیک شد، رعدی عظیم او را فرا گرفت و همچنین سخت بترسید، چنان‌که شمشیر از دست او افتاد و همچنین گریخت. شمر او را سرزنش کرد و همچنین گفت: «چرا بگریختى؟»
سنان گفت: «زیرا و به درستی که چشم به سوى من بگشود، شجاعت پدر او یادم آمد. پس گریختم».
خولى بن یزید اصبحى، اراده و تصمیم راسخ گرفت که سر تبریک و مبارک امام و پیشوا(ع) را از تن دور کند. وى نیز چند قدمى برداشت و همچنین رعدتى او را گرفت و همچنین گریز و فرار کرد.[۲] شمر گفت: «چه شهروندان و مردم شهر ترسویی هستید! هیچ‌کس سزاوارتر از من نیست در کشتن و قتل او». سپس شمشیر گرفت و همچنین بر سینه حسین(ع) نشست. [۳] در بعضی منابع جزئیات آن حادثه گفتن نشده، بلکه تنها به ترس و همچنین لرزش آن اشخاص از هیبت و همچنین عظمت امام و پیشوا حسین(ع) اشاره شده می باشد.[۴] بنابر آن، اصل ترس افرادی مانند سنان بن انس پذیرفتنی می باشد.[۵] شاید با توجه به آن جریانات، جهت آن‌که شمر ملعون به عاقبت آن اشخاص دچار نشود، سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید تا چشم او به چشم امام و پیشوا حسین(ع) نیفتد.
۲. علامه مجلسی می‌نویسد: در بعضى از کتاب‌های معتبر از طبری و همچنین او از طاوس یمانى نقل کرده می باشد: «…پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) پیشانی و همچنین گلوى امام و پیشوا حسین(ع) را زیاد می‌بوسید».[۶] همچنین به نقل از کتاب «معدن البکاء فی مقتل سید الشهداء»[۷] آمده می باشد: شمر خواست سر امام و پیشوا حسین(ع) را از گلو جدا کند، ولى شمشیرش نبرید، امام و پیشوا حسین(ع) فرمود: «واى بر تو! آیا می‌پندارى شمشیر تو جایى را که رسول خداوند تبارک و تعالی(ص) بر آن هم فراوان‏ بوسه زد می‌برد»؟! شمر (برآشفت و همچنین) آن هم‌حضرت(ع) را به رو افکند و همچنین سر مطهرش را از قفا جدا کرد.[۸] ولی آن قسمت و بخش از سخن امام و پیشوا حسین(ع) که «آیا می‌پندارى شمشیر تو جایى را که رسول خداوند تبارک و تعالی(ص) بر آن هم فراوان‏ بوسه زد می‌برد»، پیش از شهادت و همچنین هنگام نشستن شمر بر سینه امام و پیشوا حسین(ع)، در منابع و همچنین مقاتل معتبر[۹] ذکر نشده می باشد. به هر حال، با فرض پذیرش آن نقل؛ زیرا و به درستی که گلوی امام و پیشوا حسین(ع) مکان بوسه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) بوده، شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید.
به هر حال، نمی‌قدرت به روش قطعی گفت: علت اصلی بریدن سر امام و پیشوا حسین(ع) از قفا آن هم می باشد که در بعضی کتاب‌ها نوشته شده می باشد؛ زیرا قسمت و بخش‌هایی از نقل‌های ذکر شده، در مقاتل و همچنین منابع تاریخی مرتبط به نهضت و همچنین قیام امام و پیشوا حسین(ع) نیامده می باشد، به همین جهت؛ نمی‌قدرت میان علت بریده شدن سر امام و پیشوا حسین(ع) از قفا با آن نقل‌های متغایر و متفاوت ارتباط برقرار کرد و همچنین یک پس نتیجه آن می شود که قطعی گرفت و همچنین موارد یاد شده را تنها یک احتمال می باشد.

[۱]. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم‏، ینابیع الموده لذو القربى‏، ج ۳، ص ۸۲، نشر اسوه، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق؛ لبیب بیضون، موسوعه کربلاء، ج ۲، ص ۱۷۷، مؤسسه الاعلمى‏، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
[۲]. آن هم، ص ۸۲ – ۸۳.
[۳]. آن هم.
[۴]. ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص ۸۶، دار القاری، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
[۵]. البته در صورتی که آن نقل را بپذیریم که شمر سر تبریک و مبارک امام و پیشوا حسین(ع) بریده می باشد، نه سنان بن انس؛ زیرا و به درستی که طبق بعضی از نقل‌ها، سنان بن انس گلوی آن هم‌حضرت را برید. رسان‏، فضیل بن زبیر، تسمیه من کشتن و قتل مع الحسین(ع)‏، ص ۱۴۹، مؤسسه آل البیت‏(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق؛ بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الاشراف، بررسی: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، ج ‏۳، ص ۲۱۸، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛ ابن عساکر شافعی، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، ‏ج ‏۱۴، ص ۲۴۹، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
[۶]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۸۷ – ۱۸۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
[۷]. آن کتاب نوشته مولى محمد صالح بن‏ آقا محمد(متوفی ۱۲۸۳ق)، و همچنین برادرش حاج مولى محمد تقی برغانی قزوینی، معروف به شهید سوم می باشد. آقا پهناور و بزرگ تهرانی‏، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۲۰ – ۲۲۱، اسماعیلیان‏، قم، ۱۴۰۸ق.
[۸]. گروهى از نویسندگان، موسوعه الامام الحسین(علیه‏السلام)، ج ‏۴، ص ۵۹۶، نهاد پژوهش و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزى آموزشى، دفتر انتشارات کمک آموزشى، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
[۹]. مانند: «الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد» شیخ مفید؛ «اللهوف على قتلى الطفوف» سید ابن طاوس و همچنین … .‏

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل در تاریخ ۱۵ May 2016 | 3:20 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn