نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل

امام و پیشوا حسین 9 نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -چرا شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید؟
پرسش
چرا شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید؟
پاسخ اجمالی
به نقل از شفقنا ازاسلام کوئست در مورد آن‌که چرا شمر گلوی تبریک و مبارک امام و پیشوا حسین(ع) را از جلو نبرید با توجه به نقل‌هایی که جهت چگونگی شهادت امام و پیشوا حسین(ع) وارد شده، می‌قدرت چند احتمال داد:
۱. اشخاص غیره ای -غیر از شمر- که می‌خواستند نزدیک امام و پیشوا حسین(ع) شوند و همچنین او را به شهادت برسانند، همین که امام و پیشوا به آنها نظری می‌افکند، تنشان می‌لرزید و همچنین شمشیر از دستشان می‌افتاد؛ بعضی از مورّخان متأخّر و همچنین معاصر به نقل از ابومخنف گفته‌اند: «اولین فردی یا شخصی که با شمشیر کشیده به سوی امام و پیشوا پیش تاخت، شبث بن ربعى بود. امام و پیشوا حسین(ع) به جانب او نظرى افکند. شبث را رعده‌اى گرفت و همچنین لرزید و همچنین شمشیر از دستش افتاد و همچنین ‏گفت: «معاذ اللّه که من خداى را ملاقات کنم و همچنین ذمه من مشغول به خون حسین باشد».[۱] همچنین در ادامه به نقل از ابو مخنف گفته‌اند: سنان بن أنس با شماتت و همچنین با عصبانیت رو به شبث کرد و همچنین گفت: «مادر بر تو بگرید و همچنین قوم تو تباه گردد! چرا از کشتن و قتل او دست بازداشتى و همچنین روى برداشتی؟»
شبث گفت: «زیرا و به درستی که چشم بگشود و همچنین مرا نظاره کرد، چشم‌هاى رسول خداوند تبارک و تعالی را دیدم. نیروى من برفت و همچنین اندامم بلرزید».
سنان گفت: «آن شمشیر مرا ده که من از براى کشتن و قتل او شایسته‌‌تر از تو هستم».
سنان شمشیر را برداشت و همچنین به سمت امام و پیشوا حسین(ع) رفت. هنگامی که نزدیک شد، رعدی عظیم او را فرا گرفت و همچنین سخت بترسید، چنان‌که شمشیر از دست او افتاد و همچنین گریخت. شمر او را سرزنش کرد و همچنین گفت: «چرا بگریختى؟»
سنان گفت: «زیرا و به درستی که چشم به سوى من بگشود، شجاعت پدر او یادم آمد. پس گریختم».
خولى بن یزید اصبحى، اراده و تصمیم راسخ گرفت که سر تبریک و مبارک امام و پیشوا(ع) را از تن دور کند. وى نیز چند قدمى برداشت و همچنین رعدتى او را گرفت و همچنین گریز و فرار کرد.[۲] شمر گفت: «چه شهروندان و مردم شهر ترسویی هستید! هیچ‌کس سزاوارتر از من نیست در کشتن و قتل او». سپس شمشیر گرفت و همچنین بر سینه حسین(ع) نشست. [۳] در بعضی منابع جزئیات آن حادثه گفتن نشده، بلکه تنها به ترس و همچنین لرزش آن اشخاص از هیبت و همچنین عظمت امام و پیشوا حسین(ع) اشاره شده می باشد.[۴] بنابر آن، اصل ترس افرادی مانند سنان بن انس پذیرفتنی می باشد.[۵] شاید با توجه به آن جریانات، جهت آن‌که شمر ملعون به عاقبت آن اشخاص دچار نشود، سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید تا چشم او به چشم امام و پیشوا حسین(ع) نیفتد.
۲. علامه مجلسی می‌نویسد: در بعضى از کتاب‌های معتبر از طبری و همچنین او از طاوس یمانى نقل کرده می باشد: «…پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) پیشانی و همچنین گلوى امام و پیشوا حسین(ع) را زیاد می‌بوسید».[۶] همچنین به نقل از کتاب «معدن البکاء فی مقتل سید الشهداء»[۷] آمده می باشد: شمر خواست سر امام و پیشوا حسین(ع) را از گلو جدا کند، ولى شمشیرش نبرید، امام و پیشوا حسین(ع) فرمود: «واى بر تو! آیا می‌پندارى شمشیر تو جایى را که رسول خداوند تبارک و تعالی(ص) بر آن هم فراوان‏ بوسه زد می‌برد»؟! شمر (برآشفت و همچنین) آن هم‌حضرت(ع) را به رو افکند و همچنین سر مطهرش را از قفا جدا کرد.[۸] ولی آن قسمت و بخش از سخن امام و پیشوا حسین(ع) که «آیا می‌پندارى شمشیر تو جایى را که رسول خداوند تبارک و تعالی(ص) بر آن هم فراوان‏ بوسه زد می‌برد»، پیش از شهادت و همچنین هنگام نشستن شمر بر سینه امام و پیشوا حسین(ع)، در منابع و همچنین مقاتل معتبر[۹] ذکر نشده می باشد. به هر حال، با فرض پذیرش آن نقل؛ زیرا و به درستی که گلوی امام و پیشوا حسین(ع) مکان بوسه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) بوده، شمر سر امام و پیشوا حسین(ع) را از پشت برید.
به هر حال، نمی‌قدرت به روش قطعی گفت: علت اصلی بریدن سر امام و پیشوا حسین(ع) از قفا آن هم می باشد که در بعضی کتاب‌ها نوشته شده می باشد؛ زیرا قسمت و بخش‌هایی از نقل‌های ذکر شده، در مقاتل و همچنین منابع تاریخی مرتبط به نهضت و همچنین قیام امام و پیشوا حسین(ع) نیامده می باشد، به همین جهت؛ نمی‌قدرت میان علت بریده شدن سر امام و پیشوا حسین(ع) از قفا با آن نقل‌های متغایر و متفاوت ارتباط برقرار کرد و همچنین یک پس نتیجه آن می شود که قطعی گرفت و همچنین موارد یاد شده را تنها یک احتمال می باشد.

[۱]. قندوزی، سلیمان بن ابراهیم‏، ینابیع الموده لذو القربى‏، ج ۳، ص ۸۲، نشر اسوه، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق؛ لبیب بیضون، موسوعه کربلاء، ج ۲، ص ۱۷۷، مؤسسه الاعلمى‏، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
[۲]. آن هم، ص ۸۲ – ۸۳.
[۳]. آن هم.
[۴]. ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، ص ۸۶، دار القاری، بیروت، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
[۵]. البته در صورتی که آن نقل را بپذیریم که شمر سر تبریک و مبارک امام و پیشوا حسین(ع) بریده می باشد، نه سنان بن انس؛ زیرا و به درستی که طبق بعضی از نقل‌ها، سنان بن انس گلوی آن هم‌حضرت را برید. رسان‏، فضیل بن زبیر، تسمیه من کشتن و قتل مع الحسین(ع)‏، ص ۱۴۹، مؤسسه آل البیت‏(ع)، قم، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق؛ بلاذری، احمد بن یحیی، أنساب الاشراف، بررسی: زکار، سهیل، زرکلی، ریاض، ج ‏۳، ص ۲۱۸، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۷ق؛ ابن عساکر شافعی، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، ‏ج ‏۱۴، ص ۲۴۹، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
[۶]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ۴۴، ص ۱۸۷ – ۱۸۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
[۷]. آن کتاب نوشته مولى محمد صالح بن‏ آقا محمد(متوفی ۱۲۸۳ق)، و همچنین برادرش حاج مولى محمد تقی برغانی قزوینی، معروف به شهید سوم می باشد. آقا پهناور و بزرگ تهرانی‏، الذریعه إلی تصانیف الشیعه، ج ۲۱، ص ۲۲۰ – ۲۲۱، اسماعیلیان‏، قم، ۱۴۰۸ق.
[۸]. گروهى از نویسندگان، موسوعه الامام الحسین(علیه‏السلام)، ج ‏۴، ص ۵۹۶، نهاد پژوهش و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزى آموزشى، دفتر انتشارات کمک آموزشى، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
[۹]. مانند: «الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد» شیخ مفید؛ «اللهوف على قتلى الطفوف» سید ابن طاوس و همچنین … .‏

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

نقل هایی غم انگیز ازلرزش اشخاص مقابل عظمت امام و پیشوا حسین(ع) در مقتل در تاریخ ۱۵ May 2016 | 3:20 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان