در صورتی که خداوند خلق نکند خالق نیست،پس چگونه خداوند تبارک و تعالی بی مستلزم و نیاز از مخلوق می باشد؟

الله در صورتی که خداوند خلق نکند خالق نیست،پس چگونه خداوند تبارک و تعالی بی مستلزم و نیاز از مخلوق می باشد؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – :با توجه به آن‌که تا خداوند خلق نکند، خالق نمی‌می شود، چگونه می‌گوییم خداوند از بندگانش بی‌مستلزم و نیاز می باشد؟
پاسخ اجمالی
به نقل از شفقنا از اسلام کوئست صفاتى که به خداى متعال نسبت داده می‌می شود یا مفاهیمى می باشد که از ذات الهى با توجه به نوعى از کمال وجودى انتزاع می‌می شود؛ مانند علم، اقتدار و قدرت و همچنین حیات، یا مفاهیمى می باشد که عقل از مقایسه بین ذات الهى و همچنین مخلوقاتش با توجه به نوعى ارتباط و رابطه وجودى انتزاع می‌کند؛ مانند خالقیت و همچنین ربوبیت. دسته اول را صفات ذاتیه و همچنین دسته دوم را صفات فعلیه می‌نامند.
بنابراین آنچه در مورد صفات خداوند گفتن می‌می شود که صفات خداوند عین ذات یا عین هم خواهند بود و همچنین خداوند در اتصاف به آنها به چیزی مستلزم و نیاز ندارد، مرتبط به صفات ذات می باشد. ولی باید توجه داشت صفت خالقیت و همچنین خالق بودن زیرا و به درستی که از صفات فعل می باشد و همچنین آن هم‌گونه که توضیح دادیم، صفات فعل، صفاتی می باشد که از ارتباط و رابطه بین ذات الهی و همچنین مخلوق انتزاع می‌می شود، در پس نتیجه آن می شود که احتیاج به مخلوق در انتزاع آن صفات، منافات با بی‌نیازی خداوند در ذات ندارد.
البته، ممکن می باشد صفات فعل را به صفات ذات برگشت داد؛ به آن معنا که صفت فعل را به لحاظ وجود مبدأ آن هم در ذات خداوند نگریست.[۱] به گفتن دیگر، در صورتی که صفات فعلیه را به لحاظ منشأ آنها در نظر بگیریم؛ مثلاً خالق را به معناى کسى که اقتدار و قدرت بر آفرینش دارد معنا کنیم، نه کسى که کار آفرینش را انجام داده می باشد، در آن صورت بازگشت آنها به صفات ذاتیه خواهد بود. در آن صورت خداوند در اتصاف به خالق بودن نیازی به مخلوق ندارد.
نقطه پایانی آن‌که آن مبحث اختصاص به صفت خالقیت ندارد، بلکه در مورد تمام صفات فعل؛ مانند رزاقیت نیز جریان دارد.[۲] [۱]. ر. ک: طباطبائی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، ص ۲۸۷- ۲۸۸، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۰۴ق.
[۲]. ر. ک: خرازى، سید محسن، بدایه المعارف الإلهیه فی شرح عقائد الإمامیه، ج ۱، ص ۷۴ – ۸۰، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

در صورتی که خداوند خلق نکند خالق نیست،پس چگونه خداوند تبارک و تعالی بی مستلزم و نیاز از مخلوق می باشد؟ در تاریخ ۲ May 2016 | 1:37 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان