تهمت هایی که عرب جاهلی در مورد قرآن به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می زد

مکارم 10 تهمت هایی که عرب جاهلی در مورد قرآن به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می زد

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد فلسفه امّى بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم وتهمت هایی که به ایشان زده اند پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد
:
فلسفه امّى بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(صلى اللهعلیه وآله) چیست؟
پاسخ اجمالی: عرب جاهلى، در برابر معجزه ى پهناور و بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) گیج و همچنین مبهوت گشته بود و همچنین تلاششان آن بود که آن هم را به گونه اى توجیه کنند که ارتباطى به جهان غیب و همچنین آموزش الهى نداشته باشد؛ بعضی آن هم را دروغ و همچنین بعضی بر اساس کتب پیشینیان و همچنین بعضی تراوشات فکری او می دانستند. ولی باید توجه داشت قرآن به ردّ آن اندیشه پرداخته و همچنین به امی بودن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) اشاره می کند که پیامبری که درس نخوانده و همچنین قبل از بعثت اقتدار و قدرت گفتن چنین مطالبی نداشته ممکن نیست قرآن تراوش فکری او یا برگرفته از کتب پیشینیان باشد.
پاسخ تفصیلی: جامعه ى «اُمّى» و همچنین درس نخوانده ى عرب جاهلى، در برابر معجزهى پهناور و بزرگ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) (قرآن) شگفت زده شده و همچنین گیج و همچنین مبهوت گشته بود، و همچنین هرگز باور نمى کرد که به فردى از آنان از جانب خداوند تبارک و تعالی، کتاب با عظمتى وحى گردد که به شهروندان و مردم شهر بیم و همچنین نوید دهد، چنان که قرآناز آنان نقل مى کند.
«اَکانَ لِلنّاسِ عَجَباً اَنْ اَو همچنینْحَیْنا اِلى رَجُل مِنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النّاسَ و همچنینَ بَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهِمْ…».(۱)
(آیا براى شهروندان و مردم شهر مایه ى شگفتى می باشد که به یکى از آنها وحى فرستادیم که شهروندان و مردم شهر را بیم، و همچنین اشخاص با ایمانرا بشارت دهد که براى آنها نزد پروردگارشان سابقه نیکو ویا منزلت نیک می باشد).
تلاش عرب جاهلى آن بود که معجزهى قرون و همچنین اعصار (قرآن) را به گونه اى توجیه کنند که ارتباطى به جهان غیب و همچنین آموزش الهى نداشته باشد و همچنین در آن مورد به تفسیرهایى پرداخته اند که در محل خود خواهد آمد.
یکى از پندارهاى خام آنان در باره قرآناین بود که آیات، ذیل آن هم را گفتن مى کند:
«و همچنینَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا اِنْ هذا اِلاّ اِفْکٌ افْتَریهُ و همچنینَ اَعانَهُ عَلَیْهِ قَو همچنینْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاوُوا ظُلْماً و همچنینَ زُوراً».(۲)
(تیم کافر گفتند که آن قرآندروغى بیش نیست که به دروغآن را به خدابسته می باشد و همچنین گروهى او را در آن کار یارى کرده اند حقّاً که سخن بى اساس و همچنین ناروایى گفته اند).
«و همچنینَ قالُوا اَساطِیرُ الاَو همچنینَّلینَ اکْتَتَبَها فَهِیَ تُمْلى عَلَیْهِ بُکْرَهً و همچنینَ اَصِیلاً».(۳)
(گفتند: قرآنافسانه هاى پیشینیان می باشد که آنها را نوشته (و همچنین یا براى او نوشته اند) و همچنین آن داستانها صبح و همچنین شام بر او القا مى گردد).
در آن آیات دو نوع تهمت به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله زده شده می باشد:
۱ـ آن کتاب از آن هم خدانبوده، و همچنین افترایى می باشد که به او بسته شده، و همچنین او در تنظیم آن هم در برخى قسمتها از دیگران کمک گرفته می باشد «اِنْ هذا اِلاّ اِفْکٌ افْتَریهُ و همچنینَ اَعانَهُ عَلَیْهِ قَو همچنینْمٌ آخَرُونَ».
۲ـ آن کتاب را از روى کتاب هاى پیشینیان نوشته می باشد و همچنین مباحث و مطالب آن هم صبح و همچنین شام بر او القا مى گردد.
آن آیات و همچنین همچنین آیات مشابه، حاکى می باشد که برخى از مشرکان مکّه تلاش مى نمودند که قرآن را تراوش فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله) قلمداد کنند و همچنین به دیگران القا کنند که او به کمک گروهى (لابد پری ها و همچنین کاهنان) دست به تالیف آن هم زده می باشد و همچنین یا آن هم را مجموعه اى بدانند که از روى عهدین و همچنین غیره تنظیم شده می باشد.
در چنین شرایطى قرآنبه تکذیب آن نسبت پرداخته و همچنین به روش اجمال مى فرماید:
«قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّمواتِ و همچنینَ الاَرْضِ اِنَّهُ کانَ غَفُوراً رَحیماً» .(۴)
(بگو قرآنرا آن هم کسى فرو فرستاده که از نهان آسمانها و همچنین زمین آگاه می باشد. او آمرزنده و همچنین مهربان مى باشد).
قرآن در سورهعنکبوت به روش تفصیل به ردّ آن اندیشه پرداخته و همچنین با لحن قاطع مى گوید: «تو اى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا نزول وحى هرگز نه کتابى مى خواندى و همچنین نه خطّى مى نوشتى در آن صورت چگونه مى قدرت گفت که آن کتاب تراوش فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن تو می باشد، یا آن هم را از کتاب هاى پیشینیان نوشته اى»، چنانکه مى فرماید:
«و همچنینَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتاب و همچنینَ لا تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ اِذاً لاَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ».(۵)
(تو هرگز [از دوران کودکى تا لحظه نزول وحى] نه کتابى را مى خواندى و همچنین نه با دست چیزى را مى نوشتى، [زیرا اهل خواندن و همچنین نوشتن نبودى] در آن صورت باطل گرایان در کتاب تو به شک مى افتادند ( و همچنین آن هم را محصول تراوش فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن تو و همچنین یا نگارش از کتاب هاى پیشینیان مى انگاشتند).
در صورتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(صلى اللهعلیه وآله وسلم) مدّتى در دوران کودکى گرد کتاب مى گشت و همچنین همچون کودکان نوآموز و همچنین دانش آموز، مشق مى کرد، آیا مى توانسته بود بعد از نزول قرآنچنین ندایى را در مکه در میان گروهى که از تمام خصوصیات زندگى وى آگاهى داشتند، سردهد؟ و همچنین با نداى رسا بگوید: شهروندان و مردم شهر همه تو مى دانید که من پیش از بعثت اصلاً کتابى نخوانده ام و همچنین خطّى ننوشته ام، چگونه مى گویید من مضامین آیات قرآنرا از کتابهاى دیگران گرفته ام؟ در زبان عربى در صورتی که کسى بگوید: «ما جایَنی مِنْ اَحَد» و همچنین لفظ «مِنْ» را که زاید می باشد بکار ببرد منظور تاکید شمول نفى می باشد، یعنى هیچ کس نیامد و همچنین فرق میان جمله مزبور و همچنین جمله «ما جایَنی اَحَدٌ» آن می باشد که در دوّمى مى قدرت احتمال داد که یکى دو فرد یا شخص آمده، ولى متکلّم روى مسامحه آمدن آنها را به حساب نیـاورده می باشد. عرب براى نفى آن احتمال سر لفظ «احد» لفظ «مِنْ» مى آورد تا نفى، واقعى وحقیقى باشد.
اتّفاقاً آیهیاد شده از آن قبیل می باشد، براى رفع هرنوع احتمال لفظ «مِنْ» آورده شده تا نفى به صورت استغراق واقعى باشد، یعنى: «هیچ نوع کتابى را نمى خواندى و همچنین نمى نوشتى».
خلاصه یکى از قواعد زبان عربى آن می باشد که نکره در قلمرو نفى، موجب عموم وگستردگى می باشد، مانند «ما جاینى احد» و همچنین «ماکنت تتلوا من کتاب» خصوصاً در صورتی که، با «مِنْ» همراه باشد.
قرآن نه تنها در آن مورد به ردّ آن اندیشه پرداخته، بلکه در آیهدیگر به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دستور مى دهد که زندگى خود را به رخ شهروندان و مردم شهر بکشد و همچنین بگوید: «شهروندان و مردم شهر! من عمرى در میان تو بوده ام و همچنین کیفیت زندگى من براى تو روشن می باشد، چگونه به من مى گویید آن قرآنرا عوض کنم!» چنانکه مى فرماید: «قُلْ لَو همچنینْ شاءَ اللّهُ ما تَلَوتُهُ عَلَیْکُمْ و همچنینَ لا اَدْریکُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فیکُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ اَفَلا تَعْقِلُونَ».(۶)
(بگو: در صورتی که خدامى خواست من آیات را بر تو نمى خواندم و همچنین تو را از آن هم آگاه نمى کردم، من مدّت ها پیش از آن در میان تو زندگى کرده ام، آیا نمى اندیشید).
یعنى: در صورتی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن مى کنید قرآناز تراوش هاى فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن من می باشد و همچنین در سایه آشنایى با خواندن و همچنین نوشتن و همچنین ارتباط با علما و همچنین دانشمندان دست به تالیف چنین کتابى زده ام، هم اکنون به درخواست تو بایستی و حتما آن هم را تغییر پیدا کردن کنم، چه بهتر به زندگى پیشین من بنگرید در صورتی که من داراى چنین قدرتى بودم، بایستی و حتما بسیارى از مباحث و مطالب آن کتاب را در دوران قبل از بعثت، گفته باشم و همچنین در محافل و همچنین مجالس نمونه هایى از آن هم تراوش کرده باشد،. در حالى که چهلسال در میان تو زندگى کرده ام و همچنین از من چیزى در آن ارتباط و رابطه دیدن نکرده اید؛ چرا درست نمى اندیشید!؟
در آن جا به روشنى ثابت گردید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(صلى اللهعلیه وآله وسلم) روى یک رشته مصالح اجتماعى قبل از بعثت با مساله خواندن ونوشتن آشنایى نداشت و همچنین او یک فرد امّى بود، و همچنین هرگز نه نزد کسى براى آموزش زانو نزده بود، و همچنین نه از طریق غیب نیز، با خواندن و همچنین نوشتن آشنا گشته بود. زیرا در صورتی که از ناحیه غیب هم با آن هم دو آشنا بود، هرگز قرآناو را به لفظ «اُمّى» توصیف نمى کرد، زیرا در آن صورت (هرچند از ناحیه غیب) در پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تحوّل رخ داده و همچنین از کیفیت روز نخست، به کیفیت دیگر متحول شده می باشد. در حالى که قرآن مى گوید: «او «امّى» می باشد، و همچنین به آن هم حالت نخست باقى می باشد».(۷)

پی نوشت:

(۱). سوره یونس، آیه ۲.
(۲). سوره فرقان، آیه ۴.
(۳). سوره فرقان، آیه ۵.
(۴). سوره فرقان، آیه ۶.
(۵). سوره عنکبوت، آیه ۴۸.
(۶). سوره یونس، آیه ۱۶.
(۷). گرد آوری از کتاب: منشور جاوید، شیخ جعفر سبحانی، انتشارات امام و پیشوا صادق(ع)، ج۷، ص ۲۴۸ ـ ۲۶۰.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

تهمت هایی که عرب جاهلی در مورد قرآن به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می زد در تاریخ ۵ May 2016 | 1:47 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان