بیانیه شدیداللحن "آیت الله حائری" در مورد اوضاع عراق/ بس می باشد هر چه بدبختی جهت آن کشور به بار آورده اید…

بیانیه شدیداللحن "آیت الله حائری" در مورد اوضاع عراق/ بس می باشد هر چه بدبختی جهت آن کشور به بار آورده اید…

|بیانیه شدیداللحن "آیت الله حائری" در مورد اوضاع عراق/ بس می باشد هر چه بدبختی جهت آن کشور به بار آورده اید… از مسیح داراب|

صدای شیعه: در پی تداوم درگیری های سیاسی بین احزاب و همچنین گروههای متنوع و گوناگون و مختلف عراق که حتی به اشغال پارلمان عراق از سوی بعضی از شهروندان و مردم شهر منجر شد، «آية الله العظمى سيّد کاظم حائری» بیانیه ای صادر کردند.

ایشان در آن اطلاعیه شدیداللحن، گروههای سیاسی عراق را آماج حملات خود قرار دادند و همچنین نوشتندهر چه ویرانی و همچنین بدبختی که جهت آن کشور به بار آورده اید کافی می باشد! آنچه بر سر فرزندان مظلوم میهن آوردید بس می باشد!

آن مرجع تقلید شیعیان عراق ادامه دادند: شهروندان و مردم شهر عراق که جهت دفاع از آبرو و همچنین ناموس و همچنین دارایی ها و همچنین امنیت تو می جنگند و همچنین تو را به مناصیتان رسانده اند، از دست تو محنت و همچنین مصیبتها می کشند. الله الله در حفظ آبرو و همچنین خون و همچنین ثروتهای آن شهروندان و مردم شهر، که ظلم به آنان از بزرگترین معاصی و همچنین پلیدترین گناهان می باشد.

ترجمه متن آن بیانیه به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه شماره ۸۳ حضرت آية الله العظمى سيّد کاظم حسينی حائری
در مورد درگیری ها بين جریانات سیاسی که غیر از شرّ جهت عراق و همچنین امت اسلامی در پی ندارد

أميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: «أمّا بعد: فإنّ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورِثُ الحسرة، وتعقبُ الندامة… ؛ بدانید که نافرمانى نیکخواه مهربان و همچنین دانشمند با تجربه، موجب حسرت می باشد و همچنین پشیمانى در پى دارد». نهج البلاغة (صبحي الصالح): ۸٠.

ای آحاد شهروندان و مردم شهر غيور و همچنین مظلوم عراق!
ای مردمی که از سوی سیاستمداران خود تحت ظلم و همچنین ستم هستید!

به تو که در حال دفاع از حريم وطن هستید سلام می کنم؛ و همچنین فداکاری تو فرزندانم در "حشد شعبی مقدّس" و همچنین "ارتش" در راه عزّت دين و همچنین کرامت کشور را می ستایم. آن ایثارگری تو در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مردان سیاسی و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیر، تنها نظاره گر آن هم خواهند بود!

فرزندان بزرگوار من!

بدانید که پدر تو دشواری هایی که با آنها دست و همچنین پنجه نرم می کنید را احساس می کند؛ و همچنین با تو در محنتی که ــ با کمال تأسف ــ به کشور تو وارد آمده شریک می باشد. آن محنت، از بزرگترین و همچنین پیچیده ترین بحرانهایی می باشد که بعد از سقوط طاغوت (صدام) تا امروز ساخته یا ایجاد شده می باشد

جلوه های آن بحران عبارتند از تنش سیاسی، فساد حکومتی و همچنین اداری، غفلت یا تغافل از آنچه دشمنان تو در سر دارند، و همچنین درگیری جهت منافع جریانهای سياسی حاکم که به خیابان ها و همچنین میدان ها کشیده شد و همچنین حتّى به ساختمان پارلمان رسید!

آن آتش، به دلیل بی مسؤولیتی افرادی شعله ور شد که بایستی و حتما منشأ و همچنین منبع فساد را سد می کردند و همچنین از وطن در برابر آنچه آن هم را به آن روز کشانده می باشد حمایت می نمودند؛ فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ای ابناء قوم و همچنین قبیله!

مرجعيّت تو، ارشادات و همچنین نصیحتهای خود را تنها با تو فرزندان درست کردار خویش در میان می گذارد؛ تو انسانهای پاک و همچنین برگزیده از عامه امت، و همچنین بخشی پهناور و بزرگ از ملتی بزرگوار که همچنان گوش به سخنان مرجعیت دارد و همچنین "دستِ بزن" آن هم محسوب می می شود. همین تو امید و همچنین پشتوانه ما جهت ایستادگی در برابر فساد و همچنین تحقق اصلاحات مورد نظر مراجع به حساب می آیید، نه سياسيّون و همچنین حاکمانی که تنها و فقط آنچه که منافعشان را تأمین کند از نصایح و همچنین توصيه های مرجعيّت جدا می کنند! و همچنین به جای پرداختن به مصالح امت، به کارهایی مشغولند که نفعی جهت شهروندان و مردم شهر ندارد.

بر آن اساس، حوادثی که در این روزها در وطن عزیز رخ داد را دنبال کردیم تا نگاهمان کامل گردد و همچنین سپس در پاسخ به درخواست جمع کثیری از فرزندان خوبمان، آن بیانیه را صادر نمودیم.

پس تو را مخاطب قرار می دهم، با قلبی سرشار از درد، و همچنین روحی در تنگنای حزن و همچنین اسف از آنچه که در منطقه ها و مناطق کشور می گذرد و همچنین درگیری هایی که هیچ نفعی جهت شهروندان و مردم شهر ندارد. نیروهایی که از آن درگیری ها منفعت دارند، شهروندان و مردم شهر را به آن سو و همچنین آن هم سو می کشانند و همچنین پس نتیجه آن می شود که ای جهت ملت، غیر از تجمیع مظالم و همچنین استمرار محروم و بی بهره های آنان به دست نخواهد آمد.

دشمنان آنچه را که نمی توانستند انجام دهند را بررسی کننده و پروهشگر کردند:

ــ عربستان سعودی و همچنین محور سازشکار عربی، شعارهای خود علیه محور مقاومت را از دهان بعثی هایی که در هدایت آن درگیری ها نقش داشتند فریاد زد؛

ــ آمريکا علناً از اعزام قوه زمینی، تفنگداران دریایی، توپخانه و همچنین هلیکوپترهای آپاچی به عراق خبر داد و همچنین آن چیزی نبود که آمریکا قدرت آشکار کرد آن هم را داشته باشد مگر به دلیل تشتّت صفوف اسلامی و همچنین ملی؛

ــ ترکيه اعلام کرد که نیروهای خود را در موصل نگه خواهد داشت و همچنین حکومت عراق ــ به سبب ضعف ناشی از اختلافات داخلی ــ حتّى نتوانست اعتراض خود علیه تجاوز آن کشور را در مجامع بین المللی پیگیری کند؛

ــ و همچنین دوباره طرح ساخته یا ایجاد ارتش ملی که چند ماه پیش دفن شده بود نبش قبر شد

آن، پس نتیجه آن می شود که تعارضاتی می باشد که با نادیده گرفتن حضور اجنبی در عراق، جهت تحقق منافع نامشروع گروهها در گرفته می باشد. در آن معرکه، اولین متضرّر، عراق و همچنین شهروندان و مردم شهر آن هم خواهند بود که بر اثر عملکرد سیاستمداران غیر مخلصش، اسیر تندباد مداوم رنجها و همچنین محنتهایند.

ای بزرگان و رهبران جریانات سیاسی!
و همچنین ای اراده و تصمیم راسخ گیرندگان و همچنین نمایندگان مجلس و همچنین سياسيّون و همچنین حقوقدانان و همچنین حاکمان و همچنین قضات!

هر چه ویرانی و همچنین بدبختی که جهت آن کشور به بار آورده اید کافی می باشد! آنچه بر سر فرزندان مظلوم میهن آوردید بس می باشد! آن شهروندان و مردم شهر که تو را به مناصبتان رسانده اند و همچنین جهت دفاع از آبرو و همچنین ناموس و همچنین دارایی ها و همچنین امنیت تو می جنگند، از دست تو محنت و همچنین مصیبتها می کشند… الله الله در حفظ آبرو و همچنین خون و همچنین ثروتهای آن شهروندان و مردم شهر، که ظلم به آنان از بزرگترین معاصی و همچنین از پلیدترین گناهان می باشد.

ای فرزندان و همچنین عزیزانم!
ای ملت آباء و همچنین اجدادی من!

امروز نیز آن هم چیزی که پیش از آن گفته بودم را تکرار می کنم. بدانید که: گوش ندادن به نصیحت نیکخواه مهربان و همچنین داناى با تجربه، موجب حسرت می باشد و همچنین پشیمانى در پى دارد.

عزیزان من!

ما دامی که در مسائل خود بصیرت داشته باشید، و همچنین با آنچه در اطرافتان می گذرد با تدبیر برخورد کنید، و همچنین نیت های دشمنانتان را بشناسید، اقتدار و قدرت با تو و همچنین همراه شماست. همانطور که أميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود: «فَليَنْتَفِع امْرؤٌ بِنَفْسِهِ، فَإنَّمَا البَصيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ، و همچنینَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وانتَفَعَ بِالعِبَرِ، ثُمَّ سَلَکَ جدَداً واضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصرعَةَ في المَهاوي، والضَلالَ في المَغاوي ؛ بايد هر انسانى از وجود خود بهره ‏مند گردد، که بينا کسى می باشد که شنيد و همچنین انديشه کرد، و همچنین نظر کرد و همچنین بصير شد، و همچنین از عبرتها پند گرفت، سپس راهی روشن را سپرد، و همچنین از افتادن در پرتگاهها و همچنین گم شدن در کوره راهها دوری کرد». نهج البلاغة (صبحي الصالح): ۲۱٤.

بایستی و حتما به مقدار و اندازه کافی بیدار باشید؛ که "بیداری" و همچنین "بصیرت" لازمه یکدیگرند. حضور فعال تو در میدانهای متنوع و گوناگون و مختلف زندگی سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی، مانع از سوءاستفاده دیگران و همچنین نفوذ در صفوف تو می گردد.

در مطالبه حقوق خود از احدی نترسید؛ که در صورتی که سکوت کردید و همچنین کوتاهی ورزیدید و همچنین غفلت نمودید، اوضاع همینگونه خواهد شد که اینک می بینید؛ و همچنین دشمنتان بدون ترس و همچنین واهمه دست تطاول به سوی تو دراز می کند؛ و همچنین کشور تو جولانگاه آمريکا و همچنین و همچنین اذناب فاسد و همچنین فرصت طلب و همچنین بعثی آن هم خواهد گردید.

«اللّهُمَّ إِنَّا نَشْکُوا إِلَيْکَ فَقْدَ نَبِيِّنا صَلَواتُکَ عَلَيْهِ وآلِهِ، وغَيْبَةَ و همچنینَلِيِّنا، و همچنینَکَثْرَةَ عَدُو همچنینِّنا، و همچنینَقِلَّةَ عَدَدِنا، و همچنینَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنا، وتَظَاهُرَ الزَمانِ عَلَيْنا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد و همچنینَآلِهِ، و همچنینَأعِنَّا عَلَى ذلِکَ بِفَتْح مِنکَ تُعَجِّلُهُ، و همچنینَبِضُرٍّ تَکْشِفُهُ، و همچنینَنَصْر تُعِزُّهُ، وسُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُه».

ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

کاظم الحسيني الحائري
۲۸ رجب ۱۴۳۷

 

متن کامل آن بیانیه به زبان اصلی نیز به شرح زیر می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

البيان (۸۳) بيان سماحة آية الله العظمى السيّد کاظم الحسينيّ الحائريّ (دام ظلّه الوارف) 
بشأن الصراعات بين الکتل السياسيّة القائمة والتي لا تأتي إلاّ بالشرّ للعراق والاُمّة

قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): «أمّا بعد: فإنّ معصية الناصح الشفيق العالم المجرّب تورِثُ الحسرة، وتعقبُ الندامة…». نهج البلاغة (صبحي الصالح): ۸٠.

يا أبناء شعبي الغيور المظلوم.. ويا جماهير اُمّتي المضطهدة من قبل ساستها.. اُحيّيکم وأنتم تخوضون الدفاع عن حريم الوطن، واُکبر في أبنائي في الحشد الشعبيّ المقدّس وقوّات جيشنا الباسل روح البذل والتضحية في سبيل عزّة دينهم وکرامة بلدهم في وقت يقف الکثير من رجال السياسة وأصحاب القرار فيه موقف المتفرّج.. واعلموا أبنائي الأکارم: أنّ أباکم ليتحسّس الصعاب المحيطة بکم، ويقاسمکم ألم المحنة التي تعصف ـ وللأسف الشديد ـ ببلدکم، فإنّها أزمة خانقة تکاد تکون من أشدّ وأعقد الأزمات فيما بعد سقوط الطاغية إلى اليوم.. تتمظهر بتوتّر سياسيّ، وفساد حکوميّ وإداريّ، وغفلة أو تغافل عمّا يريده بکم أعداؤکم، وصراع لأجل المصالح بين الکتل السياسيّة الحاکمة امتدّت أطرافه إلى الساحات والشوارع حتّى بلغ قبّة البرلمان.. تأجّج في أجواء الفراغ الذي خلّفه تخلّي أصحاب المسؤوليّة عن تبنّي مهمّة التصدّي لمناشئ الفساد، وحماية الوطن من أن ينجرّ إلى ما انجرّ إليه، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

يا أبناء قومي وعشيرتي.. إنّ مرجعيّتکم لن توجّه إرشاداتها ونصحها إلاّ لأبنائها البررة.. الصفوة الطاهرة من عامّة الاُمّة والقطّاع الواسع من الشعب الکريم الذي کان وما زال الاُذن الصاغية ويد المرجعيّة الضاربة، فإنّ هذا القطّاع المؤمن المضحّي هو محطّ أملنا وموضع رجائنا في الوقوف بوجه الفساد وتحقيق مشروع الإصلاح المرجوّ للمرجعيّة، لا السياسيّين والحکوميّين الذين دأبهم اقتطاع ما يحقّق مصالحهم من نصائح وتوصيات المرجعيّة، ويعرضون عمّا کان في صالح الاُمّة ممّا لا يجرّ لهم نفعاً.. ومن هذا المنطلق کنّا نتحسّس الأحداث عبر متابعاتنا لما يجري على ساحة الوطن العزيز في الأيّام الأخيرة إلى حين أن اکتملت الرؤية وتمّت القناعة، فأصدرنا هذا البيان الذي طالبنا به قطّاع واسع من أبنائنا البررة.. فها نحن نخاطبهم بقلب ملؤه الألم وبروح يعتصرها الحزن والأسف على ما يجري في ربوع الوطن من صراعات لا نرى فيها أيّ مصلحة للشعب الذي تتجاذبه ـ وللأسف الشديد ـ قوى منتفعة تکرّس له ظلامته، وتديم له حرمانه.. مکّنت الأعداء من أن يحقّقوا ما لم يکن يمکنهم تحقيقه، فقد استبشرت السعوديّة وجبهة الاستسلام العربيّة بالشعارات التي اُطلقت ضدّ محور المقاومة من قبل المندسّين من البعثيّين الذين کان لهم الدور في هداية بعض الصراعات، وأعلنت أمريکا جهاراً عن إرسال قوّات برّيّة، وقوّات المارينز والمدفعيّة، وطائرات الاباتشي إلى العراق، وهو ما لم تستطع أمريکا حتّى البوح به لو لا تشتّت الصفّ الإسلاميّ والوطنيّ، وأعلنت ترکيا عن إبقاء قوّاتها في الموصل، وهو ما عجزت الحکومة العراقيّة ـ بسبب الضعف الناتج عن الصراعات القائمة ـ حتّى عن متابعة الاحتجاج الدوليّ ضدّه، وبدأت الأصوات تتعالى لإحياء مشروع الحرس الوطنيّ الذي تمّ إقباره قبل أشهر.. هذا ما جنته الصراعات المفتعلة لتحقيق مصالح غير مشروعة في جوّ من السکوت والتواطؤ مع الوجود الأجنبيّ على الساحة العراقيّة يکون المتضرّر الأوّل فيه هو العراق وشعبه الذي تعصف به المحنة تلو الاُخرى على إثر سياسات قياداته السياسيّة اللامخلصة له..

فيا قادة الکتل السياسيّة.. ويا صنّاع القرار من برلمانيّين وسياسيّين وحقوقيّين وحکوميّين وقضاة.. کفاکم ما جنيتموه في حقّ هذا البلد من دمار وانهيار، وما حلّ بأبنائه المظلومين بسببکم من محن ومصائب وهو يقاتل دفاعاً عن أعراضکم وأموالکم وأمنکم، بل هو الذي أوصلکم لمناصبکم.. الله الله في عرض هذا الشعب وماله ودمه، فإنّ ظلمه من أعظم المعاصي وأقبح الذنوب.

يا أبنائي وأعزّتي.. يا شعب آبائي وأجدادي.. اُکرّر لکم اليوم ما ذکرت مضامينه لکم سابقاً، واعلموا: أنّ معصية الناصح الشفيق، العالِمِ الُمجرّب تُورِثُ الحسرَةَ، وتُعْقِبُ الندامَة.. فيا أحبّتي: إنّ القوّة معکم ولکم وفيکم ما دمتم على بصيرة في اُمورکم، ودراية بما يجري حولکم، ومعرفة بنوايا أعدائکم، وقد قال أميرالمؤمنين(عليه السلام): «فَليَنْتَفِع امْرؤٌ بِنَفْسِهِ، فَإنَّمَا البَصيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ، و همچنینَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، وانتَفَعَ بِالعِبَرِ، ثُمَّ سَلَکَ جدَداً واضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصرعَةَ في المَهاوي، والضَلالَ في المَغاوي». نهج البلاغة (صبحي الصالح): ۲۱٤.

فليکن لکم الوعي الکافي، واليقظة والبصيرة اللازمتان، والحضور الفاعل في الساحات المختلفة من الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة بنحو يمنع معه الآخرين عن استغلال وجودکم أو اختراق صفوفکم، ولا تخشوا أحداً في التصريح بحقّکم، فإن سکتّم، وتثاقلتم، وتغافلتم، فستجري الاُمور کما ترونها الآن، ويتطاول عليکم عدوّکم بلا خوف ووجل، ويصبح بلدکم ميداناً تصول فيه أمريکا وتجول أذنابها من الفاسدين والمنتفعين والبعثيّين وغيرهم.

«اللّهُمَّ إِنَّا نَشْکُوا إِلَيْکَ فَقْدَ نَبِيِّنا صَلَواتُکَ عَلَيْهِ وآلِهِ، وغَيْبَةَ و همچنینَلِيِّنا، و همچنینَکَثْرَةَ عَدُو همچنینِّنا، و همچنینَقِلَّةَ عَدَدِنا، و همچنینَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنا، وتَظَاهُرَ الزَمانِ عَلَيْنا، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد و همچنینَآلِهِ، و همچنینَأعِنَّا عَلَى ذلِکَ بِفَتْح مِنکَ تُعَجِّلُهُ، و همچنینَبِضُرٍّ تَکْشِفُهُ، و همچنینَنَصْر تُعِزُّهُ، وسُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُه».

ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العليّ العظيم.

۲۸ / رجب / ۱٤۳۷ هـ
کاظم الحسينيّ الحائريّ

انتهای پیام

بیانیه شدیداللحن "آیت الله حائری" در مورد اوضاع عراق/ بس می باشد هر چه بدبختی جهت آن کشور به بار آورده اید… در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان