ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد درمورد بهره وری ، به منظور اجرایی كردن آن در روش و پرورش می بایست تعریفی همموزیک سازگار با شرایط نیازهای آموزش پرورش به كار برد ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های تاثیر گذار ی را در این راه برداشت.
Original advisory services advisory role in improving the quality of mental state ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان
مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای ارتقا بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود فرهنگ كاری آموزش پرورش است. باتوجه به فرق های با اهمیت زیاد در فرهنگ كاری سازمانها و وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای بیشتر شدن بهره وری در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با پروگرام ریزی ضروری زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. ولی در سطح خرد یعنی در سطح مدارس مدیریتها سازمانهای روش پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده با تشویق كاركنان خوب تلاش گر، گرایش و تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همچنین می توانند با ارتقا میزان صمیمیت ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده آنان را به مشاركت در ویرایش بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود و كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازم ه این امر، شناخت تجزیه تحلیل وضعیت فعلی و بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش پرورش نتایج حاصل از این فرآیندها و تلاش بی وقفه جهت دگرگونی آن است كه سیـستم های سازمان را در راستای اصلاح مستمر و مطلوب روند رو به افزایش هدایت كند. ازعبارت راهكارهای بیشتر شدن بهره وری می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:

۱) تعهد پشتیبانی مدیریت ابیشتر شدن از پروگرام های عملیاتی ویرایش و بیشتر شدن بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های بازبینی بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های اصلاح بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد و اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی پروگرام های توصیه ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان تدوین و جاری سازی شاخص های ارزیابی سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) بازبینی نظام مدیریت كه در این راستا باید اهداف و ساختار سیسـتم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی عمومی سازمان پیشگیری گردد. همين طور باید به درجه ادغام تمام سیسـتم های مستقل و تخصصی به سیستم ی جامع و یكپارچه با نگرش فرآیندی كیفیت داده ها و كیفیت فرآیند تغییر، تذکر زیاد شده و بین مراحل حساس تغییر، رابطه ضروری ایجاد گردد.

۷) برقراری آموزش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط همكاری موثر بین واحدها سری های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت قوت كار درآموزش های ویرایش بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به بررسی ها كاربردی در مورد فرآیندهای شغلی و كاری.

۱۲) مدیر می بایست همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند مطلع کرده آنان را در اصلاح فرآیندها مشاركت یاری دهد.

۱۳) مدیران باید از اهداف پراكنده بدون برنامـه ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران باید شخصاً زمان برای پروگرام ریزی هدایت كنترل کار ها جهت ارتقا بهره وری صرف كنند.

ارتقا بهره وری در راهنمای پرورش ضمن اینكه سبب بیشتر شدن كیفیت خدمات آموزش و پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد بازدهی سرمایه را ارتقا داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه ارتقا بهره وری به ویژه در آموزش پرورش بهتریـن وسائل برای افزایش ویرایش سطح زندگی مردم ایجاد ثروت ملی است. از نظر سیسـتم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه بیشتر شدن بهـــره وری روش پرورش سبب افزایش بهره وری ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، بیشتر شدن درآمد ملی كاهش تورم همين طور بیشتر شدن اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در آموزش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری روش های ارتقای کیفیت و بهره وری در صنایع بخشهای اقتصادی نمی گذرد. خوب یت این راهکارها در رشد گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی یعنی آموزش و پرورش بیازمایند و صد اما بکارگیری روش های ارتقای بهره وری در نظام های روش ی هم خوب یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت و بهره وری در آموزش پرورش را نپیمودند. پس استفاده از خاصیتهای حاصل از ارتقای بهره وری نقش خیلی مهمی در رشد و گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند و همه تلاش را جهت بیشتر شدن سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به برای آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت و ارزش بهره وری در آموزش و پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، راهنمای پرورش است.هر ساله منابع آدم ی و مالی بسیار زیاد زیادی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد مصرف قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آبرخي ها توانمندیهای ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد اعتلای جامعه تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های آموزش ی جهان به خصوص نظام آموزش ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در راهنمای و پرورش نه تنها به گسترش اقتصادی اجتماعی کمک می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد و خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان به اضافه مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری می باشند و منابعی كه در اختیار روش پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در روش و پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه آموزش و پرورش تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم و شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ افزایش بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفید ی در جامعه به شمار آیند. آموزش پرورش با تقویت و تحكیم سرمایه‌های مادی و آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در آموزش و پرورش ارایه می‌گردد.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان