آیت‌الله استادی: خرافات افرادی مانند ابن‌تیمیه پس نتیجه آن می شود که دوری از اهل‌بیت(ع) می باشد/ تاریخچه بحث تجسم اعمال

آیت‌الله استادی: خرافات افرادی مانند ابن‌تیمیه پس نتیجه آن می شود که دوری از اهل‌بیت(ع) می باشد/ تاریخچه بحث تجسم اعمال

|آیت‌الله استادی: خرافات افرادی مانند ابن‌تیمیه پس نتیجه آن می شود که دوری از اهل‌بیت(ع) می باشد/ تاریخچه بحث تجسم اعمال از مسیح داراب|

صدای شیعه: آیت‌الله رضا استادی، ۳۰ فروردین ماه در ادامه سلسله جلسات تفسیر سوره مبارکه مومنون که در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد با اشاره به آیه ۶۲ سوره مومنون گفت: در تفاسیر آورده‌اند که هنگام و زمانی که صفاتی جهت مومنان و همچنین «یسارعون فی الخیرات» ذکر شده ممکن می باشد به ذهن کسی بیاید که کسب آن صفات خیلی سخت می باشد و همچنین انجام آن هم عملی نیست در حالی که آن روش نیست زیرا چیزهایی که به تو ارزش می‌دهد سخت غیرقابل قدرت نیست بنابراین هرقدر که می‌توانید انجام دهید.

او همچنین افزود: خداوند چیزهایی که از شهروندان و مردم شهر خواسته می باشد فوق طاعت و همچنین در حد طاعت هم نیست بلکه دون طاعت آنان می باشد که در مورد روزه و همچنین نماز آن پیشامد جدید مصداق داشته می باشد.

احکام الهی؛ سازگار با قدرت انسان

آیت‌الله استادی گفتن کرد: هر کس خیراتی انجام دهد خاطر جمع ثوابش را خواهد دید و همچنین به هیچ کسی هم ظلم نخواهد شد. آن هم روش که در آیات پایانی سوره بقره نیز آن پیشامد جدید آمده می باشد که«لاَ يُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ و همچنینُسْعَهَا» بنابراین اصل دین و همچنین احکام آن هم با قدرت انسان سازگار می باشد و همچنین در آن هم حرج هم نیست.

او همچنین اظهار کرد: در اینجا آن سؤال مطرح می باشد که آیا در همه احکام، حرج و همچنین فوق طاعت نیست؟ نقل شده بعضی احکام الهی را خود شارع خواسته می باشد که بر خلاف بقیه زحمت فراوان داشته باشد که پیشامد جدید روشن آن هم جهاد می باشد؛ بنابراین هر حکمی از احکام الهی مشقت و همچنین زحمت دارد ولی اقتدار و قدرت انجام آن هم را داریم و همچنین حرجی در آن هم نیست ولی بعضی مانند جهاد از ابتدا با وجود قدرت عمل کردن آن هم، حرج و همچنین سختی دارد و همچنین آن حرج نیز بنابر مصلحتی بالاتر گرفته شده می باشد.

او همچنین تاکید کرد: علامه طباطبایی می‌فرماید از آیه فهمیده می‌می شود که حرج در اصل تشریع احکام نبوده می باشد و همچنین در صورتی که جایی نیز حرجی دارد مانند وضو گرفتن جهت فردی که دستش جراحتی دارد آن حرج برداشته شده می باشد و همچنین گفته‌اند تیمم کنید همچنین رهبانیت که در دین تشریع نشده می باشد.

آن استاد تفسیر گفتن کرد: آیت الله طباطبایی در اینجا استنتاج کرده که آیه تنها ناظر به نماز و همچنین روزه و همچنین …. نیست بلکه زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر در قدرت و همچنین فهم اعتقادی و همچنین توحید و همچنین …. هم متغایر و متفاوت خواهند بود بنابراین از هر کس به مقدار و اندازه وسع و همچنین قدرت او خواسته شده می باشد بنابراین خداوند تبارک و تعالی از همه به مقدار و اندازه یکسان نظر و همچنین عمل نخواسته می باشد و همچنین مثلا علما و همچنین طلاب مسئولیت بیشتری دارند.

عضو شورای عالی حوزه عنوان کرد: بنابراین اعتقادات انسان خارج از قدرت نیست زیرا مثلا می توانستند نماز با حضور قلب را واجب کنند و همچنین بگویند در صورتی که حضور قلب نباشد نماز پذیرفته نمی‌می شود یا علم تشویق شده ولی می‌توانستند آن هم را واجب کنند که آن گونه نیست.

مفهوم نطق نامه اعمال

او همچنین با گفتن آنکه علامه، تقریری جدی بر آن موضوع داشته می باشد ادامه داد: در ادامه آیه نیز آمده می باشد که اعمال تو همه ثبت و همچنین ضبط می‌می شود یعنی ساخته یا ایجاد انگیزه جهت مومنان کرده می باشد زیرا می‌دانند اعمالشان به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همچنین در کتابی ثبت می باشد و همچنین در آن هم دگرگونی و تغییری صورت نمی‌گیرد و همچنین طبق آن هم نامه، هر کسی به جزای عملش می‌رسد؛ آنکه قرآن فرموده نطق به حق می‌کند یعنی نامه گویای گویاست و همچنین نیازی به شرح ندارد نه آنکه آن نامه حرف می‌زند بلکه گویاست.

او همچنین اظهار کرد: «لا یظلمون» نیز تاکید بر قبل می باشد که اعمال انسان گم و همچنین تحریف نمی‌می شود و همچنین به هیچکس هم ظلم نخواهد شد که در صورتی که بخواهیم تشبیه کنیم مانند طلب و همچنین بدهی و همچنین مقرری می باشد که ثبت شده می باشد.

او همچنین ادامه داد: فخر رازی در تفسیرش در ذیل آیه آورده می باشد اینهایی که در قیامت نامه عمل را در مقابلشان می‌گذارند یا مومن خواهند بود که می‌گویند محال می باشد خداوند تبارک و تعالی دروغ بگوید و همچنین وضعشان معلوم می باشد یا نه اشخاص بدی خواهند بود که می‌گویند از کجا معلوم، آن نامه درست باشد بنابراین آن اشخاص زیرا و به درستی که دروغ را جهت خداوند تبارک و تعالی جایز می‌دانند دیگر نیازی به ارایه کتاب نیست بنابراین از دید فخررازی، نطق کتاب در قیامت، سخن لغوی می باشد که علامه طباطبایی آن هم را رد کرده و همچنین فرموده می باشد که آن حرف غلطی می باشد زیرا خداوند کاری بدون غرض خیر انجام نمی‌دهد و همچنین کار قبیح هم نمی‌کند و همچنین ارایه نامه نیز جهت تشکیل محکمه و همچنین از لوازم آن هم می باشد.
 

خرافات ابن تیمیه؛ پس نتیجه آن می شود که دوری از اهل بیت(ع)

او همچنین تاکید کرد: آن که گفته می‌می شود بایستی و حتما اعتقادات را از ائمه(ع) و همچنین قرآن گرفت جهت آنکه به آن حرف‌های بیخود گرفتار نشویم، نهج‌البلاغه را در صورتی که کسی منصفانه نگاه کند می‌بیند آن سخنان می‌تواند توحید را به شهروندان و مردم شهر بیاموزد و همچنین اعتقادات آنان را درست کند. آقایی که گفته خداوند تبارک و تعالی همین روش که من از منبر پایین می‌آیم پایین می‌آید هم فرد عاقلی بوده ولی فهمی از دین نداشته و همچنین به در منزل و خانه اهل بیت نیامده و همچنین گرفتار آن حرف‌ها شده می باشد.

استاد حوزه علمیه عنوان کرد: علامه می‌گوید در صورتی که حرف فخررازی را قبول کنیم حشر و همچنین اشهاد شهود و همچنین نشر کتب و همچنین صراط و همچنین مقدار و اندازه و میزان و همچنین حساب هم، همه لغو می باشد زیرا گفتن و همچنین نگفتنش فایده‌ای ندارد و همچنین خداوند تبارک و تعالی می‌تواند بی حساب کسی را به بهشت و همچنین یا به جهنم ببرد؛ در حالی که خداوند قیامت را محکمه‌ای قرار داده که اشخاص می‌آیند و همچنین ادعا و همچنین انکاری دارند و همچنین زیرا و به درستی که محکمه می باشد بایستی و حتما برهان باشد و همچنین لوازم محکمه بیاید و همچنین آن با علم خداوند تبارک و تعالی در تنافی نیست.

علم امام و پیشوا و همچنین قضاوت

او همچنین ادامه داد: شاید بتوان اینگونه تشبیه کرد که مثلا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین امام و پیشوا علی(ع) محکمه جهت چه تشکیل می‌دهند زیرا آنها که علم غیب دارند و همچنین می دانند چه کسی مجرم می باشد ولی جهت آن محکمه تشکیل می‌دهند که فرض قضاوت و همچنین حکم فصل می باشد و همچنین در قیامت نیز جهت جهنمی‌ها شاهد می‌آورند که تو آن کار را کردید و همچنین مطابق آن هم جزا می‌بینید.

استاد برجسته تفسیر حوزه عنوان کرد: علامه گفته حتی در صورتی که از آن پیشامد جدید صرفنظر هم بکنیم انسان هر کاری در دنیا انجام دهد به اذن خداوند در قیامت جهت او ظهور و همچنین بروز می‌یابد و همچنین تجسم پیدا می‌کند.

تاریخچه بحث تجسم عمل

او همچنین ادامه داد: تاریخچه پیشامد جدید تجسم اعمال را بعضی مدعی‌اند از دوره شیخ بهایی مطرح شده و همچنین قبل از آن هم در تفاسیر نبوده می باشد بنابراین در ذیل آیه پایانی سوره «زلزال» گفته‌اند که هر کسی به مقدار و اندازه ذره‌ای خوبی و همچنین یا بدی کند ثواب آن هم را می‌بیند در حالی که او همچنین گفته خود عمل را می بیند 
 

او همچنین با گفتن آنکه در مجمع البیان فعل در تقدیر گرفته و همچنین دیدن ثواب را عنوان کرده می باشد گفتن کرد: در صورتی که جهت تجسم عمل دلیلی بیابیم نمی‌توانیم خلاف ظاهر آیه عمل کنیم و همچنین آن هم را به ثواب تعبیر کنیم که ظاهرا روایات و همچنین آیات فراوانی در آن باره وجود دارد و همچنین بعضی رساله هم در مورد آن هم نوشته‌اند البته در عین حال در حال حاظر هم افرادی خواهند بود که می‌گویند حرف مجمع‌البیان درست و همچنین هر کس کار خیری انجام داد پس نتیجه آن می شود که و همچنین ثوابش را می‌بیند و همچنین دیدن عمل وجهی ندارد.

منبع: ایکنا

انتهای پیام

آیت‌الله استادی: خرافات افرادی مانند ابن‌تیمیه پس نتیجه آن می شود که دوری از اهل‌بیت(ع) می باشد/ تاریخچه بحث تجسم اعمال در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان