یک کارشناس عرفان های نوظهور عنوان کرد؛ تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی/ تقلیل خداوند تبارک و تعالی به خدای درون

یک کارشناس عرفان های نوظهور عنوان کرد؛ تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی/ تقلیل خداوند تبارک و تعالی به خدای درون

|یک کارشناس عرفان های نوظهور عنوان کرد؛ تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی/ تقلیل خداوند تبارک و تعالی به خدای درون از مسیح داراب|

صدای شیعه: برنامه جذاب و جالب و خوب شعبده شوم با موضوع بررسی کردن عرفان های نوظهور فرق انحرافی و همچنین با حضور حمید رضا مظاهری سیف ریاست موسسه فرهنگی و همچنین پژوهشی بهداشت معنوی و همچنین کارشناس عرفان های نوظهور و همچنین حجت الاسلام والمسلمین رسول حسن زاده استاد حوزه و همچنین پژوهشگر حوزه فرق انحرافی روانه آنتن رادیو گفتگو شد.

حمید رضا مظاهری سیف ریاست موسسه فرهنگی و همچنین پژوهشی بهداشت معنوی و همچنین کارشناس عرفان های نوظهور به خانم باربارا مارکس هابر به عنوان یکی از بزرگان و رهبران حرکت نوین عرفان های نوظهور اشاره کرد و همچنین گفت: در یکی از آموزه های آن فرد موضوعی با عنوان آگاهی برتر مطرح می می شود مبنی بر آنکه خداوند تبارک و تعالی یا خدایانی که ادیان معرفی می کردند، یک مرتبه بالاتری از خود ماست که شامل آگاهی بی پایان و همچنین اقتدار و قدرت نا محدود می باشد.

او همچنین افزود: در واقع بر اساس آن نظر هر کدام از ما سطح بی پایانی از منبع اقتدار و قدرت و همچنین قوه الهی هستیم که در وجود ما می باشد ولی باید توجه داشت به دلیل آنکه نمی توانستیم آن را تصور کنیم آن راز پهناور و بزرگ به ما گفته نشده می باشد و همچنین در قالب نمادهای متنوع و گوناگون و مختلف، حکما و همچنین پیامبران متنوع و گوناگون و مختلف آن را به ما گفتن کرده اند و همچنین امروز به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم آن نمادها را کشف کنیم تا بدانیم خدایان آن هم اقتدار و قدرت های درونی ما بوده اند.

او همچنین با گفتن آنکه باربارا مارکس هابر یک نوع بشارت به طرفداران خود می دهد، گفتن داشت: آنها مدعی خواهند بود هم اکنون داریم وارد دوره ای می شویم که بشر به آن سطح از تکامل معنوی می رسد که خودش خداوند تبارک و تعالی می باشد. در واقع انسان می فهمد آنچه به عنوان خدایان متنوع و گوناگون و مختلف درست کرده می باشد، در واقعیت و حقیقت بیانگر ابعادی از وجود خودش بوده می باشد؛ ابعادی پهناور و بزرگ و همچنین نا محدود و همچنین عظیم که بشر نمی توانسته می باشد اینها را قبول کند و همچنین در واقعیت و حقیقت انسان می فهمد خودش خالق خداوند تبارک و تعالی می باشد و همچنین نه آنکه انسان مخلوق خداوند تبارک و تعالی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین رسول حسن زاده استاد حوزه و همچنین پژوهشگر حوزه فرق انحرافی به والش به عنوان یکی از مروجین فکر کردن و اندیشیدن انحرافی که شاگرد باربارا مارکس هابر می باشد اشاره کرد و همچنین اظهار داشت: والش ماموریت خودش را تغییر نگرش به خداوند تبارک و تعالی مطرح می کند. فکر کردن و اندیشیدن نوین تمام تلاشش آن می باشد که یک سیستم باوری جدیدی را جهت بشریت ساخته یا ایجاد کند؛ باوری که آن هم خدای متشخص متعال دیگر حضور ندارد، بلکه تعالی زدایی می می شود و همچنین در حد یک خدای درون تقلیل پیدا می کند.

او همچنین گفتن داشت: آن خداوند تبارک و تعالی حتی می تواند در تصور و همچنین اسطوره های بت های تراشیده شده هندی تجسم ببخشد. در ادبیات بزرگان و رهبران معنوی آن آئین می بینیم که هر روش بخواهید می توانید آن خداوند تبارک و تعالی را نام گذاری کنید که می تواند بودا، شیوا و همچنین یا الله درون باشد. در واقع آنها تاکید می کنند که آن تو هستید که به آن خداوند تبارک و تعالی اعتبار می بخشید.

او همچنین با گفتن آنکه آن نوع الهیات انحرافی با الهیات ادیان ساختارمند تقابل جدی دارد، عنوان داشت: آن تقابل در دین های توحیدی مانند اسلام و همچنین مسیحیت اکثرا و بیشتر دیده می می شود. آنها جهت آنکه بتوانند برنامه جذاب و جالب و خوب خود را پیاده کنند، چاره ای ندارند جز آنکه از آن باورهای دینی عبور کنند و همچنین یا آن هم را به سمت آموزه های خودشان ببرند.

آن استاد حوزه در مورد اقدامات والش گفت: آن فرد سعی می کند آن دیدگاه را ساخته یا ایجاد کند که باورهای دینی به خصوص الهیات توحیدی ناکارآمد می باشد. هنگام و زمانی که آثار والش که در فضای هیجانی مانند رسانه فعال خواهند بود را ببینید، متوجه می شوید، سعی می کنند ادیان را ریشه معظلات و مسائل و مشکلات معرفی کنند.

آن پژوهشگر حوزه فرق انحرافی به آثار آن اشخاص در رسانه اشاره داشت و همچنین گفتن کرد: یک فیلمی با عنوان رمز موسی تهیه شده می باشد. والش در آن فیلم دیدنی و جذاب حضور جدی دارد و همچنین نظریه پردازی می کند. رمز موسی داستان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی حضرت موسی (ع) می باشد که با خداوند گفت وگو می کند. از خداوند تبارک و تعالی نام خداوند تبارک و تعالی را می پرسد تا به قوم خودش معرفی کند، خداوند متعال خودش را با عنوان من آن هم هستم که هستم معرفی می کند یعنی وجودی که نمی قدرت در مورد او صحبت و همچنین یا فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کرد.

او همچنین اضافه کرد: والش در آن فیلم دیدنی و جذاب گفتن می کند که ریشه تمام معظلات و مسائل و مشکلات بشری در همه باره ها و همچنین حوزه ها به تفسیر بد از نام خداوند تبارک و تعالی بر می گردد و همچنین هر کس خدای خودش را برتر می داند و همچنین ما بایستی و حتما یک تفسیر جدید از خداوند تبارک و تعالی ارائه دهیم. من آن هم هستم که هستم، یعنی یک تفسیر جدید؛ یعنی تغییر از باور قدیمی به یک باور جدید.

حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده با گفتن آنکه والش  تلاش می کند نشان دهد باور دینی ناکارآمد می باشد، خاطرنشان کرد: والش راه حل را اینگونه از زبان خداوند تبارک و تعالی مطرح می کند؛ یعنی به یک خدای جدید باور داشته باشیم. والش از زبان خداوند تبارک و تعالی مطرح می کند که تو نمی توانید خداوند تبارک و تعالی را بشناسید مگر آنکه آن باور را که از پیش خداوند تبارک و تعالی را شناخته اید، متوقف بسازید؛ تو نمی توانید خداوند تبارک و تعالی را بشنوید مگر آنکه آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن که از پیش خداوند تبارک و تعالی را شنیده اید، متوقف سازید. خداوند واقعیت و حقیقت را به تو نمی فهماند مگر آنکه به حقیقتی که به آن هم معتقد هستید، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نکنید.

او همچنین تلاش والش و همچنین همفکرانش را از بین بردن باورهای قبل با هر نوع ریشه ای دانست و همچنین اظهار داشت: والش از خداوند تبارک و تعالی می پرسد آن باورهایی که ایمان دارم از خود تو می باشد. خداوند تبارک و تعالی می پرسد چه کسی آن را گفته می باشد و همچنین والش می گوید روحانیون و همچنین بزرگان و رهبران. خداوند تبارک و تعالی می گوید اینها منابع موثقی نیستند و همچنین والش می پرسد چه منابعی موثق خواهند بود؟ خداوند تبارک و تعالی می گوید، به احساساتت گوش بده و همچنین به متعالی ترین انظار و افکار و همچنین تجربه ات گوش بده. هر بار هر کدام از آن برداشت ها با چیزی که معلم هایت به تو گفته اند و همچنین یا در کتاب ها خوانده ای متغایر و متفاوت بود، کلمات را فراموش کن زیرا کلمات نا مطمئن ترین منبع گرفتن واقعیت و حقیقت خواهند بود.

برنامه جذاب و جالب و خوب شعبده شوم پنج شنبه و همچنین جمعه هر هفته از ساعت ۱۸ الی ۱۹ به مدت یک ساعت با موضوع بررسی کردن عرفان های کاذب و همچنین فرقه های انحرافی با حضورکارشناسان متخصص آن حوزه از آنتن رادیو گفت‌وگو پخش می‌می شود.​

انتهای پیام

یک کارشناس عرفان های نوظهور عنوان کرد؛ تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی/ تقلیل خداوند تبارک و تعالی به خدای درون در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان