یادداشتی به قلم حورا صدر؛ جای خالی امام و پیشوا موسی صدر در منطقۀ بحران‌زدۀ ما

یادداشتی به قلم حورا صدر؛ جای خالی امام و پیشوا موسی صدر در منطقۀ بحران‌زدۀ ما

|یادداشتی به قلم حورا صدر؛ جای خالی امام و پیشوا موسی صدر در منطقۀ بحران‌زدۀ ما از مسیح داراب|

صدای شیعه: مدیر مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام و پیشوا موسی صدریادداشتی با موضوع "وحدتنشر یافته شده کرد.

«حورا صدر» در آن یادداشت، نه تنها امام و پیشوا موسی صدر را پیشگامِ وحدت اسلامی بلکه پیشگامِ گفت‌و همچنین‌گوی ادیان و همچنین پیشگامِ گفت‌و همچنین‌گوی میان انسان‌ها خوانده می باشد.

متن کامل یادداشت دختر "رهبر دزدی شده شیعیان لبنان" را در زیر بخوانید:

امام و پیشوا موسی صدر پیشگامِ وحدت اسلامی می باشد. بایستی و حتما به آن جمله، جمله‌ای دیگر افزود: امام و پیشوا موسی صدر پیشگامِ گفت‌و همچنین‌گوی ادیان و همچنین بلکه پیشگامِ گفت‌و همچنین‌گوی میان انسان‌هاست، همۀ انسان‌ها.

هرکس کارنامۀ فکری و همچنین عملی امام و پیشوا موسی صدر را بررسی کردن کند، پی می‌برد که چقدر جای امام و پیشوا موسی صدر در میان ما و همچنین در منطقۀ بحران‌زدۀ ما و همچنین در جهان پرتلاطم امروز خالی می باشد و همچنین چقدر حضور او در آن ایام پرفتنۀ جهان اسلام می‌تواند مشکل‌گشا باشد. چقدر جامعۀ ما به او و همچنین اندیشۀ او و همچنین رفتار و همچنین روش عملی او مستلزم و نیاز دارد. امروزه کار‌شناسانِ مسائل خاورمیانه و همچنین کشورهای اسلامی امام و پیشوا موسی صدر را رهبری مصلح و همچنین الگوي گفت‌و همچنین‌گو و همچنین تقريب می‌شناسند. خوب می باشد بررسی کردن کنیم که چرا امام و پیشوا موسی صدر به چنین شناسنامه‌ای شناخته می‌می شود. در آن خصوص چند نقطه را می‌قدرت برشمرد:

۱٫ نظر عمیق قلبی و همچنین واقعی به همزيستي و همچنین وحدت اسلامی و همچنین همبستگی

براساس آن نظر قلبی می باشد که امام و پیشوا جهت ساخته یا ایجاد و همچنین تقویت آن وحدت و همچنین همزيستي از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند. نامۀ معروف او به مفتی اهل تسننِ لبنان یکی از مصداق‌های بارز آن باور عمیق می باشد. امام و پیشوا صدر بعد از تأسیس مجلس اعلای شیعیان، نامه‌ای به مفتی اهل سنت، جناب شیخ حسن خالد، می‌نویسد و همچنین ایشان را به وحدت چندجانبه میان مذاهب متنوع و گوناگون و مختلف اسلامی دعوت و همچنین راهکارهای عملی را هم پیشنهاد می‌کند و همچنین جهت تحقق آن درخواست اعلام آمادگی خود را جهت برداشتن گام‌های عملی به شیخ حسن خالد ابلاغ می‌کند.

امام و پیشوا موسی صدر از حیث نظری معتقد می باشد که اسلام مفهومی غیر از وحدت نیست و همچنین از آن رو، وحدت اسلامی را تاکتیکی جهت وضعيت خاص نمی‌داند، بلکه جوهر اسلام را وحدت میان مذاهب و همچنین ادیان می‌شناسد. جهت مثال در مراسم آغاز روزۀ مسیحیان در کلیسای کاتوليک کبوشیین بیروت می‌گوید: «ادیان یکی بودند، زیرا در خدمت هدفی واحد بودند: دعوت به سوی خداوند تبارک و تعالی و همچنین خدمت به انسان و همچنین آن دو، نمودهای حقیقتی یگانه‌اند و همچنین آنگاه که ادیان در پی خدمت به خویشتن برآمدند، ميانشان اختلاف بروز کرد.» کسی که چنین اعتقادی دارد و همچنین معتقد می باشد که ادیان الهی یکی خواهند بود، به طریق اولی به وحدت مذاهب اسلامی نظر دارد. گواه آن نظر یکی از فرازهای نامۀ امام و پیشوا صدر به جناب شیخ حسن خالد می باشد. او می‌نویسد: «مبانی و همچنین بنیان‌های اسلام در اساس یکی می باشد و همچنین امت واحده نیز در عقیده و همچنین کتاب و همچنین مبدأ و همچنین معاد با هم مشترک‌اند. بنابراین، چنین اشتراک گسترده‌اي اقتضا می‌کند که آن امت در جزئیات نیز وحدت داشته باشند.» آن دو نمونه از میان صد‌ها سند متعدد می باشد که نشان‌دهندۀ جوهر دیدگاه امام و پیشوا موسی صدر به وحدت ادیان و همچنین به‌ویژه، وحدت اسلامی می باشد.

۲٫ تجلی همیشگی نظر عمیق به وحدت در عمل و همچنین رفتار امام و پیشوا صدر

ایشان در همۀ شئونات زندگی و همچنین جامعۀ چندمذهبی لبنان، به‌ویژه در مقابله با معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین بحران‌هایی که کشور را تهدید می‌کند، با بزرگان و رهبران و همچنین اندیشمندان مذاهب دیگر همفکری می‌کند و همچنین گاه همراه با آنان جهت رفع مشکل و همچنین حل بحران پیشقدم می‌می شود،؛ گاه با آنان مشارکت می‌کند؛ گاه از بزرگان و رهبران مذهبی دعوت می‌کند که گرد هم آیند و همچنین هم‌اندیشی و همچنین گفت‌و همچنین‌گو کنند و همچنین طرحی نو دراندازند؛ گاه نهاد یا هیئتی از همین بزرگان و رهبران تشکیل می‌دهد و همچنین دست به دست آنان حرکتی را آغاز می‌کند. یکی از درخشان‌ترین آن هم‌ها هیئت یاری جنوب بود که با حضور بزرگان و رهبران همۀ اديان و همچنین مذاهب تشکيل داد و همچنین هدف آن هم ساختن جنوبی مقاوم در مقابل صهیونیست‌ها بود. مصداق دیگر آن هم جنبش محرومان می باشد که با همفکری و همچنین هماهنگی بیش از ١٩٩ شخصیت و همچنین صاحب‌نظر از همه ادیان و همچنین طوایف و همچنین مذاهب جهت مبارزه با محروم و بی بهره و همچنین فقر و همچنین جهل و همچنین تبعیض، تأسیس شد.

۳٫ راهکارهای درون‌دینی جهت تحقق وحدت مسلمانان

راه و همچنین روش و همچنین راهکارهای امام و پیشوا صدر جهت رفع آثار مخرب اختلاف و همچنین تفرقه و همچنین نیز ساخته یا ایجاد تقویت وحدت اسلامی در دو بُعد شکل گرفته می باشد:

بُعد اول در میان شیعیان می باشد. امام و پیشوا صدر با توجه به جایگاهی که در میان شیعیان دارد و همچنین تأثیری که بر جوانان آنان می‌گذارد، تلاش کرده می باشد که آنان را از تعصب و همچنین انظار و افکار نابخردانه دور سازد. تمام سعی او همواره بر اعتلای سطح فرهنگی و همچنین فرهنگی و اجتماعی و همچنین دینی جامعه متمرکز بوده می باشد و همچنین آگاه‌سازی و همچنین روشنگری را یکی از وظایف خود می‌داند. او براساس آن باور خود، در مجالس و همچنین سخنرانی‌های عمومی و همچنین خصوصی به وحدت و همچنین یک‌پارچگی و همچنین وفاق دعوت می‌کند و همچنین همه را از تعصب و همچنین اختلاف برحذر می‌دارد.

او به جوانان شیعه و همچنین افراد جنبش محرومان توصیه می‌کند که هوشیار باشند و همچنین در دام فرقه‌گرایی نیفتند و همچنین اجازه ندهند که میان آنان و همچنین پیروان اديان و همچنین مذاهب دیگر اختلاف و همچنین کینه و همچنین فاصله و همچنین کدورت و همچنین فتنه و همچنین درگیری رخ دهد. او آنان را دعوت می‌کند که رفتارشان گشوده و همچنین منفتح باشد و همچنین با دیگر پیروان مذاهب ارتباط برقرار کنند و همچنین با آنان همکاری کنند.

بُعد دوم آن راهکار‌ها ناظر به فعالیت‌های امام و پیشوا در میان پیروان مذاهب دیگر می باشد. امام و پیشوا صدر با توجه به اعتبار و همچنین مقبولیتی که در جهان اسلام دارد، از هر فرصتی جهت همگرایی اسلامی بهره بری و استفاده می‌کند، بلکه فرصت‌ها را جهت آن امر خلق و همچنین ساخته یا ایجاد می‌کند. شایعات و همچنین خرافات و همچنین بدعت‌ها و همچنین نادرستی‌هایی را که به شیعه منتسب می‌می شود، از چهرۀ تشیع می‌زداید و همچنین مبانی اسلامی مذهب شیعه را تبیین می‌کند و همچنین شیعه‌هراسی و همچنین نگرانی و همچنین خشم ناشی از آن هم را درمان می‌کند.

اکثر دشمنی‌ها بر اثر جهل آدمی از طرف مقابل شکل مي گيرد . به میزانی که طرف دوم را بهتر بشناسیم، دشمنی کمتر می‌می شود و همچنین احتمال دوستی اکثرا و بیشتر. هرقدر اطلاع و همچنین شناخت ما کمتر باشد، دشمنی عمیق‌تر می‌می شود و همچنین شرایط جهت فتنه‌انگیزی و همچنین مضر و همچنین بد‌ظن و همچنین سوءتفاهم و همچنین موفقیت فتنه‌گران و همچنین وسوسه‌انگیزان فراهم‌تر می‌می شود. بسیاری از فتنه‌های مذهبی ناشی از جهل طرفین از یکدیگر و همچنین سوءاستفادۀ دشمن هردو طرف جهت آتش‌افروزی میان آن هم‌هاست. امام و پیشوا آن نقطه را سال شمسی‌ها پیش دریافته و همچنین جهت مقابله با آن هم راهبرد خود را ترسیم کرده می باشد. ارتباط نزدیک، گفت‌و همچنین‌گو‌ها، همفکری و همچنین همکاری‌ با بزرگان و رهبران اهل تسنن در جهان اسلام و همچنین اندیشمندان و همچنین استادان و همچنین روحانیون کشورهای گوناگون اسلامی و همچنین شهروندان و مردم شهر آن هم‌ها یکی از گام‌های اساسی او جهت شناختن و همچنین شناساندن اکثرا و بیشتر و همچنین در پس نتیجه آن می شود که، کاستن از دشمنی و همچنین ترس‌ها و همچنین تقریب و همچنین وحدت و همچنین همکاری مسلمانان از هر مذهب می باشد.

در همین پیوند شجاعانه دعوت همایش‌ها و همچنین هم‌اندیشی‌های جهان اسلام شامل مجمع البحوث الإسلامیه و همچنین ملتقی الفکر الاسلامی و همچنین دیگر همایش‌ها را می‌پذیرفت تا از آن هم فرصت جهت تبیین اندیشۀ اصیل شیعه و همچنین کاهش دشمنی‌ها و همچنین نگرانی‌ها بهره بری و استفاده کند.کتاب روح تشریع در اسلام آیینۀ خیلی زیاد خوبی می باشد جهت درک شیوۀ گفت‌و همچنین‌گویی امام و پیشوا موسی صدر، ادبیات او و همچنین اخلاق و همچنین رفتار او از يکسو، و همچنین احترام و همچنین علاقۀ علمای اهل تسنن به او، از سوي ديگر.

در صورتی که او را نربوده بودند، چه بسا امروز آتش فتنۀ مذهبی در منطقۀ ما شعله‌ور نبود. ربودن امام و پیشوا موسی صدر و همچنین استمرار اسارت او تنها و فقط درد یا حسرت خانواده و همچنین يا شیعیان لبنان نیست. اسارت او فاجعۀ انسانی مستمر می باشد که از شهریور ١٣۵٧ تا به امروز ادامه دارد.

شاید تنها بعضی‌ها سال شمسی‌ها پیش گسترۀ آن فاجعه را درک می‌کردند. ولی باید توجه داشت امروز همه دریافته‌اند که غياب امام و پیشوا صدر از صحنۀ معادلات منطقه نه‌تنها بر شدت تفرقه و همچنین اختلاف افزود و همچنین دامنۀ دشمنی‌ها و همچنین نگرانی‌ها را گسترده‌تر کرد، بلکه امکان داد که دشمنانِ دیرین، آتش نهفتۀ فتنۀ مذهبی را شعله‌ور‌تر کنند.

امروز، آنانی که امام و پیشوا را ربودند و همچنین آنانی که در آن سال شمسی‌ها جهت بازگرداندن او همچنین سهل‌انگاری کردند و همچنین قدمی برنداشتند و همچنین آنان که جهت نجات او توانا بودند و همچنین کاری نکردند، همه و همچنین همه، در هر قطره خونی که از مسلمانان ریخته می‌می شود، شریک جرم و جنایت قذافی‌اند و همچنین در شعله‌ور شدن فتنه‌اي که در آن هم مسلمانان یا مظلومانه کشته می‌شوند یا از روی جهل و همچنین تعصب وحشیانه و همچنین ظالمانه می‌کشند و همچنین سر می‌برند و همچنین زنان را در بازار می‌فروشند، سهیم خواهند بود. یکی از اقدامات مهم جهت خنثی کردن توطئۀ دشمنان و همچنین کاستن از دشمنی‌های مذهبی و همچنین رسیدن به وحدت اسلامی نجات امام و پیشوا موسی صدر می باشد.

انتهای پیام

یادداشتی به قلم حورا صدر؛ جای خالی امام و پیشوا موسی صدر در منطقۀ بحران‌زدۀ ما در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان