مقامات علمی فاطمه (س)

%name مقامات علمی فاطمه (س)

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -حضرت آیت‌الله العظمی سیّد صادق روحانی به پرسشی در مورد جایگاه علمى حضرت فاطمه زهرا علیها السلام پاسخ گفته می باشد.
به نقل از شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش:دوست دارم از جایگاه علمى حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و همچنین وزن و همچنین مقدار و اندازه دانش او آگاه گردم. من مى‏ دانم که او سالار بانوان گیتى می باشد و همچنین داراى آن هم جایگاه علمى می باشد که به پدرش محمّد صلى ‏الله ‏علیه ‏و همچنین‏ آله ارزانى شد، امّا اینک در جستجوى روایتى هستم که بیانگر آن مطلب باشد؛ زیرا من نمى ‏دانم چرا آن هم حضرت با آن هم‏که به برکت علم و همچنین دانش خود مى ‏دانست که از «فدک» ارث نمى ‏برد، آن هم را مطالبه کرد؟ در صورتی که ممکن می باشد آن مطلب را با گفتن روایتى مرقوم بفرمایید. و همچنین نیز بنویسید که چرا ابوبکر او را از حق خودش محروم ساخت؟

جواب : در کتاب عیون المعجزات از جناب سلمان و همچنین از عمّار در حدیثى آمده می باشد که: فاطمه علیها السلام امیرمؤمنان را ندا داد و همچنین گفت: «یا عَلى، أدن لِأحدّثک بِما کان و همچنینَ بِما هُو همچنینَ کائِن و همچنینَ بِما لَمْ یَکُن إلى یَو همچنینْم القیامَهِ حِیْنَ تَقومُ النّاس»؛ (۱) على جان! نزدیک بیا تا از رخدادهاى قبل و همچنین حال و همچنین بعدی و همچنین آنچه تا روز رستاخیز رخ خواهد داد، به تو خبر دهم! و همچنین نیز در همین کتاب عیون المعجزات، ضمن حدیثى از خود آن هم حضرت آمده می باشد که: «و همچنینَ أَنَا مِن ذلِکَ النّور أعْلمُ ما کان و همچنینَ ما یَکُون و همچنینَ ما لَمْ یَکُن إلى یَوم القیامَهِ حِیْنَ تَقومُ النّاس» (۲) و همچنین من از آن هم فروغ محمّدى هستم، و همچنین رخدادهاى قبل و همچنین حال و همچنین بعدی و همچنین آنچه را تا روز رستاخیز رخ خواهد داد، مى‏ دانم. آن روایت را مرحوم صدوق در کتاب هاى خویش نظیر عیون و همچنین علل الشّرایع و همچنین معانى الْأخبار و همچنین… آورده می باشد. افزون بر آنچه آمد، روایاتى به آن مضمون از پیشوایان معصوم علیهم ‏السلام رسیده می باشد که بر آن واقعیت و حقیقت گواهى مى ‏کند؛ نظیر آن روایت که: پیشوایان اهل بیت علیهم ‏السلام حجّت‏ ها و همچنین برگزیدگان خداوند تبارک و تعالی بر آفریدگانش خواهند بود و همچنین فاطمه، حجّت راستین و همچنین پُرشکوه خداوند تبارک و تعالی بر آنان. «أنَّ الْأئِمَّهَ حُجَجُ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ و همچنینَ فاطمهُ حُجه اللّه‏ عَلَیْهِم»؛ (۳) و همچنین یا بسان آن حدیث که مى ‏فرماید: فاطمه پاره ‏اى از وجود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می باشد؛ از آن رو خداوند تبارک و تعالی به خشنودى او خشنود و همچنین به خشم او خشمگین مى‏ گردد. (۴) روشن می باشد که آن ملازمت و همچنین هماهنگى خشنودى و همچنین خشم خداوند تبارک و تعالی با او، نیازمند علم و همچنین دانش به همه چیزهایى می باشد که خداى را خشنود و همچنین یا خشمگین مى ‏کند، و همچنین باز در شکوه دانش و همچنین خِرد و همچنین جایگاه والاى علمى فاطمه علیها السلام همین بس که چنین حجم عظیمى از دانش و همچنین معنویت از راه آموزش ‏هاى عادى و همچنین شناخته شده به دست نخواهد آمد. و همچنین ولی باید توجه داشت موضوع خشم و همچنین آزردگى وجود گران‏قدر زهرا علیها السلام، به دلیل غصب خلافت شرعى امیرمؤمنان بود، و همچنین جریان غصب فدک نیز در جهت تضعیف اقتصادى آن هم بزرگوار و همچنین در تنگنا قرادادن او دنبال شد، چرا که آن هم حضرت در آن هم شرایط بحران زا نخستین منتقد و همچنین پهناور و بزرگ‏ترین مخالف جریان خلافت غاصب و همچنین زورمدار بود، و همچنین نیز مى‏ دانیم که زهرا علیها السلام بعد از آن هم‏ که جریان سقیفه شأن نزول و همچنین داستان فرود آیه قُربى بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین آن هم‏گاه فرا خواندن دخترش فاطمه و همچنین اعطاى فدک به او را نادیده گرفتن نمود، از راه ارث پدرى، آن هم را مطالبه نمود، چرا که موضوع دفاع از حق و همچنین باز پس گرفتن آن هم از غاصب و همچنین ظالم، نه تنها کارى شرعى و همچنین اخلاقى که گاه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین واجب می باشد، هم‏چنان‏که بر غاصب نیز بازگرداندن حقوق دیگران واجب می باشد.

——————————————————————-
۱.بحار الْأنوار، ج۴۳، ص۸.
۲.بحارالانوار، ج۴۳، ص۸.
۳.از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آورده ‏اند که در آن مورد فرمود: انَّ اللّه‏َ جَعَلَ عَلِیّا و همچنینَ زَو همچنینْجَتَهُ و همچنینَ أبْنائَهُ حُجَجُ اللّه‏ عِلى خَلقهِ و همچنینَ هُم أبْوابُ الْعِلْمِ فِى أُمَّتِى، مَن اهْتَدى بِهم هُدى إلى صَراطٍ مُسٌتَقیم. خداى فرزانه على و همچنین همتاى ارجمند او و همچنین فرزندانش را حجّت‏ هاى خویش بر شهروندان و مردم شهر برگزید؛ آنان دروازه‏ هاى دانش در میان امّت من خواهند بود؛ از آن رو هر کس به آنان تمسّک جوید، به راه راست راه یافته می باشد. عوالم العلوم/ ج ۱۱/ ص ۷۸.
و همچنین نیز از امیرمؤمنان می باشد که خطاب به خود آن هم بانوى پهناور و بزرگ فرمود: مَعاذَ اللّه‏ِ! أَنْتِ أَعْلَمُ بِاللّه‏ِ، و همچنینَ أَبَرُّ و همچنینَ أَتْقى و همچنینَ أَکْرَمُ و همچنینَ أَشَدُّ خَو همچنینْفا مِنَ اللّه‏ِ مِنْ أَنْ أُو همچنینَبِّخَکِ بِمُخالِفَتِى! و همچنینَ قَدْ عَزَّ عَلَىّ مُفارِقَتُکِ و همچنینَ فَقْدُکِ. اِلّا أَنَّهُ أَمْرٌ لابُدَّ مِنْهُ. و همچنینَاللّه‏ِ لَقَدْ جَدَّدْتِ عَلَىَّ مُصِیْبَهَ رَسُولِ‏ اللّه‏ِ، و همچنینَ قَدْ عَظُمَتْ و همچنینَفاتُکِ و همچنینَ فَقْدُکِ فَإِنّا لِللّه‏ِ و همچنینَ إَنّا اِلیْهِ راجِعُونَ* پناه بر خداوند تبارک و تعالی! به‏ خداى سوگند که تو داناتر و همچنین نیکوکارتر و همچنین پروا پیشه تر و همچنین گرامى ‏تر و همچنین خداترس‏ تر از آن هم هستى که من وجود گرانمایه ات را جز آنچه گفتى بنگرم و همچنین یا میان من و همچنین تو جایى براى ناسازگارى باشد و همچنین من به ‏خاطر آن هم، تو را مورد نقد و همچنین سرزنش قرار بدهم؛ پناه بر خداوند تبارک و تعالی! فاطمه جان! جدایى تو بسى بر من گران می باشد، امّا چه مى ‏قدرت کرد؟ آن قانون آفرینش می باشد و همچنین از آن هم گریزى نیست. به‏ خداى سوگند که با شهادت جان ‏سوزت مصیبت سهمگین وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را بر من تجدید مى ‏کنى. واقعیت و حقیقت آن می باشد که فراق تو در آن شرایط، از وفات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز بر من سهمگین‏ تر خواهد بود! بنابراین بایستی و حتما از آن مصیبت فاجعه ‏بار به خداوند تبارک و تعالی پناه برد که آن مصیبتى می باشد که از آن هم نمى ‏قدرت آرامش دل یافت و همچنین سوگ بزرگى می باشد که جایگزین نخواهد داشت. جلاء العیون شُبّر/ ج ۱/ ص ۲۱۷؛ بحار/ ج ۴۳/ ص ۱۸۷.

و همچنین نیز از امام و پیشوا باقر آورده ‏اند که فرمود: لمّا ولدت فاطمه اوحى ‏اللّه‏ الى ملک فأنطق به لسان محمّد صلى ‏الله‏ علیه‏ و همچنین ‏آله فسمّاها فاطمه، ثمّ قال: انّى فطمتک بالعلم. بحارالانوار/ ج ۴۳/ ص ۶۵. هنگامى که فاطمه ولادت یافت، خداوند تبارک و تعالی به یکى از فرشتگان دستور داد که واژه مقدّس فاطمه را بر زبان محمّد صلى ‏الله ‏علیه‏ و همچنین ‏آله جارى سازد؛ آن هم‏گاه خداوند تبارک و تعالی به او پیام داد که: من دانش و همچنین معنویت را جانشین غذاى مادّى براى تو ساختم. آن هم‏گاه امام و پیشوا باقر فرمود: واللّه‏ لقد فطمها اللّه‏ُ بالعلم. به خداى سوگند که آفریدگارش او را از علم و همچنین دانش سرشار ساخت. بحار/ ج ۴۳/ ص ۱۳.
و همچنین نیز نظیر آن روایت از امام و پیشوا عسکرى که فرمود: نَحْنُ حُجَجُ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ و همچنینَ فاطمهُ حُجهٌ عَلیَنا. ما حجّت ‏ها و همچنین برگزیدگان خداوند تبارک و تعالی بر آفریدگانش مى باشیم، و همچنین فاطمه، حجّت راستین و همچنین پُرشکوه خداوند تبارک و تعالی بر ما مى ‏باشد. تفسیر أطیب البیان/ ج ۱۳/ ص ۲۳۶.
و همچنین نیز از امام و پیشوا زمان (عج) که مرقوم فرمود: و همچنینَ فِى إبْنَهِ رَسُولِ اللّه‏ِ لِى أُسْو همچنینَهٌ حَسَنَهٌ. براى من، در وجود نازنین دخت والاى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداوند تبارک و تعالی، سرمشق و همچنین الگویى نیکوست. بحارالانوار/ ج ۵۳/ ص ۱۸۰؛ غیبت طوسى/ ص ۱۷۳.
۴.از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آورده ‏اند که در وصف فاطمه علیها السلام فرمود: «مَنْ عَرَفَ هذِهِ فَقَدْ عَرَفَها و همچنینَ مَنْ لَمْ‏یَعْرِفْها، فَهِىَ بَضْعَهٌ مِنّى، هِىَ قَلْبِى و همچنینَ رُوحِى الَّتِى بَیْنَ جَنْبَىَّ، فَمَنْ آذاها فَقَدْ آذانِى؛» هر کس آن بانوى سرفراز را مى ‏شناسد که مى‏ شناسد، و همچنین هر کس نمى‏ شناسد بداند که او پاره وجود و همچنین روح من می باشد؛ پس، هر که او را بیازارد مرا آزرده می باشد. نورالْأبصار/ ص ۴۹؛ الفصول المهمّه/ ص ۱۵۰؛ نزهه المجالس/ ج ۲/ ص ۲۲۸.
و همچنین مى ‏فرمود: «فَاطِمَهُ بَضْعَهٌ مِنِّى، فَمَنْ أَغْضَبَها فَقَدْ أَغْضَبَنى؛» فاطمه پاره وجود من می باشد؛ پس، هر کس او را به خشم آورد مرا خشمگین ساخته می باشد. خصائص نسایى/ ص ۳۵؛ صحیح بخارى/ ج ۵/ ص ۲۱.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

مقامات علمی فاطمه (س) در تاریخ ۳۱ March 2016 | 12:51 am نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان