طرح ریزی توزیع نیازمندیها

طرح ریزی توزیع نیازمندیها ((DRP اولین بار بعنوان یکشیوه فنی برای طرح ریزی عملیاتهای توزیع و پخش مجموعه های تولیدی ارائه مورد تذکر قرار گرفت. بعنوان نتیجه تجربی که توسط اینآموزش در مجموعه های تولیدی بدست آمد DRP می توانست برای اکثر انواع و نمونه های عملیاتی توزیعی پخش فرآیند های
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 طرح ریزی توزیع نیازمندیها
نیازمندیها

مرتبط بکار گرفته شود. DRP امکان همآهنگ کردن سیاستهای کاری سازمانها شرکـت های چند گانه را فراهم کرد، حتی در موارد ی که عملیاتهای تولیدی توزیع در سازمانها کمپانی های مختلف مفرق یا بوسیله ساختارهای مشارکتی (بصورت اشتراکی) انجام می شوند. ایده طرح DRP فعال کننده و محرک

زنجیر(supply-chain) است که در آن مسأله مهم برقراری توازن تعادل دارائی و نرخ های اجرای عملیات در حالی است که بتوان سرویس دهی مطلوب در سطح کل جهان را به مشتری ارائه داد . DRP کارایی قابلیت اصلی جهت چنین اقداماتی شبیه سرویس دهی به مشتری، مدیریت فهرست کالا و دارائی ، خرید ، مفید ی تأثیرگذاری تولیدی حداکثر میزان سود را ویرایش می بخشد.

DRP از تکنیکهای طرح ریزی وهله ای زمانی که زیاد شبیه MRP هستند در فرآیند ساخت تولید بکار می رود، مصرف می نماید . با مصرف از تکنیک طرح ریزی وهله ای زمانی در هر دو وهله توزیع ساخت و تولید زیاد ی از موارد تجارت داد و ستد که ناشی از تولید توزیع هستند به نحوه چشـم گیری

كم شدن می یابند. فلسفه و اصول مدیریتی DRP در رابطه با مدیریت توزیع شبیه توزیع گسترش زنجیر- موجودی (supply-chain) در رابطه با تولید است، حتی ی که کمپانی های مستقل دراین فرآیند مجموعه داشته باشند. DRP امکان مشارکت بین رقبای تجاری تولید کننده توزیعی را فراهم و انگیزه ها جهت کار بصورت واحد یکپارچه را در آنجا ایجاد می نماید . بصورت قراردادی و متداول آنها سازمانها و شرکت های مستقل جدایی بودند. این تفکیک جدایی سبب بروز

پیچیدگی و ناکارآمدی و مضرات مالی ناشی از فرآنندهای مختلف و سیستم های گوناگونی حتی اهداف پیچیده و تصمیماتی دشوار از نظر اجرایی شود.
این الحاق و یکپارچگی در طرح ریزی نیازمندیهای توزیعی در شیوه روش مدیریتی برای طرح ریزی اهداف و مقاصد توزیعی و کنترلی بنام DRPII شناخته می شود. این امر بسیار زیاد شبیه الحاق یکپارچگی طرح ریزی نیازمندیهای مواد اولیه (MRP) در فرآیند کاملتر وسیع تر ارتباط با طرح ریزی منایع ساخت تولید کنترلی است که بنام MRPII شناخته می شود. لغات اصطلاحات جدید ی جهت این منظور تولید و ساخته شده اند که مجموعه ها یاد بگیرند چگونه به یکدیگر الحاق یافته یک واحد یکپارچه شوند برهمین اساس از سیسـتم های رایانه ی واحد مصرف کرده و MRPII را با DRPII تلفیق کنند تا بصورت یک فرآیند کنترلی اطلاعاتی مدیریتی سیاستها راهبردها درآیند.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان