سیری در زندگی و همچنین آراء شهید سیدمحمدباقر صدر از طلبگی تا شهادت با فقر و همچنین تنگدستی/ سخنان پایانی شهید صدر به شاگردانش در کلاس درس

سیری در زندگی و همچنین آراء شهید سیدمحمدباقر صدر از طلبگی تا شهادت با فقر و همچنین تنگدستی/ سخنان پایانی شهید صدر به شاگردانش در کلاس درس

|سیری در زندگی و همچنین آراء شهید سیدمحمدباقر صدر از طلبگی تا شهادت با فقر و همچنین تنگدستی/ سخنان پایانی شهید صدر به شاگردانش در کلاس درس از مسیح داراب|

صدای شیعه: سیدمحمدباقر صدر مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و همچنین صفاتی را دارا می باشد که در کمتر شخصیتی اعم از شخصیت‌های فکری و همچنین حتی عالمان دینی دیدن می‌می شود.

به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و همچنین خواهر فاضله‌اش بنت الهدی، توسط حکومت بعث عراق در سال شمسی ۱۳۵۷ مروری بر زندگی، شخصیت و همچنین آرای آیت‌الله صدر بدین شرح خواهیم داشت:

*شخصیت اخلاقی: حبّ الهی

مهم‌ترین ویژگی شخصیت اخلاقی صدر را بایستی و حتما حب او به خداوند تبارک و تعالی و همچنین گریز از دنیاپرستی دانست. صدر در آخرین جلسه درس تفسیر خود که مصادف با آخرین ماه‌های حیات او بود، از حب خداوند و همچنین ذم دنیا سخن می‌گوید. ولی باید توجه داشت آن سخنان تنها یک بحث فکری و همچنین اخلاقی نیست، بلکه نشانگر حالات و همچنین روحیات صدر می باشد و همچنین آنکه زیست روحی عالمان دینی چگونه بایستی و حتما باشد.

آن بحث که مدرس والامقام می باشد، بعد از آنکه ساعتی به طرح مباحث فکری پرداخته و همچنین گویی می‌داند که دیگر درسی نخواهد داشت و همچنین به شاگردانش آخرین سخنان خود را می‌گوید، سخنانی که در عمق وجود او جای گرفته و همچنین از ژرفای حیات او بر زبان جاری می‌می شود.

در آغاز به شاگردان خود می‌گوید که بیایید از عالم درون و همچنین از ریشه به ساحت وجدان و همچنین دل رو کنیم، هنگام و زمانی که با دل سخن بگوییم و همچنین قلب‌های خود را به جای اندیشه‌هایمان بر قرآن عرضه کنیم، خواهیم دید چه کسی که بر دل و همچنین جان ما فرمان می‌راند و همچنین در واقع دوستی و همچنین حبّ چه کسی بر دل‌های ما حاکم می باشد.

از نظر صدر هر مهر و همچنین محبتی که بر دل بنشیند از دو حالت خارج نیست: دوستی‌های معمولی که محور همه خواسته‌ها و همچنین آرزوهای انسان قرار می‌گیرد. دوستی‌ها و همچنین محبت‌هایی که تمام وجود انسان را در بر می‌گیرد و همچنین هیچ چیز موجب فراموشی آن هم نمی‌می شود و همچنین در واقع آن حب، اساس همه فعالیت‌ها و همچنین حتی نگاه او به مسائل متنوع و گوناگون و مختلف می باشد.

از نظر صدر، دنیاطلبی منشأ همه گناهان می باشد. حبّ دنیا نماز انسان را بی‌روح و همچنین روزه و همچنین سایر عبادات را از معنویت تهی می‌سازد. آنچه در بحث از حب خداوند مطرح می باشد آنکه دنیا جهت صدر اهمیت بیشتری دارد، زیست طلبگی می باشد و همچنین آنکه عالمان دینی بایستی و حتما به پرهیز از دنیاطلبی توجه بیشتری داشته باشند، چرا که آن هم‌ها راهنمایان مردمان به سوی آخرت و همچنین در جایگاه هدایت خلق قرار گرفته‌اند.

ز نظر صدر، دنیا طلبی منشأ همه گناهان می باشد. حبّ دنیا نماز انسان را بی روح و همچنین روزه و همچنین سایر عبادات را از معنویت تهی می‌سازد

جهت صدر حیات و همچنین ممات علی(ع) الگویی تمام عیار می باشد، چرا که آن هم امام و پیشوا همام عمری را با رنج‌های گوناگون سپری کرد و همچنین سال شمسی‌ها جهت حفظ اسلام منزل و خانه نشین شد و همچنین در صورتی که هم به هنگام مردن و مرگ فریاد بر آورد که «فزت و همچنین رب الکعبه» به آن دلیل بود که عمری جهت خداوند تبارک و تعالی کار کرد و همچنین لحظه مردن و مرگ خود را لحظه تعالی الهی به شمار آورد.

از نظر صدر، آن دنیا مجموعه‌ای از اوهام می باشد و همچنین دنیای یک طلبه نباید قسمت و بخش کوچکی از آن خیال و همچنین  وهم باشد.

*زهد و همچنین ساده زیستی

صدر از آغاز طلبگی دچار فقر و همچنین تنگدستی بود. حتی هنگامی هم که ازدواج کرد، تمکن اقتصادی و مالی چندانی نداشت. خودش می‌گوید: «در روزگار تحصیل، در فقر شدید زندگی می‌کردم. با آن حال، صبح که از خواب بر می‌خاستم، چنان مشغول تحصیل و همچنین مطالعه می‌شدم که همه چیز را از یاد می‌بردم، آنگاه که خانواده غذا درخواست می‌کردند، جدید و تو و تازه سرگردان می‌شدم که چه کنم

هر چند با مرجعیت صدر، امکانات اقتصادی و مالی نیز در اختیار او قرار گرفت، ولی باید توجه داشت هرگز زندگی خود را از سطح یک طلبه معمولی بالاتر نبرد، در خورد و همچنین خوراک بر خود سخت می‌گرفت، گاه با خوردن نان خشکی خود را سیر می‌کرد، در اکثر اوقات از خوردن میوه هم خودداری می‌کرد. حتی جهت مهمانان خود نیز میوه تهیه نمی‌کرد و همچنین همواره می‌گفت بایستی و حتما منتظر روزی بود که همه شهروندان و مردم شهر قدرت خرید میوه را داشته باشند.

همسر شهید صدر در مورد زهد و همچنین ساده زیستی او چنین می‌گوید: بعد از ازدواج متوجه شدم که همه لباس‌های او همچنین عبارت می باشد از یک عبا، یک قبا و همچنین یک دشداشه سفید. پرسیدم باقی لباس‌هایتان کجاست؟ مادرشان با جذاب و جالب و خنده گفتند: نگفتم همسرت از بی لباسی‌ات تعجب می کند، به ندرت لباس تهیه می‌کرد و همچنین به کم‌ترین اکتفا می‌کرد و همچنین می‌گفت مگر من چند جسم دارم که چندین لباس بدوزم و همچنین بخرم؟

*نماز و همچنین مراقبه

صدر توجه ویژه ای به عبادات خود داشت و همچنین بعضی از عبادات خود را پنهانی انجام می‌داد تا کسی متوجه نشود، نماز خود را با حضور قلب می‌خواند و همچنین هنگامی جهت نماز به پا می‌خاست که حضور قلب داشته باشد.

روزی به سیدکاظم حائری می‌گوید: هنگام و زمانی که فلسفتنا را نگاشتم، خواستم آن هم را به جماعة العلماء چاپ کنم، ولی به آن دلیل که آنان نظراتی در جهت اصلاح و همچنین تعدیل کتاب داشتند که از دید من پذیرفته نبود، ناگزیر به نام خودم به چاپ رساندم. اکنون که چاپ شده و همچنین مورد توجه عام و همچنین خاص قرار گرفته و همچنین نویسنده آن هم در همه جا مشهور شده و همچنین بلند آوازه،‌ گاهی وقت‌ها با خودم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنم در صورتی که پیش از چاپ، از آن شناخته شدن و شهرت و همچنین پذیرش آگاه بودم، آیا باز هم حاضر می شدم که کتاب را به نام جماعة العلماء چاپ کنم و همچنین از یاد نام خود بر روی کتاب خودداری کنم؟ آن تردید در آمادگی نفس بر انجام کار، مرا به شدت ناخوش و غمگین می‌کند!

صدر دائما با وضو بود، از خواب هم که بیدار می‌شد تجدید وضو می‌کرد. سیدجعفر در مورد نحوه نیایش پدرش صدر چنین می‌گوید: ایشان دعا را در حال نشسته بر سجاده‌شان می‌خواند و همچنین عادت داشتند به هنگام نماز، سر را با عرقچین، دستمال یا چفیه سبز رنگی می‌پوشاند و همچنین مفاتیح الجنان مخصوص خود را در دست می‌گرفتند. ایشان سر نماز صبح با صدای بلند مثل باران بهاری می‌گریستند و همچنین در صورتی که می‌خواستم در آن هم حال بر ایشان وارد شوم، شدت توجه و همچنین انقطاع ایشان در نماز، مرا از آن کار باز می‌داشت.

صدر دائما با وضو بود از خواب هم که بیدار می‌شد تجدید وضو می‌کرد

*ارادت به اهل بیت

صدر به ائمه اطهار ارادت ویژه ای داشت. مادرش می‌گوید که در آغاز طلبگی هر روز به حرم امیرمؤمنان علی(ع) می‌رفت و همچنین بعد از خواندن زیارت و همچنین نماز می‌نشست و همچنین به مسائل فکری و همچنین علمی می‌اندیشید و همچنین جهت حل آن هم‌ها از آن هم مدینه علم یاری می‌طلبید، خودش می‌گفت که من در حرم آن هم حضرت در باب هیچ مسأله‌ای نیاندیشیده‌ام مگر آنکه آن هم مسأله برایم حل شد.

ارادت او به ائمه آن هم گونه بود که شب‌های جمعه به زیارت امام و پیشوا حسین(ع) می‌رفت. زمانی که زیارت عاشورا را می‌خواند چشمانش پر از اشک می‌شد. گاه که در حرم حسین بن علی(ع) به استغاثه می‌پرداخت، حالی پیدا می‌کرد که زائران پشت سر او می‌ایستادند و همچنین همراه او می‌گریستند.

*تواضع

رفتارهای صدر در سراسر زندگی پربارش آکنده از تواضع بود، شوهر یا همسر خود می‌گوید هر‌ کس و همچنین در هر سطحی که بود هنگام و زمانی که به او رجوع و همچنین از او سؤال می‌کرد به دقت به پرسش او گوش فرا می‌داد تا پاسخ او را بدهد، فرقی نمی‌کرد که او همچنین یک فرد کم سواد بود یا یک کاسب، یا یک طلبه سطح بالا.

سیدعبدالعزیز حکیم خاطره زیر را در مورد او نقل می‌کند: «یادم هست در یازده سالگی کتاب خیلی زیاد کوچکی را در مورد آموزش نماز نوشتم که اکثرا و بیشتر از ۱۰ صفحه نمی‌شد، در عالم کودکی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردم بهترین کسی که می‌تواند کتاب مرا تصحیح کند، آقای صدر می باشد. روزی که نزد ایشان رفتم داشت درس خارج می‌داد، با آنکه مرتبه‌ام خیلی زیاد پایین بود ایشان خیلی زیاد محترمانه از من استقبال کرد و همچنین کتابم را گرفت و همچنین بعد از چند روز با تصحیحاتی که بر آن هم نوشته بود به من برگرداند  گفت: در صورتی که پدرت آن کتاب را چاپ نکرد، من حاضرم چاپ کنم، کسی را ندیدم که با یک کودک آن روش رفتار کند.

منبع: صدر اندیشه؛ سیری در زندگی، آرا و همچنین اندیشه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر اثر عبدالله نصری

انتهای پیام

سیری در زندگی و همچنین آراء شهید سیدمحمدباقر صدر از طلبگی تا شهادت با فقر و همچنین تنگدستی/ سخنان پایانی شهید صدر به شاگردانش در کلاس درس در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان