حضرت آیت الله جوادی آملی: انسان متخلق بایستی و حتما مظهر هوالخالق باشد/ کار سقیفه از بین بردن دین می باشد/در صورتی که کسی اسیر هوای نفس شد چیزی جهت او باقی نمی ماند

جوادی آملی حضرت آیت الله جوادی آملی: انسان متخلق بایستی و حتما مظهر هوالخالق باشد/ کار سقیفه از بین بردن دین می باشد/در صورتی که کسی اسیر هوای نفس شد چیزی جهت او باقی نمی ماند

شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به تشریح جهاد اکبر و همچنین جهاد اصغر پرداخت و همچنین تاکید کرد: در صورتی که کسی می خواهد در محشر یوسف صورت محشور می شود بایستی و حتما در آن دنیا خود را بسازد.

به به گفته روزنامه نویس و خبرنگار شفقنا در قم، آن مرجع تقلید بعد از ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد؛ اظهار کرد: در آستانه وارد شدن به ایام ماه رجب المرجب قرار داریم، از خدای سبحان می خواهیم که توفیق بهره برداری از آن ماه را به ما عنایت کند.

او با گفتن آنکه موعظه غیر از علم اخلاق می باشد و همچنین موعظه علم نیست، افزود: موعظه سفارش و همچنین توصیه کلی می باشد آنکه انسان، آدم خوبی باشد و همچنین مانند آن هم، آن سفارش جهت توده شهروندان و مردم شهر می باشد ولی باید توجه داشت اخلاق، علم می باشد، موضوع، محمول و همچنین دلیل و همچنین برهان دارد و همچنین در صورتی که کسی بخواهد متخلق می شود بایستی و حتما مظهر هوالخالق باشد که خود را بسازد.

آیت الله جوادی آملی خاطر نشان ساخت: انسان ها در قیامت به دو صورت زیبا و همچنین یا زشت محشور می شوند، حال چه کار بایستی و حتما کرد تا با صورت زیبا محشور شد، قطعا بایستی و حتما طوری رفتار کرد که خود را زیبا بسازیم و همچنین آن ساختن در دست خود انسان می باشد.

او گفتن کرد: مطلب دوم آن هم می باشد که ائمه طاهرین(ع) فرمودند« همانطور که به دشمن بیرونی می جنگید، بایستی و حتما با دشمن درون هم جنگید» و همچنین حتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) فرموده« ما دشمنان بیرونی فروانی داریم، ولی باید توجه داشت دشمن بدتر، هوای نفس می باشد»، زیرا و به درستی که دشمن خارجی یا ازانسان گاز و همچنین نفت یا زمین و همچنین آب و همچنین خاک و همچنین نهایتا جان می خواهد، از دشمن بیرونی غیر از آن کار غیره ای ساخته نیست.

آن مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساخت: ولی باید توجه داشت آن هوای نفس تنها و فقط دین می خواهد؛ شیطان کاری با آب و همچنین خاک و همچنین بدن ندارد، تنها و فقط اسیر می خواهد یعنی بایستی و حتما انسان کاملا تحت ولایت شیطان قرار گیرد که مشرک می شود.

او ابراز داشت: همه انبیاء الهی و همچنین امامان که آمدند، بعضی ها در عصر آنها داعیه نبوت و همچنین امامت هم بودند، در هیچ عصری سقیفه کمتر از غدیر نبود، کار سقیفه گرفتن آب و همچنین خاک نیست، از بین بردن دین می باشد.

آیت الله جوادی آملی  گفت: مطلب سوم آن می باشد در صورتی که انسان با دشمن بیرونی می خواهد بجنگد و همچنین مبارزه کند به آن جهاد اصغر می نامند و همچنین در صورتی که بخواهد با دشمن درون بجنگد به آن هم جهاد اکبر می نامند؛ اکبر و همچنین اصغر بودن، به اکبر و همچنین اصغر بودن کیفیت مبارزه دشمن می باشد زیرا و به درستی که دشمن درون، ضررش سنگین تر و همچنین مبارزه با آن هم دشوارتر از دشمن بیرون می باشد.

او ادامه داد: انسان در جهاد اصغر آهن و همچنین سلاح می سازد و همچنین تهیه کرن آن هم آسان می باشد و همچنین در حال حاضر جبهه استکبار غرب و همچنین شرق کار آنها تولید سلاح و همچنین کشتن آدمها می باشد ولی باید توجه داشت حضرت علی(ع) می فرماید« در مباررزه با نفس، مهمترین سلاح، گریه و همچنین آه کشیدن می باشد و همچنین آن بیداری و همچنین سوخت درون آدمی هم کار هر کسی نیست، قلب مطمئن می خواهد که که آه از درون بکشد.

آن مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساخت: آن دفاع مقدس را آن هم آه درون و همچنین ایمان پیش برد نه آهن و همچنین سلاح، زیرا و به درستی که مسلط بودن بر نفس و همچنین دفاع از دین و همچنین از هیچ چیزی مضایقه نکردن، کار هر کسی نیست.

او گفتن داشت: در جریان جهاد اصغر با بیگانه انسان یا فاتح یا شهید یا اسیر می باشد همین بحث و داستان در جهاد اکبر و همچنین در جهاد با نفس و همچنین درون هم جاری می باشد. در جهاد اصغر، در صورتی که انسان اسیر شد، دشمن حداکثر مال و همچنین جان را می گیرد و همچنین کاری به دین ندارد ولی باید توجه داشت در جهاد با هوای نفس در صورتی که کسی اسیر شد کل دین را باخته می باشد.

آیت الله جوادی آملی گفت: در صورتی که در جهاد اصغرو در جهاد درونی، شهید شد و همچنین چند تا تیر زد و همچنین چند تا تیر خورد، در صورتی که گناه کرد توبه می کند تا سرانجام دین خود را حفظ می کند و همچنین نهایتا از دنیا می رود.

آن مرجع تقلید ادامه داد: در روایت آمده «در صورتی که کسی محب اهل بیت(ع) و همچنین حضرت علی(ع) باشد و همچنین در بستر بیماری بمیرد او مات شهیدا؛  آن شهید، شهید در جهاد اصغر نیست بلکه شهید در جهاد اوسط می باشد زیرا و به درستی که او خود را در مبارزه با نفس تسلیم نکرد و همچنین از ایمان نظر نگذشت و همچنین آن هم را حفظ کرد و همچنین توانسته بود به سلامت عبور کند و همچنین در صورتی که کسی توانسته بود هوای نفس خود را به اسارت گیرد، او فاتح می باشد.

او گفتن داشت: ولی باید توجه داشت در صورتی که کسی اسیر هوای نفس شد چیزی جهت او باقی نمی ماند. فتح و همچنین پیروزی گامی به مراتب بالاتر از شهادت می باشد و همچنین آن در جهاد اوسط می باشد.

آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: جهاد اکبر معمولا مطرح نیست زیرا و به درستی که خیلی محل ابتلا نیست و همچنین به همین دلیل از جهاد اوسط، اکبر تعبیر می می شود. در جهاد اوسط، جنگ بین نفس و همچنین عقل می باشد، نفس می خواهد اطاعت نکند و همچنین در راه معصیت پیش رود، عقل می خواهد اطاعت کند.

او ادامه داد: جهاد اکبر در دسترس همه اشخاص نیست بلکه مال اوحدی از سیرو سلوک می باشد به همین دلیل به جهاد اوسط، که در دسترس همه اشخاص می باشد، جهاد اکبر می نامند.

آن مفسر قرآن کریم در معنای جهاد اکبر گفتند: در جهاد اکبر بین عقل و همچنین قلب، مبارزه می باشد و همچنین دیگر سخن از نفس و همچنین معصیت و همچنین ترک و همچنین اطاعت عمل نیست. در آن میدان عقل می خواهد بفهمد، ولی قلب فهم را کافی نمی داند دیدن را ملاک می داند، آنکه دلیل و همچنین برهان اقامه کنی که بهشت و همچنین جهنم وجود دارد آن هنر نیست زیرا و به درستی که بهشت و همچنین جهنم وجود دارد هنر آن می باشد که بهشت و همچنین جهنم را ببینی.

او افزود: قلب در جهاد با عقل می گوید به همراه من بیا تا بهشت و همچنین جهنم را ببینی و همچنین آن کار سختی می باشد.  قلب می گوید هنر آن می باشد که بهشت و همچنین جهنم را ببینی نه  آنکه برهان جهت بودن بهشت و همچنین جهنم اقامه کنی، بهشت و همچنین جهنم از اساس وجود دارد و همچنین ثابت می باشد.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: بهر حال جهاد اصغر دفاع از مرزبوم می باشد و همچنین در مبارزه با نفس نباید اجازه داد هوای نفس به درون نفوذ پیدا کند و همچنین اخلاق آن مسائل را بازگو می کند؛ بنابراین به مفهوم و همچنین برهان حصولی نباید بسنده کرد، به مشهود و همچنین برهان شهود بایستی و حتما راه یافت و همچنین اثر آن هم فراوان می باشد.

او گفتن داشت: زمانی که کسی در میدان جهاد اصغر شهید شد قرآن برکات بسیاری جهت او در قرآن  برشمرده و همچنین قطعا در صورتی که کسی شهید جبهه اوسط همین گونه خواهد بود و همچنین همین بحث و داستان هم  جهت کسی که در راه جهاد اکبر شهید می شود ثابت می باشد و همچنین حتی  بالاتر از آن هم خواهد بود.

آن مفسر قرآن کریم خاطرنشان ساخت:  در صورتی که کسی تلاش و همچنین کوشش آن می باشد که آن هم قدر چشم و همچنین گوش و همچنین زبان او پاک باشد تا بتواند بهشت را ببیند او به چه مقامی در قیامت خواهد رسید.

او افزود: آشنایی با روح، ثابت کردن ابدیت روح با برهان عقلی حل نمی می شود، پیشامد جدید اخلاقی، اولین پیشامد جدید و همچنین از پیچیده ترین پیشامد جدید می باشد، جهت دیدن ابدیت در صورتی که خواستیم برهان اقامه کنیم، دلیل خوب می باشد ولی با برهان هرگز کام آدمی شیرین نمی می شود.

آیت الله جوادی آملی گفت: با تدریس فقه و همچنین اصول و همچنین فلسفه، کسی متخلق می می شود که بتواند هنرمندانه خود را زیبا بیاورد ، روزی که با چهره یوسفی می خواهد محشور می شود آن حاصل نمی می شود، بایستی و حتما خود را ساخت، چه ایرادی دارد انسان روز قیامت با چهره زیبایی یوسفی مشهور می شود، اساس اخلاق جهت ساخت همین موضوع می باشد.

او عنوان داشت: اخلاق جهت آن می باشد که که انسان خلق کند و همچنین آن خلق آن هم خلقت خالصانه می باشد، در روز قیامت ما با بدنی که می سازیم محشر می شویم  پس بهتر می باشد با چهره یوسفی و همچنین بلکه بالاتر فرشته منش وارد محشر شویم نه با چهره زشت که بعضی ها  مشغول ساخت و همچنین ساز بدن زشتند.

انتهای پیام

www.fa.shafaqna.com

حضرت آیت الله جوادی آملی: انسان متخلق بایستی و حتما مظهر هوالخالق باشد/ کار سقیفه از بین بردن دین می باشد/در صورتی که کسی اسیر هوای نفس شد چیزی جهت او باقی نمی ماند در تاریخ ۷ April 2016 | 7:35 pm نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان