حاشيه‌اي بر چاپ جديد اثر تاريخي «امام و پیشوا خميني و همچنین جمال عبدالناصر» تاريخ‌نگاري يا سوداگري؟

حاشيه‌اي بر چاپ جديد اثر تاريخي «امام و پیشوا خميني و همچنین جمال عبدالناصر» تاريخ‌نگاري يا سوداگري؟

|حاشيه‌اي بر چاپ جديد اثر تاريخي «امام و پیشوا خميني و همچنین جمال عبدالناصر» تاريخ‌نگاري يا سوداگري؟ از مسیح داراب|

نویسنده : آيت‌الله سيد‌هادي خسروشاهي 

صدای شیعه: ده‌ها هزار جلد کتاب در مورد تاريخ و همچنین حوادث عصر ما توسط عناصري مغرض يا سوداگر به زبان‌هاي گوناگون در کشورهاي متنوع و گوناگون و مختلف تأليف و همچنین نشر یافته شده شده می باشد که در ارزيابي و همچنین جمع‌بندي کلي مي‌بينيم هدف اصلي و همچنین مشترک آنها دشمني با اصول و همچنین مباني ديني اصالت انقلاب اسلامي ايران، شخص رهبري و همچنین شخصيت‌هاي تأثيرگذار در پيروزي انقلاب می باشد. براي نمونه مي‌قدرت اشاره کرد که در اين راستا شايد حدود ۱۰۰ جلد تاريخ شفاهي توسط بنياد لاجوردي با همکاري دانشگاه هاروارد و همچنین باز ده‌ها جلد تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران در مريلند و همچنین بنياد تاريخ شفاهي يهوديان ايران در امريکا و همچنین به زبان فارسي نشر یافته شده شده می باشد. البته مؤسسات و همچنین بنيادهاي به اصطلاح فرهنگي، تاريخي مشابه ديگر نيز با هدف مشترک در کشورهاي اروپايي، به‌ويژه فرانسه، انگليس، آلمان، سوئد و همچنین…به نوبه خود کتاب‌ها و همچنین نشريات بي‌شماري چاپ و همچنین نشر یافته شده ساخته‌اند
البته سوداگران با تاريخ يا عمله آماتور ظلمه و همچنین قلم‌زنان حرفه‌اي ـ اجاره‌اي يا یاغیان وابسته به نهادهاي خاص و همچنین امنيتي در غرب اين بار تنها و فقط به نقد يا حمله به انقلاب اسلامي يا رهبري آن هم بسنده نکرده‌اند، بلکه با تأليف و همچنین نشر صدها کتاب به هجمه بي‌شرمانه بر مبادي و همچنین اصول اساسي اديان، به‌خصوص اسلام پرداخته‌اند که در ميان آنها مي‌قدرت از شجاع‌الدين شفا، محمد اميني، اکبر گنجي، مسعود انصاري، فريدون گيلاني، فرود فولادوند!، مصطفي الموتي، هوشنگ نهاوندي و همچنین عناصر مشابه ديگر نام برد
متأسفانه اين سوداگران در اين وادي تاريخ‌نگاري از هزاران جلد کتاب و همچنین ميليون‌ها مقاله نشر یافته شده شده و همچنین صدها هزار برنامه جذاب و جالب و خوب تلويزيوني پخش شده توسط امپرياليسم غربي و همچنین صهيونيسم بين‌المللي به عنوان منابع! و همچنین مآخذ بهره مي‌گيرند که در اصل براي دشمني با اصول و همچنین مباني انقلاب و همچنین آسيب‌رساني به مبادي تشيع تهيه و همچنین در سراسر جهان نشر یافته شده شده‌اند. يعني خبرهای جدید، به گفته‌ها، اکاذيب، اتهام های، اباطيل و همچنین اوهام منتشرشده بدون هيچ تعقل و همچنین تفکري منبع به اصطلاح معتبر اين نويسندگان قرار مي‌گيرد که به‌روش طبيعي جمع‌بندي نهايي خبرهای جدید اين منابع کذب و همچنین مجعول به نفع سوداگران با تاريخ خواهد بود
در قسمت و بخش رد اديان، نبوت، قرآن و همچنین ائمه شيعه مستندات اين تیم خزعبلاتي می باشد که متأسفانه به عنوان احاديث! در کتب بعضي از قدماي علماي بزرگوار جمع‌آوري و همچنین نقل شده می باشد. بدون آنکه به اسرائيلياتي بودن اين نوع احاديث اشاره‌اي شده باشد. احاديثي که ابن ابي العوجا يک يهودي عرب طبق نقل کتب معتبر ما شش هزار از اين نوع را در ميان احاديث موجود وارد کرده می باشد: «قد دسست في احاديث جدکم سته الاف حديث…» که با صد افسوس بزرگان علماي ما در بررسي، تحليل و همچنین رد نهايي آنها هنوز هيچ اقدام مثبت و همچنین تأثيربخشي انجام نداده‌اند و همچنین به همين دليل به پژوهشگري که يکي از اين روايات مجعول را نپذيرد، اعتراض مي‌می شود که چرا روايت موجود در فلان کتاب معروف شيعه را نپذيرفته می باشد؟ بدون آنکه توجه کنند خود مؤلف آن هم کتاب اعتراف مي‌کند که او هر چه را که منسوب به ائمه(ع) می باشد و همچنین به عنوان حديث و همچنین روايت مطرح شده جمع‌آوري کرده می باشد که همه آنها نمي‌تواند مورد قبول باشد
در اين باره اشاره به نقش تخريبي و همچنین فرقه‌اي بني سعود در نشر انديشه وهابي‌گري و همچنین تأليف، چاپ و همچنین نشر کتب تفرقه‌انگيز عليه همه مسلمانان، به‌ويژه شيعيان ضروري می باشد. بني سعود همچنین و علاوه بر کتب و همچنین نشريات به اصطلاح مذهبي ـ تبليغي به نشر کتاب‌هاي تفرقه‌انگيز سياسي نيز مي‌پردازد که متأسفانه مرکز اصلي آن هم در مصر قرار دارد و همچنین توسط تیم‌هاي تکفيري ـ سلفي همراه با کمک‌هاي مالي ـ خيريه‌اي! در ميان فقرا به نشر و همچنین توزيع آنها مي‌پردازد که يکي از نمونه‌هاي آن هم کتاب «لله…ثم للتاريخ» می باشد که با نام جعلي و همچنین ادعاي از تلاميذ امام و پیشوا خميني بودن در مورد امام و پیشوا خميني در صدها هزار ورژن و نسخه چاپ و همچنین در بلاد شيخ‌نشين‌هاي حوزه خليج‌فارس و همچنین کشورهاي عربي و همچنین افريقايي به رايگان توزيع کرده می باشد و همچنین مي‌کند
همچنین و علاوه بر آن هم بني‌ سعود هزينه چاپ و همچنین نشر کتاب سياسي «عبدالناصر و همچنین ثوره ايران»، عبدالناصر و همچنین انقلاب ايران را پرداخت کرده و همچنین اين کتاب چندين بار در قاهره تجديد چاپ و همچنین در همه جا پخش شده می باشد
هدف اصلي از نشر اين کتاب آسيب‌رساني به استقلال رهبري انقلاب در به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي می باشد. مؤلف کتاب به عنوان يکي از نزديکان جمال عبدالناصر مدعي می باشد عبدالناصر به نهضت امام و پیشوا خميني(ره) کمک مي‌کرده می باشد! در حالي که سرهنگ ناصر ۱۴ سال شمسی قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران مرده بود
اينجانب در مدت اقامت سه ساله در قاهره به عنوان مسئول ديپلماتيک ايران در مصر همچنین و علاوه بر ده‌ها کتابي که به‌روش مستقل يا توسط بعضي از ناشران مصري در معرفي تشيع و همچنین انقلاب اسلامي و همچنین رهبري آن هم تهيه و همچنین نشر یافته شده کردم، کتاب مستقلي هم در پاسخ به ادعاي کذب فتحي الديب! مؤلف ناصري آن هم کتاب نشر یافته شده ساختم که شامل اتهام های بي‌اساس و همچنین ادعاهاي بي‌پايه و همچنین بي‌مبنا بود و همچنین نشر کتاب ما در محافل سياسي، فرهنگي و همچنین مذهبي مصر مورد استقبال و همچنین توجه ويژه‌اي قرار گرفت
البته از اتهام دريافت کمک از جمال عبدالناصر در کتاب‌هاي فارسي سوداگران با تاريخ عليه امام و پیشوا و همچنین انقلاب اسلامي بهره‌برداري شده می باشد و همچنین حتي اخيراً در يکي از برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي ماهواره رنگارنگ ـ که برنامه جذاب و جالب و خوب‌هاي آن هم از امريکا پخش مي‌می شود ـ دشمنان پا را فراتر نهادند و همچنین از دريافت کمک از معمر قذافي، ديکتاتور معدوم ليبي سخن به ميان آوردند و همچنین سپس حتي پاي امريکا هم به ميان آورده شد که گويا ۱۵۰ ميليون دلار! توسط بني‌صدر، قطب‌زاده و همچنین سلامتيان به ادعاي گوينده به انقلاب اسلامي ايران کمک کرده می باشد…!
يعني در واقع به علت سکوت غيرمنطقي مسئولان و همچنین تاريخ‌نويسان در ايران در تکذيب رسمي و همچنین علني ادعاها و همچنین عدم اعلام دروغ بودن کمک ۱۵۰ هزار دلاري سرهنگ عبدالناصر يا چند ميليون دلاري سرهنگ قذافي اين بار مبلغ کمک به ۱۵۰ ميليون دلار رسيده می باشد که البته هيچ عاقلي در دروغ بودن آن هم نمي‌تواند شک و همچنین ترديدي داشته باشد، ولی باید توجه داشت اشتغال ما به خود! در داخل کشور به دشمنان اين اجازه را داده می باشد تا همچنان به نشر اکاذيب ادامه دهند
اينجانب به نوبه خود و همچنین در حد قدرت فردي نخست کتابي را به عربي تحت عنوان «حقيقه علاقه عبدالناصر و همچنین الثوره الاسلاميه» در قاهره نشر یافته شده ساختم که با اسناد و همچنین مدارک معتبر کذب ادعاي کمک عبدالناصر به انقلاب را ثابت کردم و همچنین اينک ترجمه فارسي آن هم را با ويرايش و همچنین مقدمه جديدي با توجه به نشر اکاذيب و همچنین اتهام های جديد در اختيار اهالي فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن، فرهنگ و همچنین اصحاب فهم و همچنین تاريخ قرار مي‌دهم و همچنین داوري نهايي را به عهده آنان وامي‌گذارم

منبع : روزنامه جوون

انتهای پیام

حاشيه‌اي بر چاپ جديد اثر تاريخي «امام و پیشوا خميني و همچنین جمال عبدالناصر» تاريخ‌نگاري يا سوداگري؟ در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان