گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد

گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد

|گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد از مسیح داراب|

صدای شیعه: به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت استاد علی ابوالحسنی (منذر) آیین رونمایی از کتاب «تنهای شکیبا»، سه شنبه ۱۸ اسفند با سخنرانی موسی حقانی، مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،‌ رضا مختاری نویسنده کتاب و همچنین پژوهشگر تاریخ معاصر،‌ محمد حسین رجبی دوانی استاد و همچنین پژوهشگر تاریخ معاصر، شیخ محسن خزعلی و همچنین محمد صادق ابوالحسنی فرزند استاد علی ابوالحسنی در مجموعه شهدای سرچشمه برگزار شد.

شیخ فضل الله و همچنین آخوند خراسانی اختلاف مبنایی نداشتند

حقانی در ابتدا با گفتن آنکه امروز فقدان ایشان بیش از پیش در تاریخ نگاری خودش را نشان می‌دهد گفت: آثاری که از او نشر یافته شده شده به مسائل مهمی زیرا و به درستی که مشروطیت می‌پردازد. کتاب «تنهای شکیبا»  را نیز می‌قدرت یکی از آرزوهای ابوالحسنی دانست که بررسی کننده و پروهشگر شد.

او همچنین با اشاره به نبود اطلاعات در مورد اختلافات میان شیخ فضل الله و همچنین آخوند خراسانی در آثار ابوالحسنی افزود: ابوالحسنی به آن موضوع نگاه می‌کرد که چقدر جهت گفتن چنین حرف‌هایی در جامعه ظرفیت پذیرش وجود داشت. از سوی دیگر بایستی و حتما گفت که اختلاف شیخ فضل الله با آخوند خراسانی بر سر مشخص کردن مصادیق بود و همچنین آن دو با هم اختلاف مبنایی نداشتند.

2023463 گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد

ریاست موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با گفتن آنکه بعضی از نقدهایی که در مورد آثار ایشان نوشته شده صحیح نیست، یادآور شد: گفته می‌می شود که ابوالحسنی قدر شیخ فضل الله نوری را بالا برده تا قدر دیگران را پایین بیاورد، در حالی که برخورد ابوالحسنی با آن موضوع احساسی نبود. او معتقد بود شیخ فضل‌الله نوری به لحاظ علمی و همچنین فقهی قویتر از دیگران بوده می باشد.

تاریخ نگاری ابوالحسنی اتکا به حرف علما دارد

محمدرضا کایینی در ادامه با اشاره آنکه مرحوم ابوالحسنی در آثارش به اقوال علما تکیه کرده می باشد، گفت: ابوالحسنی طی آثاری که در حوزه مشروطه پژوهی داشته به اقوال علما به ویژه اقوال علمای مغلوب در آن هم دوره توجه کرده می باشد. تاریخ نگاری دوره مشروطه نیز اکثرا و بیشتر به اقوال مسلط در آن هم دوره توجه کرده تا اقوال مغلوب، بنابراین تلاش ابوالحسنی آن بوده که به اقوال مغلوب در آن دوره و همچنین نیز ناگفته‌های در مورد شیخ فضل‌الله اشاره کند.

او همچنین ادامه داد: ابوالحسنی معتقد بود علما زیرا و به درستی که در گفته‌هایشان استحکام دارند بایستی و حتما اکثرا و بیشتر به اقوال آنها در تاریخ نگاری توجه کرد. بنابراین تاریخ نگاری ابوالحسنی اتکا به حرف علما دارد.

کایینی گفت: یکی از دلایلی که ابوالحسنی به اعلامیه‌های آخوند خراسانی در دوران فطرت نپرداخته آن بوده که معتقد می باشد آن نظرات، نظرات آخوند خراسانی نیست و همچنین در خراب کردن ارتباط و رابطه بین شیخ فضل الله و همچنین آخوند خراساتی دست افرادی مانند اسدالله فراهانی را می‌قدرت دید.

او همچنین با گفتن آنکه ابوالحسنی معتقد می باشد که تنوع نگاه فرهنگی و اجتماعی شیخ فضل الله و همچنین آخوند خراسانی به یکدیگر نزدیک بوده یادآور شد: بر خلاف اختلافاتی که بعدها در بین آن دو به وجود آمد آن دو فرد یا شخص به لحاظ دیدگاه فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف بسیاری نداشتند.

آثار ابوالحسنی گنجینه ارزشمند و همچنین عظیمی می باشد

محمدحسین رجبی دوانی نیز در قسمت و بخش غیره ای از آن نشست با اشاره به آنکه ابوالحسنی گنجینه ارزشمند و همچنین عظیمی می باشد که بایستی و حتما از آثار او بهره بری و استفاده کرد گفت: کارهای ابوالحسنی هریک تازگی خاص خود را دارد و همچنین از زاویه قدیم و همچنین جدید به مسایل تاریخی پرداخته می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه یکی از مسائلی که همواره مورد دغدغه ابوالحسنی بوده، آن می باشد که چرا طرح‌های شیخ فضل الله نوری ناموفق بود؟ گفت: او در دو کتاب «اندیشه سبز، زندگانی سرخ» و همچنین «تنهای شکیبا» سعی کرده می باشد که به آن سوال پاسخ دهد.

%name گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد

او همچنین افزود: زمانی که مجلس توسط محمد علی شاه به توپ بسته شد، تا مدت کوتاهی در سراسر کشور مقاومت صورت گرفت و همچنین بعد از آن هم آرامشی در سراسر کشور برپا شد. در آن هم زمان شیخ فضل الله نامه‌ها و همچنین اعلامیه‌هایی به علمای کشور نوشت و همچنین از آنها نظرشان را در مورد مشروطه جویا شد و همچنین از آنها پرسید که آیا موافق خواهند بود که مشروطه در کشور احیا می شود و همچنین همگی آنها پاسخ دادند که ما چنین مشروطه‌ای نمی‌خواهیم. به هر حال شیخ کوشید تا در کنار نظر علما مجلس شورای کبری مملکتی ساخته یا ایجاد کند. مجلسی انتصابی که از خوشنام ترین رجال سیاسی کشور، شاهزادگان، تجار و همچنین … تشکیل می‌شد و همچنین اخیاراتی داشت که شامل اختیارات مجلس قدیم می‌شد و همچنین همچنین و علاوه بر آن هم به نوعی نقش قوه قضاییه را جهت مسئولان مملکتی داشت با آن وجود آن طرح‌ها ناکام ماند. ابوالحسنی در آن کتاب به دلایل ناکامی خود اشاره می‌کند. ولی باید توجه داشت علتی که در کتاب او نیامده و همچنین در واقع می‌قدرت گفت علت تامه بوده از جنس مخالفت‌هایی بوده که آخوند خراسانی با شیخ فضل الله داشت و همچنین آن اختلافات در نوشته‌های ابوالحسنی نیست.

آن تاریخ پژوه تاکید کرد: آنچه که موجب ناکام ماندن اقدامات محمد علی شاه و همچنین نیز تهییج مشروطه‌خواهان شد، صدور اعلامیه‌های متعدد از سوی آخوند خراسانی و همچنین شیخ مازندرانی بود. کاش مرحوم ابوالحسنی به آن هم مقدار و اندازه که به شیخ فضل‌الله پرداختند جهت شناساندن اقدامات آخوند خراسانی نیز کتابی تالیف می‌کردند.

آن تاریخ پژوه گفت: البته آن به دلیل نداشتن اطلاعات در آن باره نبوده چرا که ایشان مسلط بودن و تسلط داشتن کاملی به تاریخ مشروطه داشته می باشد. ولی باید توجه داشت تقوا و همچنین احتیاط ابوالحسنی مانع از آن می‌شد که اختلافات قبل میان آن دو را باز کند بنابراین کوشیده تا اشاره‌ای گذرا به آن موضوع داشته باشد.

او همچنین افزود: ولی باید توجه داشت واقعیت آن می باشد که اعلامیه‌های آخوند خراسانی نقش بسیاری در تهییج مشروطه خواهان داشت. ایشان جنگیدن در رکاب ستارخان را مانند جنگیدن در رکاب امام و پیشوا زمان(ع) دانسته بود. بنابراین آن اعلامیه‌ها موجب تحریک شهروندان و مردم شهر ولایات شده بود و همچنین سبب شده اتفاقات تبریز به سایر شهرها و روستاها نیز کشیده می شود و همچنین بعد از فتح تهران انقلابیون شیخ فضل الله را دار زدند.

رجبی در قسمت و بخش پایانی سخنانش نشر کتاب را به همراه پیوست پایانی آن هم درست ندانست و همچنین گفت: آن کتاب بهتر بود بدون پیوست نشر یافته شده می‌شد و همچنین به همین صورت شکیل‌تر و همچنین موجه تر بود.

محمدصادق ابوالحسنی نیز کتاب «تنهای شکیبا» را آخرین آواز قوی پدرش عنوان کرد و همچنین گفت: شیخ فضل‌الله هنگامی که بر دار آویخته می‌شد، زیباترین آواز خود را سرود و همچنین مرحوم ابوالحسنی نیز با نگارش کتاب «تنهای شکیبا» آخرین آواز خود را گفت.

در پایان آن مراسم از کتاب «تنهای شکیبا» رونمایی به عمل آمد.

منبع: مهر

انتهای پیام

گزارشی از همایش «بیدارگر بصیر»؛ تاریخ نگاری استاد ابوالحسنی (منذر)، اتکا به حرف علما دارد در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان