نقد سریال شهرزاد

تنهایی شهرزاد
شکی نیست که شهرزاد یکی از داستانی های خوب شبکه نمایش خانگی است که هر روز طرفداران پیدا می نماید . بخشی از موفق یت سریـال شهرزاد به فرد های تاثیرگذار جریان مربوط می شود که مخاطب را پای تلویزیون میخکوب می نماید و او را تا تماشای پارت بعدی در انتظار نگه می دارد. اینکه هر کدام از فرد ها چه خصوصیات یی دارند موضوعی است که محمود هندی پور، روانشناسی مشاور، ان را نقد می نماید تا ابعاد مختلف فرد های جریان را خوب بشناسید و رفتارهای بعدی آنها را تا حدودی پیش بینی بکنید .

20 نقد سریال شهرزاد
دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

دانلود سریال شهرزاد قسمت بیستم,دانلود سریال شهرزاد قسمت ۲۰,دانلود قسمت ۲۰ شهرزاد

شهرزاد، شجاع با عزم
شهرزاد در عین حالی که دخمل ی تحصیلکرده و مستقلی است، ظرافت های زنانه ای دارد این حالت هارا از طریق لحن دیالوگ ها، چشـم ها و نگاهش به زیبا یی به فرهاد نشان دهد. به خصوصی در جایی که فرهاد نجات پیدا کرده و شهرزاد قربان صدقه اش می رود اینقدر این کار را درست انجام می دهد که مخاطب به بهتر ی تحت تاثیر قرار می گیرد. یکی از علتهای خوب یت سریـال این است که روی بخشی های حسی و انتقال احساس ی به خوب ی کار شده ترانه علیدوستی هم در این نقش بسیار زیاد خوب عمل می نماید . او توانسته این احساس ی را به خوب ی انتقال دهد با تمام وجودباچهره، میمیک، تن وآهنگ صدا این عشق را منتقل می نماید . چقدر بهتر است که تجامعی در شخصیت دخمل ان به این شکل باشد که بخش زنانه و مردانه آنها به میزان افزایش نماید و اما در جایی که می بایست حرف بزنند و رفتار جسورانه داشته باشند. فرد شهرزاد نشان می دهد با اینکه در مقابل بزرگ آقا قرار گرفته و این فرد بزرگ قدرتمند است اما حرفش را به قشنگ ترین شکل بیان می نماید . او از منطق و مصرف می نماید در عین حال اصلی احترام را از یاد نمی برد.

.شخصیت شهرزاد به گونه ای است که مخاطب را سریع درگیر می نماید . امید، انرژی انگیزه زندگی را در رفتارش می بینیم صلابت او را به عنوان یک فرد تحصیلکرده شاهد هستیم با اینکه شهرزاد یک خانم است در دورهای زندگی می نماید که قطعامردسالاری حرف اول را می زند بازهم قدرت ابراز وجودش خوب است و حرفشی را بیان می نماید . حواسشی به عواطف آدم هاهست. مجموع اینها نشان می دهد فرد رو به تجامعی دارد که ضعیف شکننده نیست. در عین حالی که از جنیست زنانه خودش فاصله نگرفته مهارت های اجتماعی بالایی دارد که او را به فرد ی دلچسب تبدیل کرده بیننده بسیار زیاد زودباشهرزادرابطه برقرار می نماید .این آدم قدر عشق را می داند روی حرفش می ایستد. شهرزاد در فرد ش دو وجهه خیلی مهم دارد که اگر خانمها این دو وجهه را داشته باشند کامل رفیق داشتنی تر می شوند. یکی اینکه شخصیت او یخچالی نیست از حس ات عواطف برخوردار است و دیگر اینکه می تواند ابراز وجود نماید و حرف بزندو شخصیت شیشه ای نداشته باشد. شهرزاد نه فقط حس ات و عواطف بهتر ی دارد، بلکه بخش منطق و ریاضی وجودش فعال است و می تواند به موقع از هر دو بخشی استفاده نماید

بزرگ آقا، سلطه جو کنترل گر
مجموع خصوصیات ی بزرگ آقا قدرت طلبی او را نشان می دهد و اما از اهمیت قدرت برخوردار است. در افراد ثروتمند قدرت طلب این موضوع را می بینیم که می بایست هر چیزی را به هر قیمتی به دست بیاورند و هر قدر لازم باشد برای آن هزینه می کنند. بزرگ آقا به واسطه اهمیت سیاسی اجتماعی اش تمام امور را کنترل می نماید . بسیار زیاد آسان می تواند احساس ات و عشق را نادیده بگیرد تا به هدفش برسد. قدرت بهتر ی در سفسطه کردن و فلسفه بافی دارد تا اوضاع را آن طور که می خواهد به دیگران نشان دهد و در نهایت با رشوه، تهدید و… کارش را جلو می برد. قدرت طلبی در او کاملا مشهود است و هر چیزی که بخواهد همان می شود. حتی می بینیم که اطرافیان او از عبارت پدرشهرزاد و فرهاد در مساوی خواسته او تسلیم می شوند که این به واسطه قدرت، ثروت اهمیت اجتماعی بزرگ آقاست. فرد قدرت طلب به افراد دیگر آسیب می رساند و اگر جایی نتواند به وسیله پول، قدرت و نفود به هدفش برسد، حالش به شدت بد می شود. به مفهومبدترین حالی که قدرت طلب می تواند تجربه نماید زمانی است که با هر وسیله ای نمی تواند به مقصودش برسد که این حالت ها کم اتفاق می افتد.

فرهاد، روشنفکرماب و هیجانی
فرهاد حتی اگر اتفاق قسمت اول پیش نمی آمد به نظر نمی رسید که آمادگی همسرداری را داشته باشد، در حالی که در شهرزاد این آمادگی را کاملا می بینیم. انگار شهرزاد تکلیفش با خودش معلوم تر است ولی در فرهاد از گسستگیهای عاطفی و اجتماعی به چشـم می خورد. از یک طرف تمرکز خیلی ی بر روی کارشی دارد و از طرف دیگر روی موارد اجتماعی متمرکز است ممکن است شغلی که گزینش کرده منشعب از همین تمرکز باشد. با تذکر به دیالوگهایی که با شهرزاد در کافه دارد ممکن است شهرزاد دلش می خواهد حرفهای دیگری از او بشنود ولی تذکر فرهاد بیشتر معطوف بر تاریخ، ادبیات شعر است. فرهاد فردی حس اتی است و در عین حال زندگی خانوادگی با مادر خواهر خیلی حساس او را از مردهای دیگر احساس اتی تر کرده است. او یک خواهر دارد و مادری که به شدت به پسرش وابسته، پسردوست پشتیبانی گر است. مجموع این عوامل از فرهاد شخصیت ی غیر مستحکم ساخته که حس ات هیجانات بر منطقشی غلبه می نماید . با این وجود با وجود نقش بهتر مصطفی زمانی در قالب این شخصیت نمی توان با او رابطه برقرار نکرد و مخاطب احساس ی می نماید که فرهاد در کنار شهرزاد زوج جالبی را تشکیل می دهند که هر کدام می توانند بخش هایی از طرف مقابل را کامل تر کنند. شعردوستی علاقه فرهاد به جلسات ادبی هم نشانگر تیپ شخصیت رمانتیک و حس اتی است که در گزینش نقش، مصطفی زمانی به واسطه تن موزیک صدا و هم اکنون ت چهره این شرایط را نشان می دهد.

قباد: منفعل وفرصت طلب
به نظر می رسد که قباد فردی فرصت طلب است که فقط به خاطر موقعیت شیرین با او ازدواج کرده که این رابطه در نهایت برای ش خوشایند نبوده است. آنچه از ابتدای سریـال ی می بینیم این است که قباد منفعلانه با پناه بردن به شرب خمر و رفتار نامتعارف بخشی ناکام وجودش را زندگی می نماید . به جمله دیگر به دنبال شادی است ولی نتوانسته در رابطه، شادی رضایت را بدست بیاورد و سعی می نماید با فاکتورهایی غیر از رابطه برای خودش خوشی ایجاد نماید . انفعالی در این شخصیت کاملا مشهود است و بیشتر اوقات عمیقا به فکر فرو می رود. گویا نقشه می کشد به نظر می رسد دنبال روزنه موقعیت می گردد که هم ضرر نکند در عین حال بتواند خودش را نجات دهد. او متوجه شده که همسرداری ش سرانجام خوب ی ندارد تلاش های شیرین برای مجاب کردن او تاثیر گذار نیست. به این ترتیب با فاصله گرفتن دلهره و ترس ی که از عمویشی دارد یک انفعالی خاموشی را از خودش نشان می دهد. ممکن است بعدها از این انفعالی خارج شود. فرد او به گونهای است که او را فرا میخوانند او اجرا می نماید . در جریان رودخانه زندگی شناور بوده ولی شناگر نیست. علاوه بر این به نظر می رسد که قباد شخصیت بیکار منفعلی دارد. از آنجا که شخصیت های منفعلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند نارضایتی در آنها به چشم می خورد، به طوری که حالشان از وضعیت زندگی خودشان بد می شود انگارهیچ قدرت ابراز وجود را ندارند که بگویند من هستم، من انتخاب می کنم و من تصمیم میگیرم.

جمشید و هاشم؛ منفعت طلب ترس و نگرانی و
پدران شهرزاد فرهاد که در جریان آنها را با نامهای جمشید و هاشم دیده ایم هر دو افراد منفعتطلبی هستند . درست که بزرگ آقا فرد با نفوذی است ولی با پیشنهاد مالی آنها را قانع می نماید . این افراد هر دو خودشان را وامدار بزرگ آقا می دانند از طرف او پشتیبانی می شوند حتی امتیازات زیادتری هم از او میگیرند. هر دوی آنها عقب نشینی می کنند و به سمت راضی کردن فرزندانشان پیش می روند تارضایت بزرگ آقا فراهم شود. در نهایت آنچه در فرد این دو پدر بارز است منفعت طلبی آنها است. نکته جالبی که در رابطه پدر مادر فرهاد وجود دارد ارتباط یمیت خیلی بسياري است که دیدن این رفتار درآن نسل لذت بخشی است قابلیت الگوبرداری برای این نسل را هم دارد. صمیمیت عشق توام با احترام در رفتار آنها به چشـم می خورد به خواسته های هم احترام می گذارند که نکته جالبی است ممکن است در برخي از زوجهای امروزی این حالت ها را کمتر می بینیم. افراد منفعت طلب دلهره و ترس و نیز هستند و زیاد از جاها چون تمرکزشان روی سود نفع است مراقب هستند که منفعت شان به نخورد می توانند احساس ات عواطف آدم ی را زیر پا بگذارند که این حالت ها در جمشید پررنگ تر دیده می شود.

شیرین؛ وابسته و هیجانی
شیرین شخصیت وابسته هیجانی دارد. هر قدر که قباد به او بی توجه است باز هم جلو می آید. با او حرف میزند و همچنان تلاش می نماید تا قباد را به سمت خودش بکشاند و به طرق مختلف جای خودش را در دل قباد باز نماید اما می بینیم که فاصله گرفتن قباد و انفعالشی به شیرین کمکی نمی نماید . شیرین عقب نشینی ندارد و اینقدر جهت رسیدن به خواسته اش – که صمیمیت بیشتر با قباد است – تلاش می نماید که نتیجه عکس جالب می دهد. به مفهومبسیار زیاد جاها می بینیم که قباد از او دور تر می شود. شیرین شخصیت تکانشی دارد آدم ی نیست که با تدابیر و فکر حرف بزند به دنبال راه حلی بگردد. بخش عاطفی او جلو می رود و زمان ی به بن بست می رسد بلافاصله با هیجان فحش می گوید و ناآسان می شود و با بدرفتاری شرایط را جهت خودش سخت می نماید . بچه دار نشدن هم حس ضعف زیادتری به او می دهد و جهت جلب توجه قباد همچنان در تلاش است.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان