مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله؛ تونس و همچنین الجزایر؛ کابوس مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض

مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله؛ تونس و همچنین الجزایر؛ کابوس مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض

|مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله؛ تونس و همچنین الجزایر؛ کابوس مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض از مسیح داراب|

صدای شیعه: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چندی پیش در اقدامی غیرمنتظره که با محوریت رژیم سعودی انجام شد، گروه و حزب الله لبنان را در لیست تیم های ضد بشری و ترویستی آن شورا قرار دادند. آن اقدام واکنش های متعددی در داخل و همچنین خارج لبنان به دنبال داشت. «شیخ نعیم قاسم» دست یار دبیرکل گروه و حزب الله لبنان در واکنش به اقدام شورای همکاری خلیج فارس تصریح کرد: «آن اقدام به دنبال شکست سعودی ها در مقابل گروه و حزب الله در عرصه های متنوع و گوناگون و مختلف صورت گرفت.»

کشورهای غیره ای هم شامل تونس و همچنین الجزایر ضمن مخالفت آشکار خود با اقدام جدید شورای همکاری خلیج فارس، خواستار تجدید نظر افراد آن شورا در اراده و تصمیم راسخ خود شدند.

وزارت خارجه تونس بعد از ضد بشری و ترویستی خوانده شدن گروه و حزب الله لبنان توسط شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «آنچه که توسط شورای همکاری خلیج فارس گفتن شد، موضع تونس نیست و همچنین ما گروه و حزب الله را یک جنبش سیاسی و همچنین نظامی مؤثر در لبنان تلقی می کنیم.»

از سوی دیگر، «رمطان لعمامره» وزیر خارجه الجزایر نیز ضمن محکومیت اقدام شورای همکاری خلیج فارس در ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله لبنان، تصریح کرد: «گروه و حزب الله لبنان جنبشی می باشد که در چارچوب قوانین داخلی آن کشور در حال فعالیت می باشد و همچنین ما دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها را پسندیده نمی بینیم«.

البته موضع قاطعانه تونس و همچنین الجزایر در قبال اقدام شورای همکای خلیج فارس در قبال گروه و حزب الله لبنان قابل پیش بینی بود، چراکه آن دو کشور همواره در اتخاذ مواضع خود تلاش کردند تا به نوعی از صف آمریکا، رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین عربستان سعودی در اتخاذ سیاست های متنوع و گوناگون و مختلف منطقه ای و همچنین فرا منطقه ای آنها به دور استاده و همچنین حتی در مواردی با آن سیاست ها مقابله هم بکنند؛ بنابراین حمایت از گروه و حزب الله، جهت تونس و همچنین الجزایر تنها حلقه ای از زنجیره طولانی مخالفت با سیاست های مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض به شمار می رود.

علت اصلی مخالفت تونس و همچنین الجزایر با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله لبنان در واقع به نحوه نگرش آنها به سیاست های مثلثی که پیشتر ذکر شد، باز می گردد. مقامات الجزایر همواره بر حمایت خود از شهروندان و مردم شهر فلسطین در برابر جنایت های رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی تأکید کرده و همچنین با آن حمایت، اساسی ترین دغدغه سیاست صهیونیستها یعنی سرکوب فلسطینیان را به چالش کشیده اند. تونس نیز بعد از پایان پیدا کردن و یافتن دوران اقتدار و قدرت «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سابق خود به جمع حامیان شهروندان و مردم شهر فلسطین پیوست. از همین روی، گروه و حزب الله لبنان نیز به عنوان یک جنبش سیاسی ـ نظامی قدرتمند که تمام قد در برابر رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی استاده می باشد، مورد توجه آن دو کشور قرار گرفت.

از سوی دیگر، تونس و همچنین الجزایر از مدت ها پیش به دلیل طرح مسأله احتمال دخالت خارجی ایالت متحده آمریکا در لیبی، به شدت با آن مسأله مخالفت کرده و همچنین مراتب اعتراض خود را بارها و همچنین بارها به گوش مقامات آمریکایی و همچنین هم پیمانان آن هم رساندند. آنها به خوبی از پروژه آمریکا جهت لیبی و همچنین سپس کشورهای همسایه آن هم اطلاع یافته و همچنین به مقابله با آن هم پرداختند.

2019006 مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله؛ تونس و همچنین الجزایر؛ کابوس مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض

تونس و همچنین الجزایر به خوبی می دانند که هرگونه دخالت نظامی خارجی در لیبی موجب ساخته یا ایجاد هرج و همچنین مرج در منطقه شده و همچنین از همه مهمتر منجر به سرازیر شدن موج تروریست های تکفیری به سمت آن دو کشور خواهد شد. از همین روی، سیاست های آمریکا و همچنین هم پیمان شماره یک آن هم یعنی رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، الجزایر و همچنین تونس را بیش از پیش وادار ساخت تا درست در نقطه مقابل آنها بایستند. مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله لبنان در واقع نمونه ای از مخالفت های تونس و همچنین الجزایر با مجموعه سیاست های آمریکا و همچنین هم پیمانان آن هم به شمار می رود.

در همین حال، الجزایر به دلیل داشتن یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک و همچنین همچنین برخورداری از منابع نفتی و همچنین گازی عظیم به خوبی می داند که بعد از لیبی، هدف اصلی آمریکا و همچنین هم پیمانانش قرار دارد. در واقع آن کشور، تهدیدات آمریکا و همچنین هم پیمانان آن هم جهت حمله نظامی به لیبی به بهانه مبارزه با داعش خود خوانده را نوعی تهدید جهت خود تلقی می کند. از همین روی، الجزایر تلاش می کند تا گروه و حزب الله را به عنوان یکی از هم پیمانان خود جهت روز مبادا حفظ کند.

الجزایر حتی در ائتلاف به اصطلاح اسلامی ضد داعش خود خوانده به رهبری عربستان سعودی جایی نداشت. مقامات رژیم سعودی عدم جای دادن آن کشور در لیست افراد آن ائتلاف را مواضع الجزایر در حمایت از حکومت دمشق عنوان کرده اند. آن مسأله نشان می دهد که کشمکش های میان الجزایر با مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض همانگونه که گفته شد کاملا گسترده بوده و همچنین مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله تنها گوشه ای از آن رویارویی های متقابل می باشد.

در آن هم سو، روابط تونس با ایالات متحده آمریکا و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی نیز به ویژه بعد از روی کار آمدن «قائد باجی السبسی» به عنوان ریاست جمهور آن کشور، همواره با کشمکش های مختلفی همراه بوده می باشد. تونس در خصوص مسأله فلسطین از حقوق فلسطینیان دفاع کرده و همچنین بر لزوم ادامه مقاومت در برابر رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی تأکید می کند.

در خصوص مسأله لیبی نیز، تونس به شدت با هرگونه دخالت نظامی آمریکا در آن کشور مخالفت کرده می باشد. در ارتباط و رابطه با سوریه نیز همانگونه که اخیرا دیدن شد، وزیر خارجه تونس اراده و تصمیم راسخ مقامات سابق آن کشور مبنی بر قطع روابط با سوریه ـ کشوری که عربستان از تروریست های آن هم حمایت می کند ـ را اشتباه خوانده و همچنین از آغاز آن روابط با دمشق در سطح کنسولگری خبر داد. تمامی آن موارد نشان می دهد که تونس نیز همچون الجزایر به نوعی در مسائل متعدد و همچنین کلان منطقه در مقابل مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض ایستاده و همچنین مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله لبنان تنها جزئی از سلسله مخالفت های تونس با آن مثلث می باشد.

در آن میان ولی باید توجه داشت طی روزهای قبل موضعی توسط وزارت خارجه مصر در قبال اقدام شورای همکاری خلیج فارس در ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله لبنان به گوش نرسید. هرچند سیاست خارجی مصر در قبال ارتباط آن هم با محور مقاومت شامل ایران، سوریه و همچنین گروه و حزب الله لبنان طی سال شمسی های اخیر همواره به نوعی مسکوت بوده، ولی باید توجه داشت برآیند آنچه که دیدن شده نشان می دهد که مصر حتی در صورتی که حامی گروه و حزب الله هم نباشد به دنبال رویارویی با آن هم هم نیست. با آن حال، مقامات مصری نیت و اراده ندارند در صورتی که در آن مورد اختلافی هم با عربستان سعودی دارند، آن اختلاف را آشکار ساخته و همچنین خود را رسما در مقابل سعودی ها قرار دهند.

منبع: مهر

انتهای پیام

مخالفت با ضد بشری و ترویستی خواندن گروه و حزب الله؛ تونس و همچنین الجزایر؛ کابوس مثلث واشنگتن، تل آویو و همچنین ریاض در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان