شهریار زرشناس در هم اندیشی اسلام و همچنین جوون اروپایی: عقب ماندگی و همچنین آشفتگی ما از وابستگی به نظام سلطه می باشد

شهریار زرشناس در هم اندیشی اسلام و همچنین جوون اروپایی: عقب ماندگی و همچنین آشفتگی ما از وابستگی به نظام سلطه می باشد

|شهریار زرشناس در هم اندیشی اسلام و همچنین جوون اروپایی: عقب ماندگی و همچنین آشفتگی ما از وابستگی به نظام سلطه می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: شهریار زرشناس، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و همچنین اندیشه اسلامی در هم ‌اندیشی علمی «اسلام و همچنین جوون اروپایی: چالش‌ها و همچنین چشم‌اندازها (بررسی کردن و همچنین بازخوانی دو نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب)» که از صبح امروز ۱۷ اسفندماه در تالار استاد شهیدی دانشکده ادبیات و همچنین علوم انسانی دانشگاه تهران در حال نمایش می باشد، به ارائه مقاله خود با عنوان «رویکردی انتقادی به تاریخ غرب مدرن» پرداخت.

او همچنین با گفتن آنکه تعامل با نظام کنونی سلطه در جامعه ما با معضل نظری مواجه شده می باشد و همچنین بایستی و حتما با آن رویکرد به مسأله نگاه کنیم، گفت: در نامه رهبری چیزی می باشد که با زندگی کنونی شهروندان و مردم شهر در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. مقام معظم رهبری در دو یا سه بند به آن هم اشاره ای خیلی زیاد حکیمانه در خصوص چگونگی شکل گیری نظام کنونی جهانی کرده اند که امام و پیشوا(ره) از آن هم تعبیر به نظام سلطه می کند. یعنی ایشان در یک عبارت کوتاه به صورت خیلی سریع باطن غرب را گفتن کردند. مقام معظم رهبری اشارات تاریخی خیلی زیاد دقیقی در آن مورد دارند که چگونه آن نظام سلطه در جهان شکل گرفته می باشد.

زرشناس افزود: نقطه مهمتر آن می باشد که چرا بایستی و حتما نظام سلطه را بشناسیم؟ مسأله مهم آن می باشد که آنها می خواهند چهره واقعی نظام سلطه را بپوشانند و همچنین صورت پیشامد جدید را پاک کنند. یعنی ما را به گمراهی ای می برند که وضع آشفته کنونی ما بهره بری و استفاده از ورژن و نسخه های پوسیده اسلامی می باشد ولی باید توجه داشت واقعیت و حقیقت برعکس می باشد. وضع آشفته ما دقیقا به خاطر تسلیم شدن در برابر نظام سلطه می باشد.

او همچنین در ادامه گفت: بایستی و حتما به دانشجویان بفهمانیم که در صورتی که دنبال کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل و همچنین پیشرفت هستید، از طریق مبارزه با نظام سلطه آن امر به دست می آید. در نامه مقام معظم رهبری اشاره دقیقی می باشد به حقایق تاریخی که رخ داده می باشد. در صورتی که به کتبی که خود مورخان آمریکایی و همچنین اروپایی مثل ویل دورانت و همچنین انبوهی از آثار غیره ای که هست رفت و آمد و مراجعه کنیم، می بینیم که اروپائیان از قسمتهای آخر قرن ۱۴ و همچنین اوایل قرن ۱۵ به یک توانمندی نظامی رسیدند. غرب مدرن در جغرافیایی خاص مانند ایتالیا، اسپانیا و همچنین فرانسه و همچنین بخشی از انگلیس وجود پیدا کرد. از خصایص ذاتی غرب مدرن آن بود که تلاش نمود تا صورت اومانیستی خود را به تمام جهان بسط دهد.

زرشناس تصریح کرد: ما شاهد ساخته شدن تفنگ ها و همچنین توپ های باروتی در قرون ۱۴ و همچنین ۱۵ هستیم. در جنگ هایی که قسمتهای آخر قرن ۱۴ و همچنین اوایل ۱۵ می می شود، از ابزارهای آتشین بهره بری و استفاده می کنند. همین پیشامد جدید راز مسلط بودن و تسلط داشتن آنها می باشد. جهانی شدن، آرزوی همه تمدنها می باشد. انقلاب تکنیکی آنها یکی اسلحه آتشین و همچنین یکی کشتی های مجهز به توپ ها بود. آن ملوانان همه شان آدم کش و همچنین متظالم بودند و همچنین هر جا که می رسیدند، کشتن و قتل عام می کردند و همچنین تکیه شان بر قدرت نظامی بود. مقام معظم رهبری دقیقا آن تعبیر را دارند که علم، اقتدار و قدرت می باشد زیرا غرب مدرن از طریق قدرت نظامی اش توانسته بود در جهان مسلط بودن و تسلط داشتن یابد ولی آنچه که آن پیشامد جدید را بررسی کننده و پروهشگر ساخت آن هم ابزار و همچنین امکانات نظامی می باشد.

او همچنین ادامه داد: در جنگل های آفریقا تور می انداختند تا در بازار تجارت برده، بردگان را بفروشند. به آن ترتیب بر مبنای یک توانمندی نظامی و همچنین خوی استثمارگری، نظام سلطه شکل گرفت ولی نیازمند آن هم بود که آن هم را نهادینه کند. مجموعه کشورهای متروپل یا امپریالیسم یا قسمت و بخش اصلی نظام سلطه از آن کشورها تشکیل می می شود. تقریبا ترکیب آن کشورها ثابت می باشد که اکنون در تیم ۷ یا ۸ جمع می شوند. اینها نظام مرکزی ای را می سازند که هسته مرکزی نظام سلطه می باشد. یک نظام جهانی که تقریبا سه لایه می باشد. یک قطب، متروپل، یک قطب کشورهای پیرامونی و همچنین یک قطب کشورهایی که جهنمی در آنها توسط همین کشورهای متروپل به وجود آمده می باشد.

زرشناس در پایان گفت: آن گمراهی در کشور ما وجود دارد که جریان وابستگی و همچنین سازش و همچنین استحاله به ما آن روش القا می کند که ناتوان هستیم و همچنین بر اساس ورژن و نسخه های ناکارآمد اسلامی اوضاع مان چنین شده می باشد، در حالی که من می گویم بحث و داستان برعکس آن می باشد. عقب ماندگی و همچنین آشفتگی ما از وابستگی به نظام سلطه می باشد. همین روشنفکران کنونی ما هم اکنون ما را تغییر پیدا کردن به وجود پیرامونی و همچنین اقماری و همچنین وابسته کرده می باشد. راهی که از آن دشواری های اقتصادی می قدرت بیرون رفت، تنها و فقط و همچنین تنها و فقط جنگ با نظام کنونی می باشد و همچنین نه تسلیم شدن با آنها.

انتهای پیام

شهریار زرشناس در هم اندیشی اسلام و همچنین جوون اروپایی: عقب ماندگی و همچنین آشفتگی ما از وابستگی به نظام سلطه می باشد در تاریخ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان